Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Přednáška z anatomie pro fyzioterapeuty 6.10.04 Petr Šifta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Přednáška z anatomie pro fyzioterapeuty 6.10.04 Petr Šifta."— Transkript prezentace:

1 1.Přednáška z anatomie pro fyzioterapeuty 6.10.04 Petr Šifta

2 Učební texty Radomír Čihák: Anatomie I.,II.,III. Radomír Čihák: Anatomie I.,II.,III. Borovanský: Anatomie I.,II. Borovanský: Anatomie I.,II. Dylevský a spol.: Funkční anatomie Dylevský a spol.: Funkční anatomie Feneiz: Obrazový anatomický slovník Feneiz: Obrazový anatomický slovník Sinělnikov: Anatomie Sinělnikov: Anatomie

3 Základní anatomická poloha Vytvořená pro určování směrů Vytvořená pro určování směrů Vzpřímený stoj s horními končetinami visícími volně podle těla Vzpřímený stoj s horními končetinami visícími volně podle těla Dlaně jsou obrácené dopředu, palec ruky je tedy prst vnější Dlaně jsou obrácené dopředu, palec ruky je tedy prst vnější Pozn.:v této poloze se dostanou obě předloketní kosti rovnoběžně vedle sebe

4 Anatomické názvosloví Označení rovin: Označení rovin: 1. Rovina mediální: dělí člověka na dvě poloviny 1. Rovina mediální: dělí člověka na dvě poloviny 2. Roviny sagitální: jsou další roviny rovnoběžné s rovinou mediální 2. Roviny sagitální: jsou další roviny rovnoběžné s rovinou mediální 3. Roviny frontální: rovnoběžné s čelem 3. Roviny frontální: rovnoběžné s čelem 4. Roviny transverzální: horizontální, probíhají tělem napříč 4. Roviny transverzální: horizontální, probíhají tělem napříč

5 Prostorové znázornění rovin těla

6 Označení směrů Na trupu: Na trupu: Superior – horní Superior – horní Inferior – dolní Inferior – dolní Cranialis – směrem k hlavě Cranialis – směrem k hlavě Kaudalis – směrem k dolnímu konci Kaudalis – směrem k dolnímu konci Anterior – přední Anterior – přední Posterior- zadní Posterior- zadní Ventralis- přední Ventralis- přední Dorsalis – zadní Dorsalis – zadní internus – vnitřní internus – vnitřní Externus – vnější Externus – vnější Dexter- pravý Dexter- pravý Sinister – levý Sinister – levý Superficialis – povrchový Superficialis – povrchový Profundus - hluboký Profundus - hluboký

7 Označení směrů Na končetinách Na končetinách Proximalis – bližší k trupu Proximalis – bližší k trupu Distalis – vzdálenější od trupu, směr ke končetině Distalis – vzdálenější od trupu, směr ke končetině Superior – horní Superior – horní Inferior – dolní Inferior – dolní Anterior – přední Anterior – přední Posterior – zadní Posterior – zadní Medilais – vnitřní Medilais – vnitřní Lateralis – zevní, vnější Lateralis – zevní, vnější

8 Označení směrů Na předloktí a ruce Na předloktí a ruce Ulnaris – vnitřní, blíž k ulně Ulnaris – vnitřní, blíž k ulně Radialis – vnější, blíž k radiu Radialis – vnější, blíž k radiu Palmaris (volaris) – dlaňový Palmaris (volaris) – dlaňový Dorsalis – hřbetní Dorsalis – hřbetní Na bérci a noze Na bérci a noze Tibialis – vnitřní, blíž k tibii Tibialis – vnitřní, blíž k tibii Fibularis – zevní, blíž k fibule Fibularis – zevní, blíž k fibule Plantaris – chodidlový Plantaris – chodidlový Dorsalis - hřbetní Dorsalis - hřbetní

9 Označení směrů

10 Obecná cytologie Cytologie je nauka pojednávací o stavbě buňky (viz učebnice cytologie a histologie) Cytologie je nauka pojednávací o stavbě buňky (viz učebnice cytologie a histologie) V lidském těle je asi 25 x 10 15 buněk V lidském těle je asi 25 x 10 15 buněk Buňky, které zůstanou po oddělení u sebe a jsou tvarově a funkčně podobné, tvoří TKÁŇ Buňky, které zůstanou po oddělení u sebe a jsou tvarově a funkčně podobné, tvoří TKÁŇ

11 Přehled tkání Epithely: kryjí volný povrch, vystýlají dutiny v organismu, buňky jsou těsně a pevně k sobě spojené Epithely: kryjí volný povrch, vystýlají dutiny v organismu, buňky jsou těsně a pevně k sobě spojené Vazivo: skládá se z mezibuněčné hmoty (kolagenní fibrily, elastické fibrily, retikulární fibrily) a buněk (fibroblasty, retikulární b., tukové b., pigmentové b. Vazivo: skládá se z mezibuněčné hmoty (kolagenní fibrily, elastické fibrily, retikulární fibrily) a buněk (fibroblasty, retikulární b., tukové b., pigmentové b. TYPY VAZIVA: TYPY VAZIVA: 1) Mesenchym 2) Kolagenní vazivo 3) Rosolovité vazivo 4) Retikulární vazivo 5) Elastické vazivo 6) Tukové vazivo

12 Přehled tkání Chrupavka, buňky chondrocyty, uložené v mezibuněčné hmotě – základní složka Chondromukoid (polymer mukoproteinu a chondroitinsulfátu) Chrupavka, buňky chondrocyty, uložené v mezibuněčné hmotě – základní složka Chondromukoid (polymer mukoproteinu a chondroitinsulfátu) Druhy chrupavek Druhy chrupavek 1) Chrupavka hyalinní (v rané fetální době tvoří největší část skeletu). V dospělosti jsou z ní chrupavky kloubní, přední úseky žeber,, chrupavky, hrtanu, průdušek a bronchů 1) Chrupavka hyalinní (v rané fetální době tvoří největší část skeletu). V dospělosti jsou z ní chrupavky kloubní, přední úseky žeber,, chrupavky, hrtanu, průdušek a bronchů 2) Chrupavka elastická je součástí příklopky hrtanové, boltce ušního 2) Chrupavka elastická je součástí příklopky hrtanové, boltce ušního 3) Chrupavka vazivová je hlavním materiálem meziobratlových disků, menisků, disků 3) Chrupavka vazivová je hlavním materiálem meziobratlových disků, menisků, disků

13 Přehled tkání Kost: osteoblasty- buňky jejichž činností vzniká kost. Produkují základní hmotu, postupně se jí obklápějí až jsou v ní zcela zality, mění se v Osteocyty Kost: osteoblasty- buňky jejichž činností vzniká kost. Produkují základní hmotu, postupně se jí obklápějí až jsou v ní zcela zality, mění se v Osteocyty Svalová tkáň: hladké svalstvo, příčně pruhované svalstvo, srdeční svalovina Svalová tkáň: hladké svalstvo, příčně pruhované svalstvo, srdeční svalovina Nervová tkáň: nervová buňka - neuron Nervová tkáň: nervová buňka - neuron

14 Osteologie Nauka o kostech Nauka o kostech Kostní tkáň je tořená dvěma hlavními formami: Substantia compacta, substantia spongiosa – ta tvoří kostní trámčinu Kostní tkáň je tořená dvěma hlavními formami: Substantia compacta, substantia spongiosa – ta tvoří kostní trámčinu Každá kost je kryta periostem, ten umožňuje výživu+ kostitvorba Každá kost je kryta periostem, ten umožňuje výživu+ kostitvorba Vývoj a růst kosti: Desmogenní osifikace – osifikace z vaziva, chondrogenní osifikace, osifikace z růstových chrupavek Vývoj a růst kosti: Desmogenní osifikace – osifikace z vaziva, chondrogenní osifikace, osifikace z růstových chrupavek Osifikační proces je zahájen osteoblasty, buňka diferencovaná s mezenchymu a uložená podél cév. Ty produkují prekurzory základní hmoty Osifikační proces je zahájen osteoblasty, buňka diferencovaná s mezenchymu a uložená podél cév. Ty produkují prekurzory základní hmoty

15 Osteologie II Prekurzory základní hmoty se měí polymerací v osteocyty. Prekurzory základní hmoty se měí polymerací v osteocyty. Osteoklast: mnohojaderná buňka, která odbourává kost => neustálá přestavba kosti Osteoklast: mnohojaderná buňka, která odbourává kost => neustálá přestavba kosti

16 Axiální systém Os occipitale Os occipitale Páteř- columna vertebrae Páteř- columna vertebrae pánev pánev

17 Columna vertebrae

18 Počet obratlů Počet obratlů Jednotlivé rozdíly Jednotlivé rozdíly Spojení páteře Spojení páteře Pohyby v jednotlivých úsecích Pohyby v jednotlivých úsecích

19 Žebra Žebra pravá (prvních 7 párů)- na konci jsou spojené chrupavkou přímo s hrudní kostí Žebra pravá (prvních 7 párů)- na konci jsou spojené chrupavkou přímo s hrudní kostí Žebra nepravá ( 8.-10. pár) – chrupavkou jsou skloubená s chrupavkami předchozích žeber. Žebra nepravá ( 8.-10. pár) – chrupavkou jsou skloubená s chrupavkami předchozích žeber. Žebra volná (11., 12. pár) – volně zakončená Žebra volná (11., 12. pár) – volně zakončená

20 Sternum Manubrium sterni Manubrium sterni Corpus sterni Corpus sterni Processus xiphoideus Processus xiphoideus

21 Juncturae thoracis- spojení hrudníku Articulationes costovertebrales: a) art. Capitum costarum-spojení hlavice žeber s těly obratlů b) art. Costotransversariae – spojení hrbolků žeber s příčnými výběžky obratlů. Articulationes costovertebrales: a) art. Capitum costarum-spojení hlavice žeber s těly obratlů b) art. Costotransversariae – spojení hrbolků žeber s příčnými výběžky obratlů.

22 Spojení žeber


Stáhnout ppt "1.Přednáška z anatomie pro fyzioterapeuty 6.10.04 Petr Šifta."

Podobné prezentace


Reklamy Google