Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo A3 Základy správního práva trestního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo A3 Základy správního práva trestního."— Transkript prezentace:

1 Správní právo A3 Základy správního práva trestního

2 Co se dnes dozvíte? Organizační informace – zápočet, zkouška, literatura Organizační informace – zápočet, zkouška, literatura Pojem správního práva trestního Pojem správního práva trestního Co je to správní trestání Co je to správní trestání Pojem a znaky správního deliktu Pojem a znaky správního deliktu

3 Literatura Mates P. a kolektiv: Základy správního práva trestního. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010 Mates P. a kolektiv: Základy správního práva trestního. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009 Sládeček V.: Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009 Sládeček V.: Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009 Černý, j: a kol. Přestupkové řízení: příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. 12. vyd. Praha: Linde, 2011. Černý, j: a kol. Přestupkové řízení: příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. 12. vyd. Praha: Linde, 2011.

4 Pojem správního práva trestního ty normy správního práva, které upravují správní trestání ty normy správního práva, které upravují správní trestání prolíná se všemi třemi součástmi správního práva prolíná se všemi třemi součástmi správního práva kořeny v období policejního státu kořeny v období policejního státu

5 Co je to správní trestání trestání obecně – rozhodování o vině a trestu trestání obecně – rozhodování o vině a trestu soudní a správní trestání soudní a správní trestání exkurz: proč společnost někoho za něco trestá exkurz: proč společnost někoho za něco trestá právní úprava – rozsáhlá, roztříštěná, komplikovaná, nekoncepční právní úprava – rozsáhlá, roztříštěná, komplikovaná, nekoncepční

6 Zásady správního trestání - obecně neexistence zákonného katalogu neexistence zákonného katalogu analogie se soudním trestáním analogie se soudním trestáním absence výslovných záruk v Listině základních práv a svobod absence výslovných záruk v Listině základních práv a svobod mezinárodní záruky – Evropská úmluva o lidských právech mezinárodní záruky – Evropská úmluva o lidských právech

7 Zásady správního trestání - výčet 1) zásada zákonnosti zásada zákonnosti deliktů zásada zákonnosti trestů zákaz retroaktivity k tíži pachatele zákaz analogie k tíži pachatele 2) zásada subsidiarity správního postihu 3) zásada rovnosti před zákonem 4) zásada spravedlivého procesu 5) zásada ne bis in idem 6) zásada presumpce neviny

8 Pojem a znaky správního deliktu Správní delikt – protiprávní jednání, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně a s nímž zákon spojuje hrozbu trestu ukládaného v rámci výkonu veřejné správy Správní delikt – protiprávní jednání, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně a s nímž zákon spojuje hrozbu trestu ukládaného v rámci výkonu veřejné správy Znaky Znakyprotiprávnostškodlivost zákonné vyjádření skutkové podstaty trestnostobjekt objektivní stránka subjekt subjektivní stránka zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné správy

9 protiprávnost protiprávnost objektivní kategorie, která vyjadřuje rozpor lidského chování s platným právem vyjádřena buď explicitně, nebo negativní dikcí škodlivost škodlivost často nazývaná též společenská nebezpečnost někdy ztotožňována s protiprávností (formální versus materiální pojetí deliktu)

10 trestnost trestnost zákon se spácháním deliktu spojuje hrozbu trestu některá porušení norem správního práva vedou k jiným právním následkům zákonné vyjádření skutkové podstaty zákonné vyjádření skutkové podstaty zásada nullum crimen sine lege

11 objekt deliktu objekt deliktu chráněný zájem, na který protiprávní jednání útočí objektivní stránka deliktu objektivní stránka deliktu protiprávní jednání (komisivní, omisivní) škodlivý následek příčinná souvislost (kauzální nexus)

12 subjekt deliktu subjekt deliktupachatel subjektivní stránka deliktu subjektivní stránka deliktu zavinění – vnitřní psychický vztah pachatele ke svému protiprávnímu jednání úmysl - přímý - nepřímý nedbalost- vědomá - nevědomá

13 zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné správní delikty typicky projednává státní správa, v některých případech to ovšem zákon svěřuje územní nebo zájmové samosprávě delikty se většinou projednávány z moci úřední


Stáhnout ppt "Správní právo A3 Základy správního práva trestního."

Podobné prezentace


Reklamy Google