Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE."— Transkript prezentace:

1 1.1.

2 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE

3 3.3. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Literatura G.W.F.Hegel: Dějiny filozofie I, II, II. Academia, Praha 1965-1974 B.Russel: History of Western Philosophy. 1965 E.Rádl: Dějiny filozofie I, II. Votobia, Praha, 1999 H.J.Störig: Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl. 2000

4 4.4. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: R.Falckenberg: Dějiny novověké filozofie, 1898 W.Tatarkiewicz: Historia filozofii I, II, III. 1968-71 A.Kenny: Stručné dějiny západní filozofie R.Scruton: Krátké dějiny novověké filozofie W.Röd: Dějiny novověké filozofie. Praha : Oikoymena, 2001.

5 5.5. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: I.P.Mc Greal (ed): Velké postavy západního myšlení. 1999 U.Nicola: Obrazové dějiny filozofie Antologia z diel filozofov. I-IX L.Benyovszky a kol.: Úvod do filozofického myšlení

6 6.6. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Periodizace vývoje filozofie Starověká filozofieIV.stol. Po Kristu antická – řecká římská StředověkáXII., XIII.stol. RenesančníXIV., XV.stol. NovověkáXVI.?,XVII.stol Soudobápolovina XIX.stol

7 7.7. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Antická filozofie řecká: předsokratovská „klasického“ období helénistická římská: ranná pozdní – počátky křesťanství

8 8.8. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Středověká arabská židovská ranná vrcholnáscholastika pozdní

9 9.9. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Renesanční Marsillius Ficinus1433-1499 Nicolo Machiavelli1462-1527 Desiderius Erasmus (Rotterdamský)1467-1533 Giordano Bruno1548-1600

10 10. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Renesance Novověká Pietro Pomponazzi Mikuláš KusánskýBernardinus Telesius 1462-1524 1401-1464 1508-1588 René Descartes Francis Bacon 1596-1650 1561-1626

11 11. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Základní pojmy 1: Ontologie – nauka o bytí Gnozeologie – teorie poznání [agnosticismus – popírání možnosti poznání] epistemologie – (episté – vědění) teorie (vědeckého) poznání noetika (nus – rozum) teorie (racionálního) poznání metafyzika – prvotní filozofie (ta meta ta fyzika)

12 12. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Základní pojmy 2. contemplace – myšlení nezávisle na předmětnosti opak: předmětné myšlení ratio =prostý předmětný rozum intelectus =vyšší typ rozumu schopný teoretického myšlení

13 13. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Základní pojmy 3. universalia =obecné pojmy (názvy rodů, druhů) nominalismus =universalia sunt nomina sunt flatus vocis realismus=universalia sunt realia aristotelismus – nominalismus – logicismus platonismus - realismus - psychologismus

14 14. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Základní linie novověké filozofie racionalistická – ratio = rozum sensualistická – sensus = smysl (kontinentální) insulární - ostrovní insula-ae m. = ostrov (Anglie)

15 15. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kontinentální:Insulární: René Descartes Francis Bacon 1596-1650 1561-1626 Benedictus (Baruch) SpinozaThomas Hobbes 1632-1677 1588-1679 Gottfried Wilhelm LeibnizJohn Locke 1646-1716 1632-1704 George Berkeley 1684-1753 David Hume 1711-1766

16 16. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Insulární linie Francis Bacon- sensualismus 1561-1626 empirismus 1620 – Veliké obnovení věd Eseje morální, ekonomické, politické 1597 1620 – Nové organon Nová Atlantis Dějiny (vlády) Jindřicha VII. O principech a počátcích

17 17. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Přírodní a experimentální popis k založení filozofie Dedukce x Indukce – nikoliv výčtová + analyzující Znám: Obecné zkušenost pozorování popis zkušenost analýza

18 18. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Nová Atlantis - utopie Strukturovaná společnost Bensalem centrum: Šalamounův dům Věda Vědění je moc

19 19. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Induktivní logika z jednotlivého na obecné (1.kniha) překážka-deformace poznání: idoly: rodu jeskyně přirozené tržiště získané divadla (individuální zkušenosti)

20 20. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pozitivní postup tabulky: (úplné přehledy) (2.kniha) 1.-tabulka esence a přítomnosti - pozitivních instancí 2.-tabulka odchylek a nepřítomnosti v nejbližším - negativních instancí 3.-tabulka stupňů nebo srovnání - umožňuje porovnání „více-méně“

21 21. Insulární linie: sensualismus, empirismus Nihil est in intelectu, quod non prius fuerit in sensu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz ::

22 22. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Thomas Hobbes 1588-1671 1631-1637 – pobyt na kontinentě Díla: Elementy zákonů1640 O občanu1642 1642 O tělese1655 O člověku1658 Leviathan

23 23. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Filozofie= racionální poznání Pravda je vlastnost našich soudů o objektech rozprostraněnost základní vlastnost těles ale: jen „neurčená“ [vliv evropského racionalismu]

24 24. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Základní dílo: Leviathan O podstatě zřízení a moci státu církevního a občanského O občanu Základy filozofie státu a společnosti

25 25. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: přirozený stav lidí válka všech proti všem společná moc zříká se práva vlády sama nad sebou jednomu muži x sboru mužů stát - Leviathan

26 26. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: STÁT omezuje přirozená práva || občanským zákonem přirozená práva na stát = občanská práva přirozená práva člověka neomezená občanská práva státu neomezená Stát absolutní moc

27 27. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Státní forma Demokracie Aristokracie Monarchie – absolutní vládce + rozum povinnost: pečovat o blaho a morálku zákony zajištěné státní mocí

28 28. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: občan – nositel suverenity vzdává se jí na základě smlouvy přirozená rovnost = základ smluvních vztahů

29 29. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: John Locke 1635 – 1704 Zkoumání o přirozeném zákonu(1664) Esej o lidském rozumu(1690) Listy o toleranci Dvě pojednání o vládě

30 30. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: smyslová zkušenost – empirie lidský rozum = tabula rasa white paper vrozené ideje neexistují! vnitřní x vnější zkušenost vzniklé reflexí x smyslové ideje

31 31. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: zkušenost (empirie)jednoduché ideje uvažování obecné ideje (prostor, čas) srovnávání rozlišování vzájemná konfrontace uvažování nikoliv podstata, jen vlastnost, schopnost

32 32. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: primární = prostorové, časové, hmotnostní, objektivní kvality sekundární = vůně, barva, chuť podmíněné vnímajícím subjektem

33 33. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: existují (skutečně) jen jednotlivé věci a jevy obecná jsou jen jména vznikají jako názvy skupin podobných předmětů, jevů atd. [nominalismus]

34 34. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: vědění: nesporné (knowledge) je produktem usuzování pravděpodobné (mínění) je založeno na bezprostřední zkušenosti neprošlo „korekcí“ myšlení (usuzování)

35 35. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: nesporné - spekulativní, bezprostřední (intuitivní)nejvyšší zobecněné ideje + vznitřní zkušenost (zobecněná) - demonstrativní, dokazatelné zobecnění idejí vzniklých vyšší smyslovou zkušeností - smyslovénejnižší bezprostřední, smyslováhodnota zkušenost

36 36. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Priorita: smyslová zkušenost je prvotní empirismus, sensualismus Usuzování = jistota, - vědění

37 37. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Společensko-politické názory: vymezuje se proti T.Hobbesovu pojetí nikoliv „absolutismus“ nýbrž „konstituční monarchie“ Přirozený stav: nikoliv válka „všech proti všem“ nýbrž „vzájemná rovnost“

38 38. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Přirozená „nekontrolovatelná svoboda“ omezená „přirozeným zákonem“: Nikdo nemá právo omezovati druhého v jeho životě, zdraví, svobodě nebo majetku

39 39. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: přirozená svoboda je „omezená“ = není absolutní proto: moc panovníka na základě smlouvy rovněž není absolutní

40 40. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: HobbesLocke poddaní nemají právo poddaní v případě, že na „vzpouru“ (revoluci) panovník porušuje smlouvu, mají právo ji vypovědět (svrhnout panovníka)

41 41. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Rozdělení moci: (Druhé pojednání o vládě) moc: - zákonodárná vliv na pozdější -výkonnáteorie moci - federativní

42 42. George Berkeley (1684-1753) Pokus o novou teorii vědění (1709) Pojednání o principech lidského poznání (1710) Tři rozmluvy mezi Hylasem a Philonaem (1713) Alkifron, neboli bezvýznamný filozof (1732) Analytik, neboli úvaha určená jednomu nevěřícímu matematikovi (1734) Obrana svobody myšlení v matematice (1735) Sirius (1744) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz ::

43 43. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: „Jako prvotní princip existuje buď „Duch“ nebo „materia“ nebo něco třetího, ale nikdo neví co“ (1710) „materialismus“ nebo „idealismus“

44 44. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: všechny „kvality“ jsou „druhotné“ (v Lockově smyslu) věci (objekty) jsou jen „komplexem“ našich počitků (solipsismus) základ tzv. „subjektivního idealismu“

45 45. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: kritika: Diderot (ale i V.Lenin) jediný základ autentického poznání: bezprostřední smyslová evidence autentický = takový jaký (právě teď) skutečně je

46 46. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: zpochybňuje příčinnost nemá smysl klasifikovat „druhy“ příčin Je-li příčina konečná (principiální) causa principialis je to „všeobecný Duch“ (Bůh)

47 47. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: David Hume (1711 – 1776) Pojednání o lidské přirozenosti(1738) Rozprava o otázkách morálky a politiky(1741) Filozofická rozprava o lidském rozumu (1748) Zkoumání lidského rozumu(1751) Dějiny Anglie(1754) Přirozené dějiny náboženství Rozpravy o přirozeném náboženství(1757)

48 48. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: pokračuje v tradici senzualismu a empirismu ale: odmítá - existenci vnější světa – Locke – (nelze ji dokázat) - neexistenci vnějšího světa – Berkeley – (nelze ji dokázat)

49 49. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: To, co můžeme poznat, jsou naše (duševní) počitky a vjemy agnosticismus = odmítání (principiální) poznatelnosti světa

50 50. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: duševní vjemy: (podle síly, životnosti) 1) dojmy – (silnější) bezprostředně působící 2) myšlenky (slabší) odvozené, kopie dojmů (ideje, představy) Vše, co můžeme poznávat, je „obsah“ dojmů

51 51. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vztahy mezi „dojmy“ a myšlenkami“ - shodnost, rozdílnost - časová a prostorová koexistence - příčinnost (bývá zaměňována za „prostorovou koexistenci“ a „ časovou následnost“)

52 52. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vztahy idejí a „skutečných věcí“ skutečnými nazýváme věci „naší zkušenosti“ mimo „naši zkušenost“ o nich nelze vypovídat ani, že „jsou“ ani, že „nejsou“

53 53. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Dva stupně vědění Dva stupně tvrzení: 1) výpovědi matematiky, geometrie, logiky - analytické – rozhodnutelné 2) o skutečných věcech – jistota může být vysoká ale nevyrovná se prvním vždy je „myslitelný“ opak (i když „naše zkušenost“ jej nepotvrdila)

54 54. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Příčinnost – kausalita: filozofie: nelze o ní vypovídat běžný (praktický) kontext „post hoc“ není „propter hoc“akceptuje míru očekávání

55 55. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: společnost nevzniká smlouvou ale přirozeným vývojem – rodinnými a rodovými vztahy počínaje zdroj (hybná síla) = uspokojování potřeb dosahování zisku

56 56. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: vliv na „klasickou ekonomii“ A.Smith je nástupcem D.Huma na katedře filozofie v Edinburgu

57 57. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: René Descartes (1596 – 1650) Renatus Cartesius Pravidla pro řízení rozumu(1628-1629) Rozprava o metodě(1637) „Úvod“ ke geometrii Úvahy o první filozofii(1641) Principy filozofie(1643) Pojednání o světle Dioptrika O vášních

58 58. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: De omnibus dubitandum est prvotní jistota zrušení všech určení počátek filozofování jistota smyslů metodická skepse jistota autorit

59 59. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Cogito ergo sum „je protismyslné, aby to, co „myslí“ neexistovalo ego cogito jádro první filozofie

60 60. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: substantia extensa x substantia cogitas res res „dualismus“

61 61. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pravidla metody (1) Nepřijímati nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal,….

62 62. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pravidla metody (2) Rozděliti každou z otázek, jež bych prozkoumával na tolik částí, jak je jen možno a žádoucno, aby byly lépe rozřešeny

63 63. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pravidla metody (3) Vyvozovati v náležitém pořadí své myšlenky, počínaje předměty nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými, stoupaje povlovně, jakoby ze stupně do stupně až ke znalosti nejsložitějších…..

64 64. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Činiti všude tak úplné výčty a tak obecné přehledy, abych byl bezpečen, že jsem nic neopomenul

65 65. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: indukce (Bacon) racionální dedukce (Descartes)

66 66. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Benedictus (Baruch) Spinoza (1632 – 1677) Principy Cartesiovy filozofie vyložené geometrickou metodou (1663) Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii(1665) O Bohu a člověku a jeho štěstí(1660) Traktát teologicko-politický(1670) Traktát politický(1674) (Traktát o zdokonalení rozumu 1662)

67 67. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: monismus Pravdivá je pouze jediná substance, jejíž atributy jsou „myšlení“ (cogitas) a rozprostraněnost (extensa) čili příroda pantheismus „vše“, příroda čili „Bůh“ „jiná substance než Bůh nemůže ani existovat ani být chápána“ (14.tvrzení první části „Etiky…“)

68 68. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poznání: nejnižší – vědění opřené o představy, které mají svůj základ ve smyslovém vnímání okolního světa - je neprůkazné, nevěrohodné a neúplné - je věděním o jednotlivinách

69 69. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poznání vyšší – vědění opřené o rozumovou úvahu, ale nikoliv bezprostředně rozumově evidentní - je adekvátním poznáním, ale odvozeným - je méně dokonalé – potřebuje „zprostředkování“ (vyplývá z rozumově evidentních pravd)

70 70. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poznání nejvyšší – vědění dané bezprostřední rozumovou evidencí jsou to „pravdy“ nezávislé na jakékoliv smyslové zkušenosti jsou „intuitivně zřejmé“ „analytická tvrzení“

71 71. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: substance nekonečná mody – konečné smyslově nepostižitelná smyslově evidentní racionální natura naturans jednotliviny „natura naturata“

72 72. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Všeobecná příčinnost (kauzalita) „substance“ má příčinu sama v sobě „mody“ (smyslový svět má příčinnou provázanost) vše je příčinou a také důsledkem vše má svou příčinu

73 73. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Svoboda = jednota rozumu a vůle Svoboda je poznaná nutnost

74 74. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Státní forma (Hobbes) monarchie absolutní aristokracie (monarchie konstituční) demokracie nejlepší

75 75. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -1716) Nová soustava přírody(1695) Monadologie (1712-1714) Principy přírody a milosti Nové úvahy o lidském rozumu Theodicea

76 76. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Racionalismus Nihil est in intelectu, quod non prius fuerit in sensu, nihil intelectus ipse

77 77. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Monádypluralismus 1) monády jsou body 2) monády jsou síly 3) monády jsou duše 4) monády jsou individua neexistují dvě stejné monády

78 78. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: monády jsou smyslově nepostižitelné smyslově evidentní jsou jen „tělesa“ tělesa = shluky monád

79 79. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Předsjednaná harmonieteleologie příčiny „působící“ – tělesa (shluky monád) příčiny „konečné“ – vnitřní vývoj monád „causa finalis“

80 80. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: odmítá „vrozené ideje“ smyslové poznání – nižší – jednotlivé pravda faktů – empirické závěry empirické rozumové poznání – obecné a nutné

81 81. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Logika = věda o možných světech (počátky matematizace logiky) Filozofie = věda o „tomto světě“, který je nejlepší ze všech možných

82 82. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Charles Luis Montesquieu (1689 – 1755) Perské listy1721 Duch zákonů1747

83 83. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Zákony - nutné vztahy, vyplývající z povahy věcí přirozené – z přirozené podstaty člověka pozitivní - dané zákonodárcem

84 84. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: přirozené - vztah člověk příroda vztahy (přirozené) mezi lidmi přirozený ( prvotní) vztah – všeobecný mír ! nikoliv: válka všech proti všem (Hobbes)

85 85. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: pozitivní – v právním slova smyslu ● vztahy mezi národy – mezinárodní právo ● vztahy mezi „vládnoucími“ a „ovládanými veřejné právo (politické) ● mezi lidmi (občany) soukromé právo

86 86. „zákony musí míti určitý vztah k fyzické povaze kraje“ (podnebí, rozloha, povahu půdy, atd.) ovlivňují povahu, myšlení a charakter národů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Geografický determinismus duch zákonů

87 87. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Francouzský materialismus („mechanický“– cistický) Julien Offroy de la Metrie (1709 – 1751) Člověk stroj 1747 E.B. de Condillac (1715 – 1780) Esej o vývoji poznání 1746 Pojednání o systémech 1749 Pojednání o počitcích 1754 Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723 – 1789) Systém přírody 1770

88 88. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Encyklopedisté: Encyklopedie 1749 Denis Diderot J.B. d´Alembert nejen přehled – ale i: - uspořádání - systém - vzájemné souvislosti

89 89. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Denis Diderot (1713 – 1784) Myšlenky o výkladu přírody Rozhovor mezi d´Alembertem a Diderotem Filozofické principy hmoty a pohybu Jakub Fatalista Rameauv synovec

90 90. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vliv rozvoje klasické mechaniky hledání kompromisu x rovnováhy mezi „racionalismem a sensualismem souvislost, ale jaká ?

91 91. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Jean Baptiste d´Alembert (1717 – 1783) Úvod k Encyklopedii Základy filozofie statě – hesla pro Encyklopedii algebra, geometrie, fyzika

92 92. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vztah smyslové a racionálního smyslové (první – chronologicky) racionální = myšlení o „smyslovém“ matematizace přírodovědy moderní pojetí fakticity

93 93. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: François Marie Arouet Voltaire (1694 – 1778) Filozofické listy Pojednání o metafyzice 20.-30. léta Elementy Newtonovy filozofie Filozofický slovník 50.léta Oidipus (drama) 20.léta Jindřich IV. (epos) O zániku Lisabonu 1775

94 94. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Filozoficky nevyhraněný realista? zaměřen proti - kléru? církvi? náboženství? svoboda – svědomí, myšlení, jednání společenský ideál – osvícený panovník

95 95. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) O vlivu věd na mravy1749 O původu nerovnosti mezi lidmi1753(4) O Politické ekonomii1756 O Společenské smlouvě1761(2) Emil, čili o vychování Nová Heliosa

96 96. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vyznání „závěrečné práce“ Dumy samotářského chodce - filozofická nevyhraněnost -skepticismus vůči racionalistickému optimismu ale! akceptování rozumu -„návrat“ k přírodě – k přirozenému stavu ale! ne příroda pro přírodu nýbrž příroda pro člověka (jeho humanizaci)

97 97. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vlastnictví – příčina nerovnosti ale! ne zrušit nýbrž rovnoměrně rozdělit Společenská smlouva Suverén – sjednocený lid Smlouvou ztrácí „přirozenou“ svobodu získává „občanskou“ svobodu

98 98. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Německá klasická filozofie Německé osvícenství: Gotthold Ephraim Lessing 1729-1781 Friedrich Schiller 1759-1805 Johann Wolfgang Goethe 1749-1832 romantismus, národní cítění hnutí Sturm und Drang

99 99. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Filozofie Johann Gottfried Herder(1744-1803) (1724-1804) Johann Gottlieb Fichte(1762-1814) Wilhelm Joseph Schelling(1775-1854) Immanuel Kant Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

100 100. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: J. G. Herder (1744-1803) Idee k filozofii dějin lidstva - charakter národů - vývoj lidstva jako proces - reakce na „kritická“ Dopisy na podporu lidskosti díla I.Kanta

101 101. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: I.Kant (1724-1804) „předkritické“ Všeobecná přírodní historie a teorie1755 Fyzická monadologie1756 O rozličných lidských rasách1775 převážně „přírodovědecká“ orientace akceptace myšlenky všeobecného vývoje

102 102. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: „kritické“ Kritika čistého rozumu1781 Kritika praktického rozumu1782 Prolegomena ke každé příští metafyzice která se bude moci státi vědou1783 Kritika soudnosti1783 čistý rozum = teorie poznání praktický rozum = etika, lidské jednání soudnost = estetika

103 103. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: „kritické II“ Idea k všeobecným dějinám ve světoobčanském pohledu1784 Základy metafyziky mravů1785 Náboženství v mezích pouhého rozumu1793 některé závěry kritik – metodou nazírání věcí,jevů a dějů

104 104. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: „pokritické“ K věčnému míru1795 Metafyzika mravů ve dvou částech1797 Spor fakult1798 Antropologie1801

105 105. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: apriorismus = prostorapriorní forma čassmyslového poznání matematickéapriorní forma pojmyrozumu analytické x syntetické soudy

106 106. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: noumena x fenomena„věc“ o sobě rozumem smyslově „věc“ pro nás postižitelné poznatelné podstata je ale! je nepoznatelná jen na ni usuzujeme

107 107. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kategorický imperativ: „ jednej vždy tak, aby se tvé jednání mohlo stát obecným normativem“ Lidové přísloví: „nedělej jinému to, co nechceš, aby jiní činili tobě“

108 108. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: J.G. Fichte (1762-1814) Řeči k německému národu1807 O pojmu vědosloví neboli tak zvané filozofie1794 Základ veškerého vědosloví Mravouka1798 Přednášky o určení člověka1800 Uzavřený obchodní stát1800 Návod k blaženému životu1806

109 109. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Jdeme-li od věci k představě = materialismus rozhodne od představy k věci = idealismus „JÁ“ Myslící subjekt = počátek filozofování „klade sebe sama“ vůči ne – já „Já“ se vymezuje svým vztahem k ne – já“

110 110. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: G. W. F. Hegel (1770-1831) Fenomenologie ducha1807 Věda o logice1812-16 Encyklopedie filozofických věd1817 Základy filozofie práva1821

111 111. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: posmrtně: z jeho pozůstalosti (přednášek) Filozofie náboženství Filozofie dějin Dějiny filozofie (Úvod…) Estetika Převážně na základě přednášek realizovaných v Berlíně v letech 1818 - 1831

112 112. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Systém: Absolutní idea: neurčena Hmotný, empiricky daný smyslově identifikovatelný myšlení – rozum sjednocení obojího

113 113. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Logika (tradiční) – pojmové určení nepřekonává uspořádání empirických daností věci je nutno postihnout v jejich vývoji Vývoj je univerzální

114 114. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Dialektika - metoda (má nahradit „tradiční“ logiku) - objektivní – věcech samotných - subjektivní – našeho poznání zdroj: vnitřní střetávání „protikladů ve věcech, jevech, dějích…..“ „boj protikladů a jejich jednota“ jsou hybnou silou vývoje

115 115. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Triada:negace teze zrušení - > překonání antiteze zrušení i obnova -> „aufgehoben“ teze syntéze

116 116. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: vznikání – zanikání – vznikání neustále vždy znovu kategorie: kvalita x kvantita obecné x zvláštní (jedinečné) jev x podstata

117 117. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Občanská společnost: - tržní společnost? občan: producent i konzument stát = absolutní uskutečnění rozumu (Pruský) občan x státoobčan

118 118. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: F. W. J. Schelling (1775-1854) Ideje k filozofii přírody 1797 První náčrt systému přírody 1798(9) Systém transcendentálního idealismu 1800 Filozofická zkoumání lidské bytnosti 1809 Věky světa 1813 Filozofie, mytologie a zjevení

119 119. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: V mládí: postižení jistoty filozofování v kantovském smyslu vliv romantismu komunikace s Hegelem později posílení systémovosti hraničící se schematismem

120 120. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Po r.1831 staro (státní úředníci) Hegelovství ortodoxní (katedra) mlado (kritický duch – filozofové)

121 121. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: MladohegelovciL.Feuerbach David Friedrich Straus: Bruno Bauer Karel Marx Edgar Bauer Friedrich Engels A.CieszkowskiMosses Hess M.BakuninArnold Ruge Max Stierner - anarchismus

122 122. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ludwig Feuerbach (1804-1871) Podstata křesťanství 1841 Přednášky o podstatě náboženství1848 Theogonie1858

123 123. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: David Friedrich Strauss (1808-1874) Život Ježíšův1835 Křesťanská věrouka1840 Stará a nová víra1872 Bruno Bauer (1809-1882)Kritika evangelií synoptiků Edgar Bauer (1820-1886)Kritika evangelií synoptiků a sv.Jana

124 124. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Mosses Hess: O penězích1842 Max Stierner: Jedinec a jeho vlastnictví1845

125 125. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Karel Marx (1818-1883) Úvod ke kritice Hegelovy filozofie práva1843 Ekonomicko-filozofické rukopisy1844 Německá ideologie (B.Engels)1845 Bída filozofie1847 Kapitál I – 1867, II – 1885, III - 1894

126 126. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Friedrich Engels (1820-1895) Postavení dělnické třídy v Anglii Dialektika přírody Anti-Dühring Původ rodiny, soukromého vlastnictví

127 127. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Arthur Schopenhauer (1788-1860) O vidění a barvách1816 Svět jako vůle a představa1819 O vůli v přírodě1836 Dva základní problémy etiky1841 O svobodě vůle O základu mravnosti Parerga a paralipomena1851 Aforismy k životní moudrosti

128 128. Vztah ke Kantovu dílu Největší význam: věc o sobě - dospívá k ní kauzálním úsudkem oblast „fénomeny“ Svět jako představa skepticismus Svět jako vůle

129 129. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Friedrich Nietzsche (1844-1900) Zrození tragédie z ducha hudby1871 Nečasové úvahy1873 Lidské, příliš lidské 1878-1880 Ranní červánky1881 Radostná věda1882 Tak pravil Zarathustra1882

130 130. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Nenapsal: Vůle k moci – Pokus o přehodnocení všech hodnotpo r. 1882 (4 díly) Mimo dobro a zlo 1886 Ke genealogii morálky 1887

131 131. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kult vůle vůle – je zdroj síly vůle činí nadčlověka ale i morálky jednání silného je normou (i samo sobě) z toho plyne: silnému je dovoleno vše

132 132. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ohlasy Alfred Rosenberg: Nietzsche je zdrojem, z něhož čerpá ideologie „silného Německa“ 1929-1945 Romain Roland:Nietzscheovská společnost – „demokratická“ interpretace Nietzscheho

133 133. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Søren Kierkegaard (1813-1855) Buď – anebo1843 Pojetí úzkosti1844 Bázeň a chvění1844 Stádia na cestě životem1845 Konečný nevědecký dodatek k Filozofickým drobkům1846 Nemoc k smrti1849 Nácvik křesťanství1850

134 134. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Teologické spisy 1848 Ne! co máme obecně činit konkrétnost Ale! co „já“ a právě „nyní“ vymanit se z „davu“ (obecná) víra ne pro „sebe“ nýbrž před „Bohem

135 135. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Auguste Comte (1798-1857) Plán vědeckých prací nutných k reorganizaci společnosti1822 Systém pozitivní filozofie 1824 Kurz pozitivní filozofie 1830-1842 Pojednání o sociologii ustavující náboženství lidskosti 1851-1854 Pozitivistický katechismus1857

136 136. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Tři stadia vývoje lidstva teologické metafyzicképozitivní polyteismusrůznorodá mnohost vzor: (newtonovská- monoteismusjednotná příroda fyzika konstatující)

137 137. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pouze „fakta“ bez „spekulací“ ale i bez „interpretací“? metody poznání: pozorování popis konstatování vzor: klasická mechanika souvislosti: časová a prostorová koexistence lze je časová následnost „konstatovat“

138 138. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Systém věd anorganický svět (procesy) astronomie fyzika chemie organický svět (procesy) biologie sociologie

139 139. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: V systému věd není: matematika – je základem „všeho“ prostupuje „vším“ psychologie – není možná jako věda „posloupnost“ věd: matematika, astronomie, fyzika, chemie biologie, sociologie

140 140. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ohlasy – pokračovatelé? Hippolyte Taine (1828-1823) literární kritik Emil Durkheim (1858-1917) sociologie

141 141. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ohlas v „českém“ myšlení T.G.Masaryk J.Goll (historik) Zd.Nejedlý Fr.Krejčí (filozofie) J.Král Fr.Weyr (právo)

142 142. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: T.G. Masaryk Klasifikace věd abstraktníkonkrétnípraktické matematikageometrie zeměměřictví

143 143. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: John Stuart Mill (1806-1873) otec: James Mill (1775-1837) Systém deduktivní a induktivní logiky1843 Principy politické ekonomie1848 O svobodě1859

144 144. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Indukce v podstatě empirická Canony: reakce a řešení příčinnosti (problém daný Humem) Poznání: počitky a jejich asociace

145 145. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ekonomie: rozdíl mezi: - produkcí (trh) – liberál - rozdělování (sociální aspekt) Etika: vliv „utilitarismu“ Jeremy Bentham (1745-1832)

146 146. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Herbert Spencer (1820-1903) Teorie populace 40.léta Vývojová hypoteza Principy psychologie 1855 Systém syntetické filozofie 1862-1896

147 147. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Idea „evoluce“ vliv Charles Darwin (1809-1882) O původu druhů 1859 Vývoj je integrace hmoty provázená vynaložením pohybu

148 148. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Předchůdci neokantovců Otto Liebmann (1840-1914) Kant a epigoni jádrem: „Kritiky“ – vše ostatní je buď: „prolegomena“ nebo: „ohlas“ Z pozic „Kantova kriticismu“ hodnotí vše co „následuje“

149 149. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Friedrich Albert Lange (1828-1875) Dějiny materialismu (Dějiny dělnického hnutí) - materialismus nutný pro přírodní vědy není vhodný pro základ „metafyziky“ centrem zájmu: kritika čistého rozumu

150 150. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Neokantovství 60.-70.léta – zpět ke Kantovi Marburská Badenská škola Cíl: Kanta pochopit a „překonat“ „věc o sobě“ - vnitřně rozporná - je mimo empirii mimo čas

151 151. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Od poznáník etice proto: poznání je „jádrem“ kantovství M.Thomová: Kritika čistého rozumu - účelová – je podřízena etice

152 152. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Marburská škola Herman Cohen (1842-1918) Kantova teorie zkušenosti Logika čistého poznání Kantovo založení etiky Etika čisté vůle Kantovo založení estetiky Estetika čistého cítění

153 153. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Výhrady vůči: věci o sobě (jako nepoznatelné) rozdělení: noumena x fenomena Poznání směruje k „rozumovému“ proniknutí do „věci“ objektivní mravní rozum dokonalý právní stát

154 154. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ernst Cassirer (1874-1945) Problém poznání v novověké filozofii hlavní díla Filozofie symbolických forem Eseje o Člověku (pozdní práce) Mýtus státu

155 155. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: V centru pozornosti – poznání Symbol možné interpretace Vliv na formování koncepce směřující k určitému pojetí „Semiotiky“ (Charles Morris 1901-1979)

156 156. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Bádenská (Freiburská) škola Wilhelm Windelband (1848-1915) Dějiny novější filozofie K systému kategorií Dějiny a přírodní vědy Úvod do filozofie Filozofie dějin

157 157. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Centrem pozornosti: poznání a věda klasifikace věd: nomotetické – stanovící zákony obecné ideografické – popisné (deskripční) jedinečné

158 158. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: absolutizace rozdílu mezi přírodou a společností přírodními a společenskými vědami nelze realizovat „transfer“ metod metodologický dualismus

159 159. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Ovlivňuje: Rudolf Herman Lotz (1817-1881) – pojem „hodnota“- axiologie Gustav Theodor Fechner (1801-1887) – fyziolog

160 160. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poslední třetina XIX. a X. století Filozofie Scientická Antropologická Neopozitivismus Filozofická antropologie Strukturalismus Existencialismus Operacionalismus Vitalismus (Neo) Kritický realismus Filozofie života Kritická ontologie Neorealismus

161 161. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Poslední třetina XIX. a XX.století Neotomismus Pragmatismus Fenomenologie Postmodernismus

162 162. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Empiriokriticismus Richard Avenarius (1843-1896) Kritika čisté zkušenosti Ernst Mach (1838-1916) Poznámka k analýze zkušenosti Analýza zkušenosti a vztah fyzického k psychickému Poznání a omyl

163 163. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Základní problém: analýza, zkušenost Avenarius: vymezení „zkušenosti“ analytické: čistá zkušenost – neobsahuje nic,co by nebylo „jen“ zkušeností syntetické: zkušenost je pojem, jehož předpokladem ve všech jeho komponentech jsou pouze součásti našeho okolí

164 164. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Specifická energie smyslová „objekt“ je v „gnozeologickém“ i „ontologickém“ smyslu jen tehdy, je-li jako „objekt“ kladen „subjektem“ data objekt subjekt „fakt“ je vždy „faktem vědomí“

165 165. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Konvencionalismus Henri Poincaré (1854-1912) Kurz matematické fyziky Věda a hypotéza Hodnota vědy Věda a metoda

166 166. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: realita, tj. podstata jevů, neexistuje existuje-li, pak je nepoznatelná poznatelné jsou jen „vztahy harmonie“ jsou předmětem poznání matematiky její pojmy a tvrzení se opírají o konvence

167 167. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Náboženská filozofie Dialektická teologie„Katolická“ filozofie (protestantismus) Neotomismus (1879 – Aeterni Patris Lev XIII.) Tradice německé klasické filozofie + S.Kierkegaard Ale i další

168 168. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: RacionalistickéNe-racionalistické Aristotelsko-Tomistické Platonsko-Augustianské Neotomis- Augustianství Neoscotismus Neosuaresismus Gustav Vetter

169 169. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Absolutní bytí – Bůh Sociální myšlení světa - princip sociálního Poznání konsensu pravého bytí etika: silně konzervativní

170 170. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Katolický existencialismus Gabriel Marcel (1889-1973) Filozofie činnosti M.Blondel (1861-1939) Katolický personalismus E.Mounier (1905-1950) J.Lacroix (1900-1981) Křesťanský evolucionismus Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)

171 171. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Existencialismus essence x existence bytí jedinec podstata individualita Francouzský Německý

172 172. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Gabriel Marcel (1889-1973) Křesťanský sokratismus Neosokratismus Existence a objektivita1919 Metafyzický deník1927 Býti a míti1935 Člověk – poutník1949 Royceova metafyzika1947

173 173. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: rezignace na filozofický „racionalismus“ „myslící“ myšlení x „myšlené“ myšlení subjektivní objektivizované je paradoxem mysterium postihuje problém postihuje jediné pravé bytí jen „vnější“ skutečnost

174 174. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Jean Paul Sartre (1905-1980) Obraznost L´Imagination1936 Základy Husserlovy fenomenologie1939 Bytí a nicota1945 Materialismus a revoluce1946 Existencialismus je humanismus1949 Kritika dialektického rozumu1958

175 175. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Nevolnost romány Cesty svobody Mouchy dramata S vyloučením veřejnosti Program angažované literatury

176 176. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: kritika: klasické ontologie z pozic fenomenologie subjekt nemůže existovat bez objektu a naopak! vědomí reflektující „nic“ je vědomí nicoty (ničeho)

177 177. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: „bytí o sobě“ „bytí pro sebe“ pouze „je“ – více nelze je vědomé bytí = je vědomí o něm vypovídat uvědomuje „sebe“ proti „bytí o sobě“ = nemůže být zdrojem „neguje“ bytí o sobě pro sebe vědomí je základem existence

178 178. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Karl Jaspers (1883-1969) Obecná psychopatologie1913 Psychologie světového názoru1919 Idee univerzity1923 Duchovní situace doby1931 Rozum a existence1935 O pravdě1947 Filozofická víra1948 Filozofie a svět1958 Atomová bomba a budoucnost lidstva1958 Filozofická logika nedokončeno

179 179. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Základní problém: Co je skutečnost? (v ontologickém smyslu) čtyři sféry: anorganická příroda svět živých organismů duchovno jako vnitřní skutečnost duch jako racionální princip jsou na sebe „neredukovatelné“

180 180. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Objektseinsvět poznatelných objektů existence(člověk = živočich) daseinsféra poznané vědy ichseinduchovno vnitřní skutečnost Existence ansichsein duch jako racionální princip sféra poznání filozofie

181 181. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Filozofie = systém existencialismus Filozofování = činnost ducha aktivita existenciální filozofování

182 182. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Martin Heideger (1889-1975) Bytí a čas1929 Co je metafyzika 1929 (1950) Úvod do metafyziky1956 Co je filozofie1956 Otázka po „věci“1962

183 183. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kritika stávající „ontologie“ tj. „substanciálního“, „konceptuálního“ bytí vychází z „věcnosti bytí“totalita bytí reflektován „pseudopojmy“ (neopozitivismus) netýká se „skutečného“ bytí

184 184. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: fundamentální ontologie vyjádřitelná? existenciálním kategoriálním aparátem Člověk (jedině) je schopen pochopit „své bytí“ (vědomé) v jeho celistvosti bytí lidské = existence konečná (smrt) kategorie „starosti“

185 185. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Filozofická antropologie Max Scheler(1874-1928) Místo člověka v kosmu 1920 Helmuth Plessner(1892-1985) Stupně organické přírody a člověk1928

186 186. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Postmodernismus Jacques Derrida(1930-1999) O gramatologii Hlas a fenomén Vychází: z fenomenologie Heideggerovy fundamentální ontologie odmítá „filozofii velkých systémů“

187 187. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Neovitalismus Henri Bergson (1859-1941) Esej o bezprostředních datech vědomí1888 Hmota a paměť1896 Tvořivý vývoj1907 Dvojí pramen mravnosti a náboženství1932

188 188. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: elán vital = životní princip základní hybná síla vývoje intuice = druh intelektuální sympatie základ poznání

189 189. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Fenomenologie Emund Husserl (1859-1938) Filozofie aritmetiky1891 Logická zkoumání I+II1901 Idee k čisté fenomenologii a fenomenologické filozofii1913 Formální a transcendentální logika1929 Karteziánské meditace1933 Krize evropských věd a transcendentální filozofie1939

190 190. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: formální eidos – „eidetická redukce „věcná“ transpozice ve všech myslitelných (možných) kontextech (věcných) eidetické (skutečné) vědy: matematika logika

191 191. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: fenomenologická (transcendentální) redukce směřuje k „já“ (ego) vyjmout „poznávající vědomí“ z vnějšího (empirického reálného) kontextu „čistá struktura vědomí“ „intence“ zaměření na uchopení „hledaného“

192 192. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Jan Patočka Přirozený svět1936 Úvod do Husserlovy fenomenologie1968 Přirozený x matematické přírodovědy svět Roman Ingarden (Polsko) estetika - filozofie

193 193. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Pragmatismus počátek: Metafyzický klub 1871 Chauncey Wright Charles Sanders Peirce William James John Dewey

194 194. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: „Vesmírný řád“ = jen „pravidelnost jevů“ nikoliv: nutnost, příčinnost „užitečnost“ – míra jednání i skutků poznané poskytuje jen „popis fakticity“ charakter procesu (dění) dán „výsledkem“

195 195. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Strukturalismus výrazný metodologický akcent v řadě speciálních věd de Saussure - Kurz obecné linqvistiky Budouin - obecná filozofie Struktura = systém uspořádání vztahů vnitřní forma

196 196. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Strukturální funkcionalismus sociologie T.Parsons R.Merton organický evolucionismus psychologie J. Piaget matematika: Bourbaki algebraické uspořádaných řad struktury topologické

197 197. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Strukturalismus v „Česku“ J.L.Fischer: Skladebná filozofie Pražský linqvistický kruh: V.Šklovský: Formální poetika R.Jakobson Literatura – estetika J.Mukařovský K.Chvatík

198 198. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Neopozitivismus Předzvěsti: Betrand Russel – logický atomismus Philosophical Essayes1910 The Problems of Philosophy1912 Ludwig Wittgestein Tractatus Logico-Philosophicus 1914-17 Philosophy of Investigation 1953 (vyšlo)

199 199. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vídeňský kruh 1928(9) – 1938 O.Neurath R.Carnap Logický pozitivismus P.Frank M.Schlick

200 200. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: R.Carnap (1891-1970) Logická výstavba světa1928 předmět filozofie: Logická syntax jazyka1934 logická analýza Testevatelnost a význam1936 jazyka věda Základy logiky a matematiky1939 Úvod do semantiky1942 Význam a nutnost1947

201 201. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Lipský (Berlínský) kruh Hans Reichenbach (1891-1953) Základy Axiomatika relativistické pravděpodobnostních časoprostorové teorie1920 logik Zkušenost a předpověď1938 Filozofické základy kvantové mechaniky1944 Vznik vědecké filozofie1954

202 202. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Erkenntnis – vědecký časopis (Švýcarsko) Encyklopedia of Unified Science (1938) Logicizace vědy Důraz na exaktnost k matematické logice

203 203. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Postpozitivismus Karl Popper Logika poznání Otevřená společnost a její nepřátelé Bída historismu Z pozic analytické filozofie odmítá „historismus“ a dialektiku

204 204. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Operacionalismus P.W.Bridgmen (1882-1961) Logika moderní fyziky1932 Každá vlastnost musí být „měřitelná“, resp. podrobitelná operaci, která je isomorfní s operací měření (Vliv pojetí „exaktnosti“)

205 205. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Obecná semantika Alfred Korzybski (1879-1950) Věda a zdraví1936 Všechny konflikty vznikají“nesprávnou“ interpretací „významu“ a „smyslu“ pojmů

206 206. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Neorealismus (1930 G.E.Moore R.B.Perryvěc (objekt) je přímou součástí vědomí W.P.Montaque W.T.Marvin

207 207. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kritická ontologie Nikolai Hartman (1882-1950) objekt poznání je mimo vědomí Vrstvy reálného bytí: hmota, život, vědomí, duch Vyšší nevzniká z předchozích je nutné „přidání“ nových kategorií

208 208. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., vladimir.cechak@vsfs.cz :: Kritický realismus R.W.Sellars poznání není bezprostřední daností G.Santayana poznání jsou dostupné jen podstaty jevů a objektů - jako A.Roberts logické konstrukce D.Rake Ch.Strong


Stáhnout ppt "1.1.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google