Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní personalistika Úvod DS 2009/2010 23.9.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní personalistika Úvod DS 2009/2010 23.9.2009."— Transkript prezentace:

1 Moderní personalistika Úvod DS 2009/2010 23.9.2009

2 Úvod  Cíl předmětu –Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a způsoby moderní personální práce, kterou lze realizovat tak, aby plnila účelně a efektivně své povinnosti vůči organizaci a přitom mnohé udělala v zájmu personálního rozvoje a zvýšení profesionální úrovně každého zaměstnance. Důraz je také kladen na racionální pochopení proměn řízení lidských zdrojů po vstupu ČR do EU a vlivem globalizace personalistiky projevující se v kombinaci přístupů mezinárodního personálního řízení.  Atestace – zkouška ústní  Konzultace – konzultační hodiny, mail – zufan@vsh.cz, podle dohody  http://hris.wz.cz

3 Literatura  Základní –Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 4. vydání, Management Press, Praha 2007. ISBN 80-7261-033-3 –Hejduková, J.-Šedivý, I.-Šmejcová, M.: Moderní personalistika v soudobém hotelnictví. 2. aktualizované a rozšířené vydání. skriptum VŠH, Praha 2009. ISBN 978-80-865678-88-0  Doporučená –Kociánová R., Personální činnosti a metody personální práce, Praha, Grada 2009 (v tisku) –Walker, A. J. a kol.: Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie, Grada Publishing, Praha 2003. ISBN 80-247-0449-8 –Armstrong M., Řízení lidských zdrojů, Praha, Grada 1999 a další

4 Obsah předmětu  Podnik a jeho řízení, postavení personalistiky  Základní personální procesy a činnosti  Vývoj personálního řízení, legislativa  Personální strategie, politika, plánování a řízení  Organizace a řízení  Personální administrativa a evidence, pracovně právní vztahy

5 Obsah předmětu  Staffing  Rozvoj lidských zdrojů  Odměňování a benefitů  Pracovní doba, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost  Interní komunikace  Personální práce v organizaci  Náklady na personalistiku  Specifické problémy personálního řízení

6 Vývoj pojetí personalistiky  Personální administrativa  Personální řízení  Řízení lidských zdrojů  Řízení lidského kapitálu Správní lidé, ve správný čas na správném místě

7 Základní legislativa  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP….  Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  …  Nařízení vlády  Vyhlášky MPSV, popř. jiných resortů

8 Informační zdroje  www.mpsv.cz (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) www.mpsv.cz  http://hrforum.lidske-zdroje.org/, resp. http://www.lidske-zdroje.org/ (Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) http://hrforum.lidske-zdroje.org/ http://www.lidske-zdroje.org/ http://hrforum.lidske-zdroje.org/ http://www.lidske-zdroje.org/  http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/index.htm (Národní vzdělávací fond) http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/index.htm  http://www.topregion.cz/ (Projekt Institut trhu práce) http://www.topregion.cz/  …

9 Východiska –Moderní organizační architektura –Procesní model řízení –Personální procesy

10 Personální strategie, politika, plánování a řízení –Personální strategie organizace a její vztah k celkové strategii –Personální politika, její tvorba, aktualizace a naplňování –Personální plán a jeho složky –Informační podpora personalistiky - PIS

11 Organizace a řízení –Systém řízení organizace a jeho vztah k personalistice –Organizační struktury a systemizace –Systémy řízení kvality –Informační podpora procesu


Stáhnout ppt "Moderní personalistika Úvod DS 2009/2010 23.9.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google