Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grofová Eva Horáková Monika Oličová Irena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grofová Eva Horáková Monika Oličová Irena"— Transkript prezentace:

1 Grofová Eva Horáková Monika Oličová Irena
Téma: Volby Grofová Eva Horáková Monika Oličová Irena

2 Volby - vymezení Způsob, jakým jsou vybíráni členové některých státních a jiných orgánů, zejména zastupitelských sborů. (K. Žaloudek) volby a demokracie

3 Historie voleb Antika – prvopočátky voleb Středověk Osvícenství
ostrakismus (střepinový soud) Středověk volba císaře Svaté říše římské volba papeže Osvícenství Jean Jacques Rousseau Moderní pojetí demokracie reprezentativní vláda právo volit a být volen

4 Vývoj voleb na našem území
První republika (1918 – 1938) 1920 – volby do Národního shromáždění volební právo přiznané ženám nevolí zástupci branně-bezpečnostních sborů princip poměrného zastoupení povinnost volit

5 Vývoj voleb na našem území
Období po druhé světové válce Volby 1946 Ústavodárné národní shromáždění snížení věkové hranice aktivního volebního práva na 18 let strany se socialistickou orientací získávají 83,3 % hlasů

6 Vývoj voleb na našem území
Období po únoru 1948 1948 – „Vítězný únor“ a nová ústava jednotné kandidátky Národní fronty omezení volebního práva Výsledky voleb – komunisté získávají: 1954 – 97,89 % 1960 – 99,86 % 1964 – 99,99 %

7 Vývoj voleb na našem území
Volby po roce 1989 1990 – první svobodné volby po dlouhodobém útlaku Listina základních práv a svobod a její vymezení volebního práva Zákon o politických stranách

8 Volební právo = „kdo má právo účastnit se voleb“
Ze samotné pozice voliče existují dva druhy volebního práva: aktivní – občan smí volit pasivní – občan smí kandidovat a být volen Podle periodicity rozlišujeme volby: řádné mimořádné

9 Volební právo Podle „bezprostřednosti“ rozlišujeme volby:
přímé nepřímé Podle územního rozsahu rozlišujeme volby: všeobecné – např. Poslanecká sněmovna dílčí – např. Senát doplňovací – např. rezignace nebo úmrtí poslance

10 Volební právo Charakteristické pro demokratické státy: volič x volitel
všeobecné – každý svéprávný občan od určitého věku smí volit, bez ohledu na původ, pohlaví, majetek,… rovné – každý hlas má stejnou váhu, každý volič má jeden hlas tajné – anonymita voliče volič x volitel

11 Volební systém je způsob, jakým jsou přidělovány kandidátům mandáty s ohledem na výsledek hlasování ve volbách Druhy volebních systémů: poměrný (proporcionální) většinový (majoritní) smíšený

12 Poměrný volební systém
také označován jako proporcionální systém výsledek voleb je stanoven podle poměru hlasů, které jednotlivé strany získaly vláda vzešlá z tohoto systému je méně stabilní vládní strany mezi sebou uzavírají koaliční smlouvu u nás se používá při volbách do obecních zastupitelstev, PS a při krajských volbách

13 Nejzákladnější proporční volební techniky
systém volebního dělitele výhoda: nedochází k problémům s nepřidělenými mandáty d´Hondtův dělitel – metoda největšího průměru systém volebních kvót Harova kvóta

14 Rozdělení křesel podle d´Hondtovy metody
Rozdělení 6 křesel mezi 4 politické strany Strana  na 1 křeslo  na 2 křesla  na 3 křesla  na 4 křesla  na 5 křesel A 1000 500 333,3 250 200 B 430 215 143,3 107,5 86 C 210 105 70 52,5 42 D 125 62,5 41,7 31,3 25 Pozn. Mandáty jsou přidělovány v pořadí od největšího čísla k nejmenšímu: 1000 (A), 500 (B), 333 (A), 250 (A), 215 (B). Dále již není co rozdělovat. Šest mandátů bylo rozděleno mezi dvě strany, z nichž A získala čtyři a B dva mandáty.

15 Vymezení pojmů „pravice“ a „levice“
důraz na zájmy nižších a středních vrstev společnosti důraz na základní svobody jednotlivců, upřednostňuje jednotlivce před právy společnosti důraz na rovnost (politickou, sociální, náboženskou, rovnost příležitostí) ochrana soukromého vlastnictví a svoboda podnikání staví se za vyšší míru zásahů státu do ekonomiky odmítání výrazných zásahů státu do fungování ekonomiky prosazuje spíše kolektivismus před individuální iniciativou respektování tradic a zvyklostí

16 Volby do PS PČR 2006 zdroj:

17 Volby do PS PČR 2010 nestranické iniciativy studentské volby
„Defenestrace 2010“ „Vyměňte politiky.cz“ „Přemluv bábu“ studentské volby

18 Volby do PS PČR 2010 zdroj:

19 Vybraní představitelé současné vlády
Předseda vlády RNDr. Petr Nečas (ODS) 1. místopředseda vlády a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) Místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John (VV) Ministr financí Ing. Miroslav Kalousek (TOP 09) Zdroj:

20 Vybraní představitelé současné vlády
Ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra (ODS) Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil (ODS) Ministr dopravy JUDr. Vít Bárta (VV) Ministr školství Mgr. Josef Dobeš (VV) Zdroj:

21 Ot. č. 1: Zúčastníte se komunálních voleb 2010?

22 Ot. č. 2: Zajímáte se o politické dění v ČR?

23 Ot. č. 3: Chodíváte volit?

24 Ot. č. 4: Volíte pravici nebo levici?

25 Ot. č. 5: Chcete přímou volbu prezidenta?

26 Zdroje KREJČÍ, O. Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing, 1994.
ŽALOUDEK, K. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 1996. DAVID, R. Politologie – Základy společenských věd. Nakladatelství Olomouc, 2005 ŘÍCHOVÁ, B. Úvod do současné politologie. Praha: Portál, 2002

27 Zdroje

28 Děkujeme za pozornost 


Stáhnout ppt "Grofová Eva Horáková Monika Oličová Irena"

Podobné prezentace


Reklamy Google