Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady z pohledu roku 2005 Martin Kašák Energetický regulační úřad 7. října 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady z pohledu roku 2005 Martin Kašák Energetický regulační úřad 7. října 2004."— Transkript prezentace:

1 Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady z pohledu roku 2005 Martin Kašák Energetický regulační úřad 7. října 2004

2 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady2 Obsah přednášky Distribuční soustavy ve vztahu na novelu zákona č. 458/2000 Sb. Distribuční soustavy ve vztahu na novelu zákona č. 458/2000 Sb. Distribuční soustavy ve vztahu na novelu vyhlášky č. 218/2001 Sb. Distribuční soustavy ve vztahu na novelu vyhlášky č. 218/2001 Sb. Lokální distribuční soustavy ve vztahu na novelu vyhlášky č. 373/2001 Sb. Lokální distribuční soustavy ve vztahu na novelu vyhlášky č. 373/2001 Sb. Lokální distribuční soustavy ve vztahu na cenová rozhodnutí Lokální distribuční soustavy ve vztahu na cenová rozhodnutí

3 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady3 Novela zákona č. 458/2000 Sb. Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci Oprávněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny Oprávněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny Chráněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny Chráněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny

4 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady4 Podnikání v energetických odvětvích (§ 3 zákona) Předmětem podnikání je výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou a činnost OTE Předmětem podnikání je výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou a činnost OTE Podnikání v energetických odvětvích pouze na základě licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad Podnikání v energetických odvětvích pouze na základě licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje podle jimi odebraného množství dohodnutým nebo určeným způsobem, a nejedná se o podnikání Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje podle jimi odebraného množství dohodnutým nebo určeným způsobem, a nejedná se o podnikání

5 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady5 Provozovatel distribuční soustavy § 25 zákona č. 458/2000 Sb. § 25 zákona č. 458/2000 Sb. Areál – je držitelem licence na distribuci OZ CHZ RDS Z pohledu zákona č. 458/2000 Sb. (i z pohledu novely) – zákazníci

6 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady6 § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. Areál – není držitelem licence na distribuci Podružný odběr RDS Z pohledu zákona č. 458/2000 Sb. (i z pohledu novely) – zákazník

7 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady7 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) – (1) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jinak tyto ostatní souběžně držené licence k 1. lednu 2007 zanikají – týká se dnešních REAS Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jinak tyto ostatní souběžně držené licence k 1. lednu 2007 zanikají – týká se dnešních REAS Do 31. prosince 2004 na základě žádosti chráněného zákazníka nebo provozovatele distribuční soustavy, který nemá právo volby dodavatele podle § 21 odst. 2, uzavřít s nimi smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 a na základě této smlouvy jim dodávat elektřinu za regulované ceny; tato povinnost platí pro provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků do 31. prosince 2005 Do 31. prosince 2004 na základě žádosti chráněného zákazníka nebo provozovatele distribuční soustavy, který nemá právo volby dodavatele podle § 21 odst. 2, uzavřít s nimi smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 a na základě této smlouvy jim dodávat elektřinu za regulované ceny; tato povinnost platí pro provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků do 31. prosince 2005

8 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady8 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) – (2) Zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k distribuční soustavě; u zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem Zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k distribuční soustavě; u zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem Stávající odběrná místa – převodní tabulka podle tarifů Stávající odběrná místa – převodní tabulka podle tarifů Nová odběrná místa – podle charakteru odběru Nová odběrná místa – podle charakteru odběru Zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností Zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností

9 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady9 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) – (3) Do 31. prosince 2005 dodávat elektřinu chráněným zákazníkům na základě licence na distribuci elektřiny, pokud k jeho zařízení je připojeno méně než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků Do 31. prosince 2005 dodávat elektřinu chráněným zákazníkům na základě licence na distribuci elektřiny, pokud k jeho zařízení je připojeno méně než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků Oddělení činností podle zákona je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2006, s výjimkou vertikálně integrované podnikatele, který poskytuje služby pro méně než 90 000 připojených konečných zákazníků Oddělení činností podle zákona je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2006, s výjimkou vertikálně integrované podnikatele, který poskytuje služby pro méně než 90 000 připojených konečných zákazníků

10 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady10 Přechod chráněných zákazníků na oprávněné (§ 104 novely zákona)… Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 (elektřina) nebo § 55 (plyn) oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se elektřiny nebo plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo do 30 dnů odstoupit od smlouvy. Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 (elektřina) nebo § 55 (plyn) oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se elektřiny nebo plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo do 30 dnů odstoupit od smlouvy.

11 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady11 …a z toho plynoucí vazba na provozovatele distribučních soustav Uzavření licence na obchod Uzavření licence na obchod Dohoda s jiným obchodníkem, který převezme závazky vyplývající ze současných smluv o dodávce elektřiny Dohoda s jiným obchodníkem, který převezme závazky vyplývající ze současných smluv o dodávce elektřiny Ve smlouvách zůstává odkaz na sazbu z cenového rozhodnutí => vytvoření „balíčku“ se stejnými názvy Ve smlouvách zůstává odkaz na sazbu z cenového rozhodnutí => vytvoření „balíčku“ se stejnými názvy

12 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady12 Zrušení licence (§ 10 zákona) Požádá-li držitel licence o zrušení licence - je povinen pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou ERÚ, nejvýše však po dobu 12 měsíců Požádá-li držitel licence o zrušení licence - je povinen pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou ERÚ, nejvýše však po dobu 12 měsíců Současně s podáním žádosti o zrušení licence předloží žadatel návrh na řešení vzniklé situace a doklady o tom, že se zamýšleným ukončením své činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle zákona Současně s podáním žádosti o zrušení licence předloží žadatel návrh na řešení vzniklé situace a doklady o tom, že se zamýšleným ukončením své činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle zákona Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na činnost nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická zařízení pro převzetí povinnosti dodávek nad rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na činnost nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická zařízení pro převzetí povinnosti dodávek nad rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu.

13 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady13 Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Povinnost vybavit odpovídajícím typem měření předací místa výroben a odběrná místa konečných zákazníků, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona (úprava odběrného místa) Povinnost vybavit odpovídajícím typem měření předací místa výroben a odběrná místa konečných zákazníků, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona (úprava odběrného místa) Konečný zákazník má povinnost upravit na svůj náklad odběrné místo Konečný zákazník má povinnost upravit na svůj náklad odběrné místo

14 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady14 Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Od 1. 1. 2005 jsou za účelem zajištění měření elektřiny vybavena alespoň měřením typu B alespoň měřením typu B odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 KV včetně a s rezervovaným příkonem od 100 kW včetně (dnes od 250 kW) odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 KV včetně a s rezervovaným příkonem od 100 kW včetně (dnes od 250 kW) odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s hlavním jistícím prvkem nad 200 A při první změně dodavatele odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s hlavním jistícím prvkem nad 200 A při první změně dodavatele

15 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady15 Novela vyhlášky č. 373/2001 Sb. Regulovaný přístup k distribučním soustavám (§ 4 novely vyhlášky) - Smlouvy o distribuci elektřiny, které obsahují závazek platit cenu za distribuci a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátora trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou jednající jeho jménem na straně druhé. Pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny. V případě, že se jedná o oprávněného zákazníka s měřením typu C, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu dodávek pro jednotlivá odběrná místa. Regulovaný přístup k distribučním soustavám (§ 4 novely vyhlášky) - Smlouvy o distribuci elektřiny, které obsahují závazek platit cenu za distribuci a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátora trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou jednající jeho jménem na straně druhé. Pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny. V případě, že se jedná o oprávněného zákazníka s měřením typu C, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu dodávek pro jednotlivá odběrná místa.

16 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady16 Předávání údajů o množství elektřiny pro vypořádání odchylek (§ 17 vyhlášky) – (1) Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav (přenosové soustavy) a OTE o skutečných množstvích pro odběrná a předávací místa vybavená měřením typu A: Každý pracovní den do 11:00 za každou hodinu předcházejícího pracovního dne: Každý pracovní den do 11:00 za každou hodinu předcházejícího pracovního dne: výrobny s měřením typu A výrobny s měřením typu A odběry oprávněných zákazníků s měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele - jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy odběry oprávněných zákazníků s měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele - jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy odběry v předacích místech mezi RDS a ČEPS, RDS a LDS dovozy a vývozy odběry v předacích místech mezi RDS a ČEPS, RDS a LDS dovozy a vývozy Do doby zajištění skutečných hodnot v odb. a před. místech s měřením typu B, slouží pro vyhodnocení předběžné hodnoty: průměr hodnot za minulé období uložených v systému OTE průměr hodnot za minulé období uložených v systému OTE zadané hodnoty provozovatelem DS (odběry) nebo subjektem zúčtování (výrobny) do 11:00 následujícího pracovního dne zadané hodnoty provozovatelem DS (odběry) nebo subjektem zúčtování (výrobny) do 11:00 následujícího pracovního dne nula v ostatních případech nula v ostatních případech

17 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady17 Předávání údajů o množství elektřiny pro vypořádání odchylek (§ 17 vyhlášky) – (2) Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a OTE o skutečných množstvích pro odběrná a předávací místa vybavená měřením typu B: do 18:00 hodin pátého pracovního dne za odběrná místa zákazníků a výroben, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele – jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy do 18:00 hodin pátého pracovního dne za odběrná místa zákazníků a výroben, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele – jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a OTE o předávacích místech výroben a předávacích míst mezi distribučními souatvami elektřiny vybavených měřením typu C: skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst výroben a z předávacích míst mezi distribučními soustavami do 18:00 hodin pátého pracovního dne po ukončení měsíce skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst výroben a z předávacích míst mezi distribučními soustavami do 18:00 hodin pátého pracovního dne po ukončení měsíce

18 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady18 Způsob předávání údajů (§ 17 vyhlášky) Držitelům licence na distribuci elektřiny, do jejichž distribuční soustavy jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C a nejvýše 5 odběrných míst vybavených měřením typu B nebo nejvýše 5 odběrných míst vybavených měřením typu B, je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů podle § 16 a § 17. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace budou definovány v obchodních podmínkách operátora trhu. Držitelům licence na distribuci elektřiny, do jejichž distribuční soustavy jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C a nejvýše 5 odběrných míst vybavených měřením typu B nebo nejvýše 5 odběrných míst vybavených měřením typu B, je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů podle § 16 a § 17. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace budou definovány v obchodních podmínkách operátora trhu.

19 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady19 Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD – (1) TDD jsou používané pro vyhodnocování odchylek odběru zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní, pokud pro tyto odběry není zvláštním právním předpisem stanovena povinnost instalovat průběhové měření TDD jsou používané pro vyhodnocování odchylek odběru zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní, pokud pro tyto odběry není zvláštním právním předpisem stanovena povinnost instalovat průběhové měření Pro vyhodnocení je nutné znát spotřebu zákazníků s měřením typu C Pro vyhodnocení je nutné znát spotřebu zákazníků s měřením typu C Spotřeba je stanovována provozovateli distribučních soustav a předávána OTE Spotřeba je stanovována provozovateli distribučních soustav a předávána OTE plánovaná roční spotřeba (metodika ve vyhlášce) plánovaná roční spotřeba (metodika ve vyhlášce) jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele agregovaná za ostatní zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách TDD agregovaná za ostatní zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách TDD

20 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady20 Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD – (2) Plánovaná roční spotřeba je stanovována s pomocí relativních koeficientů TDD (historie odečtů) a s pomocí tarifních statistik (nová odběrná místa) Plánovaná roční spotřeba je stanovována s pomocí relativních koeficientů TDD (historie odečtů) a s pomocí tarifních statistik (nová odběrná místa) Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav v případě, že byl proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby uplynulo nejméně 100 dnů Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav v případě, že byl proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby uplynulo nejméně 100 dnů Dále je aktualizace provedena v případě připojení nových odběrných míst a v případě zrušení odběrných míst Dále je aktualizace provedena v případě připojení nových odběrných míst a v případě zrušení odběrných míst

21 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady21 Změna dodavatele (§ 21 vyhlášky ) Registrace dodavatele a odběrného místa oprávněného zákazníka u operátora trhu nejpozději 7 pracovních dnů před požadovaným uskutečněním změny, pokud ještě nejsou zaregistrovány; podrobnosti registrace budou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu Registrace dodavatele a odběrného místa oprávněného zákazníka u operátora trhu nejpozději 7 pracovních dnů před požadovaným uskutečněním změny, pokud ještě nejsou zaregistrovány; podrobnosti registrace budou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu Podmínkou uskutečnění změny je provedení odečtu odběrného místa oprávněného zákazníka Podmínkou uskutečnění změny je provedení odečtu odběrného místa oprávněného zákazníka V případě, že se jedná o první změnu dodavatele oprávněného zákazníka připojeného do distribuční soustavy, registrují se současně s údaji o této změně i předávací místa všech výroben připojených do této distribuční soustavy V případě, že se jedná o první změnu dodavatele oprávněného zákazníka připojeného do distribuční soustavy, registrují se současně s údaji o této změně i předávací místa všech výroben připojených do této distribuční soustavy

22 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady22 Vyúčtování dodávky (§ 22 vyhlášky a cenová rozhodnutí) – (1) Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb, o ceně příspěvku na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za zúčtování operátora trhu Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb, o ceně příspěvku na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za zúčtování operátora trhu Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny NN, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období; vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb, o ceně příspěvku na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za zúčtování operátora trhu Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny NN, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období; vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb, o ceně příspěvku na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za zúčtování operátora trhu

23 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady23 Vyúčtování dodávky (§ 22 vyhlášky a cenová rozhodnutí) – (2) Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18. hodiny pátého pracovního dne následujícího měsíce provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách, prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb za dopravu elektřiny, systémové služby, krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a zúčtování operátora trhu. Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18. hodiny pátého pracovního dne následujícího měsíce provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách, prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb za dopravu elektřiny, systémové služby, krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a zúčtování operátora trhu. Po provedení odečtu spotřeby v odběrném místě s měřením typu C, do kterého dodává jiný dodavatel, předává příslušný provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu s elektřinou bez zbytečného odkladu ale nejpozději do 21 dnů údaje potřebné k vyúčtování plateb za dopravu elektřiny, systémové služby, krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a zúčtování operátora trhu. Po provedení odečtu spotřeby v odběrném místě s měřením typu C, do kterého dodává jiný dodavatel, předává příslušný provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu s elektřinou bez zbytečného odkladu ale nejpozději do 21 dnů údaje potřebné k vyúčtování plateb za dopravu elektřiny, systémové služby, krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a zúčtování operátora trhu. Údaje potřebné pro vyúčtování budou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu. Údaje potřebné pro vyúčtování budou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

24 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady24 Vyúčtování dodávky (cenová rozhodnutí) Ceny pro rok 2005 budou uvedeny v cenových rozhodnutích Energetického regulačního úřadu bez DPH a budou vyjádřeny v Kč/MWh Ceny pro rok 2005 budou uvedeny v cenových rozhodnutích Energetického regulačního úřadu bez DPH a budou vyjádřeny v Kč/MWh

25 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady25 Oblast lokální distribuce - souhrn Výrazná změna pojetí – dodávky realizuje obchodník nikoli provozovatel distribuční soustavy Výrazná změna pojetí – dodávky realizuje obchodník nikoli provozovatel distribuční soustavy Stanovení cen pouze za distribuci i na hladině NN (ostatní položky samostatně) Stanovení cen pouze za distribuci i na hladině NN (ostatní položky samostatně) Nutnost aplikace TDD Nutnost aplikace TDD Zjednodušený způsob komunikace s OTE Zjednodušený způsob komunikace s OTE Zachování současného způsobu přebírání cen od provozovatelů regionálních distribučních soustav Zachování současného způsobu přebírání cen od provozovatelů regionálních distribučních soustav Možnost stanovení individuálních cen na základě žádosti Možnost stanovení individuálních cen na základě žádosti V oblasti lokální distribuce zánik mnoha pasivních subjektů (zrušení licence) – ostatní pravděpodobně individuální ceny V oblasti lokální distribuce zánik mnoha pasivních subjektů (zrušení licence) – ostatní pravděpodobně individuální ceny

26 7. 10. 2004LDS - nejdůležitější zásady26 Děkuji Vám za pozornost martin.kasak@eru.czwww.eru.cz


Stáhnout ppt "Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady z pohledu roku 2005 Martin Kašák Energetický regulační úřad 7. října 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google