Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jmenné autority Unifikované názvy RDA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jmenné autority Unifikované názvy RDA"— Transkript prezentace:

1 Jmenné autority Unifikované názvy RDA
Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace

2 Struktura bibliografického záznamu
lokační údaje: signatura, údaje o jednotkách Bibliografický záznam se skládá ze dvou částí. popisné údaje: bibliografický popis selekční údaje: jmenné autority

3 Struktura bibliografického záznamu
[Unifikovaný název] Hlavní záhlaví (jmenné selekční údaje) Název díla = Souběžný název : podnázev díla. Číslo části, Název části / 1. údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. -- Označení vydání. – 1. místo vydání : 1. jméno nakladatelství, Rok vydání. -- Rozsah popisné jednotky : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál. -- (Hlavní název edice / údaj o odpovědnosti k edici, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice). -- Poznámky. Vedlejší záhlaví (jmenné selekční údaje) Věcné selekční údaje (MDT, předmětová hesla, klíčová slova)

4 Hlavní záhlaví hlavní záhlaví může být v záznamu jen jedno
hlavní záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s hlavní odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit)

5 Vedlejší záhlaví vedlejších záhlaví může být v záznamu vícero
vedlejší záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s vedlejší odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit)

6 Popisné údaje x selekční údaje
popisné údaje - zapisujeme údaje o odpovědnosti přesně tak, jak jsou na titulní stránce uvedeny selekční údaje uvádíme ve formalizované (autoritní) podobě

7 Selekční údaje X popisné údaje - příklad
Čížková, Miroslava  Z Lurd do Santiaga : cesta na konec světa / Mirka Čížková.  --  Vyd. 1..  -- [Olomouc] : Fontána, c  125 s. : il. ; 20 cm.  Čížková, Miroslava autobiografické vzpomínky

8 Standardy Pravidla RDA – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat
Formát - kam zapsat (UNIMARC, UNIMARC/Autority, MARC 21, MARC 21/Autority)‏ Edice STANDARTIZACE: informační zázemí katalogizační politiky Báze národních autorit

9 Selekčních údaje Selekční údaje tvoří přístupovou cestu k záznamu v lískovém, i v elektronickém katalogu: jmenné selekční údaje – personální záhlaví (osobní jména, jména rodu, rodin), korporativní záhlaví (korporace, akce) názvové selekční údaje - unifikované názvy

10 Jmenné autority unifikované selekční údaje - údaje o odpovědnosti zapisujeme VŽDY ve formalizované autoritní podobě společné pro jmenný a věcný popis údaje o odpovědnosti VŽDY ověřujeme v souboru národních autorit

11 Obecný model posloupnosti kroků
„Jinonické pondělky“ UISK prosinec ´07 Obecný model posloupnosti kroků (zjednodušeně) 1. ověření daného selekčního údaje v bázi autorit - kladná odpověď (ideální stav) Z prezentace Zdeňka Bartla (oddělení národních jmenných autorit, Národní knihovna ČR). záporná odpověď - následuje 2. vytvoření autoritního záznamu pro daný selekční údaj 3. vytvoření bibliografického záznamu © Zdeněk Bartl, NK ČR

12 Personální záhlaví jméno osoby zvolíme takové, pod kterým je běžně známá tímto jménem může být skutečné jméno autora, pseudonym, šlechtické jméno, přezdívka, iniciály nebo jiná pojmenování u ženských jmen (cizinek) nedáváme koncovku -ová

13 Personální záhlaví jméno osoby zvolíme takové, pod kterým je běžně známá na základě děl této osoby vydaných v jejím jazyce není-li autor v Souboru autorit NK, používá se přednostně národní bibliografie země, v níž autor převážně publikuje v originále, u většiny zemí jsou tyto databáze dostupné prostřednictvím Internetu Přebíráme z národních agentur (u nelatinkových písem s příslušnou transkripcí)!

14 Personální záhlaví autoritní formu jména přebíráme z národních agentur (národní knihovny) německé autory přebíráme z Deutsche Nationalbibliotek apod., slovenské autory ze Slovenské národné knižnice, srbské autory z Národní bibliotéky Srbska apod. není přípustné abychom ruského autora převzali z americké knihovny Výjimkou jsou anglicky mluvící země (Velká Británie, Austrállie, Kanada), jejichž autoři se vždy ověřují v souboru autorit Library of Congress.

15 Personální záhlaví Nelze-li autora najít v národní bibliografii, ověřují se jména v dalších příručkách, doporučených na stránkách Národních autorit ČR: Nelze-li zahraničního autora ověřit v žádných pramenech v zemi, v níž publikuje, použije se databáze Library of Congress:

16 Personální záhlaví nelze-li autora ověřit v žádných pramenech, použijeme podobu jména, použitou v prvním popisovaném provedení

17 Nelatinková písma u jmen v jazycích používajících jiné než latinkové písmo se použije transliterační a transkripční tabulky Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 27).

18 Rodná jména, latinská a řecká jména
v případě osob uvedených pod rodným jménem nebo z doby klasické římské říše, tzn. panovníci, papežové, svatí, latinští antičtí autoři, řecké a orientální starověké a středověké osoby, zvolíme českou formu jména, pokud získali standardní počeštěnou formu a jsou takto uvedeni v příručkových pramenech

19 Počeštěná jména uvedená pod rodným jménem
Záhlaví: Jana z Arku, svatá NIKOLI: Jeanne d'Arc Záhlaví: Bonifác IV, papež NIKOLI: Bonifacius

20 Jména rodů, rodin českou formu jména použijeme u jmen rodin a šlechtických či panovnických rodů, známých pod českou variantou jména ostatní jména uvádíme ve tvaru a jazyce originálu Záhlaví: Černínové z Chudenic (rod) Záhlaví: Taussigovi (rodina) Jako doplněk se uvádí do závorky – česky: Rod – u šlechtických a panovnických rodů Rodina – u současných rodin, nebo tento doplněk použijeme pro starší rodiny, které nejsou šlechtické ani panovnické.

21 Římské číslice - římské číslice, případně další část jména spojené se jménem:
římské číslice u jmen obsahujících příjmení <<z >>Rožmberka, Jan, II., ca Williams, Hank, III, 1972- u osob popisovaných pod křestním/rodným jménem Gustav II. Adolf, švédský král, Karel IV., český král a římský císař, u tibetských náboženských titulů se číslice nevztahují ke jménu, ale k těmto titulům Bstan-'dzin-rgya-mtsho, dalajlama XIV.

22 Doplňky ke jménu tituly nebo jiné výrazy, spojované se jménem
doplňují se pouze tehdy jsou-li se se jménem pevně svázány povinné jsou u nejvyšších panovnických a církevních hodností

23 Doplňky ke jménu označení náboženských hodností (v češtině, pokud pro hodnost existuje český výraz) Pius XI., papež, Vivekananda, svámí, svatí (použije se výraz „svatý“) Maksymilian Maria Kolbe, svatý,

24 Doplňky ke jménu tituly panovníků, jejich manželů/manželek a dětí (použije se výraz v českém jazyce, pokud existuje) Karel IV., český král a římský císař, Isabel, brazilská princezna,

25 Doplňky ke jménu šlechtické tituly (zapisují se v původním jazyce)
Kolowrat-Krakowský, Alois Josef, hrabě, Doyle, Arthur Conan, Sir,  Gramont, Philibert, comte de, 

26 Doplňky ke jménu oficiální oslovení (např. Mrs. – používá se pouze ve výjimečných případech, kdy je osoba v dostupných pramenech identifikována pouze jménem, pouze příjmením nebo jménem manžela apod.) Smith, James, Mrs.

27 Životní data data narození a úmrtí
nejsou-li snadno zjistitelná, pak lze napsat období působnosti, případně alespoň století data zapíšeme do záhlaví pouze u těch osob, které spadají do některé z následujících kategorií:

28 Životní data je znám pouze rok narození Kozlová, Johana, 1980-
Radouant, René, 1862- je znám pouze rok úmrtí Šmeralová, Soňa, -1971 Burger, Vojtěch, jsou známy roky narození a úmrtí Šilar, Jan, Dobrovský, Josef, U jmen narozených po by měla být data přesná, výrazy stol. a činný se nepoužívají, jen zcela výjimečně „ca“ když už je pravděpodobné, že se nám přesné datum nepodaří zjistit.

29 Životní data Novák, Jiří, 1967 únor 5.- Novák, Jiří, 1967 březen 7.-
osoby se stejným jménem a rokem narození Novák, Jiří, 1967 únor 5.- Novák, Jiří, 1967 březen 7.-

30 Životní data nejistý rok narození: $a Ebelmann, Johann Jacob,$d asi 1570- nejistý rok úmrtí: $a Brandis, Moritz,$d -asi 1504 nejistý rok narození, jistý rok úmrtí: $a Tvrdý, František Xaver,$d asi jistý rok narození, nejistý rok úmrtí: $a Monnet, Charles,$d 1732-asi 1808 roky narození i úmrtí nejisté: $a Vodňanský, Jan,$d asi 1460-asi 1534

31 Životní data životní data připojená k záhlaví pro osoby narozené a/nebo zemřelé po by měla být přesná, výjimečně můžeme použít výraz „asi“, je-li pravděpodobné, že přesné datum již nepůjde zjistit

32 Životní data Jedná se zejména o data úmrtí v období světových válek a případy, kdy je osoba od jistého data pohřešována, např.: Sláma, Antonín, 1875-asi 1914 (Antonín Sláma padl v období 1. světové války, pravděpodobně v roce 1914)

33 Zkratky př. Kr., po Kr. př. Kr. se používá pro data z předkřesťanské éry a uvádí se na konci data nebo každého data v rámci časového rozpětí této éry výraz po Kr. se používá, pokud data zasahují obě éry: Dionysios Thrax, asi 70 př. Kr.-10 př. Kr. Seneca, Lucius Annaeus, asi 4 př. Kr.-65 po Kr.

34 Období činnosti nepoužíváme pro 20. a 21. století
období činnosti osoby zaznamenáme pouze v případě, kdy nejsou známa životní data (životní data, včetně neúplných či nejistých, mají vždy přednost před obdobím činnosti nepoužíváme pro 20. a 21. století

35 Období činnosti Adlington, William, činný 1566
Adlerhold, Germanus, činný Pavel z Janovic a Vimperka, činný století Homéros, činný 8. století př. Kr. Mistr litoměřického oltáře, činný 15. století-16. století

36 Různé podoby téhož jména
pro volbu správné podoby jména (různá transliterace, jména v jiném jazyce, úplnější forma jména) se používá přednostně Soubor národních autorit, dostupný na stránkách Národní knihovny ČR

37 Volba mezi různými formami téhož jména
Záhlaví: James, P. D. Odkaz viz: James, Phyllis Dorothy G. B. Shaw George Bernard Shaw Bernard Shaw

38 RDA 9.19.1.1 + 9.16.1 Zaměstnání jako doplněk
v případě osob (reálných lidských), jejichž jméno je tvořeno frází, která nevzbuzuje představu osoby, je povinnou součástí záhlaví uvedení doplňku - profese či zaměstnání osoby Modrý pták (ekonom) Orion (raper), 1976-

39 Zaměstnání jako doplněk
u osob, které přebíráme ze zahraničních bází a které tento doplněk obsahují, přeložíme doplněk do češtiny Záhlaví  LC (Names) Big Hand (Musician) Záhlaví AUT NK Big Hand (hudebník) u osob, které přebíráme ze zahraničních bází a které tento doplněk neobsahují, doplněk nevytváříme

40 Odkazy viz nepreferované podoby jmen směrují na preferovanou podobu jména nejsou propojené s bibliografickými záznamy pro rozdílná jména téhož autora (pseudonymy, jména z různých manželství, církevní jména) pro rozdílné formy téhož jména (úplnější formy jména, různá transliterace, jména v jiném jazyce) 40

41 Odkazy viz Záhlaví: Bono, 1960- NIKOLI Hewson, Paul, 1960- (odkaz viz)
Záhlaví: Yokomitsu, Riichi, Jokomicu, Riiči, (odkaz viz) Záhlaví: Černá, Oldřiška Roháčková, Oldřiška (odkaz viz) 41

42 Odkazy viz též jsou propojené s bibliografickými záznamy
ODKAZY VIZ TÉŽ - odkazují z jednoho autoritního záhlaví na jiné autoritní záhlaví, např. pseudonymy, propůjčená jména, společné pseudonymy jsou propojené s bibliografickými záznamy 42

43 Odkazy viz též Společné pseudonymy: Záhlaví: Kamarádky z Letné
Viz též: Helena Viz též: Claudie Propůjčená jména: Záhlaví: Žídková, Anna, 1930- Viz též: Balajková, Anetta, 1923 43

44 Pseudonymy Záhlaví: Neruda, Pablo NIKOLI
JEDNA BIBLIOGRAFICKÁ ENTITA – pokud jsou všechna díla jedné osoby vydána pod pseudonymem, zvolte pro záhlaví pseudonym: Záhlaví: Neruda, Pablo NIKOLI Reyes Basoalto, Neftalí Ricardo (odkaz viz) 44

45 Pseudonymy Záhlaví: Allen, Woody NIKOLI
Konigsberg, Allen Stewart (odkaz viz) Záhlaví: Molière Poquelin, Jean-Baptiste (odkaz viz) 45

46 Pseudonymy Zálaví: Bondy, Egon Viz též: Fišer, Zdeněk
NĚKOLIK BIBLIOGRAFICKÝCH IDENTIT – díla jednoho druhu pod jedním pseudonymem a díla jiného druhu pod jiným pseudonymem nebo vlastním jménem – použijeme podle druhu díla obě záhlaví: Zálaví: Bondy, Egon Viz též: Fišer, Zdeněk 46

47 Odkazy – AUT NK ČR Gundová-Jergová, Agneša Havranová, Marína

48 Autoritní záznam - poznámkový aparát
vztahy jmen mezi záhlavím a záhlavím viz. též (historie záhlaví) neveřejná všeobecná poznámka zdroj nalezených informací zdroj prověřovaný s negativním výsledkem biografické nebo historické údaje elektronické umístění

49 Vztahy mezi záhlavím a záhlavím viz též - příklady
Záhlaví: Ženíšek, Alexandr, 1936- Viz též: Verpán, Vendelín, 1936- Historie záhlaví: Autor píše pod vlastním jménem Alexandr Ženíšek matematické práce, pod pseudonynem Vendelín Verpán básně.

50 Neveřejná všeobecná poznámka
slouží pro katalogizátory, obsahuje doplňující informace různého druhu Jméno v autoritním záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci. Anna Žídková je pseudonym autorky, která si nepřeje uvést pravé jméno.

51 Zdroj nalezených informací
zdroje, ze kterých jsme získali informace o autorech nejdůležitějším zdrojem, který by měl být uveden vždy je dokument na základě kterého potřebujeme vytvořit autoritu nutno dodržovat pravidla pro způsob zápisu – správná citace zdroje

52 Zdroj nalezených informací
monografie (slovníky, encyklopedie, kniha autora uvedeného v záhlaví) seriály (články z časopisů a novin) internetové zdroje osobní sdělení (telefon, , osobní kontakt)

53 Zdroj nalezených informací
„Přehled a citace zdrojů ověřování dat“ autority/zdroje

54 Příklady citací Horáková, Markéta: Pastýři mloků, 2003 – autoritní forma, datum narození Právo, , s. 15 – biografické údaje www(Washington Post), , s. B05, cit – autoritní forma www(Česká zemědělská univerzita v Praze), cit – odkaz viz www(osobní stránka), cit – biografické údaje, datum narození

55 Zdroj prověřený s negativním výsledkem
zapíšeme tehdy, když jde o důležitý zdroj u kterého předpokládáme, že v něm požadovanou informaci nalezneme pouze u zahraničních autorů

56 Zdroj prověřený s negativním výsledkem
Záhlaví: Campbell, Christopher R. Odkaz viz: Campbell, Christopher Zdroj: Kratochvíl, Oldřich - Hashesh, Iveta - Campbell, Christopher R.: Řízení lidských zdrojů [elektronický zdroj], autoritní forma, odkaz viz, biogragické údaje Zdroj prověřený s negativním výsledkem: LC(Names), cit Biografické/historické údaje: Americký pedagog, specializuje se na obchod, management, počítačovou technologii a naturopatii.

57 Biografické nebo historické údaje
poznámka podává informace o datu a místě narození/úmrtí, o profesi, specializaci a publikačních oborech autora, příp. dalších informací stručná, výstižná, stylisticky správná 57

58 Biografické nebo historické údaje
Záhlaví: Mann, Thomas, Biografické/historické údaje: Německý prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r V roce získal československé občanství, v roce 1944 občanství USA. Po 2. světové válce se vrátil do Evropy a žil ve Švýcarsku, kde také zemřel.

59 Elektronické umístění a přístup
přímý link na webovou stránku pokud uvedeme v autoritním záznamu URL, je nutné vždy uvést zdroj: www(…) Záhlaví: Duží, Barbora Zdroj: www(Vesmír), cit datum narození, biografické údaje URL – další informace:

60 Personální autority - příklad
Záhlaví: Wazatka, Franz, nar. 1815 Odkaz viz: Vazatka, František, nar. 1815 Neveřejná všeobecná poznámka: V knize uvedeno pravděpodobné datum úmrtí mezi léty Zdroj: Hubert, Miroslav: Příběh lodního strojmistra Františka Vazatky: ante-román z počátků paroplavby v Čechách, autoritní forma, odkaz viz, biografické údaje Zdroj: www(Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 665, obraz 114), cit autoritní forma, datum narození Biografické/historické údaje: Lodní strojmistr na pražském parníku Mecséry.

61 046 – Speciální kódovaná data (povinné pole)
046 ## $f1914$g1997 $aHrabal, Bohumil,$d 046 ## $f1926 $aVaculík, Ludvík,$d1926-

62 Pole 3XX - Doporučená pole
zápis identifikačních údajů (geografických, oborových, profesních, afiliačních, jazykových a dalších) spojených s osobou vycházíme z biografické poznámky, údaje jsou zaznamenány ve strukturované podobě zapisujeme i údaje, které je obtížné v biografické poznámce srozumitelně formulovat a které by mohly sloužit k přesnější identifikaci osoby výhodou je i možnost přebírání údajů z věcných, geografických a korporativních autorit

63 Pole 368 - další související informace o osobě nebo korporaci
$c Jiné označení $d Titul osoby(o) $s Počáteční datum rozmezí(no) $t Konečné datum rozmezí(no) 1000 $a Fénix$c(mytologická postava) 368 $cmytologické postavy $cbájná stvoření$cptáci

64 Pole 370 – související místo
město, oblast nebo stát spojený s místem narození, úmrtí, bydlištěm nebo identitou osoby údaje se přebírají ze souboru geografických autorit $aKundera, Milan, $d1929- $aBrno (Česko) $cČesko$s1929$t1975 $cFrancie$s1975

65 Pole 372 – oblast působení oblast působnosti, expertní oblast atd., jíž se osoba věnuje nebo věnovala údaje se přebírají ze souboru věcných autorit $aBorn, Adolf,$d1930- $avýtvarné umění

66 Pole 373 Afiliace (organizace spojená s osobou)
informace o skupině či instituci, s níž je osoba spojována údaje se přebírají ze souboru korporativních autorit 100 1 $aBalík,Vojtěch,$d1947- 373 $aNárodní knihovna ČR$s1977$t2000 373 $aFilozofický ústav AV ČR$s2004-

67 Pole 374 Profese informace o povolání či zaměstnání, v němž osoba pracuje či pracovala údaje se přebírají ze souboru věcných autorit (povolání je tedy v množném čísle) $aEben,Petr,d $askladatelé$amuzikologové $aŠebrle, Roman,$d1974 $adesetibojaři$s1990$t2013 $agolfisté$s2013 $atelevizní moderátoři$s2013

68 Pole 375 Pohlaví 100 1 $aBrejchová, Jana,$d1940- 375 $ažena
informace o pohlaví, včetně případných dat při změně pohlaví hodnotou tohoto pole je buď výraz žena nebo muž 100 1 $aBrejchová, Jana,$d1940- 375 $ažena 100 1 $aElbe, Lili, $d 375 $amuž$s1882$t1930 375 $ažena$s1930$t1931

69 Autoritní databáze zahraničních knihoven
Francouzská národní knihovna Library of congress

70 List of National Libraires
linky na katalogy národních knihoven Na stránkách univerzity v Queensladu (Austrálie) se nacházejí linky na katalogy národních knihoven.

71 VIAF - Virtuální mezinárodní databáze autorit
VIAF je projekt propojující několik národních knihoven jeho záměrem je zvýšení užitečnosti souborů autorit jednotlivých knihoven zpřístupněním informací na webu.

72 Korporativní záhlaví korporace je organizace nebo skupina osob identifikovaná svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek asociace, instituce, obchodní firmy, nevýdělečné instituce, vládní orgány a instituce, náboženské organizace apod.

73 Korporativní záhlaví pojmenované příležitostné skupiny nebo akce jako jsou zasedání, konference, kongresy, výstavy, expedice, festivaly, veletrhy apod.

74 Korporativní záhlaví KORPORACE NENÍ:
skupina, která je označena obecným slovem nebo výrazem, např. Zasedání expertů, Občané města Tábora akce, která je označena obecným slovem nebo výrazem, označující typ příležitostné skupiny, datem konání a názvem místa, kdy se akce schází (nepojmenovaná konference), např. Zasedání konané v Brně ve dnech

75 Korporativní záhlaví Pokud má být korporace zvolena pro hlavní záhlaví, musí tento dokument pocházet od korporace 1. díla zabývající se korporací samotnou – výroční zprávy, ročenky 2. některé typy právních, vládních a náboženských dokumentů – zákony, ústavy 3. díla zaznamenávající kolektivní myšlení korporace – zprávy z komisí

76 Korporativní záhlaví 4. zprávy o kolektivních aktivitách – konference, výstavy, veletrhy… 5. zvukové dokumenty, které jsou výsledkem kolektivní snahy skupiny interpretů – hudební skupiny 6. kartografické dokumenty, pokud pocházejí od jiných korporací než s vydavatelskou funkcí

77 Korporativní záhlaví zapisujeme v jazyce korporace vynecháváme:
uvádíme ve formě, pod kterou je korporace běžně známá zapisujeme v jazyce korporace vynecháváme: úvodní mluvnický člen: The British Library – British Library fráze obsahující čestné tituly a vyznamenání: Vědecká knihovna, nositel řádu za vynikající práci výrazy označující korporativnost a některé další výrazy: s. r. o., n. p.

78 Kvalifikátory v případě, že nelze poznat, že se jedná o korporaci nebo je jméno zaměnitelné s jiným termínem uvádíme kvalifikátory: obecné místa instituce roky

79 Kvalifikátory A. Obecné Oseva (firma) Kryštof (hudební skupina)
B. Místa Galerie moderního umění (Hradec Králové, Česko) X Galerie moderního umění (Karlovy Vary, Česko)

80 Geografické jméno v názvu korporace
Muzeum hlavního města Prahy Knihovna města Hradce Králové Galerie města Trutnova kvalifikátor místa nepřipojujeme

81 Korporativní záhlaví typu jurisdikce
korporace podřízené státní a místní správě korporace vykonávající funkce: zákonodárné (legislativní) – parlament výkonné – ministerstvo soudní – soudy vojenské – armáda diplomatické - velvyslanectví Státní organizace se zapisují v podřízeném vztahu státního/správního celku. Geografická autorita – musí formu jména jurisdikce vyhledat v rejstříku: Geografický termín v databázi AUT Národní knihovny.

82 Korporativní záhlaví typu jurisdikce
orgány státní správy a samosprávy zapisují se pod jménem správního celku, který uplatňuje jurisdikce pro určitou zemi, kraj, okres, obec vstupním prvkem je geografický výraz musí být totožný s geografickou autoritou

83 Korporativní záhlaví typu jurisdikce
Zákonodárné orgány: Česko. Parlament Česko. Parlament. Senát Soudy: Česko. Ústavní soud Hlavní složky ozbrojených sil státu: Česko. Armáda Spojené státy americké. Army

84 Korporativní záhlaví typu jurisdikce
Olomouc (Česko). Magistrát Horka nad Moravou (Česko). Obecní úřad Olomoucký kraj (Česko). Krajský úřad České Budějovice (Česko). Městský úřad

85 Korporativní záhlaví - odkazy viz, viz též
VIZ: obsahuje nepreferovanou formu jména korporace/akce (zkratka, jinojazyčná forma jména, chybně používaná forma jména) VIZ TÉŽ: obsahuje jméno související korporace/akce (nejčastěji dřívější nebo novější podobu jména při změně názvu korporace/akce)

86 Korporativní záhlaví s odkazem viz
Záhlaví: Mezinárodní asociace hydrogeologů Odkazy viz IAH  Assoziation der Hydrogeologen  Meždunarodnaja associacija gidrogeologov  Asociación Internacional de Hidrogeólogos

87 Korporativní záhlaví s odkazem typu viz též
Záhlaví: Divadlo Šumperk Viz též: Severomoravské divadlo Šumperk Historie záhlaví: Tento název se používá od r Dřívější název: Severomoravské divadlo Šumperk ( ).

88 Autoritní záznam - korporace
Jméno korporace. Podřízená složka korporace. odkazy viz, viz též poznámkový aparát

89 Korporace s podřízenou složkou
Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (Centrum sociální a ekonomické strategie na fakultě sociálních studií Karlovy univerzity) Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra jazyků Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra jazyků

90 Korporace - poznámkový aparát
historie záhlaví: vztahy mezi záhlavím a záhlavím viz též neveřejná všeobecná poznámka zdroj nalezených informací zdroj prověřovaný s negativním výsledkem veřejná všeobecná poznámka elektronické umístění

91 Historie záhlaví Viz též: Městská knihovna (Jičín, Česko)
Záhlaví: Knihovna Václava Čtvrtka Viz též: Městská knihovna (Jičín, Česko) Historie záhlaví: Dřívější název: Městská knihovna ( ). Záhlaví: Městská knihovna (Jičín, Česko) Viz též: Knihovna Václava Čtvrtka Historie záhlaví: Novější název: Knihovna Václava Čtvrtka.

92 Neveřejná všeobecná poznámka
slouží pro katalogizátory, obsahuje doplňující informace různého druhu Jméno korporace v záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci.

93 Zdroj nalezených informací
zdroje, ze kterých jsme získali informace o korporaci/akci nejdůležitějším zdrojem, který by měl být uveden vždy je dokument na základě kterého potřebujeme vytvořit autoritu nutno dodržovat pravidla pro způsob zápisu

94 Zdroj nalezených informací
monografie seriály internetové zdroje osobní sdělení (telefon, , osobní kontakt)

95 Zdroj nalezených informací
„Přehled a citace zdrojů ověřování dat“ autority/zdroje

96 Zdroje nalezených informací
ARES – obchodní rejstřík a.s., s.r.o. pokud je součástí názvu, uvedeme v odkazech Záhlaví: Hanák nábytek (firma) Odkaz viz: Hanák nábytek a.s.

97 Zdroje nalezených informací - příklad
stránky Ministerstva vnitra: občanská sdružení Záhlaví: Sedm paprsků (sdružení) Odkaz viz: Občanské sdružení Sedm paprsků

98 Zdroj prověřený s negativním výsledkem
zapíšeme tehdy, když jde o důležitý zdroj u kterého předpokládáme, že v něm požadovanou informaci nalezneme LC (Names) základní zdroj pro ověřování autoritní formy jmen všech zahraničních korporací

99 Veřejná všeobecná poznámka
obsahuje všeobecné informace o záhlaví Záhlaví: Babylon ZOO (hudební skupina) Biografické/historické údaje: Anglická skupina založená v roce Dance pop, alternativní rock. Záhlaví: Spolek Juristic Biografické/historické údaje: Poskytovatel webového prostoru pro společnosti či jednotlivce v oblasti právní vědy, vydavatel webu Juristic.cz.

100 Elektronické umístění a přístup
přímý link na webovou stránku pokud uvedeme v autoritním záznamu URL, je nutné vždy uvést zdroj: www(…) Záhlaví: Divadlo Šumperk Zdroj: www (Divadlo Šumperk) , cit – autoritní forma URL:

101 Library of Congress http://catalog.loc.gov/
zahraniční korporace ověřujeme VŽDY v Library of Congress ALE pokud je známa státem uznávaná česká podoba jména, zvolí se tato: Library of Congress: Nations unies (odkaz viz) databáze AUT NK ČR: Organizace spojených národů (záhlaví)

102 Korporativní záhlaví - akce
konference (kongresy, sympozia, festivaly, výstavy, veletrhy, expedice) setkání jednotlivců nebo představitelů různých korporací za účelem diskuse nebo jednání o tématu společného zájmu

103 Autoritní záznam - akce
Jméno akce. (Číslo (pořadí) akce : Datum konání akce : Místo konání akce). Podřízená složka akce odkazy viz, viz též poznámkový aparát

104 Akce Jiráskův Hronov (64.: 1994: Hronov, Česko)
Křemežský veletrh (13.: 2004 : Křemže, Česko) Beethovenův Hradec (36. : 1997 : Hradec nad Moravicí, Česko) Festival EuroArt Praha (10. : 2009 : Praha, Česko)

105 Akce – více míst konání pokud se akce koná na více než dvou místech, uvedou se v příslušných podpolích všechna místa konání akce a oddělí se středníkem. Záhlaví: Vzájemnost konfrontace (1. : 1996 : Aš, Česko; Tišnov, Česko; Brno, Česko)

106 Akce – více míst konání Záhlaví: Febiofest (13.: 2006: Česko)
u více než 4 míst konání akce uvádět v záhlaví pouze zemi (země), v které (v kterých) se akce konala. Záhlaví: Febiofest (13.: 2006: Česko) Biografické/historické údaje: Akce se r konala na sedmi místech: v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci, Jihlavě Pardubicích.

107 Virtuální akce zejména konference, kongresy, sympozia apod., kdy spoluúčastníci komunikují z různých míst prostřednictvím internetu se jako místo konání uvádí „online“ Záhlaví: Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší společnosti (7. : 2013 : online)

108 Korporativní záhlaví - akce
seriálové záhlaví odkazuje na monografickou autoritu monografické záhlaví odkazuje na seriálové záhlaví: akce pod korporací

109 Akce seriálová katalogizace publikací z akcí jako seriálu neumožňuje zápis specifik jednotlivých akcí, tzn. pořadí, rok a místo konání akce Záhlaví: Hradecké pediatrické dny (konference) Hradecké pediatrické dny : Hradec Králové, ... : [program a sborník abstrakt / Česká lékařská společnost JEP ... et al.]

110 Akce seriálová - příklad
Záhlaví: Československý jazzový festival Odkaz viz: Jazz Přerov (festival) Biograické/historické údaje: Festival se koná v Přerově každoročně od r Poznámka: Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.

111 Akce se seriálovým záhlavím
seriálová záhlaví nejsou dostatečně určeny jménem, pořadím, místem či rokem konání je možné v případě potřeby připojit kvalifikátor (obecný, místa) Svět knihy (firma) Svět knihy (veletrh : Praha, Česko) Pražské jaro (festival) Osivo a sadba (seminář) Frejkovy dny (kongres) Bydlení a interiér (veletrh)

112 Akce monografická katalogizace jednotlivých čísel publikací z akcí jako monografie umožňuje zápis podrobnějších charakteristik jednotlivých akcí - číslo konference,datum a místo jejího jednání Vzdělávání knihovníků (2000 : Luhačovice, Česko) CASLIN 2000 : vzdělávání knihovníků = education for librarians : 7. mezinárodní seminář : hotel Fontána, Luhačovice, Česká republika, 28.květen-1.červen 2000 : sborník příspěvků / [editor Dana Lošťáková]

113 Akce monografická Záhlaví: Československý jazzový festival (21. : 2004 : Přerov, Česko) Poznámka: Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace.

114 Akce pod korporací z názvu akce je zřejmá podřízenost akce ke korporaci Záhlaví: Česká kardiologická společnost. Sjezd Odkaz viz: Sjezd České kardiologické společnosti

115 Pole 3XX - Doporučená pole
doplňující informace k záhlavím (geografických, oborových, jazykových a dalších) spojených s korporací slouží kjednoznačnější identifikaci korporace vždy ve strukturované podobě forma údajů přebíráme z příslušných databází: soubor tematických autorit, soubor geografických autorit apod.

116 Pole 3XX - příklady 110 2 $a Hatě Tovačov (umělecká skupina)
$ataneční soubory $a Pepela (hudební skupina) $cČesko $aCaledonian Club (Praha, Česko) $askotské lidové tance

117 Unifikované názvy unifikovaný název je název obsahující nejznámější, konvenční podobu názvu. usnadňuje přístup k záznamům jednoho díla

118 Unifikované názvy propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje v různých podobách (adaptace, překlady) propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje pod různými názvy identifikuje dílo, pokud se název pod kterým je dílo známo, odlišuje od hlavního názvu v dokumentu rozlišuje díla s totožnými hlavními názvy

119 Unifikované názvy Rozhodněte o použití unifikovaného názvu podle toho:
jak je dílo známé kolik podob díla se vyskytuje (kniha – film: Děti z Bullerbinu, Harry Potter apod.) zda se vyskytuje více záznamů se stejným hlavním názvem zda dílo bylo původně v jiném jazyce

120 Unifikované názvy Pleva, Josef Věromír, Robinson Crusoe / podle románu Daniela Defoe volně vypravuje Josef V. Pleva ; [ilustrace Zdeněk Burian]. -- [Praha] : NJŠ, s. : il. ; 21 cm Burian, Zdeněk, Defoe, Daniel, ca Robinson Crusoe. Česky 120

121 Unifikované názvy 1001 L $$aShakespeare, William,$$d $$7jn $$4aut 24010 L $$aHamlet.$$lČesky & Anglicky$$7aun 24510 L $$aHamlet, princ dánský =$$bHamlet, prince of Denmark /$$cWilliam Shakespeare ; [přeložil Jiří Josek] anglická dramata, dvojjazyčná vydání

122 Unifikované názvy V případě Bible se soubory knih, jednotlivé knihy nebo jejich části zapisují jako podzáhlaví přímo za hlavní název, tedy bez označení Starý zákon/Nový zákon 130 0 $aBible.$pPíseň písní Zákony a právní dokumenty při popisu skupin zákonů a právních dokumentů k jednomu tématu se jako unifikovaný název volí tzv. skupinový název, pokud existuje. Seznam používaných skupinových názvů je k dispozici zde: 122

123 Soubory autorit soubor ověřených a unifikovaných selekčních údajů (jmenných, geografických a věcných) určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů a informací, doplněných o nezbytný odkazový a poznámkový aparát jsou nezbytným nástrojem bibliografické a autoritní kontroly (ověřování a sjednocování údajů) vytvářejí tak prostředí pro sdílení standardizovaných dat v národním i celosvětovém měřítku AUT (databáze národních autorit NK ČR)

124 Portál: Národní autority ČR http://autority.nkp.cz/
portál určen: informačním pracovníkům, katalogizátorům soustředění všech informací o autoritách a souvisejících informací na jednom místě informace o autoritách: jmenných věcných názvových geografických


Stáhnout ppt "Jmenné autority Unifikované názvy RDA"

Podobné prezentace


Reklamy Google