Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační systémy 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační systémy 2."— Transkript prezentace:

1 Operační systémy 2

2 Operační systémy Funkce: sdílení hardwarových prostředků,
sdílení datových struktur, podpora uživatelským rozhraním, zamezení nežádoucímu narušení činnosti jednotlivých uživatelů činností jiných uživatelů, organizaci ukládání dat z hlediska bezpečnosti a rychlosti přístupu, obsluhu síťových komunikací, plánování v systému, zajišťování vstupních a výstupních operací, účtování, obnovu systému po výpadku, provádění paralelních operací atd.

3 Operační systém Požadavky
musí mít přehled o jednotlivých prostředcích (nepřetržitě sledovat jejich stav), musí realizovat pravidla přidělování prostředků (komu, kdy, kolik, jakého druhu prostředku), musí provádět vlastní přidělování prostředků (ve vhodném okamžiku), a vyžadovat jejich vrácení (ve vhodném okamžiku).

4 Operační systém - rozdělení
Způsob ovládání Graficky orientované Textově orientované Počet úloh Jedno úlohové Více úlohové Počet uživatelů Jedno uživatelské Více uživatelské Velikost zpracovávaného slova 8 bit CP/M 16 bit MS-DOS, DR-DOS 32 bit WINDOWS 95, 98, ME, 2000, XP

5 Operační systém - představitelé
MS-DOS Windows 95, 98, 2000, ME, XP jednouživatelský, jednoúlohový, 16 bitový, textově orientovaný (Windows 3.xx –grafická nadstavba) víceúlohový, 32 bitový, graficky orientovaný (víceuživatelský – možnost instalace – jako serveru),podpora sítí

6 Operační systém - představitelé
Unix System 7 Nowell Netware, OS/2, WARP víceúlohový, víceuživatelský, textově orientovaný s možností grafického rozhraní Linux – modifikace pro PC (různé distribuce, Redhat, Mandrake, Suse, … PC fy Apple víceúlohový (1991), 32 bitový, graficky orientovaný

7 Operační systém MS-DOS
DOS –Disk Oriented Systém jednouživatelský, jednoúlohový, 16 bitový, textově orientovaný (Windows 3.xx – grafická nadstavba), Nepodporuje práci v síti Paměťová omezení nad 640 kB

8 MS-DOS správa paměti Konvenční paměť 0 - 640 KB Systémové soubory
IO.SYS, MSDOS.SYS Ovladače pamětí, rezidentní programy Programy, data 1 MB PROGRAMY + DATA 640 KB PROGRAMY + DATA ovladače MSDOS.SYS IO.SYS

9 MS-DOS – příkazy interní – stále v paměti RAM
soubor COMMAND.COM dir, cd, copy, time, ….. externí – uloženy v přístupných souborech soubory FORMAT. COM, TREE.EXE, … format, tree, pro práci s adresáři, soubory nebo systémem

10 MS-DOS – syntax zápisu NErozlišují se malá a velká písmena
Slova (příkazy, popisy objektů, parametry) se oddělují mezerami prikaz [d:][cesta][soubor] [/parametr] DIR A:\Protokol\?okus.* /o ? – nahrazuje 1 znak * - nahrazuje 0 – 256 (8) znaků

11 Unix víceúlohový, víceuživatelský, textově orientovaný s možností grafického rozhraní (X Windows) podpora práce v síti architektura client - server systém UNIX byl vyvinut v roce ( Bell Laboratories firmy AT&T) SUN OS, Solaris, Hewlett Packard - HP UX, IBM - AIX, SGI-Irix, SCO- SCO Unix, Novell – UnixWare, True64 Unix, Mac OS X

12 Vrstvy systému UNIX (3) jádro - část operačního systému závislá na hardwarové platformě, stará se o správu procesů a přidělování systémových zdrojů vyšším vrstvám systémová volání - definují aplikační rozhraní (API) pro programy využívající jádra systému. nadstavba - samotné aplikační programy - procesy

13 UNIX - principy práce nabootování - v systému běží jen jádro (kernel)
uživatelský program – proces démon – proces běžící po celou dobu práce systému systémová volání Vlastnícká práva root – super uživatel, procesy rodičovské - dceřinné

14 UNIX - principy práce shell - spouští další programy
terminál - připojování ke vzdáleným počítačům

15 Rozlišování mezi malými a VELKÝMI znaky
UNIX Rozlišování mezi malými a VELKÝMI znaky

16 Unix charakteristika otevřený operační systém víceúlohový, víceuživatelský, textově orientovaný s možností grafického rozhraní (X Windows) podpora práce v síti architektura client - server volně šířitelný SW (např. GNU) přenositelnost, modifikovatelnost systém UNIX byl vyvinut v roce ( Bell Laboratories firmy AT&T) SUN OS, Solaris, Hewlett Packard - HP UX, IBM - AIX, SGI-Irix, SCO- SCO Unix, Novell – UnixWare, True64 Unix, Mac OS X

17 Vrstvy systému UNIX jádro - část operačního systému závislá na hardwarové platformě stará se o správu procesů a přidělování systémových zdrojů vyšším vrstvám, (vytváření, ukončení, suspendování), komunikace, přístup k periferiím Správa systému souborů (alokace, uvolňování, ochrana, udržování konzistence,...) Přidělování paměti, ochrana paměti, odkládání dočasně nepoužívané paměti (swapping) Plánování procesů pro sdílení času CPU (plánovací algoritmus, přidělování časových kvant, priority systémová volání - definují aplikační rozhraní pro programy využívající jádra systému. nadstavba - samotné aplikační programy - procesy Systémový proces ... Klientský Systémová volání Jádro

18 UNIX - principy práce nabootování - v systému běží jen jádro (kernel)
uživatelský program – proces getty –správa procesů systémová volání démon – proces běžící po celou dobu práce systému

19 UNIX - principy práce terminál - připojování ke vzdáleným počítačům
shell - spouští další programy, příkazy (Shell je interpretační programovací jazyk. Čte příkazy z terminálu nebo ze souboru a provádí je.) Zástupci: Bourne shell (sh), C-shell (csh), Korn shell (ksh) Bourne-again shell (bash)

20 Telnet – navázání relace
lokální počítač system Windows, Linux, DOS vzdálený počítač system UNIX (SOLARIS) CLIENT SERVER A2401 AKELA telnet putty, ssh, terraterm

21

22 Interpret příkazů (shell)
základní program pro komunikaci s UNIXem formát příkazů: příkaz -přepínače parametry př. ls -l /etc metaznaky, např.: ls *.c > zdrojaky.txt umožňuje přímé programování; skripty sh test.sh

23 UNIX - souborové systémy
Základní : UFS (Solaris), EFS (IRIX), EXT2FS (Linux)... Doplňující: VFAT (MS-DOS, Windows), NTFS (XP), ISO9660, swap, tmpfs a další

24 UNIX - souborové systémy
Vlastnosti hierarchický systém jednotný přístup k zařízením, adresářům diskové svazky, síťové disky ochrana souborů 3 skupiny jména (znaková sada, délka)

25 UNIX - Jméno souboru a adresáře
nejvýše 255 znaků libovolné znaky (v kořenovém adresáři NEsmí být soubor jména "/") rozlišují se malá a VELKÁ písmena soubory začínající znakem "." (tečka) jsou skryté Adresáře oddělovačem jmen adresářů je znak "/" (lomítko). kořenový adresář (root) "/" běžný (pracovní) adresář rozlišujeme cestu absolutní "/.../.../..." a relativní ".../.../...". každý adresář obsahuje položky "." (tento adresář) a ".." (nadřazený adresář)

26 UNIX – náhrada znaků - expanze
* Vyhovuje libovolnému počtu libovolných znaků. ? Vyhovuje právě jednomu libovolnému znaku. [ ] Definuje třídu vyhovujících znaků; obsah hranatých závorek popisuje právě jeden znak.

27 UNIX – náhrada znaků – expanze * ? [ ]
[ACd-i]* Vyhovuje jménům začínajícím znakem A, C, d, e, f, ..., i. [!0-9]* Vyhovuje jménům začínajícím čímkoli vyjma číslic. Smysl obrací operátor ! (starší shelly používaly ^). Vzorek nesmí obsahovat lomítko, tzn. do jednoho vzorku lze zahrnout nejvýše jeden adresář. Příklad: /usr/s*/* Vzorek nevyhovuje jménům adresářových položek začínajících tečkou. Nutno zadat explicitně. Příklad: .* *

28 UNIX - ochrana dat, uživatelů, procesů
vlastnická práva root – super uživatel, procesy rodičovské – dceřinné soubory ochrana souborů 3 skupiny vlastník souboru user skupina vlastníka - group přístupová práva others

29 UNIX - ochrana dat, uživatelů, procesů
ve výpisu ls -l - r w x r – x r – x 1 novák student ... vlastník ostatní skupina r – čtení w – zápis x – spouštění (otevření) typ souboru

30 Typy souborů -rwxr-xr-- 1 xberm04 506 May 12 10:30 proc1 "-" soubor
drwxrwxrwx 9 root root 2048 Mar 18 22:12 tmp "d" soubor lrw-rw-r-- 1 root mail 2, 0 Jan fd0 "l" odkaz link Speciální crw-rw-rw- 1 root sys 14, 4 Apr audio "c" znakové zařízení brw-rw-r-- 1 root mail 2, 0 Jan fd0 "b" blokové zařízení

31 UNIX – nastavení práv chmod mode soubor chmod index.txt

32 Základní příkazy v Unixu
Nápověda man příkaz Soubory cp grep rm Adresáře ls cd pwd rmdir mv

33 Příkazy v UNIXu Systémové příkazy man Nápověda (manuál).
q Konec provádění příkazu. who Vypíše uživatele. Vypíše přihlášené uživatele. whoami Informace o sobě (o svém loginu,skupině..). finger Zjištění údajů o uživateli. set Nastavení systému. pine Pošta. chmod Nastavení práv uživatele (chmod 711 html). ps Vypíše procesy (právě prováděné uživatelem). csh, bash, ksh Přepne do shellu csh, bash, ksh. sleep Čeká po dobu zadaných sekund.

34 Příkazy v UNIXu Pro práci s adresáři cd Změní adresář.
cd .. Skočí na vyšší adresář. cd ~ Přepíná do domovského adresáře . ls -la Zobrazí obsah adresáře (podrobnost + skryté soubory) ls ~ Vypsání obsahu domovského adresáře. pwd Zjištění adresáře. mkdir Vytvoří adresář. rmdir Smaže prázdný adresář. rm -r Smaže adresář včetně jeho stromové struktury. cp -r Zkopíruje adresář včetně jeho stromové struktury. mv -r Přesune adresář včetně jeho stromové struktury. ln -s Vytvoří odkaz na adresář.

35 Příkazy v UNIXu Pro práci se soubory Filtry cp Kopírování souborů.
mv Přesun souborů. rm Mazání. ln Symbolický odkaz (link) na soubor nebo adresář. cat Vypíše obsah souboru. file Vypíše typ souboru. du Vypíše velikost souboru. sort Seřadí výpis, abecedně, ... grep Vyhledává řetězec znaků. find Hledání souborů. Filtry


Stáhnout ppt "Operační systémy 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google