Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12.4.2010 závěr + zkouška. Cíl předmětu využít znalostí z PRM1 a tyto aplikovat na řízení výstavbových projektů Prvotním cílem tedy není řešení samotné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12.4.2010 závěr + zkouška. Cíl předmětu využít znalostí z PRM1 a tyto aplikovat na řízení výstavbových projektů Prvotním cílem tedy není řešení samotné."— Transkript prezentace:

1 12.4.2010 závěr + zkouška

2 Cíl předmětu využít znalostí z PRM1 a tyto aplikovat na řízení výstavbových projektů Prvotním cílem tedy není řešení samotné oborové problematiky přípravy a řízení staveb, ale prokázání schopnosti používat jednotlivé elementy kompetencí projektového managementu při řízení výstavbových projektů

3 Řízení projektu a lidé Projektové řízení se opírá o kvalitní práci projektového týmu, který je veden zkušeným projektovým manažerem. Projektový manažer i další členové projektového týmu prokazují svoji kvalifikaci certifikátem projektového manažera.

4 Na co je potřeba si dát u každého projektu pozor Nenápadné přibývání práce Špatná komunikace Nedostačená definice rolí jednotlivých členů týmu Závislost na jedné osobě Nejasné cíle Neúplný plán Financování projektu

5 Komunikace Dělejte všechno s nadšením Najděte si pádný důvod, proč by jste na sebe mohli být hrdí Vždy popisujte co jste viděli, ne jaké jste měli pocity. Každé tvrzení podpořte důkazy. Všichni přispívají, všichni poslouchají, všichni jsou zdvořilí, všichni mluví pravdu.

6 Vliv projektu na vás Projektové řízení přináší změny i pro ty, kteří ho realizují Na každého má jiný vliv Neexistuje žádné nejlepší projektové řízení, ale dá se říci, čemu se vyhnout Představy jsou důležitější než skutečnost Každý ví, co je potřeba udělat, ale měl by to udělat někdo jiný a někdy jindy!!!

7 Závěr Role šéfa projektu – „táhnout za jeden provaz“ Vědět co chci – na začátku je nezbytné co nejpřesněji určit cíle. Úkolem řízení je pak tyto cíle realizovat. Obrazně řečeno představuje vedoucí projektu sněhový pluh - proráží cestu k cíli – odsouvá na stranu vše očekávané i neočekávané (překážky) Musí v každém okamžiku znát stav projektu – rychlost postupu, směr Pokud něco neodpovídá předem zvoleným parametrům, musí rychle zjistit důvod, zvážit a zhodnotit dopad na cíl projektu. Vyhodnotit možná řešení a rozhodnout – vždy – jen šéf!

8 Závěr Role šéfa projektu – „Nemá smysl běžet, když nevím kam“ Z pohledu manažera projektu není možné pouze sledovat. Je potřeba řídit a kontrolovat. Základem správného rozhodnutí je mít co nejvíce potřebných, správných, prověřených informací, podkladů a skutečností. Manažer se musí informacemi a radami obklopit, ale nesmí se jimi nechat zahltit – odvést do neznáma.

9 Zkouška

10 Přehled přednášek a cvičení + další informace ke zkoušce http://people.fsv.cvut.cz/~k126/?p=46&cid=41u

11 Písemka má 3 části: A.Test (10 otázek) B.Volné otázky (5 charakteristik pojmu vč. uvedení na příkladu z PM ve výstavbě a stavebnictví) - odpovědi volným textem, příp. znázorněním C.Příklad, na němž student demonstruje znalost aplikace PM na řízení VP

12 A: vyznačte správné odpovědi, případně doplňte Co není PM a)improvizace se spoléháním na šťastnou náhodu a postupy založenými na pokusech a omylech. b)Technický inženýring c)způsob rozplánování a realizace složitých staveb d)účinné a efektivní dosahování významných změn. Mezinárodní kvalifikační standardy pro certifikaci proj. manažerů vytvářejí: a)PMI b)IPMA c)ISO 10006 d)IFMA Provozuschopná stavba je: a)Finálním cílem VP b)Produktem VP c)Dílčím cílem VP d)Prostředkem k dosažení přínosů projektu Průběh řízení VP pod PM se člení do: a)Fází…………………………. b)procesu….. c)…..procesů d)technologických etap

13 B: Volné otázky 5 charakteristik pojmu vč. uvedení na příkladu z PM ve výstavbě a stavebnictví : –5 charakteristik projektového řízení investice do výstavby –5 charakteristik studie proveditelnosti investičního záměru –5 charakteristik nákupů ve výstavbě

14 Co je projektové řízení ve výstavbě a stavebnictví? Projektové řízení (angl. termín Project Management) představuje způsob rozplánování a realizaci složitých staveb (pojatých jako projekt), které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Cílem projektového řízení je zajistit naplánování a realizaci úspěšného výstavbového projektu, kterým se rozumí případ, kdy v požadované jakosti, plánovaném čase a s plánovanými náklady bylo dosaženo cílů projektu a realizace stavby dění ve stavbě jako produktu projektu nevyvolává negativní reakce. Stručně můžeme projektové řízení také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn. Změna je způsobena realizací produktu projektu - stavby. Předmětem projektového řízení staveb je výstavbový projekt, chápaný jako jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích (ČSN / ISO 10 006). VP je investiční projekt a jeřízen jako komplexní projekt

15 Projektové řízení vychází z poznání, že jakmile rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je nutno použít adekvátních metod pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu Metody pro řízení investic do výstavby představují ověřené a popsané postupy, řešící problémy návrhu a implementace projektu.

16 Co není projektové řízení? Projektové řízení není improvizace se spoléháním na šťastnou náhodu a postupy založenými na pokusech a omylech. Projekt není skutečnost, že nějaké akci říkáme projekt, i když nemá příslušné atributy projektu a při jejím řízení není postupováno podle zásad projektového řízení. Projektové řízení se obtížně prosazuje v prostředí, ve kterém převažuje chaos, vládne nevzdělanost a uplatňují se převážně individualistické přístupy vyplývající z osobních zájmů.

17 C: Příklad, na němž uchazeč demonstruje znalost aplikace PM na řízení VP Pro úlohu řízenou jako projekt si vyberte: Projekt Soukromá škola, Projekt Restaurace, Projekt Advokátní kancelář Projekt Rodinný dům s provozovnou a zahradou, případně jiný projekt s názvem…….. nebo použijte Váš projekt ze cvičení PRM2 popište vybranou situaci při řízení procesů: a) zahajování projektu b) plánování projektu c) operativním řízení (projektovém controllingu) d) ukončování projektu Nezapomeňte na specifikaci fáze, příp. etapy


Stáhnout ppt "12.4.2010 závěr + zkouška. Cíl předmětu využít znalostí z PRM1 a tyto aplikovat na řízení výstavbových projektů Prvotním cílem tedy není řešení samotné."

Podobné prezentace


Reklamy Google