Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní personalistika I. BLOK KS 2009/2010 7.7.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní personalistika I. BLOK KS 2009/2010 7.7.2009."— Transkript prezentace:

1 Moderní personalistika I. BLOK KS 2009/2010 7.7.2009

2 Úvod  Cíl předmětu –Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a způsoby moderní personální práce, kterou lze realizovat tak, aby plnila účelně a efektivně své povinnosti vůči organizaci a přitom mnohé udělala v zájmu personálního rozvoje a zvýšení profesionální úrovně každého zaměstnance. Důraz je také kladen na racionální pochopení proměn řízení lidských zdrojů po vstupu ČR do EU a vlivem globalizace personalistiky projevující se v kombinaci přístupů mezinárodního personálního řízení.  Literatura –Hejduková J., Šedivý I., Šmejcová M., Moderní personalistika v soudobém hotelnictví, Praha, VŠH 2009 –Kociánová R., Personální činnosti a metody personální práce, Praha, Grada 2009 (v tisku) –Armstrong M., Řízení lidských zdrojů, Praha, Grada 1999 a další  Atestace – zkouška ústní  Konzultace – konzultační hodiny, mail, podle dohody

3 Obsah 1.přednášky  Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky  Vývoj personálního řízení, legislativa  Základní personální procesy a činnosti  Personální strategie, politika, plánování a řízení  Organizace a řízení  Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy

4 Obsah přednášky - dokončení  Staffing  Rozvoj lidských zdrojů  Odměňování a benefitů  Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost  Interní komunikace  Personální práce v organizaci  Náklady na personalistiku  Specifické problémy personálního řízení

5 Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky DodavateléZákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…)

6 Procesní model

7 Vývoj personálního řízení, legislativa –Od personální evidence k lidskému kapitálu –Evropská a česká pracovně právní legislativa zaměstnanosti –Informační zdroje

8 Základní personální procesy a činnosti –Moderní organizační architektura –Procesní model řízení –Personální procesy

9 Personální strategie, politika, plánování a řízení –Personální strategie organizace a její vztah k celkové strategii –Personální politika, její tvorba, aktualizace a naplňování –Personální plán a jeho složky –Informační podpora personalistiky - PIS

10 Organizace a řízení –Systém řízení organizace a jeho vztah k personalistice –Organizační struktury a systemizace –Systémy řízení kvality –Informační podpora procesu

11 Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy –Pracovně právní vztahy –Personální evidence –Personální administrativa –Informační podpora procesu

12 Staffing –Trh práce –Vyhledávání kandidátů –Výběr uchazečů –Přijímání zaměstnanců –Restrukturalizce, propouštění –Outplacement –Informační podpora

13 Rozvoj lidských zdrojů –Hodnocení zaměstnanců –Plánování osobního rozvoje –Vzdělávání –Informační podpora

14 Odměňování a benefity –Hodnocení práce a mzdový systém –Plánování mezd a platů –Výpočet mezd a související činnosti –Informační podpora procesu

15 Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost –Legislativní vymezení problematiky, typy pracovní doby –Plánování pracovní doby, rozvrhy pracovní doby (harmonogramy směn) –Docházkové systémy a vazba na výpočet mezd

16 Interní komunikace –Odborové organizace a rady pracujících –Evropské rady pracujících –Standardní a krizová komunikace v organizaci

17 Personální práce v organizaci –Úloha managementu –Postavení a role personálního útvaru –Zaměstnanci a personální řízení –Specifika personální práce v malých a středních organizacích

18 Náklady na personalistiku –Personální útvar jako nákladové středisko –Řízení nákladů na rozvoj lidských zdrojů –Řízení nákladů na další procesy

19 Specifické problémy personálního řízení I –Personální řízení v mezinárodních a nadnárodních společnostech –Problematika práce s expatrioty –Mezinárodní trh práce

20 Specifické problémy personálního řízení II  Personální práce v mlých organizcích  Majitel jako (personální) manažer

21 Specifické problémy personálního řízení III  Outsorcing


Stáhnout ppt "Moderní personalistika I. BLOK KS 2009/2010 7.7.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google