Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky Portál veřejné správy Prezentační část Konference ISSS 2007, Hradec Králové Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky Portál veřejné správy Prezentační část Konference ISSS 2007, Hradec Králové Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky Portál veřejné správy Prezentační část Konference ISSS 2007, Hradec Králové Ministerstvo informatiky ČR

2 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz2 Obsah prezentace Úvod – o Portálu veřejné správy obecně Aktuální stav informační části PVS Od části „Informační“ k „Prezentační“ - důvody prováděných změn O co usilujeme? Jak toho chceme dosáhnout? Klíčové přínosy – Vyhledávání, Životní situace Nový vzhled Závěr

3 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz3 O Portálu veřejné správy –www.portal.gov.cz –Je legislativně zakotven v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy –Je jedním z nástrojů e-governmentu –Zpřístupňuje informační zdroje veřejné správy elektronickou cestou –Umožňuje elektronické transakce –Je budován v souladu s postupy ostatních zemí EU Úvod

4 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz4 PVS jako informační zdroj Adresář úřadů ČR –Úřady veřejné správy Podle regionů Podle druhu Možnost zobrazení na mapě či ortofotomapě –Činnosti úřadů –Katalog informačních zdrojů veřejné správy Zákony –Konsolidovaná znění účinných zákonů Životní situace –Postupy pro řešení různých životních situací v celé oblasti veřejné správy Další funkcionality –Povinně zveřejňované informace –Obchodní věstník –Mapové služby – tematické mapové úlohy –Nestátní neziskové organizace –Evidence elektronických podatelen –Elektronické vzdělávací kurzy pro veřejnost (se zaměřením na práci s počítačem a internetem) –Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů

5 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz5

6 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz6 Důvody přechodu na nové řešení Stávající podoba portálu je odrazem doby vzniku (2002-2003) Informační obsah portálu je nepřehledný Ovládání je složité, navigace roztříštěná Pohled na životní situace je „úřednicko-agendový“ K dispozici jsou pouze základní vyhledávací funkce Řada funkcionalit není komplexních Není možno rychle a efektivně integrovat datové zdroje Systém je uzavřený, je technologicky vázán na jednoho dodavatele funkcionality V současné době je systém málo stabilní Příliš složitý systém pro začátečníka, málo hodnoty pro pokročilého uživatele

7 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz7 Zvýšení návštěvnosti portálu Pozitivní hodnocení nové verze portálu laickou i odbornou veřejností v ČR i ve světě Maximální přiblížení portálu potřebám občana Otevřenost systému, možnost jednoduše ho rozšiřovat Větší spolehlivost provozu, maximální dostupnost portálu Kvalitativní posun v oblasti bezpečnosti portálu Zjednodušení a možnost distribuce redakčních prací O co usilujeme?

8 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz8 Jak toho chceme dosáhnout? Použití plně otevřené architektury pro integraci systémů, služeb a obsahu třetích stran Rozšíření stávajícího obsahu portálu, zvýšení počtu jeho funkcionalit Zpřístupnění většího počtu externích informačních zdrojů Pokročilé vyhledávání informací a jejich propojení do vzájemného kontextu (znalostní přístup k datům) Nový pohled na životní situace Přehledné a konzistentní ovládání s důrazem na uživatelské role –jednodušší ovládání pro „začátečníky“ – velký rozsah nových funkcí pro „pokročilé uživatele“ (parametrické sestavy, vybrané exporty) Individuální monitoring a rešeršní služby nad hlavními informačními zdroji VS pro registrované uživatele Použití špičkového redakčního systému

9 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz9 Pokročilé vyhledávání Nový pohled na životní situace Klíčové přínosy nového řešení

10 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz10 Vyhledávání Dnes Vyhledávání v obsahu PVS podle klíčových slov dle sekcí (modulů) Vyhledávání v převzatém obsahu pomocí vyhledávacího formuláře (neziskové organizace, obchodní věstník, centrální adresa…)

11 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz11 GovSearch.cz Pokročilá znalostní technologie vyhledávání ve všech URL adresách veřejné správy (včetně stránek jednotlivých poslanců) na dotaz složený z klíčových slov bude použita v nové verzi Portálu veřejné správy. Nová technologie vyhledávání

12 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz12 Vyhledávání Nově - Pokročilé vyhledávání Jednoduché vyhledávání obsahu ze všech internetových stránek VS pomocí klíčových slov (určením požadovaných zdrojů z Adresáře VS) Jednotné vyhledávání z jednoho místa ve většině veřejně dostupných registrů Inteligentně nastavitelný vyhledávač s detailními specifikacemi pro každý evidovaný zdroj zvlášť – vyhledávání v integrovaných zdrojích dat Fulltextové vyhledávání na stránkách vybraných úřadů – služba „site search“

13 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz13 Životní situace Dnes Postupy pro řešení různých životních situací v celé oblasti veřejné správy –Jsou garantovány a aktualizovány subjekty veřejné správy –Jsou propojeny s databází Zákony, s Adresářem úřadů, s Agendami úřadů a službou Elektronická podání –Jsou přístupné dálkově prostřednictvím internetu na jednom místě –Cizinec, Občan, Podnikatel Stávající pohled na životní situace je považován za příliš „úřednický“

14 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz14 Životní situace při narození dítěte Rodičovský příspěvek

15 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz15 Životní situace Nově Reálné „životní situace“ –Odpověď na otázku „Co mám dělat, když … „ –Srozumitelný (jednoduchý) popis řešení potřeb a událostí v životě občana –Výčet práv a povinností ze zákona –Přívětivý obsah definovaný experty –Stávající popisy postupů v ŽS – základ jednotného popisu postupů a činností úřadů (agend), zachová se jejich „úřadem garantovaný obsah“ ve strukturované osnově (předmět ocenění EU)

16 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz16 Potřeba, UDÁLOST - X- PVS - Události a potřeby PVS -Potřeba, událost Popis „X“: 1.Jednoduchý text 2.Práva ze zákona 3.Povinnosti ze zákona Postup/Agenda X1 1.… …30. Postup/Agenda X2 1.… …30. Úřad 2 Úřad 1 Popisuje expert Popisuje úřad Co mám dělat, když …

17 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz17 Nový vzhled

18 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky www.portal.gov.cz18 Harmonogram Leden 2007Zahájení projektu - Start fáze Detailní specifikace a plánování Únor 2007Odsouhlasení detailního návrhu řešení hlavní funkcionality Květen 2007Připravenost systému k zahájení pilotního provozu s nutnou funkcionalitou Červen 2007Převedení do provozu a paralelní provoz s Informační částí PVS Červen 2007Pilotní provoz (ostrý zkušební provoz) s nutnou funkcionalitou Červen 2007Uvádění do provozu - rozšířená funkcionalita Červen 2007Pilotní provoz (ostrý zkušební provoz) s rozšířenou funkcionalitou Červen 2007Produkční provoz Prezentační části

19 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky Děkuji za pozornost RNDr. Eva Kubátová eva.kubatova@micr.cz, tel. 221 008 217eva.kubatova@micr.cz


Stáhnout ppt "JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky Portál veřejné správy Prezentační část Konference ISSS 2007, Hradec Králové Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google