Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.1 Excel II S MS Excel 2010 jsme se již seznámili v DUM INF17, v této prezentaci si ukážeme další, složitější úkoly splněné pomocí tohoto programu. Zaměříme se zejména na využití funkcí a vzorců Excelu v matematice, dále využití grafů např. k zaznamenání statistických údajů. Vytvoř tabulku, jejíž předloha je zde. Do tabulky napiš k jednotlivým předmětům svoje známky za jednotlivá pololetí a v posledním řádku vypočítej ar. průměr známek pomocí funkce. Nakonec vytvoř graf se známkami. Soubor ulož jako průměr.  Funkce PRŮMĚR, graf SPOJNICOVÝ. Autor: Mgr. Marie Makovská

2 38.2 Co už známe – Vkládání funkcí a grafů
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.2 Co už známe – Vkládání funkcí a grafů Zápis vzorce vždy začíná symbolem „=“ Vzorce tvoříme pomocí: a. čísel b. odkazů na buňky (A3, B7, C3 atd.) c. operátorů (+ sčítání, - odčítání, * násobení, / dělení) d. závorek ( „()“ ) Odkazy na jednotlivé buňky vkládáme do vzorců: a. zápisem z klávesnice b. klikáním myší na jednotlivé buňky Složitější vzorce vkládáme pomocí tlačítka „Suma“, které naleznete v panelu nabídky „Domů“. Kliknutím na trojúhelníček vpravo vedle značky „Suma“ lze rozbalit nejužívanější vzorce. Graf může mít nejrůznější podoby. Při výběru je třeba si dát pozor na správné použití. Ne každý graf ze široké nabídky, kterou nám program umožní, musí být vhodný pro danou situaci. Postup při tvorbě grafu Vytvoř si vzornou tabulku. Označ vzornou tabulku. Zadej příkaz pro vložení (Vložit -Graf) Pomocí průvodce řádně vyplň VŠE potřebné (pojmenování grafu a os včetně jednotek, …).

3 38.3 Nové funkce Zkusíme si vytvořit Graf lineární funkce: y = ax + b.
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.3 Nové funkce Zkusíme si vytvořit Graf lineární funkce: y = ax + b. Nejprve sestavíme tabulku, kde za x dosadíme hodnoty od -5 do 5, y nadefinujeme vzorcem: =$S$5*B1+$S$6 (aby se číslo řádku a sloupce neměnilo, bylo nutné ho „uzamknout“ pomocí znaku $) V S5 můžeme měnit a, v S6 b. Označíme tabulku a vložíme graf: XY bodový s vyhrazenými spojnicemi.

4 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.4 Vzorce Vytvoř tabulky tak, aby Excel automaticky počítal obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníku. Do příslušných buněk nadefinuj správné vzorce. Bude možné zadávat (měnit) délky stran a výšek. Předloha je zde. Soubor ulož jako Obsah.  

5 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.5 Cvičení Vytvoř tabulku mocnin a odmocnin pomocí funkcí, předloha je zde. Soubor ulož jako odmocniny   Seznamy, funkce POWER, ODMOCNINA.

6 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.6 Pro šikovné Do Listu1 v Excelu vytvoř tabulku: Týdenní analýzy prodejnosti vstupenek multikina "Central“. Naformátuj podle vzoru. Tzn. zvol pěkné písmo, sloupce s údaji zarovnej na střed buněk, orientace 45⁰, tabulky podbarvi a orámuj. Formát čísel ve sloupci J a L nastav na typ Měna. Ve sloupci K pomocí fce Suma zjisti, jaký je celkový počet prodaných vstupenek za konkrétní filmy. Ve sloupci L pomocí vzorce: K*J zjisti, jaká je celková tržba za konkrétní filmy. V 9. řádku pomocí fce Suma zjisti počet prodaných vstupenek za den. V 10. řádku pomocí fce Průměr zjisti průměr na 1 film. Pod tabulkou vytvoř Sloupcový graf Celkové tržby za týden. Vedle vytvoř Výsečový graf Sledovanosti za týden.

7 38.7 CLIL – MS Excel Solution:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatics 38.7 CLIL – MS Excel Solution: Make a table in MS Excel - Czech-English dictionary, fill in the missing words. česky English 1 domů home 11 střed center 2 list sheet 12 styl style 3 vložit insert 13 buňka cell 4 data 14 formát format 5 sešit book 15 písmo font 6 odstranit delete 16 číslo number 7 vzorce formulas 17 upravování editing 8 zobrazení display 18 tabulka table 9 rozložení stránky page layout 19 kopírovat copy 10 zalomovat text wrap text 20 vybrat select česky english 1 home 11 center 2 list 12 styl 3 insert 13 cell 4 data 14 formát 5 book 15 font 6 odstranit delete 16 číslo 7 formulas 17 editing 8 zobrazení 18 tabulka 9 page layout 19 copy 10 zalomovat text 20 vybrat elect

8 38.8 Test – MS Excel Test na známku
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.8 Test – MS Excel 1) Soubory vytvořené v Excelu mají příponu? .doc .xls .tab .pdf 2) Čím je určena adresa buňky? číslem řádku písmenem sloupce číslem řádku a písmenem sloupce sami si určíme 3) Chceme násobit čísla v buňce A1 a B1. Vzorec napíšeme takto? =A1xB1 =A1*B1 A1*B1 A1.B1 4) Zápis vzorce vždy začíná symbolem? < ( = rovnou píšeme vzorec 5) Pod touto značkou lze rozbalit? pouze vzorec pro průměr nejužívanější vzorce všechny vzorce vložení grafu 6) Průměrnou hodnotu v oblast (C2:C12) vypočteme? pomocí funkce: „=SUMA(C2:C12)“ pomocí funkce: „=PRŮMĚR(C2:C12)“ pomocí funkce: „=SUMA(C2:C12)/10“ pomocí funkce: „=SUMA(C2:C12)/12“ 7) Jaký bude vzorec v buňce C3 pro výpočet obsahu kosodélníku? =A3*B3 = a.va = C3*C3 =A2*B2 8) Typické použití "Výsečového" grafu je pro? Zachycuje příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu. Porovnává hodnoty pro různé kategorie. Porovnává dvojici hodnot. Zachycuje trend za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Správné odpovědi: 1b 2c 3b 4c 5b 6b 7a 8a Test na známku

9 38.9 Použité zdroje, citace Zdroje:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.9 Použité zdroje, citace Zdroje: slide 2 slide 2 slide 7

10 38.10 Anotace Autor Mgr. Marie Makovská Období 01 – 06/2013 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 38.10 Anotace Autor Mgr. Marie Makovská Období 01 – 06/2013 Ročník 8. ročník Klíčová slova Microsoft, office, Excel, tabulkový procesor, tabulky, grafy, funkce, výpočty Anotace Prezentace popisující jak dále používat a využívat tabulkový procesor MS – Excel, zejména jeho funkce a grafy.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google