Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní personalistika I. BLOK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní personalistika I. BLOK"— Transkript prezentace:

1 Moderní personalistika I. BLOK
KS 2009/2010

2 Úvod Cíl předmětu Literatura Atestace – zkouška ústní
Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a způsoby moderní personální práce, kterou lze realizovat tak, aby plnila účelně a efektivně své povinnosti vůči organizaci a přitom mnohé udělala v zájmu personálního rozvoje a zvýšení profesionální úrovně každého zaměstnance. Důraz je také kladen na racionální pochopení proměn řízení lidských zdrojů po vstupu ČR do EU a vlivem globalizace personalistiky projevující se v kombinaci přístupů mezinárodního personálního řízení. Literatura Hejduková J., Šedivý I., Šmejcová M., Moderní personalistika v soudobém hotelnictví, Praha, VŠH 2009 Kociánová R., Personální činnosti a metody personální práce, Praha, Grada 2009 (v tisku) Armstrong M., Řízení lidských zdrojů, Praha, Grada 1999 a další Atestace – zkouška ústní Konzultace – konzultační hodiny, mail, podle dohody

3 Obsah 1.přednášky Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky
Vývoj personálního řízení, legislativa Základní personální procesy a činnosti Personální strategie, politika, plánování a řízení Organizace a řízení Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy

4 Obsah přednášky - dokončení
Staffing Rozvoj lidských zdrojů Odměňování a benefitů Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost Interní komunikace Personální práce v organizaci Náklady na personalistiku Specifické problémy personálního řízení

5 Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky
Dodavatelé Zákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…)

6 Procesní model

7 Vývoj personálního řízení, legislativa
Od personální evidence k lidskému kapitálu Evropská a česká pracovně právní legislativa zaměstnanosti Informační zdroje

8 Základní personální procesy a činnosti
Moderní organizační architektura Procesní model řízení Personální procesy

9 Personální strategie, politika, plánování a řízení
Personální strategie organizace a její vztah k celkové strategii Personální politika, její tvorba, aktualizace a naplňování Personální plán a jeho složky Informační podpora personalistiky - PIS

10 Organizace a řízení Systém řízení organizace a jeho vztah k personalistice Organizační struktury a systemizace Systémy řízení kvality Informační podpora procesu

11 Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy
Personální evidence Personální administrativa Informační podpora procesu

12 Staffing Trh práce Vyhledávání kandidátů Výběr uchazečů
Přijímání zaměstnanců Restrukturalizce, propouštění Outplacement Informační podpora

13 Rozvoj lidských zdrojů
Hodnocení zaměstnanců Plánování osobního rozvoje Vzdělávání Informační podpora

14 Odměňování a benefity Hodnocení práce a mzdový systém
Plánování mezd a platů Výpočet mezd a související činnosti Informační podpora procesu

15 Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost
Legislativní vymezení problematiky, typy pracovní doby Plánování pracovní doby, rozvrhy pracovní doby (harmonogramy směn) Docházkové systémy a vazba na výpočet mezd

16 Interní komunikace Odborové organizace a rady pracujících
Evropské rady pracujících Standardní a krizová komunikace v organizaci

17 Personální práce v organizaci
Úloha managementu Postavení a role personálního útvaru Zaměstnanci a personální řízení Specifika personální práce v malých a středních organizacích

18 Náklady na personalistiku
Personální útvar jako nákladové středisko Řízení nákladů na rozvoj lidských zdrojů Řízení nákladů na další procesy

19 Specifické problémy personálního řízení I
Personální řízení v mezinárodních a nadnárodních společnostech Problematika práce s expatrioty Mezinárodní trh práce

20 Specifické problémy personálního řízení II
Personální práce v mlých organizcích Majitel jako (personální) manažer

21 Specifické problémy personálního řízení III
Outsorcing


Stáhnout ppt "Moderní personalistika I. BLOK"

Podobné prezentace


Reklamy Google