Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jmenné autority Unifikované názvy RDA Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jmenné autority Unifikované názvy RDA Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace."— Transkript prezentace:

1 1 Jmenné autority Unifikované názvy RDA Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace

2 2 Struktura bibliografického záznamu lokační údaje: signatura, údaje o jednotkách Bibliografický záznam se skládá ze dvou částí. popisné údaje: bibliografický popis selekční údaje: jmenné autority

3 3 Struktura bibliografického záznamu [Unifikovaný název] Hlavní záhlaví (jmenné selekční údaje) Název díla = Souběžný název : podnázev díla. Číslo části, Název části / 1. údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. -- Označení vydání. – 1. místo vydání : 1. jméno nakladatelství, Rok vydání. -- Rozsah popisné jednotky : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál. -- (Hlavní název edice / údaj o odpovědnosti k edici, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice). -- Poznámky. Vedlejší záhlaví (jmenné selekční údaje) Věcné selekční údaje (MDT, předmětová hesla, klíčová slova)

4 4 Hlavní záhlaví hlavní záhlaví může být v záznamu jen jedno hlavní záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s hlavní odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit) http://aleph.nkp.cz/F/ http://aleph.nkp.cz/F/

5 5 Vedlejší záhlaví vedlejších záhlaví může být v záznamu vícero vedlejší záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s vedlejší odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit) http://aleph.nkp.cz/F/

6 6 Popisné údaje x selekční údaje popisné údaje - zapisujeme údaje o odpovědnosti přesně tak, jak jsou na titulní stránce uvedeny selekční údaje uvádíme ve formalizované (autoritní) podobě http://aleph.nkp.cz/F/

7 7 Selekční údaje X popisné údaje - příklad Čížková, Miroslava Z Lurd do Santiaga : cesta na konec světa / Mirka Čížková. -- Vyd. 1.. -- [Olomouc] : Fontána, c2005. -- 125 s. : il. ; 20 cm. Čížková, Miroslava autobiografické vzpomínky

8 8 Standardy Pravidla RDA – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat Formát - kam zapsat (UNIMARC, UNIMARC/Autority, MARC 21, MARC 21/Autority) ‏ Edice STANDARTIZACE: informační zázemí katalogizační politiky Báze národních autorit http://aleph.nkp.cz/F/

9 9 Selekčních údaje Selekční údaje tvoří přístupovou cestu k záznamu v lískovém, i v elektronickém katalogu: jmenné selekční údaje – personální záhlaví (osobní jména, jména rodu, rodin), korporativní záhlaví (korporace, akce) názvové selekční údaje - unifikované názvy

10 10 Jmenné autority unifikované selekční údaje - údaje o odpovědnosti zapisujeme VŽDY ve formalizované autoritní podobě společné pro jmenný a věcný popis údaje o odpovědnosti VŽDY ověřujeme v souboru národních autorit

11 © Zdeněk Bartl, NK ČR Obecný model posloupnosti kroků (zjednodušeně) 1. ověření daného selekčního údaje v bázi autorit - kladná odpověď (ideální stav) 3. vytvoření bibliografického záznamu 2. vytvoření autoritního záznamu pro daný selekční údaj záporná odpověď - následuje „Jinonické pondělky“ UISK prosinec ´07

12 12 Personální záhlaví jméno osoby zvolíme takové, pod kterým je běžně známá tímto jménem může být skutečné jméno autora, pseudonym, šlechtické jméno, přezdívka, iniciály nebo jiná pojmenování u ženských jmen (cizinek) nedáváme koncovku -ov á

13 13 Personální záhlaví jméno osoby zvolíme takové, pod kterým je běžně známá na základě děl této osoby vydaných v jejím jazyce není-li autor v Souboru autorit NK, používá se přednostně národní bibliografie země, v níž autor převážně publikuje v originále, u většiny zemí jsou tyto databáze dostupné prostřednictvím Internetu

14 14 Personální záhlaví autoritní formu jména přebíráme z národních agentur (národní knihovny) německé autory přebíráme z Deutsche Nationalbibliotek apod., slovenské autory ze Slovenské národné knižnice, srbské autory z Národní bibliotéky Srbska apod. není přípustné abychom ruského autora převzali z americké knihovny Výjimkou jsou anglicky mluvící země (Velká Británie, Austrállie, Kanada), jejichž autoři se vždy ověřují v souboru autorit Library of Congress.

15 Personální záhlaví Nelze-li autora najít v národní bibliografii, ověřují se jména v dalších příručkách, doporučených na stránkách Národních autorit ČR: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/zdroje/ Nelze-li zahraničního autora ověřit v žádných pramenech v zemi, v níž publikuje, použije se databáze Library of Congress: http://authorities.loc.gov/

16 Personální záhlaví n elze-li autora ověřit v žádných pramenech, použijeme podobu jména, použitou v prvním popisovaném provedení

17 17 Nelatinková písma u jmen v jazycích používajících jiné než latinkové písmo se použije transliterační a transkripční tabulky Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. - Praha : NK, 2006. -- (Edice Standardizace ; č. 27).

18 18 Rodná jména, latinská a řecká jména v případě osob uvedených pod rodným jménem nebo z doby klasické římské říše, tzn. panovníci, papežové, svatí, latinští antičtí autoři, řecké a orientální starověké a středověké osoby, zvolíme českou formu jména, pokud získali standardní počeštěnou formu a jsou takto uvedeni v příručkových pramenech

19 19 Počeštěná jména uvedená pod rodným jménem Záhlaví: Jana z Arku, svatá NIKOLI: Jeanne d'Arc Záhlaví: Bonifác IV, papež NIKOLI: Bonifacius

20 20 Jména rodů, rodin českou formu jména použijeme u jmen rodin a šlechtických či panovnických rodů, známých pod českou variantou jména ostatní jména uvádíme ve tvaru a jazyce originálu Záhlaví: Černínové z Chudenic (rod) Záhlaví: Taussigovi (rodina)

21 21 Římské číslice - římské číslice, případně další část jména spojené se jménem: římské číslice u jmen obsahujících příjmení >Rožmberka, Jan, II., ca 1434-1472 Williams, Hank, III, 1972- u osob popisovaných pod křestním/rodným jménem Gustav II. Adolf, švédský král, 1594-1632 Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378 u tibetských náboženských titulů se číslice nevztahují ke jménu, ale k těmto titulům Bstan-'dzin-rgya-mtsho, dalajlama XIV.

22 22 Doplňky ke jménu tituly nebo jiné výrazy, spojované se jménem doplňují se pouze tehdy jsou-li se se jménem pevně svázány povinné jsou u nejvyšších panovnických a církevních hodností

23 Doplňky ke jménu označení náboženských hodností (v češtině, pokud pro hodnost existuje český výraz) Pius XI., papež, 1857-1939 Vivekananda, svámí, 1863-190 svatí (použije se výraz „svatý“) Maksymilian Maria Kolbe, svatý, 1894- 1941

24 Doplňky ke jménu tituly panovníků, jejich manželů/manželek a dětí (použije se výraz v českém jazyce, pokud existuje) Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378 Isabel, brazilská princezna, 1846- 1921

25 25 Doplňky ke jménu šlechtické tituly (zapisují se v původním jazyce) Kolowrat-Krakowský, Alois Josef, hrabě, 1759-1833 Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 Gramont, Philibert, comte de, 1621- 1707

26 Doplňky ke jménu oficiální oslovení (např. Mrs. – používá se pouze ve výjimečných případech, kdy je osoba v dostupných pramenech identifikována pouze jménem, pouze příjmením nebo jménem manžela apod.) Smith, James, Mrs.

27 Životní data data narození a úmrtí nejsou-li snadno zjistitelná, pak lze napsat období působnosti, případně alespoň století data zapíšeme do záhlaví pouze u těch osob, které spadají do některé z následujících kategorií:

28 28 Životní data je znám pouze rok narození Kozlová, Johana, 1980- Radouant, René, 1862- je znám pouze rok úmrtí Šmeralová, Soňa, -1971 Burger, Vojtěch, -1732 jsou známy roky narození a úmrtí Šilar, Jan, 1911-2005 Dobrovský, Josef, 1753-1829

29 29 Životní data osoby se stejným jménem a rokem narození Novák, Jiří, 1967 únor 5.- Novák, Jiří, 1967 březen 7.-

30 nejistý rok narození: $a Ebelmann, Johann Jacob,$d asi 1570- nejistý rok úmrtí:$a Brandis, Moritz,$d -asi 1504 nejistý rok narození, jistý rok úmrtí: $a Tvrdý, František Xaver,$d asi 1760-1827 jistý rok narození, nejistý rok úmrtí: $a Monnet, Charles,$d 1732-asi 1808 roky narození i úmrtí nejisté: $a Vodňanský, Jan,$d asi 1460-asi 1534 Životní data

31 životní data připojená k záhlaví pro osoby narozené a/nebo zemřelé po 31. 12. 1900 by měla být přesná, výjimečně můžeme použít výraz „asi“, je-li pravděpodobné, že přesné datum již nepůjde zjistit

32 Životní data Jedná se zejména o data úmrtí v období světových válek a případy, kdy je osoba od jistého data pohřešována, např.: Sláma, Antonín, 1875-asi 1914 (Antonín Sláma padl v období 1. světové války, pravděpodobně v roce 1914)

33 Zkratky př. Kr., po Kr. př. Kr. se používá pro data z předkřesťanské éry a uvádí se na konci data nebo každého data v rámci časového rozpětí této éry výraz po Kr. se používá, pokud data zasahují obě éry: Dionysios Thrax, asi 70 př. Kr.-10 př. Kr. Seneca, Lucius Annaeus, asi 4 př. Kr.- 65 po Kr.

34 Období činnosti období činnosti osoby zaznamenáme pouze v případě, kdy nejsou známa životní data (životní data, včetně neúplných či nejistých, mají vždy přednost před obdobím činnosti nepoužíváme pro 20. a 21. století

35 Období činnosti Adlington, William, činný 1566 Adlerhold, Germanus, činný 1687- 1739 Pavel z Janovic a Vimperka, činný 14. století Homéros, činný 8. století př. Kr. Mistr litoměřického oltáře, činný 15. století-16. století

36 Různé podoby téhož jména pro volbu správné podoby jména (různá transliterace, jména v jiném jazyce, úplnější forma jména) se používá přednostně Soubor národních autorit, dostupný na stránkách Národní knihovny ČR http://aleph.nkp.cz/

37 37 Volba mezi různými formami téhož jména Záhlaví: James, P. D. Odkaz viz: James, Phyllis Dorothy G. B. Shaw George Bernard Shaw Bernard Shaw http://aleph.nkp.cz/F/

38 RDA 9.19.1.1 + 9.16.1 Zaměstnání jako doplněk v případě osob (reálných lidských), jejichž jméno je tvořeno frází, která nevzbuzuje představu osoby, je povinnou součástí záhlaví uvedení doplňku - profese či zaměstnání osoby Modrý pták (ekonom) Orion (raper), 1976-

39 u osob, které přebíráme ze zahraničních bází a které tento doplněk obsahují, přeložíme doplněk do češtiny Záhlaví LC (Names) Big Hand (Musician) Záhlaví AUT NK Big Hand (hudebník) u osob, které přebíráme ze zahraničních bází a které tento doplněk neobsahují, doplněk nevytváříme Zaměstnání jako doplněk

40 40 Odkazy viz nepreferované podoby jmen směrují na preferovanou podobu jména nejsou propojené s bibliografickými záznamy pro rozdílná jména téhož autora (pseudonymy, jména z různých manželství, církevní jména) pro rozdílné formy téhož jména (úplnější formy jména, různá transliterace, jména v jiném jazyce)

41 41 Odkazy viz Záhlaví: Bono, 1960- NIKOLI Hewson, Paul, 1960- (odkaz viz) Záhlaví: Yokomitsu, Riichi, 1898-1947 NIKOLI Jokomicu, Riiči, 1898-1947 (odkaz viz) Záhlaví: Černá, Oldřiška NIKOLI Roháčková, Oldřiška (odkaz viz)

42 42 Odkazy viz též ODKAZY VIZ TÉŽ - odkazují z jednoho autoritního záhlaví na jiné autoritní záhlaví, např. pseudonymy, propůjčená jména, společné pseudonymy jsou propojené s bibliografickými záznamy

43 43 Odkazy viz též Společné pseudonymy: Záhlaví: Kamarádky z Letné Viz též: Helena Viz též: Claudie Propůjčená jména: Záhlaví: Žídková, Anna, 1930- Viz též: Balajková, Anetta, 1923

44 44 Pseudonymy JEDNA BIBLIOGRAFICKÁ ENTITA – pokud jsou všechna díla jedné osoby vydána pod pseudonymem, zvolte pro záhlaví pseudonym: Záhlaví: Neruda, Pablo NIKOLI Reyes Basoalto, Neftalí Ricardo (odkaz viz)

45 45 Pseudonymy Záhlaví: Allen, Woody NIKOLI Konigsberg, Allen Stewart (odkaz viz) Záhlaví: Molière NIKOLI Poquelin, Jean-Baptiste (odkaz viz)

46 46 Pseudonymy NĚKOLIK BIBLIOGRAFICKÝCH IDENTIT – díla jednoho druhu pod jedním pseudonymem a díla jiného druhu pod jiným pseudonymem nebo vlastním jménem – použijeme podle druhu díla obě záhlaví: Zálaví: Bondy, Egon Viz též: Fišer, Zdeněk

47 Odkazy – AUT NK ČR Gundová-Jergová, Agneša Havranová, Marína http://aleph.nkp.cz/F/

48 48 Autoritní záznam - poznámkový aparát vztahy jmen mezi záhlavím a záhlavím viz. též (historie záhlaví) neveřejná všeobecná poznámka zdroj nalezených informací zdroj prověřovaný s negativním výsledkem biografické nebo historické údaje elektronické umístění

49 49 Vztahy mezi záhlavím a záhlavím viz též - příklady Záhlaví: Ženíšek, Alexandr, 1936- Viz též: Verpán, Vendelín, 1936- Historie záhlaví: Autor píše pod vlastním jménem Alexandr Ženíšek matematické práce, pod pseudonynem Vendelín Verpán básně.

50 50 Neveřejná všeobecná poznámka slouží pro katalogizátory, obsahuje doplňující informace různého druhu Jméno v autoritním záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci. Anna Žídková je pseudonym autorky, která si nepřeje uvést pravé jméno.

51 51 Zdroj nalezených informací zdroje, ze kterých jsme získali informace o autorech nejdůležitějším zdrojem, který by měl být uveden vždy je dokument na základě kterého potřebujeme vytvořit autoritu nutno dodržovat pravidla pro způsob zápisu – správná citace zdroje

52 52 Zdroj nalezených informací monografie (slovníky, encyklopedie, kniha autora uvedeného v záhlaví) seriály (články z časopisů a novin) internetové zdroje osobní sdělení (telefon, e-mail, osobní kontakt)

53 53 Zdroj nalezených informací „ Přehled a citace zdrojů ověřování dat“ http://autority.nkp.cz/jmenne- autority/zdroje

54 54 Příklady citací Horáková, Markéta: Pastýři mloků, 2003 – autoritní forma, datum narození Právo, 20. 1. 2006, s. 15 – biografické údaje www(Washington Post), 22. 2. 2006, s. B05, cit. 25. 5. 2011 – autoritní forma www(Česká zemědělská univerzita v Praze), cit. 14. 10. 2001 – odkaz viz www(osobní stránka), cit. 1. 2. 2012 – biografické údaje, datum narození

55 55 Zdroj prověřený s negativním výsledkem zapíšeme tehdy, když jde o důležitý zdroj u kterého předpokládáme, že v něm požadovanou informaci nalezneme pouze u zahraničních autorů

56 Zdroj prověřený s negativním výsledkem Záhlaví: Campbell, Christopher R. Odkaz viz: Campbell, Christopher Zdroj: Kratochvíl, Oldřich - Hashesh, Iveta - Campbell, Christopher R.: Řízení lidských zdrojů [elektronický zdroj], 2014 - autoritní forma, odkaz viz, biogragické údaje Zdroj prověřený s negativním výsledkem: LC(Names), cit. 23. 3. 2015 Biografické/historické údaje: Americký pedagog, specializuje se na obchod, management, počítačovou technologii a naturopatii.

57 57 Biografické nebo historické údaje poznámka podává informace o datu a místě narození/úmrtí, o profesi, specializaci a publikačních oborech autora, příp. dalších informací stručná, výstižná, stylisticky správná

58 58 Biografické nebo historické údaje Záhlaví: Mann, Thomas, 1875-1955 Biografické/historické údaje: Německý prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1929. V roce 1936 získal československé občanství, v roce 1944 občanství USA. Po 2. světové válce se vrátil do Evropy a žil ve Švýcarsku, kde také zemřel.

59 59 Elektronické umístění a přístup přímý link na webovou stránku pokud uvedeme v autoritním záznamu URL, je nutné vždy uvést zdroj: www(…) Záhlaví: Duží, Barbora Zdroj: www(Vesmír), cit. 14. 4. 2014 - datum narození, biografické údaje URL – další informace: http://www.vesmir.cz/autor/barbora-duzi

60 Personální autority - příklad Záhlaví: Wazatka, Franz, nar. 1815 Odkaz viz: Vazatka, František, nar. 1815 Neveřejná všeobecná poznámka: V knize uvedeno pravděpodobné datum úmrtí mezi léty 1856-1864. Zdroj: Hubert, Miroslav: Příběh lodního strojmistra Františka Vazatky: ante-román z počátků paroplavby v Čechách, 2014 - autoritní forma, odkaz viz, biografické údaje Zdroj: www(Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 665, obraz 114), cit. 25. 3. 2015 - autoritní forma, datum narození Biografické/historické údaje: Lodní strojmistr na pražském parníku Mecséry.

61 046 – Speciální kódovaná data (povinné pole) 046 ## $f1914$g1997 100 1 $aHrabal, Bohumil,$d1914- 1997 046 ## $f1926 100 1 $aVaculík, Ludvík,$d1926-

62 Pole 3XX - Doporučená pole zápis identifikačních údajů (geografických, oborových, profesních, afiliačních, jazykových a dalších) spojených s osobou vycházíme z biografické poznámky, údaje jsou zaznamenány ve strukturované podobě zapisujeme i údaje, které je obtížné v biografické poznámce srozumitelně formulovat a které by mohly sloužit k přesnější identifikaci osoby v ýhodou je i možnost přebírání údajů z věcných, geografických a korporativních autorit

63 Pole 368 - další související informace o osobě nebo korporaci $c Jiné označení $d Titul osoby(o) $s Počáteční datum rozmezí(no) $t Konečné datum rozmezí(no) 1000 $a Fénix$c(mytologická postava) 368 $cmytologické postavy $cbájná stvoření$cptáci

64 Pole 370 – související místo město, oblast nebo stát spojený s místem narození, úmrtí, bydlištěm nebo identitou osoby ú daje se přebírají ze souboru geografických autorit 100 1 $aKundera, Milan, $d1929- 370 $aBrno (Česko) 370 $cČesko$s1929$t1975 370 $cFrancie$s1975

65 Pole 372 – oblast působení oblast působnosti, expertní oblast atd., jíž se osoba věnuje nebo věnovala údaje se přebírají ze souboru věcných autorit 100 1 $aBorn, Adolf,$d1930- 372 $avýtvarné umění

66 Pole 373 Afiliace (organizace spojená s osobou ) informace o skupině či instituci, s níž je osoba spojována údaje se přebírají ze souboru korporativních autorit 100 1 $aBalík,Vojtěch,$d1947- 373 $aNárodní knihovna ČR$s1977$t2000 373 $aFilozofický ústav AV ČR$s2004-

67 Pole 374 Profese informace o povolání či zaměstnání, v němž osoba pracuje či pracovala údaje se přebírají ze souboru věcných autorit (povolání je tedy v množném čísle) 100 1 $aEben,Petr,d1929-2007 374 $askladatelé$amuzikologové 100 1 $aŠebrle, Roman,$d1974 374 $adesetibojaři$s1990$t2013 374 $agolfisté$s2013 374 $atelevizní moderátoři$s2013

68 Pole 375 Pohlaví informace o pohlaví, včetně případných dat při změně pohlaví hodnotou tohoto pole je buď výraz žena nebo muž 100 1 $aBrejchová, Jana,$d1940- 375 $ažena 100 1 $aElbe, Lili, $d1882-1931 375 $amuž$s1882$t1930 375 $ažena$s1930$t1931

69 69 Autoritní databáze zahraničních knihoven Francouzská národní knihovna http://www.bnf.fr/http://www. Library of congress http://catalog.loc.gov/

70 70 List of National Libraires linky na katalogy národních knihoven http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_na tional_libraries

71 71 VIAF - Virtuální mezinárodní databáze autorit VIAF je projekt propojující několik národních knihoven jeho záměrem je zvýšení užitečnosti souborů autorit jednotlivých knihoven zpřístupněním informací na webu. http://viaf.org/

72 72 Korporativní záhlaví korporace je organizace nebo skupina osob identifikovaná svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek asociace, instituce, obchodní firmy, nevýdělečné instituce, vládní orgány a instituce, náboženské organizace apod.

73 73 Korporativní záhlaví pojmenované příležitostné skupiny nebo akce jako jsou zasedání, konference, kongresy, výstavy, expedice, festivaly, veletrhy apod.

74 74 Korporativní záhlaví KORPORACE NENÍ: skupina, která je označena obecným slovem nebo výrazem, např. Zasedání expertů, Občané města Tábora akce, která je označena obecným slovem nebo výrazem, označující typ příležitostné skupiny, datem konání a názvem místa, kdy se akce schází (nepojmenovaná konference), např. Zasedání konané v Brně ve dnech 1.-3. 3. 2011

75 75 Korporativní záhlaví Pokud má být korporace zvolena pro hlavní záhlaví, musí tento dokument pocházet od korporace 1. díla zabývající se korporací samotnou – výroční zprávy, ročenky 2. některé typy právních, vládních a náboženských dokumentů – zákony, ústavy 3. díla zaznamenávající kolektivní myšlení korporace – zprávy z komisí

76 76 Korporativní záhlaví 4. zprávy o kolektivních aktivitách – konference, výstavy, veletrhy… 5. zvukové dokumenty, které jsou výsledkem kolektivní snahy skupiny interpretů – hudební skupiny 6. kartografické dokumenty, pokud pocházejí od jiných korporací než s vydavatelskou funkcí

77 77 Korporativní záhlaví uvádíme ve formě, pod kterou je korporace běžně známá zapisujeme v jazyce korporace vynecháváme: úvodní mluvnický člen: The British Library – British Library fráze obsahující čestné tituly a vyznamenání: Vědecká knihovna, nositel řádu za vynikající práci výrazy označující korporativnost a některé další výrazy: s. r. o., n. p.

78 78 Kvalifikátory v případě, že nelze poznat, že se jedná o korporaci nebo je jméno zaměnitelné s jiným termínem uvádíme kvalifikátory: obecné místa instituce roky

79 79 Kvalifikátory A. Obecné Oseva (firma) Kryštof (hudební skupina) B. Místa Galerie moderního umění (Hradec Králové, Česko) X Galerie moderního umění (Karlovy Vary, Česko)

80 Geografické jméno v názvu korporace Muzeum hlavního města Prahy Knihovna města Hradce Králové Galerie města Trutnova kvalifikátor místa nepřipojujeme

81 81 Korporativní záhlaví typu jurisdikce korporace podřízené státní a místní správě korporace vykonávající funkce: zákonodárné (legislativní) – parlament výkonné – ministerstvo soudní – soudy vojenské – armáda diplomatické - velvyslanectví

82 82 Korporativní záhlaví typu jurisdikce orgány státní správy a samosprávy zapisují se pod jménem správního celku, který uplatňuje jurisdikce pro určitou zemi, kraj, okres, obec vstupním prvkem je geografický výraz musí být totožný s geografickou autoritou http://aleph.nkp.cz/F/

83 83 Korporativní záhlaví typu jurisdikce Zákonodárné orgány: Česko. Parlament Česko. Parlament. Senát Soudy: Česko. Ústavní soud Hlavní složky ozbrojených sil státu: Česko. Armáda Spojené státy americké. Army

84 84 Korporativní záhlaví typu jurisdikce Olomouc (Česko). Magistrát Horka nad Moravou (Česko). Obecní úřad Olomoucký kraj (Česko). Krajský úřad České Budějovice (Česko). Městský úřad

85 85 Korporativní záhlaví - odkazy viz, viz též VIZ: obsahuje nepreferovanou formu jména korporace/akce (zkratka, jinojazyčná forma jména, chybně používaná forma jména) VIZ TÉŽ: obsahuje jméno související korporace/akce (nejčastěji dřívější nebo novější podobu jména při změně názvu korporace/akce )

86 86 Korporativní záhlaví s odkazem viz Záhlaví: Mezinárodní asociace hydrogeologů Odkazy viz IAH Assoziation der Hydrogeologen Meždunarodnaja associacija gidrogeologov Asociación Internacional de Hidrogeólogos

87 87 Korporativní záhlaví s odkazem typu viz též Záhlaví: Divadlo Šumperk Viz též: Severomoravské divadlo Šumperk Historie záhlaví: Tento název se používá od r. 2001. Dřívější název: Severomoravské divadlo Šumperk (1990-2001). http://aleph.nkp.cz/F/

88 88 Autoritní záznam - korporace Jméno korporace. Podřízená složka korporace. odkazy viz, viz též poznámkový aparát

89 89 Korporace s podřízenou složkou Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (Centrum sociální a ekonomické strategie na fakultě sociálních studií Karlovy univerzity) Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra jazyků Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra jazyků

90 90 Korporace - poznámkový aparát historie záhlaví: vztahy mezi záhlavím a záhlavím viz též neveřejná všeobecná poznámka zdroj nalezených informací zdroj prověřovaný s negativním výsledkem veřejná všeobecná poznámka elektronické umístění

91 91 Historie záhlaví Záhlaví: Knihovna Václava Čtvrtka Viz též: Městská knihovna (Jičín, Česko) Historie záhlaví: Dřívější název: Městská knihovna (2002-206). Záhlaví: Městská knihovna (Jičín, Česko) Viz též: Knihovna Václava Čtvrtka Historie záhlaví: Novější název: Knihovna Václava Čtvrtka.

92 92 Neveřejná všeobecná poznámka slouží pro katalogizátory, obsahuje doplňující informace různého druhu Jméno korporace v záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci.

93 93 Zdroj nalezených informací zdroje, ze kterých jsme získali informace o korporaci/akci nejdůležitějším zdrojem, který by měl být uveden vždy je dokument na základě kterého potřebujeme vytvořit autoritu nutno dodržovat pravidla pro způsob zápisu

94 94 Zdroj nalezených informací monografie seriály internetové zdroje osobní sdělení (telefon, e-mail, osobní kontakt)

95 95 Zdroj nalezených informací „Přehled a citace zdrojů ověřování dat“ http://autority.nkp.cz/jmenne- autority/zdroje

96 96 Zdroje nalezených informací ARES – obchodní rejstřík a.s., s.r.o. pokud je součástí názvu, uvedeme v odkazech Záhlaví: Hanák nábytek (firma) Odkaz viz: Hanák nábytek a.s.

97 97 Zdroje nalezených informací - příklad stránky Ministerstva vnitra: občanská sdružení Záhlaví: Sedm paprsků (sdružení) Odkaz viz: Občanské sdružení Sedm paprsků

98 98 Zdroj prověřený s negativním výsledkem zapíšeme tehdy, když jde o důležitý zdroj u kterého předpokládáme, že v něm požadovanou informaci nalezneme LC (Names) základní zdroj pro ověřování autoritní formy jmen všech zahraničních korporací

99 99 Veřejná všeobecná poznámka obsahuje všeobecné informace o záhlaví Záhlaví: Babylon ZOO (hudební skupina) Biografické/historické údaje: Anglická skupina založená v roce 1993. Dance pop, alternativní rock. Záhlaví: Spolek Juristic Biografické/historické údaje: Poskytovatel webového prostoru pro společnosti či jednotlivce v oblasti právní vědy, vydavatel webu Juristic.cz.

100 100 Elektronické umístění a přístup přímý link na webovou stránku pokud uvedeme v autoritním záznamu URL, je nutné vždy uvést zdroj: www(…) Záhlaví: Divadlo Šumperk Zdroj: www (Divadlo Šumperk), cit. 25. 5. 2011 – autoritní forma URL: http://www.divadlosumperk.cz http://www.divadlosumperk.cz

101 101 Library of Congress http://catalog.loc.gov/ http:// zahraniční korporace ověřujeme VŽDY v Library of Congress ALE pokud je známa státem uznávaná česká podoba jména, zvolí se tato: Library of Congress: Nations unies (odkaz viz) databáze AUT NK ČR: Organizace spojených národů (záhlaví)

102 102 Korporativní záhlaví - akce konference (kongresy, sympozia, festivaly, výstavy, veletrhy, expedice) setkání jednotlivců nebo představitelů různých korporací za účelem diskuse nebo jednání o tématu společného zájmu

103 103 Autoritní záznam - akce Jméno akce. (Číslo (pořadí) akce : Datum konání akce : Místo konání akce). Podřízená složka akce odkazy viz, viz též poznámkový aparát

104 104 Akce Jiráskův Hronov (64.: 1994: Hronov, Česko) Křemežský veletrh (13.: 2004 : Křemže, Česko) Beethovenův Hradec (36. : 1997 : Hradec nad Moravicí, Česko) Festival EuroArt Praha (10. : 2009 : Praha, Česko)

105 Akce – více míst konání pokud se akce koná na více než dvou místech, uvedou se v příslušných podpolích všechna místa konání akce a oddělí se středníkem. Záhlaví: Vzájemnost konfrontace (1. : 1996 : Aš, Česko; Tišnov, Česko; Brno, Česko)

106 Akce – více míst konání u více než 4 míst konání akce uvádět v záhlaví pouze zemi (země), v které (v kterých) se akce konala. Záhlaví: Febiofest (13.: 2006: Česko) Biografické/historické údaje: Akce se r. 2006 konala na sedmi místech: v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci, Jihlavě Pardubicích.

107 Virtuální akce zejména konference, kongresy, sympozia apod., kdy spoluúčastníci komunikují z různých míst prostřednictvím internetu se jako místo konání uvádí „online“ Záhlaví: Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší společnosti (7. : 2013 : online)

108 108 Korporativní záhlaví - akce seriálové záhlaví odkazuje na monografickou autoritu monografické záhlaví odkazuje na seriálové záhlaví: akce pod korporací

109 109 Akce seriálová katalogizace publikací z akcí jako seriálu neumožňuje zápis specifik jednotlivých akcí, tzn. pořadí, rok a místo konání akce Záhlaví: Hradecké pediatrické dny (konference) Hradecké pediatrické dny : Hradec Králové,... : [program a sborník abstrakt / Česká lékařská společnost JEP... et al.] http://aleph.nkp.cz/F/

110 110 Akce seriálová - příklad Záhlaví: Československý jazzový festival Odkaz viz: Jazz Přerov (festival) Biograické/historické údaje: Festival se koná v Přerově každoročně od r. 1984. Poznámka: Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.

111 111 Akce se seriálovým záhlavím seriálová záhlaví nejsou dostatečně určeny jménem, pořadím, místem či rokem konání je možné v případě potřeby připojit kvalifikátor (obecný, místa) Svět knihy (firma) Svět knihy (veletrh : Praha, Česko) Pražské jaro (festival) Osivo a sadba (seminář) Frejkovy dny (kongres) Bydlení a interiér (veletrh)

112 112 Akce monografická katalogizace jednotlivých čísel publikací z akcí jako monografie umožňuje zápis podrobnějších charakteristik jednotlivých akcí - číslo konference,datum a místo jejího jednání Vzdělávání knihovníků (2000 : Luhačovice, Česko) CASLIN 2000 : vzdělávání knihovníků = education for librarians : 7. mezinárodní seminář : hotel Fontána, Luhačovice, Česká republika, 28.květen-1.červen 2000 : sborník příspěvků / [editor Dana Lošťáková]

113 113 Akce monografická Záhlaví: Československý jazzový festival (21. : 2004 : Přerov, Česko) Poznámka: Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace.

114 114 Akce pod korporací z názvu akce je zřejmá podřízenost akce ke korporaci Záhlaví: Česká kardiologická společnost. Sjezd Odkaz viz: Sjezd České kardiologické společnosti

115 Pole 3XX - Doporučená pole doplňující informace k záhlavím (geografických, oborových, jazykových a dalších) spojených s korporací slouží kjednoznačnější identifikaci korporace vždy ve strukturované podobě forma údajů přebíráme z příslušných databází: soubor tematických autorit, soubor geografických autorit apod.

116 Pole 3XX - příklady 110 2 $aHatě Tovačov (umělecká skupina) 368 $ataneční soubory 110 2 $aPepela (hudební skupina) 370 $cČesko 110 2 $aCaledonian Club (Praha, Česko) 372 $askotské lidové tance

117 Unifikované názvy unifikovaný název je název obsahující nejznámější, konvenční podobu názvu. usnadňuje přístup k záznamům jednoho díla

118 118 Unifikované názvy propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje v různých podobách (adaptace, překlady) propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje pod různými názvy identifikuje dílo, pokud se název pod kterým je dílo známo, odlišuje od hlavního názvu v dokumentu rozlišuje díla s totožnými hlavními názvy

119 119 Unifikované názvy Rozhodněte o použití unifikovaného názvu podle toho: jak je dílo známé kolik podob díla se vyskytuje (kniha – film: Děti z Bullerbinu, Harry Potter apod.) zda se vyskytuje více záznamů se stejným hlavním názvem zda dílo bylo původně v jiném jazyce

120 120 Unifikované názvy Pleva, Josef Věromír, 1899-1985 Robinson Crusoe / podle románu Daniela Defoe volně vypravuje Josef V. Pleva ; [ilustrace Zdeněk Burian]. -- [Praha] : NJŠ, 2011. -- 293 s. : il. ; 21 cm Burian, Zdeněk, 1905-1981 Defoe, Daniel, ca 1661-1731. Robinson Crusoe. Česky

121 Unifikované názvy 1001 L $$aShakespeare, William,$$d1564- 1616$$7jn19981002129$$4aut 24010 L $$aHamlet.$$lČesky & Anglicky$$7aun2007420096 24510 L $$aHamlet, princ dánský =$$bHamlet, prince of Denmark /$$cWilliam Shakespeare ; [přeložil Jiří Josek] anglická dramata, dvojjazyčná vydání

122 122 Unifikované názvy V případě Bible se soubory knih, jednotlivé knihy nebo jejich části zapisují jako podzáhlaví přímo za hlavní název, tedy bez označení Starý zákon/Nový zákon 130 0 $aBible.$pPíseň písní Zákony a právní dokumenty při popisu skupin zákonů a právních dokumentů k jednomu tématu se jako unifikovaný název volí tzv. skupinový název, pokud existuje. Seznam používaných skupinových názvů je k dispozici zde: http://autority.nkp.cz/unifikovane-nazvy/copy_of_pouzivane- skupinove-un/

123 123 Soubory autorit unifikovaných nezbytný soubor ověřených a unifikovaných selekčních údajů (jmenných, geografických a věcných) určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů a informací, doplněných o nezbytný odkazový a poznámkový aparát jsou nezbytným nástrojem bibliografické a autoritní kontroly (ověřování a sjednocování údajů) vytvářejí tak prostředí pro sdílení standardizovaných dat v národním i celosvětovém měřítku AUT (databáze národních autorit NK ČR) http://aleph.nkp.cz/F/ http://aleph.nkp.cz/F/

124 124 Portál: Národní autority ČR http://autority.nkp.cz/ http://autority.nkp.cz/ portál určen: informačním pracovníkům, katalogizátorům soustředění všech informací o autoritách a souvisejících informací na jednom místě informace o autoritách: jmenných věcných názvových geografických


Stáhnout ppt "1 Jmenné autority Unifikované názvy RDA Kateřina Adamová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení věcné katalogizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google