Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aorta Aortální stenóza Aortální regurgitace. Anatomie aortální chlopně Cípy Cípy Anulus Anulus Kořen aorty Kořen aorty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aorta Aortální stenóza Aortální regurgitace. Anatomie aortální chlopně Cípy Cípy Anulus Anulus Kořen aorty Kořen aorty."— Transkript prezentace:

1 Aorta Aortální stenóza Aortální regurgitace

2 Anatomie aortální chlopně Cípy Cípy Anulus Anulus Kořen aorty Kořen aorty

3 KOŘEN AORTY ANULUS CHLOPNĚ – chirurgický, jinak ventrikuloaortální junkce ANULUS CHLOPNĚ – chirurgický, jinak ventrikuloaortální junkce Anulus /Sinotubulární junkce - 1.15: 1.0 Anulus /Sinotubulární junkce - 1.15: 1.0 Valsavské siny, ústí koronárních tepen Valsavské siny, ústí koronárních tepen

4 Aortální stenóza nejčastěji operovaná vada v dospělosti nejčastěji operovaná vada v dospělosti 50% - skleroticko-kalcifikační změny 3- cípé chlopně 50% - skleroticko-kalcifikační změny 3- cípé chlopně 35% - kalcifikované bikuspidální 35% - kalcifikované bikuspidální pod 10% revmatické etiologie pod 10% revmatické etiologie

5 Aortální stenoza - etiologie Degenerativníbikuspidálnítrikuspidální Porevmatická ( < 20% AOS, většinou + postižení MV) Kongenitální Valvulární v dětství Subvalvulární Vzácnější příčiny Hyperlipoproteinemie 2.typu ( homozygotní forma) Metabolické a enzymatické poruchy ( Fabry)

6 Degenerativní vs porevmatická AOS

7 Sub/ supra- valvární stenóza - vrozená

8 Bikuspidální chlopeň 1-2% 1-2% U mužů 3-4x častěji U mužů 3-4x častěji Kalcifikuje od okrajů cípů Kalcifikuje od okrajů cípů Vs Vs Degenerativní: kalcifikace na ao straně ukládání sklerotických depozit jinak volných cípů bez fůze komisur přecházející často na anulus, siny, asc. aortu či mi anulus Degenerativní: kalcifikace na ao straně ukládání sklerotických depozit jinak volných cípů bez fůze komisur přecházející často na anulus, siny, asc. aortu či mi anulus

9 Patofyziologie Norm. plocha ao ústí 3-4cm2 Norm. plocha ao ústí 3-4cm2 Lehká nad 1.2 cm2 ( > 0.8 cm2/m2) Lehká nad 1.2 cm2 ( > 0.8 cm2/m2) Střední 0.75 – 1.2 cm2 ( 0.5 – 0.8 cm2/m2) Střední 0.75 – 1.2 cm2 ( 0.5 – 0.8 cm2/m2) Těžká pod 0.75 cm2 (< 0.5 cm2/m2 ) Těžká pod 0.75 cm2 (< 0.5 cm2/m2 ) Gradient: ovlivněno fcí LK, faktická závislost na průtoku Gradient: ovlivněno fcí LK, faktická závislost na průtoku Kritická = symptomatická Kritická = symptomatická

10 Patofyziologie ↑ tlaku LK ↑ tlaku LK ↓ ↓ koronárního průtoku ↓ ↓ koronárního průtoku Koncentrická hypertrofie Koncentrická hypertrofie ( úprava SWS) ( úprava SWS) ↓ koronární rezerva ↓ koronární rezerva ↓ Diastolická dysfunkce → zvýšený síňový příspěvek při hy LS Diastolická dysfunkce → zvýšený síňový příspěvek při hy LS ↓ zvýšeným aferloadem zvýšeným aferloadem Dilatace levé komory a pokles EF LK Dilatace levé komory a pokles EF LK porucha kontraktilty porucha kontraktilty

11 Laplaceuv zákon Systolický wall stress P x r P x r S = ---------- S = ---------- 2h 2h S – SWS, P tlak v LK, r poloměr LK, h – tlouštka stěny S – SWS, P tlak v LK, r poloměr LK, h – tlouštka stěny Parametr práce a spotřeby O2 Parametr práce a spotřeby O2

12 Patofyziologie ↑ tlaku LK ↑ tlaku LK ↓ ↓ koronárního průtoku ↓ ↓ koronárního průtoku Koncentrická hypertrofie Koncentrická hypertrofie ( úprava SWS) ( úprava SWS) ↓ koronární rezerva ↓ koronární rezerva ↓ Diastolická dysfunkce → zvýšený síňový příspěvek při hy LS Diastolická dysfunkce → zvýšený síňový příspěvek při hy LS ↓ zvýšeným aferloadem zvýšeným aferloadem Dilatace levé komory a pokles EF LK Dilatace levé komory a pokles EF LK porucha kontraktilty porucha kontraktilty

13 Přirozený průběh Bikuspidie – symptomy kolem 50 – 70 let Bikuspidie – symptomy kolem 50 – 70 let Degeneracee – nad 70 let Degeneracee – nad 70 let Porevmatismus – střední věk, často limitace rozvoje mitrální vady Porevmatismus – střední věk, často limitace rozvoje mitrální vady Rychlejší progrese u bikuspidie a kalcifikovaných vad Rychlejší progrese u bikuspidie a kalcifikovaných vad Významné vady se stanou symptomatické do 2 let u 80% pts Významné vady se stanou symptomatické do 2 let u 80% pts U symptomatického nemocného –zhoršení životní prognózy ( ne PG či plocha) U symptomatického nemocného –zhoršení životní prognózy ( ne PG či plocha) Přežití: 2 roky SS Přežití: 2 roky SS 3 roky synkopy 3 roky synkopy 5 let stenokardie 5 let stenokardie Riziko NS – u asymptomatického pod 0.3%/ rok Riziko NS – u asymptomatického pod 0.3%/ rok

14 Příznaky Dlouhodobě asymptomatická vada Dlouhodobě asymptomatická vada Dušnost / noční dušnost Dušnost / noční dušnost Námahové synkopy / presynkopy při námaze Námahové synkopy / presynkopy při námaze Stenokardie Stenokardie Mechanismus náhlé smrti – patrně v důsledku synkop/ presynkop Mechanismus náhlé smrti – patrně v důsledku synkop/ presynkop

15 Fyzikální vyšetření Pulsus parvus et tardus Pulsus parvus et tardus Snížená systolicko – diastolická amplituda Snížená systolicko – diastolická amplituda

16 Fyzikální vyšetření Poslechový nález: Poslechový nález: drsný systol.šelest s max. nad ao s propagací do karotid drsný systol.šelest s max. nad ao s propagací do karotid Crescendo-decrescendový charakter ve střední systole zejména a nezačíná okamžitě po I.ozvě, rozštěp II.ozvy v důsledku prodlouženého vyprazdňování LK přes stenotickou chlopeň, zejména v expiriu Crescendo-decrescendový charakter ve střední systole zejména a nezačíná okamžitě po I.ozvě, rozštěp II.ozvy v důsledku prodlouženého vyprazdňování LK přes stenotickou chlopeň, zejména v expiriu IV.ozva je typická pro těžké vady s hypertrofií LK IV.ozva je typická pro těžké vady s hypertrofií LK U vrozené AS s jemnou chlopní časně systolický klik U vrozené AS s jemnou chlopní časně systolický klik Vír nad aortou u těžké vady Vír nad aortou u těžké vady

17 EKG Známky zatížení a hypertrofie LK Známky zatížení a hypertrofie LK

18 RTG S+P Koncentrická hypertrofie LK Koncentrická hypertrofie LK Dilatace bulbu a případně i vzestupné aorty –prominence aortálního knoflíku Dilatace bulbu a případně i vzestupné aorty –prominence aortálního knoflíku Ev.přítomnost kalcifikací v aortálním ústí Ev.přítomnost kalcifikací v aortálním ústí

19 ECHO Potvrzení dg Potvrzení dg Hodnocení morfologie a etiologie Hodnocení morfologie a etiologie Hodnocení významnosti - plocha ústí a transaortální gradient Hodnocení významnosti - plocha ústí a transaortální gradient Asc.aorta Asc.aorta LK – hypertrofie, fce LK – hypertrofie, fce

20 Rovnice kontinuity PG max, PGmean, plocha ústí LVOT D² x 0.785 x LVOT VTI ------------------------------------- VTI Ao AVA=

21 Katetrizace Koronarografie Koronarografie –pts nad 40 let věku u žen nad 45 let, u významných RF i dříve, špatná fce LK, pozitivní zátěž Zhodnocení AOS – Zhodnocení AOS – přesné změření transaortálního gradientu ( PGv, PG mean) Gorlinova rovnice k výpočtu plochy ústí - zjednodušení: AVA = CO/√ Pg CO: diluční metody nebo Fickův princip

22 Sledování 1 vyšetření referenční, stabilizovaný stav, zhodnocení případných jiných důvodů k dušnosti či jiným příznakům 1 vyšetření referenční, stabilizovaný stav, zhodnocení případných jiných důvodů k dušnosti či jiným příznakům Sledujeme vznik příznaků Sledujeme vznik příznaků U méně významných: U méně významných: klinické roční kontroly, klinické roční kontroly, echokardiografické á 3 roky, středně těžké á 2 roky, těžké á 1 rok echokardiografické á 3 roky, středně těžké á 2 roky, těžké á 1 rok Indikace – symptomy, progredující dysfunkce LK, těžká hy LK. Indikace – symptomy, progredující dysfunkce LK, těžká hy LK. Sporná symptomatologie – zátěžové vyšetření ( symptomy, hypotenze) Sporná symptomatologie – zátěžové vyšetření ( symptomy, hypotenze) Fyzická aktivita Fyzická aktivita

23 Indikace k operaci - symptomatičtí Těžká AOS s vyjádřením alespoň jednoho z příznaků. Těžká AOS s vyjádřením alespoň jednoho z příznaků. Středně těžká vada v horním pásmu významnosti při vyloučení jiné příčiny obtíží Středně těžká vada v horním pásmu významnosti při vyloučení jiné příčiny obtíží Špatná prognóza neoperovaných symptomatických → KI pouze u těžkých jiných komorbidit (malignity) Špatná prognóza neoperovaných symptomatických → KI pouze u těžkých jiných komorbidit (malignity)

24 Indikace k operaci - asymptomatičtí Bez dat pro přínos řešení Bez dat pro přínos řešení Vyjímka – při důkazní třídě I: Vyjímka – při důkazní třídě I: rozvíjející se dysfunkce a hypotenze při zátěži rozvíjející se dysfunkce a hypotenze při zátěži CABG či jiná srdeční vada CABG či jiná srdeční vada Zpravidla symptomatičnost do 2 let Zpravidla symptomatičnost do 2 let CAVE: komplikace v souvislosti s protézou 2- 4%/rok vs 0.3% riziko NS CAVE: komplikace v souvislosti s protézou 2- 4%/rok vs 0.3% riziko NS

25 Zátěžová echokardiografie Mírně vyjádřené symptomy - vznik ischemie, neadekvátní tlaková reakce – hypotenze, bez vzestupu EF LK Mírně vyjádřené symptomy - vznik ischemie, neadekvátní tlaková reakce – hypotenze, bez vzestupu EF LK Cave – zátěžová hypotenze, komorové dysrytmie, hluboké deprese ST Cave – zátěžová hypotenze, komorové dysrytmie, hluboké deprese ST

26 Medikamentózní léčba Prevence infekční endokarditidy Neovlivňuje prognózu Potlačení symptomů a léčba srdečního selhání u inoperabilních nemocných diuretika, ACE-I,nitroprusid sodný CAVE: redukce preloadu a hypovolemie – nedostatečné plnění komory

27 Balónková valvuloplastika Balónková valvuloplastika –balónkový katétr transseptálně nebo retrográdně do ao ústí a jeho inflace dojde l rozšíření ao ústí - dočasné řešení vrozených stenóz v dětském věku, paliativní výkon u dospělých inoperabilních či jak bridge k náhradě Balónková valvuloplastika –balónkový katétr transseptálně nebo retrográdně do ao ústí a jeho inflace dojde l rozšíření ao ústí - dočasné řešení vrozených stenóz v dětském věku, paliativní výkon u dospělých inoperabilních či jak bridge k náhradě Lehké rozšíření anulu - zlepšení symptomatologie, rozrušení kalcifikací, zrušení srůstů cípů, zpravidla přetrvává těžká AOS Lehké rozšíření anulu - zlepšení symptomatologie, rozrušení kalcifikací, zrušení srůstů cípů, zpravidla přetrvává těžká AOS

28 Perkutánní katetrizační implantace aortální bioprotézy - PAVI Alternativní řešení Alternativní řešení Symptomatičtí nemocní s významnou AOS, kteří jsou KI pro vysoké operační riziko, nicméně životní prognóza delší než 2- 5 let Symptomatičtí nemocní s významnou AOS, kteří jsou KI pro vysoké operační riziko, nicméně životní prognóza delší než 2- 5 let

29 Etiologie AR Poškození chlopně Poškození chlopně Kongenitální malformace – bikuspidie Kongenitální malformace – bikuspidie Revmatické postižení Revmatické postižení IE IE Degenerace cípů Degenerace cípů SLE SLE RA RA Poúrazové Poúrazové Postižení anulu a normální chlopeň Postižení anulu a normální chlopeň Hypertenze Hypertenze Prolaps cípů do defektu IVS Prolaps cípů do defektu IVS Postižení kořene aorty, anulu i chlopně Postižení kořene aorty, anulu i chlopně Ankylozující spondylartritida Ankylozující spondylartritida Marfanův syndrom Marfanův syndrom Osteogenesis imperfecta Osteogenesis imperfecta Syndrom Ehler- Danlos Syndrom Ehler- Danlos Syfilitis( aortitida s dilatací kořene aorty) Syfilitis( aortitida s dilatací kořene aorty)

30 Patofyziologie Zvýšení tepového objemu, snížená periferní rezistence → ▲systolicko – diastolická amplituda Zvýšení tepového objemu, snížená periferní rezistence → ▲systolicko – diastolická amplituda Objemové i tlakové přetížení 1.fáze ▲ EF LK 1.fáze ▲ EF LK 2.fáze ▲ EF LK, ↑↑ EDV, ↓ ESV ( větší objem krve, při nezměněném tlaku v komoře) … elongace vláken, zvýšení napětí ve stěně … vysoký endsystolický i enddiastol. Wall stress – excentrická hypertrofie 2.fáze ▲ EF LK, ↑↑ EDV, ↓ ESV ( větší objem krve, při nezměněném tlaku v komoře) … elongace vláken, zvýšení napětí ve stěně … vysoký endsystolický i enddiastol. Wall stress – excentrická hypertrofie 3.fáze ▲ EF LK, ↑↑ EDV, ↑ ESV 3.fáze ▲ EF LK, ↑↑ EDV, ↑ ESV 4.fáze ▼EF LK, ↑↑ EDV, ↑↑ ESV 4.fáze ▼EF LK, ↑↑ EDV, ↑↑ ESV

31 Klinický obraz I. Dlouhodobě asymptomatická vada Dlouhodobě asymptomatická vada Při zátěži – fyziologicky tachykardie a snížení perif. vaskulární rezistence – Při zátěži – fyziologicky tachykardie a snížení perif. vaskulární rezistence – ► snížení regurgitační frakce ► snížení regurgitační frakce ► min. symptomatičtí při chronické regurgitaci vyššího stupně ► min. symptomatičtí při chronické regurgitaci vyššího stupně

32 Klinický obraz II. Účinná kompenzace LK do 160 ml/m2, další progrese s nárůstem ESV a poklesem EF LK - ↑ tlaku v LS, plicních žilách … dušnost Účinná kompenzace LK do 160 ml/m2, další progrese s nárůstem ESV a poklesem EF LK - ↑ tlaku v LS, plicních žilách … dušnost Snížení tepového objemu – nevýkonnost, únava Snížení tepového objemu – nevýkonnost, únava Koronární hypoperfuze – změny tlaku v diastole v komoře a aortě, Venturiho efekt s relativní koronární hypoperfuzí – stenokardie Koronární hypoperfuze – změny tlaku v diastole v komoře a aortě, Venturiho efekt s relativní koronární hypoperfuzí – stenokardie U Akutní AR – kritický stav s klidovou dušností a celkovou deteriorací stavu U Akutní AR – kritický stav s klidovou dušností a celkovou deteriorací stavu

33 Akutní AOR Nepřipravenost LK Nepřipravenost LK Prudké zvýšení EDV, zvýšení tlaku v LS, plicních žilách, rozvoj plicního edému Prudké zvýšení EDV, zvýšení tlaku v LS, plicních žilách, rozvoj plicního edému Předčasný uzávěr mitrální chlopně rychlejším vyrovnáním tlaku LK/ LS, ochrana plicního řečiště před LVEDP Předčasný uzávěr mitrální chlopně rychlejším vyrovnáním tlaku LK/ LS, ochrana plicního řečiště před LVEDP Klesá tepový objem ( omezená možnost ak.dilatace LK) Klesá tepový objem ( omezená možnost ak.dilatace LK) Výrazná tachykardie Výrazná tachykardie Vyšší LVEDP Vyšší LVEDP Nižší EDV, ESV Nižší EDV, ESV Nižší CO Nižší CO Nižší TKs, střední tlak aortě, nižší pulsový tlak Nižší TKs, střední tlak aortě, nižší pulsový tlak

34 Přirozený průběh Asymptomatičtí se zachovanou EF LK Asymptomatičtí se zachovanou EF LK rozvoj příznaků a/nnebo systol.dysfce 4.3%/ rok, NS pod 0.2%/ rok. Vyšší riziko rozvoje symptomů - nezávislé prediktory: věk, ESrozměr ( 26 mm/m2) a EDVrozměr 36-38 mm2/m2 ). rozvoj příznaků a/nnebo systol.dysfce 4.3%/ rok, NS pod 0.2%/ rok. Vyšší riziko rozvoje symptomů - nezávislé prediktory: věk, ESrozměr ( 26 mm/m2) a EDVrozměr 36-38 mm2/m2 ). Asymptomatičtí se sníženou EF LK Asymptomatičtí se sníženou EF LK Pravděpodobnost rozvoje příznaků je 25%/ rok, měli by být operováni Pravděpodobnost rozvoje příznaků je 25%/ rok, měli by být operováni Porucha kontraktility – horší prognoza – intersticiální fibroza a ztráta myofibril Porucha kontraktility – horší prognoza – intersticiální fibroza a ztráta myofibril Symptomatičtí Symptomatičtí Bez operace nepříznivá prognoza Bez operace nepříznivá prognoza

35 Fyzikální vyšetření Corriganův puls – magnus, celer et altus Corriganův puls – magnus, celer et altus Zvýšená systolicko – diastolická amplituda Zvýšená systolicko – diastolická amplituda Zvedavý úder hrotu – dilatace srdce,posun laterálně Zvedavý úder hrotu – dilatace srdce,posun laterálně

36 Poslechový nález Decrescendový diastolický šelest nad aortou v Erbově bodě, šíří se vlevo parasternálně, zesiluje vsedě a ve výdechu, začíná hned po 2 ozvě Decrescendový diastolický šelest nad aortou v Erbově bodě, šíří se vlevo parasternálně, zesiluje vsedě a ve výdechu, začíná hned po 2 ozvě Délka koreluje se závažností více než hlučnost. Délka koreluje se závažností více než hlučnost. Výraznější diastolický šelest je doprovázen systolickým šelestem v důsledku zvýšeného tepového objemu Výraznější diastolický šelest je doprovázen systolickým šelestem v důsledku zvýšeného tepového objemu

37 Poslechový nález Šelest Austina Flinta – nízkofrekvenční diastolický šelest slyšitelný na srdečním hrotě – imituje MS, bez opening snap Šelest Austina Flinta – nízkofrekvenční diastolický šelest slyšitelný na srdečním hrotě – imituje MS, bez opening snap turbulence při dopadu regurgitující krve na endokard komory, e turbulence při dopadu regurgitující krve na endokard komory, e Event. na přední cíp chlopně → lehké MS Event. na přední cíp chlopně → lehké MS

38 Příznaky AR Mussetův příznak Mussetův příznak Systolické otřásání hlavy u sedícího pts Systolické otřásání hlavy u sedícího pts Quinckeho pulsace Quinckeho pulsace Pulsace přeníšející se díky snížené vaskulární rezistenci do periferie Pulsace přeníšející se díky snížené vaskulární rezistenci do periferie Traubeův příznak Traubeův příznak 2 ozvy syšitelné nad femor. arteriemi 2 ozvy syšitelné nad femor. arteriemi Duroziezův Duroziezův Nález identických šeestů při potlačení fonendoskopu Nález identických šeestů při potlačení fonendoskopu Mullerův Mullerův Pulsace uvuly Pulsace uvuly Hillův Hillův Tlak na DK převažující tlak na HK o více než 30 mmHg Tlak na DK převažující tlak na HK o více než 30 mmHg

39 EKG Zn.hypertrofie a přetížení LK Zn.hypertrofie a přetížení LK

40 RTS S+P

41 ECHO Etiologie AR – podíl valvulární a aortální složky Kvantifikace vady, fce LK, EDV,ESV,asc.aorta

42 Katetrizace Koronarografie- Koronarografie- –pts nad 40 let věku u žen nad 45 let, u významných RF i dříve, špatná fce LK, pozitivní zátěž Ověření významnosti vady při nejasnosti Nástřik kontrastní látky do asc.aorty se semikvantitativním hodnocením LVEDP, EDV Patologie kořene a asc.aorty

43 Sledování Klinické kontroly, ke ověření symptomů či zjištění tolerance zátěže – zátěžové vyšetření Klinické kontroly, ke ověření symptomů či zjištění tolerance zátěže – zátěžové vyšetření Fyzická aktivita – asymptomatičtí s dobrou EF – bez výrazného omezení v běžné či rekreační sportování Fyzická aktivita – asymptomatičtí s dobrou EF – bez výrazného omezení v běžné či rekreační sportování Med. Th u dilatace LK a/ nebo art.hypertenze Med. Th u dilatace LK a/ nebo art.hypertenze Dle nálezu ECHO kontroly á 1r., 3-6 měsíců Dle nálezu ECHO kontroly á 1r., 3-6 měsíců

44 Terapie - farmakoterapie 1.Prevence infekční endokarditis 2. Chronická AR Vasodilatační léčba – u rozvíjející se dysfunkce, klesající EF LK, hypertenze u alespoň středně těžké AR Zvýšit minutový objem při snížení regurgitační frakce cestou částečného snížení TKs Zvýšit minutový objem při snížení regurgitační frakce cestou částečného snížení TKs ACE-I ACE-I Cave: reflexní tachykardie ne BB Cave: reflexní tachykardie ne BB Terapie srdečního selhání Terapie srdečního selhání 3.Akutní AR –stabilizace stavu, ATB, u těžké op. řešení Doplńují farmakoterpie k léčbě kardiogenního šoku – dopamid/ dobutamin, ISDN, u disekce BB Doplńují farmakoterpie k léčbě kardiogenního šoku – dopamid/ dobutamin, ISDN, u disekce BB

45 Chirurgické řešení AR 3+, 4+ AR 3+, 4+ Symptomatičtí s dobrou fcí LK Symptomatičtí s dobrou fcí LK NYHA III.-IV, st či AP II.-IV.st NYHA III.-IV, st či AP II.-IV.st NYHA II.st – zátěžové vyšetření při jiných důvodech obtíží NYHA II.st – zátěžové vyšetření při jiných důvodech obtíží Symptomatičtí s dysfunkcí LK - 30 – 55%, Symptomatičtí s dysfunkcí LK - 30 – 55%, všichni symptomatičtí pts všichni symptomatičtí pts u skupiny pod 30% - periop. mortalita 10-15%, kontroverzní u skupiny pod 30% - periop. mortalita 10-15%, kontroverzní zvažovat řadu faktorů – koronírní nemoc, bio.stav, lepší prognza pro ty co reagují na med. terapii zvažovat řadu faktorů – koronírní nemoc, bio.stav, lepší prognza pro ty co reagují na med. terapii Asymptomatičtí – přesvědčení o zlepšení prognózy Asymptomatičtí – přesvědčení o zlepšení prognózy EF do 55% EF do 55% ESprůměr do 29 mm/m2 ESprůměr do 29 mm/m2 ED průměr do 39 mm/m2 ED průměr do 39 mm/m2 Dilatace asc.aorty - 55-60 mm, u Marfanova sy 45 – 50 mmHg Dilatace asc.aorty - 55-60 mm, u Marfanova sy 45 – 50 mmHg

46 Náhrady chlopní Mechanické chlopně Mechanické chlopně Protézy vyrobené z kovů a umělých hmot Protézy vyrobené z kovů a umělých hmot Nejušlechtilejší materiály: pohyblivé součásti z pyrolitického karbonu, prstence bud ze stejného materiálu nebo z titanových slitin. Příměs wolframu k vystužení prstence – RTG kontrastní Nejušlechtilejší materiály: pohyblivé součásti z pyrolitického karbonu, prstence bud ze stejného materiálu nebo z titanových slitin. Příměs wolframu k vystužení prstence – RTG kontrastní Bioprotézy Protézy vyrobené z lidské nebo jiné živočišné tkáně Xenograft / heterograft, xenoprotéza / Porcinní nebo bovinní perikard Alograft / homograft / Z lidské tkáně získané při odběru orgánů nebo tkání Autograft Z vlastní tkáně pacienta, dura mater, fascia lata, perikard, autologní pulmonální chlopeň

47 Mechanické protézy Kuličkové chlopně (ball in – cage) Kuličkové chlopně (ball in – cage) Jednodiskové (single – tilting disk) Jednodiskové (single – tilting disk) Dvoudiskové (double – tilting disk, bileaflet valves) Dvoudiskové (double – tilting disk, bileaflet valves)

48 Dvoudiskové protézy St.Jude Medical, Carbomedics, Sorin Bicarbon, Edwards MIRA St.Jude Medical, Carbomedics, Sorin Bicarbon, Edwards MIRA 2 semicirkulární disky připevněné k prstenci středovými panty 2 semicirkulární disky připevněné k prstenci středovými panty 3 ústí 3 ústí Otevírací úhel mezi disky je 10°, při uzávěru 120 - 130° dle velikosti náhrady Otevírací úhel mezi disky je 10°, při uzávěru 120 - 130° dle velikosti náhrady Symetrické, téměř laminární proudění, není oblast stagnace Symetrické, téměř laminární proudění, není oblast stagnace

49 Bioprotézy - Xenografty Stentované bioprotézy Stentované bioprotézy  Spec. konstrukční počítačový program: optimální tvar chlopně a střih perikardiálních cípů ( vs Hancock Perimount )

50 Bezstentové bioprotézy Edwards Prima Plus

51 Komplikace spojené s implantací chlopně tromboembolické komplikace (1-2% /rok) tromboembolické komplikace (1-2% /rok) trombóza chlopně (0,5% / rok) trombóza chlopně (0,5% / rok) dysfunkce chlopenní protézy dysfunkce chlopenní protézy endokarditida chlopenní protézy endokarditida chlopenní protézy krvácivé komplikace (1-2% / rok) krvácivé komplikace (1-2% / rok) hemodynamické změny – každá protéza je stenotická hemodynamické změny – každá protéza je stenotická

52 Záchovné operace ao chlopně + Absence rizik z přítomnosti náhrady + Absence rizik z přítomnosti náhrady - Vyšší technická náročnost, riziko reziduální regurgitace a reoperace - Vyšší technická náročnost, riziko reziduální regurgitace a reoperace V ao pozici v plenkách V ao pozici v plenkách 1.Záchovné operace u pts s výdutí vzestupné aorty – náhrada cévní protézou se zachováním nativní chlopně alternativa k Bentallově operaci 1.Záchovné operace u pts s výdutí vzestupné aorty – náhrada cévní protézou se zachováním nativní chlopně alternativa k Bentallově operaci 2.Plastiky cípů aortální chlopně s čistou ao regurgitací – alternativa k náhradě chlopně náhradou 2.Plastiky cípů aortální chlopně s čistou ao regurgitací – alternativa k náhradě chlopně náhradou


Stáhnout ppt "Aorta Aortální stenóza Aortální regurgitace. Anatomie aortální chlopně Cípy Cípy Anulus Anulus Kořen aorty Kořen aorty."

Podobné prezentace


Reklamy Google