Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozcvička Dopl ň : Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozcvička Dopl ň : Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem."— Transkript prezentace:

1 Rozcvička Dopl ň : Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Goniometrické funkce Pro náro č né Standardní Pokus se dokázat, ž e platí: Ur č i velikost úhlu  : 7 4  a c b  Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

3 Goniometrické funkce Pro náro č né Standardní Pokus se dokázat, ž e platí: Ur č i délku strany d: 7  a c b 63  20´ d  Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

4 Goniometrické funkce Pro náro č né Z ur č ité vzdálenosti je vid ě t vrchol televizního vysíla č e pod úhlem  = 56 o 20´. Jestli ž e bychom si v tomto míst ě vylezli do koruny stromu vysoké 5 m, uvidíme tentý ž vrchol pod úhlem  = 53 o 10´. Jak vysoký je tento vysíla č ?  5 m  x x -5 y y Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

5 Goniometrické funkce Standardní Jak daleko od rozhledny vysoké 48 m stál turista, jestli ž e její vrchol vid ě l pod úhlem o velikosti 40  ? 40  48 m x Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

6 Goniometrické funkce Lanová dráha je dlouhá 870m a její p ř ímá tra ť stoupá pod úhlem o velikosti 40 . Vypo č ítej vodorovnou vzdálenost dolní a horní stanice lanové dráhy a jejich výškový rozdíl. 40  870 m x y Standardní Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

7 Goniometrické funkce Pro náro č né Ze vzdálenosti 90m je vid ě t vrchol nedostav ě ného továrního komínu pod úhlem  = 26  30´. Na zvýšení komínu o 1m je pot ř eba 280 cihel. Kolik cihel bude ješt ě pot ř eba, má-li být na konci vid ě t vrchol komínu pod úhlem , jeho ž sin  = 0,5544?   x y x -y 90m Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

8 Goniometrické funkce Na kopci vysokém 15m stojí 7m vysoký strom. Z ur č itého místa v rovin ě vedle kopce je vid ě t vrchol stromu pod úhlem  = 36  20´. Pod jakým úhlem je vid ě t pata stromu?   22m 15m 7m x Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

9 Goniometrické funkce Kru ž nice opsaná pravoúhlému trojúhelníku má polom ě r 13 cm. Jedna odv ě sna m ěř í 12 cm. Vypo č ítej velikosti úhl ů v daném trojúhelníku. 13 cm Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Autor © Kamila Ko č ová

10 Goniometrické funkce Vypo č ítej obvod a obsah pravidelného p ě tiúhelníku ABCDE vepsaného do kru ž nice k(S; r = 15 cm). AB C D E aa 15  36  Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Autor © Kamila Ko č ová

11 Goniometrické funkce Vypo č ítej obvod a obsah pravidelného p ě tiúhelníku ABCDE vepsaného do kru ž nice k(S; r = 15 cm). AB C D E aa 15 36  v Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Autor © Kamila Ko č ová

12 Goniometrické funkce Ozdobný plot je tvo ř en ornamenty podle obrázku, kde ABC je rovnostranný trojúhelník. AB C D EFG 10 cm 20 cm a)Vypo č ítej spot ř ebu ty č ového ž eleza na zhotovení jednoho dílu ozdobné m ř í ž e k1k1 k2k2 c r2r2 60  r1r1 30  Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Autor © Kamila Ko č ová

13 Goniometrické funkce Ozdobný plot je tvo ř en ornamenty podle obrázku, kde ABC je rovnostranný trojúhelník. AB C D EFG 10 cm 20 cm b) Kolik ornament ů lze vyrobit ze 150 metr ů ty č ového ž eleza? k1k1 k2k2 c r2r2 60  r1r1 30  Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Autor © Kamila Ko č ová

14 Goniometrické funkce Ozdobný plot je tvo ř en ornamenty podle obrázku, kde ABC je rovnostranný trojúhelník. AB C D EFG 10 cm 20 cm c) Jak t ěž ký je jeden ornament vyrobený z ty č ového ž eleza o polom ě ru 5 mm, jestli ž e hustota ž eleza je 7860 kg/m 3 ? k1k1 k2k2 c r2r2 60  r1r1 30  Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Autor © Kamila Ko č ová

15 Goniometrické funkce Ozdobný plot je tvo ř en ornamenty podle obrázku, kde ABC je rovnostranný trojúhelník. AB C D EFG 10 cm 20 cm d) Kolik ornament ů m ůž eme nalo ž it na p ř ív ě sný vozík za automobil, jeho ž maximální nosnost je 250 kg? k1k1 k2k2 c r2r2 60  r1r1 30  Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Autor © Kamila Ko č ová


Stáhnout ppt "Rozcvička Dopl ň : Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem."

Podobné prezentace


Reklamy Google