Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předvídaný odjezd vlaku a telefonické dorozumívání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předvídaný odjezd vlaku a telefonické dorozumívání"— Transkript prezentace:

1 Předvídaný odjezd vlaku a telefonické dorozumívání
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Předvídaný odjezd je čas předpokládaného odjezdu (průjezdu) vlaku z dopravny, která jej ohlašuje hlášení se uskutečňuje: nabídkou a přijetím samostatným hlášením samostatné hlášení předvídaného odjezdu se může ohlásit, i když: nedošla odhláška nedojel-li křižující vlak nebo PMD (posun mezi dopravnami)

3 Hlášení předvídaného odjezdu
závorářům pro včasnou obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZZ) zaměstnancům stanovišť s kontrolou přejezdových zabezpečovacích zařízení pro přesvědčení, že světelné přejezdové zařízení není v poruše strážníkům trati pro upozornění pracovníků na trati

4 Hlášení předvídaného odjezdu
také zpráva o zpoždění, náskoku nebo o nezavěšeném postrku nebo o postrku, který se vrací z trati provádí se v časovém rozmezí 1 – 5 minut před časem předpokládaného odjezdu nebo průjezdu vlaku kromě výpravčího jej může dávat a přijímat i jiný zaměstnanec určený základní dopravní dokumentací (ZDD)

5 Výpočet času předvídaného odjezdu
čas se vypočítá podle: časového údaje předvídaného odjezdu (průjezdu) v nabídce a přijetí samostatného hlášení předvídaného odjezdu (průjezdu) hlášení skutečného odjezdu (průjezdu) výpravčí nesmí vypravit vlak před časem ohlášeného předvídaného odjezdu jsou-li v přilehlém mezistaničním úseku ručně ovládané PZZ, smí se u projíždějícího vlaku dovolit průjezd nejdříve 3 minuty před časem ohlášeného předvídaného průjezdu

6 Výpočet času předvídaného odjezdu
stanice A jízdní doba 7 minut stanice B stanice C Byl-li ze stanice A ohlášen předvídaný odjez v 16.00, ohlásí stanice B jako předvídaný čas průjezdu vlaku do stanice C.

7 Samostatné hlášení předvídaného odjezdu
musí být uvedeno: název vlastní dopravny zda se jedná o odjezd, nebo průjezd vlaku časový údaj v hodinách a minutách Vlak 540 odjede z Chebu v Vlak 210 projede v Borku v

8 Hlášení předvídaného odjezdu
opakuje a potvrdí zaměstnanec nejvzdálenějšího traťového stanoviště Vlak 540 odjede z Chebu v Rozumí Lány. ostatní potvrdí takto: Rozumí Cholina (většinou název hlásky, hradla) Rozumí 220 (číslo závorářského stanoviště) Rozumí Tunel I (název dočasného pracoviště pro ochranu pracovníků pracujících na trati)

9 Vlak 540 odjede z Chebu v 16.30. Rozumí Lány. Rozumí Tunel I.
Hl Cholina Zv 220 Tunel I Hl Lány Bobkov Vlak 540 odjede z Chebu v Vlak 540 odjede z Chebu v Rozumí Lány. Rozumí Tunel I. Rozumí 220. Rozumí Cholina. Rozumí Bobkov.

10 Vlak 540 odjede z Chebu v 16.30. Rozumí Bobkov.
Nejsou-li v mezistaničním úseku traťová stanoviště, opakuje hlášení zaměstnanec sousední stanice. Vlak 540 odjede z Chebu v Vlak 540 odjede z Chebu v Rozumí Bobkov.

11 Předvídaný odjezd jako součást nabídky a přijetí
po přijetí vlaku výpravčím sousední stanice potvrdí zaměstnanci hlášení postupně od nejvzdálenějšího stanoviště: Přijmete vlak 101 s odjezdem ze Štěpánova ve 13.55? Černý. Ano, přijímám vlak 661 s odjezdem ze Štěpánova v Antonín. Rozumí Charkov. Rozumí 240.

12 Příjem hlášení nepotvrdí:
závorář vlak se musí zpravit rozkazem k opatrné jízdě (Op), část A, která pojednává o jízdě k přejezdům se zvýšenou opatrností strážník trati vlak se musí zpravit všeobecným rozkazem (V) tohoto znění V km 14,8 -15,8 práce v sousední koleji. Při jízdě kolem pracovního místa dávejte návěst Pozor. Jak vypadá návěst POZOR?

13 Příjem hlášení nepotvrdí:
strážník oddílu nečiní se žádná zvláštní opatření strážník oddílu zpozoruje vlak, na který nepřevzal hlášení o předvídaném odjezdu další jízdu vlaku dovolí, je-li následující oddíl volný výpravčí stanice neobdržel hlášení předvídaného odjezdu: dříve než dovolí vjezd vlaku, je povinen zjistit, o jaký vlak se jedná U koho výpravčí zjistí, o jaký vlak se jedná, a jakým způsobem?

14 Zápisy hlášení předvídaného odjezdu
zapisuje ten, kdo dává, i ten, kdo přijímá výpravčí dopravní deník výhybkáři zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty závoráři a strážníci trati zápisník předvídaných odjezdů strážníci oddílu zápisník odhlášek a předvídaných odjezdů

15 Vlak neodjel... z jakékoli příčiny a předvídaný odjezd byl již ohlášen
zúčastněným zaměstnancům musí výpravčí předvídaný odjezd zrušit ještě dříve, než dovolí odjezd dalšího vlaku: Ruším předvídaný odjezd vlaku 540, vlak 540 z Chebu neodjede. Korbel. zaměstnanci škrtnou v dokumentaci záznamy týkající se předvídaného odjezdu u příslušného vlaku tak, aby zůstaly čitelné

16 Skutečný odjezd ohlašuje se v těchto případech:
při jízdě vlaku na obousměrně pojížděné traťové koleji v mezistaničním oddílu, je-li jeho jízda zabezpečena telefonickým dorozumíváním nepotvrdila-li sousední stanice příjem předvídaného odjezdu nesouhlasí-li čas skutečného odjezdu s ohlášeným předvídaným odjezdem

17 Telefonické dorozumívání

18 Telefonické dorozumívání
na tratích, kde vlaky pojíždějí traťovou kolej (traťové koleje) obousměrně, se jízda vlaku zabezpečuje: nabídkou přijetím telefonickou odhláškou na tratích, kde vlaky pojíždějí traťovou kolej (traťové koleje) jednosměrně, se jízda vlaku zabezpečuje:

19 Benkov Adamov Traťová kolej je pojížděna obousměrně. Vlaky se nabízejí, přijímají a dávají se telefonické odhlášky. Benkov Adamov Traťová kolej je pojížděna jednosměrně. Jízda vlaků se zabezpečuje telefonickou odhláškou.

20 Nabídka a přijetí nabídka žádost výpravčího o souhlas k jízdě vlaku
souhlas výpravčího k jízdě vlaku vlaky se nabízejí od dopravny s kolejovým rozvětvením obsazené výpravčím k dopravně s kolejovým rozvětvením obsazené výpravčím vlak se nesmí ze stanice (odbočky) vypravit, dokud není výpravčím sousední dopravny přijat

21 Nabídka a přijetí vlaky se nabízejí a přijímají jen na traťovém spojení v případě poruchy stanoví ZDD náhradní způsob spojení přednostně se používá spojení drážní, případně mimodrážní při použití jiného než traťového telefonního spojení se musí oba výpravčí ohlásit plným názvem stanice a svým příjmením takto: Zde stanice Běchovice výpravčí Novák.

22 Nabídka a přijetí čas nabídky výpravčí nezapisují
čas přijetí zapisují oba výpravčí do dopravního deníku do určeného sloupce odmítnutí nabídky zaznamená nabízející výpravčí do sloupce Poznámky: časem odmítnutí poznámkou čekat

23 Kdy výpravčí nesmí nabídnout vlak
dokud nedostane odhlášku za předchozím vlakem dokud nepřijede posledně přijatý vlak a dokud za ním nedá odhlášku dokud nedostane zprávu o dojezdu posunu mezi dopravnami (PMD) nebo o uvolnění traťové koleje dokud nedojede PMD do vlastní stanice a dokud za ním nedá zprávu o dojezdu dokud se nevrátil postrk vracející se z trati dokud nedošla zpráva, že vlak uvolnil traťovou kolej

24 Nabídka vlaku vlak se nabízí 1 – 5 minut před časem předvídaného odjezdu nebo průjezdu vlaku nabídka na traťovém telefonním okruhu je současně i hlášením předvídaného odjezdu pro dopravny a stanoviště na trati v nabídce se uvádí: název vlastní stanice odjezd či průjezd vlaku čas předpokládaného odjezdu či průjezdu bez půlminutových časů příjmení nabízejícího výpravčího Přijmete vlak s odjezdem z Chocerad ve 12.58? Mojžíš. Přijmete vlak s průjezdem v Mošnově v 18.21? Houska. Jaká stanoviště na trati musí potvrdit hlášení předvídaného odjezdu?

25 6 7 8 Adamov 5 65 852 Benkov Výpravčí v Adamově může nabídnout vlak do Benkova nejdříve v 6.10 a nejpozději v 6.14.

26 Nabídka následného vlaku při jízdě v traťových oddílech
6 7 8 Adamov 5 2 65 852 804 Hl Zličín 9 Benkov Vlak ve Zličíně. Přijmete vlak 804 s odjezdem z Adamova v 6.42? Novotný.

27 Nabídka vlaku opačného směru při jízdě v traťových oddílech
6 7 8 Adamov 805 804 Hl Zličín Benkov 4 Vlak 804 dojel. Přijmete vlak 805 s odjezdem z Benkova v 7.14? Čelko.

28 Není-li při křižování rozdíl mezi příjezdem či průjezdem jednoho vlaku a odjezdem nebo průjezdem druhého vlaku větší než pět minut, může výpravčí při jízdě v mezistaničním oddílu spojit odhlášku s nabídkou. 6 7 8 Adamov 5 87 321 65 852 Benkov 3 8 Vlak v Benkově. Přijmete vlak s odjezdem z Adamova v 6.42? Novotný.

29 Přijetí a odmítnutí nemá-li výpravčí žádné námitky:
Ano, přijímám vlak s odjezdem z Benkova v 6,42. Hruška. nemůže-li výpravčí vlak přijmout, použije znění: Nikoliv, čekejte. Benč. zároveň oznámí příčinu odmítnutí a informaci o předpokládané době zákazu pomine-li důvod, vyzve výpravčího k opakování nabídky

30 Nabídka vlaku s nezavěšeným postrkem
Přijmete vlak s nezavěšeným postrkem do km 48,2, odkud se postrk vrátí jako vlak , s odjezdem z Ústí v 1.10? Kolínský. Ano, přijímám vlak s nezavěšeným postrkem do km 48,2, odkud se postrk vrátí jako vlak , s odjezdem z Ústí v Oswald. Řekněte nabídku vlaku s nezavěšeným postrkem, který pojede až do sousední stanice!

31 Nabídka vlaku při jízdě po nesprávné koleji
Přijmete po nesprávné koleji vlak 745 s odjezdem z Lázní ve 14.05? Deska. Ano, přijímám po nesprávné koleji vlak 745 s odjezdem z Lázní ve Jích. Poznámka: Jízda vlaku po nesprávné koleji je jízda vlaku po koleji dvoukolejné trati ve směru, pro který není vybavena zabezpečovacím zařízením.

32 Nabídka vlaku při jízdě po vícekolejné koleji
na vícekolejných tratích pro jízdu vlaku po jiné traťové koleji, než po které vlak jede pravidelně, zní nabídka takto: Přijmete po nulté koleji vlak 101 s odjezdem z Vlašimi v 10.00? Dlouhá. Ano, přijímám po nulté koleji vlak 101 s odjezdem z Vlašimi v Sova.

33 Nabídka vlaku, který se vrací z trati
Přijmete vlak s odjezdem z Košic v 0.30 do km 43,8 a zpět do Košic? Kaštan. nebo jiný případ: Přijmete vlak s odjezdem z Podbořan v 5.30 do km 39,2 a zpět jako vlak do Podbořan? Ovečka. Řekněte přijetí pro tyto vlaky!

34 Podbořany km 39,2 Kůl Podbořany km 39,2 Kůl 18 124 18 123 7 5 6 18 123

35 Vlak nemůže odjet oznámení výpravčímu, který vlak přijal
všem dopravnám a dotčeným stanovištím na trati Ruším přijetí a předvídaný odjezd vlaku Vlak z Náměště neodjede, protože ... (uvede se příčina). Králíček.

36 Vlak nemůže odjet výpravčí škrtnou v dopravním deníku záznamy týkající se této jízdy vlaku Záznamy musí zůstat čitelné, vedle nich výpravčí poznamenají přes volné sloupce červeně: V 11h 22 min přijetí zrušeno. Zajíčková. do poznámek se zapíše příčina podobně postupují strážníci oddílu nebo závoráři V 11h 22 min zrušeno. Zajíčková.

37 Odhláška zpráva zadní dopravně, že vlak opustil mezistaniční nebo traťový oddíl má předepsané znění přijímána nebo dávána pouze výpravčím (ve stanici) nebo hláskařem (na hlásce) musí být dána bez prodlení čas dané i došlé odhlášky se zapisuje do: dopravního deníku zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů

38 Popište, jak vypadá koncová návěst!
Kdy se smí dát odhláška? vlak mine vjezdové, oddílové či cestové návěstidlo vlak je celý – musí mít koncové návěsti návěstidlo za vlakem je postaveno na návěst STŮJ vjezdové nebo cestové návěstidlo, které výpravčí sám neobsluhuje, musí být uzavřeno zabezpečovacím zařízením (uzavřené návěstní hradlo) Popište, jak vypadá koncová návěst!

39 Jak lze zjistit, zda je vlak celý?
pohledem na návěsti Konec vlaku podle indikace nebo stavu zabezpečovacího zařízení technickým zařízením např. počítač náprav pokynem od zaměstnance, který to zjistil výhybkář přítomen na zhlaví pokynem daným členem obsluhy vlaku nebo dotazem u strojvedoucího z vlakové dokumentace nebo z rozkazu Pv

40 Koncová návěst

41 Počítač náprav 1. Signalhead. Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported z WWW:

42 Znění odhlášky výpravčí nebo hláskař dává odhlášku takto:
Vlak 8309 v Hnojníku. Bouda. Hnojník je název stanice nebo hlásky, odkud přichází odhláška příjem odhlášky se potvrdí takto: Vlak 8309 v Hnojníku. Rozuměla Bílá. na jiném než traťovém či hláskovém spojení: Zde stanice Luka, výpravčí Nový. Vlak 830 ve stanici Ostrá v Nový. Zde stanice Hulín, výpravčí Čáp. Vlak 830 ve stanici Ostrá v Rozuměl Čáp.

43 Odhláška nedojde odhláška nedojde v čase, kdy měl vlak prostorový oddíl opustit výpravčí nebo hláskař se dotáže přední dopravny ve směru jízdy vlaku: Dojel vlak do Jablíčkova? možné dvě odpovědi: dotázaný zaměstnanec dá odhlášku: Trať obsazena. Jelínek.

44 Není možné dorozumění nemůže se dorozumět hláskař s výpravčím
odhlášku zprostředkuje výpravčí sousední stanice není možné dorozumění hláskařů (hláskaře) s výpravčími sousedních stanic vlaky se vypravují v mezistaničním oddílu výpravčí zpraví následný vlak písemně: Zpráva pro hlásku Chata (popř. další hlásky): Vlak je v Libavé. (číslo předchozího vlaku a název sousední stanice)

45 Příklad rozkazu „V“

46 Není možné dorozumění hláskař dovolí jízdu tohoto vlaku, až se přesvědčí, že předchozí vlak dojel do sousední stanice vlak nebude mít písemný rozkaz hláskař dovolí jízdu vlaku pouze s rozkazem Op pro nemožné dorozumění pojede vlak podle rozhledových poměrů

47 Delší doba nemožného dorozumění
výpravčí zpraví vlaky písemným rozkazem: Zpráva pro hlásku Chata (popř. další hlásky): Vlak 1702 je v Plánici. Až do obnovení telefonického spojení budou vlaky jezdit v mezistaničním oddílu. Oddílová návěstidla po dobu nemožného dorozumění s hláskou neplatí, neobsluhujte je. další vlaky potom výpravčí zpravuje o jízdě v mezistaničním oddílu

48 Zápisy na nejbližší volný dvouřádek (řádek) dopravního deníku (zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů) zapíše výpravčí (hláskař): Počínaje vlakem 1504 (číslo vlaku, kterým byl o jízdě v mezistaničním oddílu zpraven) zavedena jízda v mezistaničním oddílu. Nebo: Od 9.30 zavedena jízda v mezistaničním oddílu. Počínaje vlakem obnovena jízda v traťových oddílech. Od obnovena jízda v traťových oddílech.

49 Nezavěšený postrk vlak má postrk, který jede k určenému kilometru na trati a potom se vrací zpět odhlášky za vlakem se dávají až po ohlášení, že se postrk vrátil do stanice výpravčí stanice, do které se postrk bude vracet, zavěsí (nebo na JOP zadá) na určené místo varovný štítek hláskaři a sousední stanice staví oddílová návěstidla a vjezdové návěstidlo za vlakem na návěst STŮJ, ale odhlášky nedávají

50 Nezavěšený postrk postrk se vrací na jednokolejné trati bez zabezpečovacího zařízení postrk se vrací po správné koleji dvoukolejné trati oddílová návěstidla se obsluhují postrk se vrací po nesprávné koleji oddílová návěstidla správné koleje pro jeho jízdu neplatí odhlášky za vracejícím se postrkem si dopravny nedávají

51 Návrat postrkové lokomotivy
výpravčí ohlásí hláskařům a sousední stanici: Postrk se vrátil do Boskovic. Dávejte odhlášky za vlakem Kožíšek. výpravčí odstraní varovný štítek sousední hláskař dá odhlášku za vlakem a vyzve další dopravnu, aby odhlášku dala v případě mezistaničního oddílu ohlásí sousední stanici: Postrk se vrátil do Malešic. Suchá. výpravčí odstraní varovný štítek a sousední stanice dá odhlášku

52 Návrat postrkové lokomotivy
pokud se strojvedoucímu postrkové lokomotivy vydá traťový klíč (TK), dávají se za vlakem odhlášky a návěstidla se obsluhují normálně pokud nemá výpravčí TK, nemůže postavit odjezdové návěstidlo ve směru proti vracejícímu se postrku po návratu postrku do stanice výpravčí ohlásí pouze návrat postrku: Postrk se vrátil do Žiliny. Danda. Kde má výpravčí uzamčený traťový klíč?

53 Předhláška oznámení pro přední dopravnu ve směru jízdy vlaku o jízdě vlaku do přilehlého traťového oddílu předhláška se dává jedním delším zvoněním hláskového telefonu dříve, než vlak vstoupí do prostorového oddílu při poruše hláskového spojení lze předhlášku nahradit telefonickým hlášením nelze-li předhlášku provést ani telefonicky, dovolí se jízda vlaku bez předhlášky

54 1. Komu se nehlásí předvídaný odjezd?
výpravčím hláskařům závorářům doprovodu vlaku strážníkům trati

55 2. Kdo opakuje hlášení předvídaného odjezdu?
nejbližší traťové stanoviště vždy sousední stanice nejvzdálenější traťové stanoviště pořadí není určeno

56 3. Jaké hlášení je správné?
Vlak 745 odjede ze stanice Polná v Vlak 745 odjede z Polné v Předvídaný odjezd vlaku 745 z Polné je v Očekávejte odjezd vlaku 745 z Polné v

57 4. Jaká část hlášení je správná?
Přijmete po nesprávné koleji vlak Přijmete vlak 875 po nesprávné koleji… Přijmete vlak 875 s odjezdem po nesprávné koleji…

58 5. Postrk se vrací po nesprávné koleji:
oddílová návěstidla správné koleje pro jeho jízdu platí oddílová návěstidla správné koleje pro jeho jízdu neplatí

59 6. Jízdu vlaku nelze dovolit:
bez předvídaného odjezdu bez nabídky a přijetí bez nabídky bez předhlášky

60 Použité zdroje SŽDC (ČD) D 2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy. České dráhy, a. s., 1997, s. 65 – 72. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Předvídaný odjezd vlaku a telefonické dorozumívání"

Podobné prezentace


Reklamy Google