Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika Autor: Mgr. Marie Makovská 38.1 Excel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika Autor: Mgr. Marie Makovská 38.1 Excel."— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika Autor: Mgr. Marie Makovská 38.1 Excel II S MS Excel 2010 jsme se již seznámili v DUM INF17, v této prezentaci si ukážeme další, složitější úkoly splněné pomocí tohoto programu. Zaměříme se zejména na využití funkcí a vzorců Excelu v matematice, dále využití grafů např. k zaznamenání statistických údajů. Vytvoř tabulku, jejíž předloha je zde. Do tabulky napiš k jednotlivým předmětům svoje známky za jednotlivá pololetí a v posledním řádku vypočítej ar. průměr známek pomocí funkce. Nakonec vytvoř graf se známkami. Soubor ulož jako průměr. Funkce PRŮMĚR, graf SPOJNICOVÝ.

2 38.2 Co už známe – Vkládání funkcí a grafů Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika Graf může mít nejrůznější podoby. Při výběru je třeba si dát pozor na správné použití. Ne každý graf ze široké nabídky, kterou nám program umožní, musí být vhodný pro danou situaci. Postup při tvorbě grafu Vytvoř si vzornou tabulku. Označ vzornou tabulku. Zadej příkaz pro vložení (Vložit - Graf) Pomocí průvodce řádně vyplň VŠE potřebné (pojmenování grafu a os včetně jednotek, …). 1.Zápis vzorce vždy začíná symbolem „=“ 2.Vzorce tvoříme pomocí: a. čísel b. odkazů na buňky (A3, B7, C3 atd.) c. operátorů (+ sčítání, - odčítání, * násobení, / dělení) d. závorek ( „()“ ) 3.Odkazy na jednotlivé buňky vkládáme do vzorců: a. zápisem z klávesnice b. klikáním myší na jednotlivé buňky 4.Složitější vzorce vkládáme pomocí tlačítka „Suma“, které naleznete v panelu nabídky „Domů“. 5.Kliknutím na trojúhelníček vpravo vedle značky „Suma“ lze rozbalit nejužívanější vzorce.

3 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.3 Nové funkce Zkusíme si vytvořit Graf lineární funkce: y = ax + b. 1)Nejprve sestavíme tabulku, kde za x dosadíme hodnoty od -5 do 5, y nadefinujeme vzorcem: =$S$5*B1+$S$6 (aby se číslo řádku a sloupce neměnilo, bylo nutné ho „uzamknout“ pomocí znaku $) 1)V S5 můžeme měnit a, v S6 b. 2)Označíme tabulku a vložíme graf: XY bodový s vyhrazenými spojnicemi. Zkusíme si vytvořit Graf lineární funkce: y = ax + b. 1)Nejprve sestavíme tabulku, kde za x dosadíme hodnoty od -5 do 5, y nadefinujeme vzorcem: =$S$5*B1+$S$6 (aby se číslo řádku a sloupce neměnilo, bylo nutné ho „uzamknout“ pomocí znaku $) 1)V S5 můžeme měnit a, v S6 b. 2)Označíme tabulku a vložíme graf: XY bodový s vyhrazenými spojnicemi.

4 38.4 Vzorce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika  Vytvoř tabulky tak, aby Excel automaticky počítal obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníku.  Do příslušných buněk nadefinuj správné vzorce.  Bude možné zadávat (měnit) délky stran a výšek.  Předloha je zde.  Soubor ulož jako Obsah.  Vytvoř tabulky tak, aby Excel automaticky počítal obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníku.  Do příslušných buněk nadefinuj správné vzorce.  Bude možné zadávat (měnit) délky stran a výšek.  Předloha je zde.  Soubor ulož jako Obsah.

5 38.5 Cvičení Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika Vytvoř tabulku mocnin a odmocnin pomocí funkcí, předloha je zde. Soubor ulož jako odmocniny Seznamy, funkce POWER, ODMOCNINA.

6 38.6 Pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika Do Listu1 v Excelu vytvoř tabulku: Týdenní analýzy prodejnosti vstupenek multikina "Central“.  Naformátuj podle vzoru. Tzn. zvol pěkné písmo, sloupce s údaji zarovnej na střed buněk, orientace 45 ⁰, tabulky podbarvi a orámuj. Formát čísel ve sloupci J a L nastav na typ Měna.  Ve sloupci K pomocí fce Suma zjisti, jaký je celkový počet prodaných vstupenek za konkrétní filmy.  Ve sloupci L pomocí vzorce: K*J zjisti, jaká je celková tržba za konkrétní filmy.  V 9. řádku pomocí fce Suma zjisti počet prodaných vstupenek za den.  V 10. řádku pomocí fce Průměr zjisti průměr na 1 film.  Pod tabulkou vytvoř Sloupcový graf Celkové tržby za týden.  Vedle vytvoř Výsečový graf Sledovanosti za týden. Do Listu1 v Excelu vytvoř tabulku: Týdenní analýzy prodejnosti vstupenek multikina "Central“.  Naformátuj podle vzoru. Tzn. zvol pěkné písmo, sloupce s údaji zarovnej na střed buněk, orientace 45 ⁰, tabulky podbarvi a orámuj. Formát čísel ve sloupci J a L nastav na typ Měna.  Ve sloupci K pomocí fce Suma zjisti, jaký je celkový počet prodaných vstupenek za konkrétní filmy.  Ve sloupci L pomocí vzorce: K*J zjisti, jaká je celková tržba za konkrétní filmy.  V 9. řádku pomocí fce Suma zjisti počet prodaných vstupenek za den.  V 10. řádku pomocí fce Průměr zjisti průměr na 1 film.  Pod tabulkou vytvoř Sloupcový graf Celkové tržby za týden.  Vedle vytvoř Výsečový graf Sledovanosti za týden.

7 38.7 CLIL – MS Excel Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatics českyenglish českyenglish 1home11center 2list12styl 3insert13cell 4data14formát 5book15font 6odstranitdelete16číslo 7formulas17editing 8zobrazení18tabulka 9page layout19copy 10zalomovat text20vybratelect českyEnglish českyEnglish 1domůhome11středcenter 2listsheet12stylstyle 3vložitinsert13buňkacell 4data 14formátformat 5sešitbook15písmofont 6odstranitdelete16číslonumber 7vzorceformulas17upravováníediting 8zobrazenídisplay18tabulkatable 9rozložení stránkypage layout19kopírovatcopy 10zalomovat textwrap text20vybratselect Make a table in MS Excel - Czech-English dictionary, fill in the missing words. Solution:

8 38.8 Test – MS Excel 1) Soubory vytvořené v Excelu mají příponu? a).doc b).xls c).tab d).pdf 2) Čím je určena adresa buňky? a)číslem řádku b)písmenem sloupce c)číslem řádku a písmenem sloupce d)sami si určíme 3) Chceme násobit čísla v buňce A1 a B1. Vzorec napíšeme takto? a)=A1xB1 b)=A1*B1 c)A1*B1 d)A1.B1 4) Zápis vzorce vždy začíná symbolem? a)< b)( c)= d)rovnou píšeme vzorec 5) Pod touto značkou lze rozbalit? a)pouze vzorec pro průměr b)nejužívanější vzorce c)všechny vzorce d)vložení grafu 6) Průměrnou hodnotu v oblast (C2:C12) vypočteme? a)pomocí funkce: „=SUMA(C2:C12)“ b)pomocí funkce: „=PRŮMĚR(C2:C12)“ c)pomocí funkce: „=SUMA(C2:C12)/10“ d)pomocí funkce: „=SUMA(C2:C12)/12“ 7) Jaký bude vzorec v buňce C3 pro výpočet obsahu kosodélníku? a)=A3*B3 b)= a.va c)= C3*C3 d)=A2*B2 8) Typické použití "Výsečového" grafu je pro? a)Zachycuje příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu. b)Porovnává hodnoty pro různé kategorie. c)Porovnává dvojici hodnot. d)Zachycuje trend za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Správné odpovědi : Test na známku 1b2c3b4c 5b6b7a8a Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika

9 Zdroje: 1.http://www.zsvltava.cz/informatika/index.php?art=excelslide 2http://www.zsvltava.cz/informatika/index.php?art=excel 2.http://www.pocitacovaskola.eu/files/excel1.pdfslide 2http://www.pocitacovaskola.eu/files/excel1.pdf 3.http://excelhints.com/2009/07/29/office-2010-technical-preview/slide 7http://excelhints.com/2009/07/29/office-2010-technical-preview/ Zdroje: 1.http://www.zsvltava.cz/informatika/index.php?art=excelslide 2http://www.zsvltava.cz/informatika/index.php?art=excel 2.http://www.pocitacovaskola.eu/files/excel1.pdfslide 2http://www.pocitacovaskola.eu/files/excel1.pdf 3.http://excelhints.com/2009/07/29/office-2010-technical-preview/slide 7http://excelhints.com/2009/07/29/office-2010-technical-preview/ 38.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika

10 38.10 Anotace AutorMgr. Marie Makovská Období01 – 06/2013 Ročník8. ročník Klíčová slovaMicrosoft, office, Excel, tabulkový procesor, tabulky, grafy, funkce, výpočty AnotacePrezentace popisující jak dále používat a využívat tabulkový procesor MS – Excel, zejména jeho funkce a grafy. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika Autor: Mgr. Marie Makovská 38.1 Excel."

Podobné prezentace


Reklamy Google