Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Francká říše Označení materiálu: VY_32_INOVACE_04_francka_rise.ppt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Francká říše Označení materiálu: VY_32_INOVACE_04_francka_rise.ppt"— Transkript prezentace:

1 Francká říše Označení materiálu: VY_32_INOVACE_04_francka_rise.ppt
Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, středověk, dějiny významných států a národů v Evropě, francká říše ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Důsledek rozpadu západořímské říše – stěhování národů, vznik nových států, vznik francké říše. Text je animovaný – žáci vyhledávají chybějící údaje (po červených otaznících) v učebnici, animace slouží ke kontrole správnosti vyhledaných údajů. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Dějiny významných států a národů v Evropě Francká říše uč. str. 28 - 31

3 476 rozpad západořímské říše:
stěhování národů- nápor Hunů a Germánů (Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové) – vznik království, která neměla dlouhého trvání

4 v 5. století (481) Chlodvík z rodu Merovejců (Chlodovech, Clovis) odstranil ostatní náčelníky a stal se králem všech Franků, vládl 30 let přijal křest – 498/99 (křesťanské obyvatelstvo se nebouřilo) položil základy franské říše, která trvala do r. 843 rozhodující moc získali majordomové = ? správci (úředníci), kteří bez ohledu na krále vládli samostatně 732 franský majordomus Karel Martell v bitvě ? u Poitiers zvítězil nad Araby ( ti pronikli přes Pyreneje do dnešní jižní Francie)

5 armáda byla reorganizována
Karel Martell zřídil nový typ armády – přidělil bojovníkům půdu i s nevolníky, tím si je zavázal k povinnosti sloužit ve vojsku držitelé půdy již na ní nepracovali, nechali se živit nevolníky z prostředků získaných ze statků museli vyzbrojit sebe a svého koně – stali se profesionálními vojáky – jízdou, předchůdcem středověkého rytířstva

6 náhrobek Karla Martella v katedrále st. Denis

7 syn Karla Martella – Pipin Krátký ( 751 – 768) se chtěl stát skutečným králem (ne jenom majordomem)
poselstvo k papeži s otázkou: Je dobře, když franští králové nemají žádnou moc? odpověď zněla, že je lepší jmenovat králem toho, který má skutečnou moc králové z rodu Meroveovců ji neměli, tak byl Pipin Krátký v roce 751 s vědomím papeže zvolen králem a pomazán z rukou arcibiskupa Bonifáce = počátek dynastie Karlovců

8 Karel Veliký – první středověký císař v západní Evropě
vydával svoje příkazy písemně (sám se naučil číst a psát až jako dospělý) – úředníci museli umět číst a psát umění číst a psát se šířilo pouze v malém okruhu lidí z císařova okolí – Karel ( který se sám naučil číst a psát až jako dospělý) vydával svá nařízení písemně nové písmo – karolínská minuskule – bylo jednodušší, později se z ní vyvinula malá písmena – latinka, velká písmena – majuskule – se převzala z antických nápisů

9 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 19

10 podpis Karla Velikého

11 v palácové dílně v Cáchách vznikaly nádherně zdobené (miniaturami) nákladné knihy – hlavně bible a evangeliáře ( výňatky z evangelií) evangelia jsou vyprávění o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista skvostné knihy zdobené malbami – miniaturami nejstarší rukopis z palácové dílny – zlaté a stříbrné písmo na purpurovém pergamenu

12

13 Jezdecká socha Karla Velikého Muzeum Louvre
https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum06A/DEJUM06A.htm

14 Karolinská renesance = rozkvět vzdělanosti ,kultury a stavitelství za vlády Karla Velikého
nešlo však o obrodu antické vzdělanosti, vše bylo podřízeno křesťanské církvi základy dalšímu vývoji kultury a umění, ze kterých se vytvořil románský sloh

15 r. 800 udělil papež Karlu Velikému titul císaře – tím byla obnovena západořímská říše
papež korunoval císaře – dal najevo, že stojí výše než panovník nesouhlas Byzance s korunovací na císaře nový význam říši dala církev – říše měla zahrnout všechna křesťanská území rozsáhlá říše se obtížně řídila: rozdělena na hrabství – hrabata na okraji byly marky – markrabí – obsazovány vojáky, chránily území říše před útoky zvenčí

16 král objížděl celé území a prováděl kontrolu nad územím, cestoval se svým dvorem
neměl hlavní město, pobýval v královských dvorcích s paláci = falc, ke kterým patřily statky nejčastěji pobýval v Cáchách ( Aachen)

17 Trůn Karla Velikého Oktogon Cáchy

18 https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum06A/DEJUM06A.htm

19 https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum06A/DEJUM06A.htm

20 https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum06A/DEJUM06A.htm

21 https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum06A/DEJUM06A.htm

22

23 Rozpad francké říše: Karlův syn Ludvík Zbožný 814 – 840 nebyl energickým vládcem jako jeho otec rozdělil říši mezi svoje syny boj o moc mezi vnuky Karla Velikého rozdělení na východofranckou (Svatá říše římská Ludvík zvaný Němec ) a západofranckou říši (Francie nejmladší Karel zvaný Holý) – 843 smlouva ve Verdunu nejstarší Lothar dostal nesouvislý střední pás a titul císaře Opakování str. 31

24 Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, str. 30

25 Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, str. 30

26 Seřaď chronologicky: verdunská smlouva Pipin Krátký králem zastavení Arabů Karlem Martelem korunovace Karla Velikého

27 zdroje: text: Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, Praha 2009, str. 28 – 31 mapy: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 19 Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, str. 30   Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, str. 30 obrázky: https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum06A/DEJUM06A.htm


Stáhnout ppt "Francká říše Označení materiálu: VY_32_INOVACE_04_francka_rise.ppt"

Podobné prezentace


Reklamy Google