Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 1/ C6 Styly vedení lidí Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 1/ C6 Styly vedení lidí Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 1/ C6 Styly vedení lidí Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2013-2014

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí Způsob vedení lidí má zásadní význam na efektivitu jejich práce. Jsou různí vedoucí, různí lidé, různé situace. Názory na vedení lidí se vyvíjely.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení – teorie rysů Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí Názor: dobrý vedoucí se takový rodí (osobní kvality) – teorie rysů (20. léta). Podle - schopnosti (koncepční myšlení, operativní myšlení, pružnost), - znalosti (odborné, znalost managementu), - dovednosti (organizace času, práce, vedení lidí, motivování, delegování, komunikační dovednosti, vyjednávání, - vlastnosti (asertivita, citová stabilita, komunikativnost, empatie, odpovědnost, vytrvalost, důslednost, pružnost), - postoje (orientace na výkon, na výsledek, na tým, loajalita, čestnost, etika).

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení – podle chování Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí Názor: Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitým typem chování – způsob chování nebo styl řízení (40. léta) - orientace na lidi - orientace na úkol

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení - situační přístup Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí Názor: Dobrý vedoucí po zhodnocení situace rozhodne, jak postupovat – situační přístup (60. léta) Rozvíjí zralost pracovní a zralost psychologickou. Volí styl v závislosti na zralosti pracovníků - - vztahové chování

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Nové styly vedení - transakční vedení Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí Zaměřují se na citovou stránku vztahu mezi vedoucím a pracovníkem. Transakční vedení – (odměňování a postihování) něco za něco - řízení výjimkou (reakce na odchylky od normy) - podmíněné odměny (motivování příslibem výhod)

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Nové styly vedení - transformační vedení Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí Zaměřují se na citovou stránku vztahu mezi vedoucím a pracovníkem. Transformační vedení – (měnící) opírá se o vizi, vede pomocí - charismatu - osobní úcty - citového povzbuzení - stimulace myšlení

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - přikazování Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí 1. Styl vedení: PŘIKAZOVÁNÍ – silně direktivní, málo vztahové chování. Kdy: pracovník nezralý, zapracovávající se Vedoucí dává přesné pokyny a kontroluje jejich plnění. - dávání instrukcí a pokynů - detailní sledování plnění - organizace práce - určování času a standardu - určování cílů - důraz na dovednosti jednotlivce

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - přesvědčování Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí 2. Styl vedení: PŘESVĚDČOVÁNÍ – silně direktivní a silně vztahové chování. Kdy: pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny Vedoucí řídí a svědomitě kontroluje plnění úkolu, diskutuje o plnění, žádá návrhy, podporuje pokrok (koučování). - vysvětluje rozhodnutí (proč se máte takto rozhodnout) - směřuje a sleduje činnost (zkuste to ještě jednou) - trvá na přijetí zodpovědnosti - vede a dává odvahu - dává vyjasňující otázky

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - participování Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí 3. Styl vedení: PARTICIPOVÁNÍ – málo direktivní, silně vztahové chování. Kdy: pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení Vedoucí podporuje při provádění úkolu a dělí se o odpovědnost. - sdílení idejí - vedení diskuze - dává odvahu k riskování - spolupracuje - podílí se na řešení problémů - rozvoj osobních vztahů

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - delegování Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí 4. Styl vedení: DELEGOVÁNÍ – málo direktivní, málo vztahové chování. Kdy: Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně Vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodnutí na pracovníky. ALE.... (viz pravomoci). - předávání zodpovědnosti (věřím, že to uděláte dobře) - předávání přijímání rozhodnutí (Vy jste se rozhodl...) - poskytuje podporu - dává zpětnou vazbu - sleduje výsledky - facilituje vzájemné vztahy (Je nezbytné na sebe křičet? Hledejte jiné formy komunikace!)

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup – podle zralosti pracovníka Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí Vztahové chování (zaměření na člověka) málo silně 2. styl PŘESVĚDČOVÁNÍ pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny 3. styl PARTICIPOVÁNÍ pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení 1. styl PŘIKAZOVÁNÍ pracovník je nezralý, zapracovávající se 4. styl DELEGOVÁNÍ pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně silně málo Direktivní chování (zaměření na úkol)

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Faktory ovlivňující zralost Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí V určité fázi zralosti pracovníka volíme určitý styl. Zralost určíme na základě faktorů: ochota k převzetí zodpovědnosti (je velmi ochotný – je velmi odmítavý) motivace k výkonům (chce něco vykonat – je málo motivovaný k výkonům) výdrž (nevzdává se – rychle ztrácí vytrvalost) postoj k práci (má rád svou práci – pracuje s nechutí) nezávislost (je ochotný pracovat samostatně – není ochotný pracovat samostatně) Kolik osob lze vést v každé fázi?

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co vedeným lidem dobrý vedoucí umožňuje Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí Pomáháte zvyšovat jejich sebevědomí, sebedůvěru a sebejistotu a tím i výkon. Posílení výkonnosti – člověk s těmito rysy je schopen stále většího výkonu. Sám vylepšuje svou práci, odstraňuje nadbytečné úkoly. Nebrání se změnám. Zvyšuje se jeho sebevědomí.

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co to znamená pro lidi Týmová práce TYMP 1/ C6 – Styly vedení lidí prožitek úspěchu - po splnění obtížného úkolu sebeuvědomění - pochopení svého postavení v hierarchii vztahů, může dojít ke korekci jednání sebedůvěru - důvěra ve vlastní síly a schopnosti, schopnost se prosadit, schopnost řídit a ovlivňovat lidi sebejistotu -je podkladem k asertivnímu chování radost z práce - když člověk vykonává práci, pro kterou má schopnosti, která ho baví a jde mu (i její nezajímavé prvky)

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP 2 Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 1/ C6 Styly vedení lidí Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google