Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Portál veřejné správy Prezentační část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Portál veřejné správy Prezentační část"— Transkript prezentace:

1 Portál veřejné správy Prezentační část
Konference ISSS 2007, Hradec Králové Ministerstvo informatiky ČR

2 Obsah prezentace Úvod – o Portálu veřejné správy obecně
Aktuální stav informační části PVS Od části „Informační“ k „Prezentační“ - důvody prováděných změn O co usilujeme? Jak toho chceme dosáhnout? Klíčové přínosy – Vyhledávání, Životní situace Nový vzhled Závěr

3 O Portálu veřejné správy
Úvod O Portálu veřejné správy Je legislativně zakotven v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Je jedním z nástrojů e-governmentu Zpřístupňuje informační zdroje veřejné správy elektronickou cestou Umožňuje elektronické transakce Je budován v souladu s postupy ostatních zemí EU

4 PVS jako informační zdroj
Adresář úřadů ČR Úřady veřejné správy Podle regionů Podle druhu Možnost zobrazení na mapě či ortofotomapě Činnosti úřadů Katalog informačních zdrojů veřejné správy Zákony Konsolidovaná znění účinných zákonů Životní situace Postupy pro řešení různých životních situací v celé oblasti veřejné správy Další funkcionality Povinně zveřejňované informace Obchodní věstník Mapové služby – tematické mapové úlohy Nestátní neziskové organizace Evidence elektronických podatelen Elektronické vzdělávací kurzy pro veřejnost (se zaměřením na práci s počítačem a internetem) Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů

5 Informační část Prezentační část

6 Důvody přechodu na nové řešení
Stávající podoba portálu je odrazem doby vzniku ( ) Informační obsah portálu je nepřehledný Ovládání je složité, navigace roztříštěná Pohled na životní situace je „úřednicko-agendový“ K dispozici jsou pouze základní vyhledávací funkce Řada funkcionalit není komplexních Není možno rychle a efektivně integrovat datové zdroje Systém je uzavřený, je technologicky vázán na jednoho dodavatele funkcionality V současné době je systém málo stabilní Příliš složitý systém pro začátečníka, málo hodnoty pro pokročilého uživatele je spíše informačním webem než portálem informačního obsah je nepřehledný k dispozici jsou pouze základní vyhledávací funkce složitost v ovládání vzhledem k roztříštěnosti a inkonzistenci v navigaci špatná orientace v odkazech neumožňuje rychlou a efektivní integraci datových zdrojů uzavřenost systému je technologicky vázán na jednoho dodavatele funkcionality řada funkcionalit není komplexních „Úřednicko-agendový“ pohled na životní situace příliš složitý systém pro začátečníka, málo hodnoty pro pokročilého uživatele

7 O co usilujeme? Zvýšení návštěvnosti portálu
Pozitivní hodnocení nové verze portálu laickou i odbornou veřejností v ČR i ve světě Maximální přiblížení portálu potřebám občana Otevřenost systému, možnost jednoduše ho rozšiřovat Větší spolehlivost provozu, maximální dostupnost portálu Kvalitativní posun v oblasti bezpečnosti portálu Zjednodušení a možnost distribuce redakčních prací

8 Jak toho chceme dosáhnout?
Použití plně otevřené architektury pro integraci systémů, služeb a obsahu třetích stran Rozšíření stávajícího obsahu portálu, zvýšení počtu jeho funkcionalit Zpřístupnění většího počtu externích informačních zdrojů Pokročilé vyhledávání informací a jejich propojení do vzájemného kontextu (znalostní přístup k datům) Nový pohled na životní situace Přehledné a konzistentní ovládání s důrazem na uživatelské role jednodušší ovládání pro „začátečníky“ velký rozsah nových funkcí pro „pokročilé uživatele“ (parametrické sestavy, vybrané exporty) Individuální monitoring a rešeršní služby nad hlavními informačními zdroji VS pro registrované uživatele Použití špičkového redakčního systému Použití plně otevřené architektury pro integraci systémů, služeb a obsahu třetích stran Rozšíření stávajícího obsahu portálu, zvýšení počtu jeho funkcionalit Zpřístupnění většího počtu externích informačních zdrojů Pokročilé vyhledávání informací a jejich propojení do vzájemného kontextu (znalostní přístup k datům) Nový pohled na životní situace Přehledné a konzistentní ovládání s důrazem na uživatelské role jednodušší ovládání pro „začátečníky“ velký rozsah nových funkcí pro „pokročilé uživatele“ (parametrické sestavy, vybrané exporty, hledání dle souboru parametrů, …) Zejména úředníkům a expertům bude k dispozici rešeršní služba monitorující klíčové zdroje veřejné správy (parlament, vláda, ministerstva, vybrané úřady, kraje..), která na definovaná klíčová slova budou zasílat automaticky upozornění na relevantní aktuality a novinky individuálně dle potřeb uživatele. Individuální monitoring a rešeršní služby nad hlavními informačními zdroji veřejné správy pro registrované uživatele Použití špičkové CMS platformy a robustního redakčního systému

9 Klíčové přínosy nového řešení
Pokročilé vyhledávání Nový pohled na životní situace

10 Vyhledávání Dnes Vyhledávání v obsahu PVS podle klíčových slov dle sekcí (modulů) Vyhledávání v převzatém obsahu pomocí vyhledávacího formuláře (neziskové organizace, obchodní věstník, centrální adresa…)

11 Nová technologie vyhledávání
GovSearch.cz Pokročilá znalostní technologie vyhledávání ve všech URL adresách veřejné správy (včetně stránek jednotlivých poslanců) na dotaz složený z klíčových slov bude použita v nové verzi Portálu veřejné správy.

12 Nově - Pokročilé vyhledávání
Jednoduché vyhledávání obsahu ze všech internetových stránek VS pomocí klíčových slov (určením požadovaných zdrojů z Adresáře VS) Jednotné vyhledávání z jednoho místa ve většině veřejně dostupných registrů Inteligentně nastavitelný vyhledávač s detailními specifikacemi pro každý evidovaný zdroj zvlášť – vyhledávání v integrovaných zdrojích dat Fulltextové vyhledávání na stránkách vybraných úřadů – služba „site search“ Uživatel si vyhledá pomocí klíčových slov informaci na kterémkoli webu veřejné správy (funkce ala „Google“ nad cca adresami URL všech úřadů v ČR, popř. EU). Uživatel si vyhledá jakékoli informace z veřejných databází, rejstříků a veřejných registrů jednotným způsobem z jednoho místa (v první etapě 12 databází – obchodní a živnostenský rejstřík, ochranné známky, vynálezy, obchodní věstník, veřejné soutěže atd..)

13 Životní situace Dnes Postupy pro řešení různých životních situací v celé oblasti veřejné správy Jsou garantovány a aktualizovány subjekty veřejné správy Jsou propojeny s databází Zákony, s Adresářem úřadů, s Agendami úřadů a službou Elektronická podání Jsou přístupné dálkově prostřednictvím internetu na jednom místě Cizinec, Občan, Podnikatel Stávající pohled na životní situace je považován za příliš „úřednický“ Životní situace Postupy pro řešení různých životních situací v celé oblasti veřejné správy Jsou garantovány a aktualizovány subjekty veřejné správy Jsou propojeny s databází Zákony, s Adresářem, s Agendami úřadů a službou Elektronická podání Jsou přístupné dálkově prostřednictvím Internetu na jednom místě

14 Životní situace při narození dítěte Rodičovský příspěvek
Životní situace dnes Postupy pro řešení různých životních situací v celé oblasti veřejné správy Jsou garantovány a aktualizovány subjekty veřejné správy Jsou propojeny s databází Zákony, s Adresářem, s Agendami úřadů a službou Elektronická podání Jsou přístupné dálkově prostřednictvím Internetu na jednom místě

15 Životní situace Nově Reálné „životní situace“
Odpověď na otázku „Co mám dělat, když … „ Srozumitelný (jednoduchý) popis řešení potřeb a událostí v životě občana Výčet práv a povinností ze zákona Přívětivý obsah definovaný experty Stávající popisy postupů v ŽS – základ jednotného popisu postupů a činností úřadů (agend), zachová se jejich „úřadem garantovaný obsah“ ve strukturované osnově (předmět ocenění EU)

16 Co mám dělat, když … Úřad 1 Potřeba, UDÁLOST -X- Postup/Agenda X1 …
Popisuje expert Postup/Agenda X1 …30. PVS - Události a potřeby Potřeba, událost Popis „X“: Jednoduchý text Práva ze zákona Povinnosti ze zákona Popisuje úřad Postup/Agenda X2 …30. Úřad 2 Nový koncept Životní situace Reálné „životních situace“ – srozumitelný (jednoduchý) popis řešení potřeb a událostí v životě občana, včetně práv a povinností ze zákona. Tj. Co dělat když.. Přívětivý obsah definovaný experty (viz. např. ). Stávající popisy postupů v ŽS se stanou základem jednotného popisu postupů a činností úřadů (agend), zachová se jejich„úřadem garantovaný obsah“ ve strukturované osnově (předmět ocenění EU).

17 Nový vzhled

18 Harmonogram Leden 2007 Zahájení projektu - Start fáze Detailní specifikace a plánování Únor 2007 Odsouhlasení detailního návrhu řešení hlavní funkcionality Květen 2007 Připravenost systému k zahájení pilotního provozu s nutnou funkcionalitou Červen 2007 Převedení do provozu a paralelní provoz s Informační částí PVS Pilotní provoz (ostrý zkušební provoz) s nutnou funkcionalitou Uvádění do provozu - rozšířená funkcionalita Pilotní provoz (ostrý zkušební provoz) s rozšířenou funkcionalitou Produkční provoz Prezentační části

19 RNDr. Eva Kubátová eva.kubatova@micr.cz, tel. 221 008 217
Děkuji za pozornost RNDr. Eva Kubátová tel


Stáhnout ppt "Portál veřejné správy Prezentační část"

Podobné prezentace


Reklamy Google