Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZHODOVÁNÍ Osnova: 1. Východiska

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZHODOVÁNÍ Osnova: 1. Východiska"— Transkript prezentace:

1 ROZHODOVÁNÍ Osnova: 1. Východiska
2. Organizační a procesní stránka rozhodování 3. Rozhodovací proces 4. Rozhodovací matice 5. Rozhodovací strom 6. Vztah rozhodovatele k riziku

2 je volba mezi více variantami chování
1. VÝCHODISKA Rozhodování je volba mezi více variantami chování Oblasti rozhodování - osobní - politické správní velitelské - manažerské

3 individuální kolektivní
2. ORGANIZAČNÍ A PROCESNÍ STRÁNKA ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVÁNÍ Kdo? O čem? Jak? ORGANIZAČNÍ STRÁNKA - informační zabezpečení - kvalifikační předpoklady - zájmová orientace PROCESNÍ STRÁNKA - cíle - varianty chování - kritéria - stavy okolí ROZHODOVÁNÍ individuální kolektivní

4 Komplexní průběh rozhodovacího procesu
3. ROZHODOVACÍ PROCES Komplexní průběh rozhodovacího procesu rozšiřování zužování divergentní myšlení kreativita konvergentní myšlení logické sledování známých postupů D K G A H R čas

5 Cíl je žádoucí stav, který má nastat
D: FÁZE DEFINOVÁNÍ Cíl je žádoucí stav, který má nastat Cíle jsou v hierarchických vztazích v rovnocenných vztazích komplementárních konkurujících neutrálních Chceme-li dosáhnout cíl, musíme vyřešit (odstranit) problém

6 A: FÁZE ANALYZOVÁNÍ V dané fázi se jedná o to, aby
bylo zajištěno efektivní získávání informací byl určen vhodný rozsah informací byla provedena správná interpretace

7 G: FÁZE GENEROVÁNÍ Varianta chování je jedna z cest dosažení cíle,
resp. jeden ze způsobů řešení problému Metody generování variant: systematicko-analytické Morfologická analýza stimulující intuici Brainstorming

8 K: FÁZE KLASIFIKACE Vytřídění – redukce počtu
Utřídění - seskupování podle podobnosti

9 H: FÁZE HODNOCENÍ Kritérium je měřítko, pomocí něhož je možno
vyjádřit stupeň naplnění cíle, resp. míru efektivnosti dosažení cíle Předběžné hodnocení Hodnocení rizika Podrobné hodnocení Stav okolí je množina faktorů, které v podstatné míře ovlivňují dosažení cíle. Jejich působení rozhodovatel nemůže ovlivnit.

10 ? ! NE ANO pravděpodobnost rizikového faktoru negativní důsledek
malá velká ! zanedbatelný fatální negativní důsledek

11 Rozhodování v podmínkách jistoty
Stav okolí: jeden Pravděpodobnost výskytu: 100% Rozhodování v podmínkách rizika Stavů okolí: více Pravděpodobnost výskytu: je známa Rozhodování v podmínkách nejistoty Pravděpodobnost výskytu: není známa

12 Vícekriteriální rozhodování za podmínek jistoty (1)
4. ROZHODOVACÍ MATICE Vícekriteriální rozhodování za podmínek jistoty (1) K1 K2 K3 K4 v1 v2 v3 v4 V1 H11 H12 H13 H14 V2 H21 H22 H23 H24 V3 H31 H32 H33 H34

13 Vícekriteriální rozhodování za podmínek jistoty (2)
K1 K2 K3 K4 v1 v2 v3 v4 1 V1 H11* v1 H12* v2 H13* v3 H14* v4 ∑ ř. 1 V2 H21* v1 H22* v2 H23* v3 H24* v4 ∑ ř. 2 V3 H31* v1 H32* v2 H33* v3 H34* v4 ∑ ř. 3

14 Jednokriteriální rozhodování za podmínek rizika (1)
S1 S2 S3 p1 p2 p3 V1 H11 H12 H13 V2 H21 H22 H23 V3 H31 H32 H33

15 Jednokriteriální rozhodování za podmínek rizika (2)
S1 S2 S3 p1 p2 p3 1 V1 H11* p1 H12* p2 H13* p3 ∑ ř. 1 V2 H21* p1 H22* p2 H23* p3 ∑ ř. 2 V3 H31* p1 H32* p2 H33* p3 ∑ ř. 3

16 K1 K2 K3 K4 v1 v2 v3 v4 V1 H11 H12 H13 H14 V2 H21 H22 H23 H24 V3 H31 H32 H33 H34 Vícekriteriální rozhodování za podmínek jistoty S1 S2 S3 p1 p2 p3 V1 H11 H12 H13 V2 H21 H22 H23 V3 H31 H32 H33 Jednokriteriální rozhodování za podmínek rizika

17  S1 K1 K2 K3 K4  p1 v1 v2 v3 v4 V1 H11 H12 H13 H14 V2 H21 H22 H23 H24 V3 H31 H32 H33 H34 Vícekriteriální rozhodování za podmínek rizika (1)

18  S1 K1 K2 K3 K4  p1 v1 v2 v3 v4 V1 H11 H12 H13 H14 V2 H21 H22 H23 H24 V3 H31 H32 H33 H34 Vícekriteriální rozhodování za podmínek rizika (2)  S2 K1 K2 K3 K4  p2 v1 v2 v3 v4 V1 H11 H12 H13 H14 V2 H21 H22 H23 H24 V3 H31 H32 H33 H34

19 K1 K2 K3 K4 V1 V2 V3 K1 K2 K3 K4 V1 V2 V3 K1 K2 K3 K4 V1 V2 V3
 S1 K1 K2 K3 K4 p1  v1 v2 v3 v4 V1 H11 H12 H13 H14 V2 H21 H22 H23 H24 V3 H31 H32 H33 H34 Vícekriteriální rozhodování za podmínek rizika (3)  S2 K1 K2 K3 K4  p2 v1 v2 v3 v4 V1 H11 H12 H13 H14 V2 H21 H22 H23 H24 V3 H31 H32 H33 H34  S3 K1 K2 K3 K4 p3  v1 v2 v3 v4 V1 H11 H12 H13 H14 V2 H21 H22 H23 H24 V3 H31 H32 H33 H34

20 Jednokriteriální rozhodování za podmínek nejistoty
S1 S2 S3 V1 H11 H12 H13 V2 H21 H22 H23 V3 H31 H32 H33 Pravidlo „maxi-min“ řádkové minimum Pravidlo „maxi-max“ řádkové maximum Hurwiczovo pravidlo Ua =  . Rmax + (1 - ) . Rmin Laplaceovo pravidlo stejná pravděpodobnost

21 5. ROZHODOVACÍ STROM

22 Statistická pravděpodobnost úspěchu
6. VZTAH ROZHODOVATELE K RIZIKU % Výhra = 100 Kč 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 25 50 75 100 velikost vkladu

23 Statistická pravděpodobnost úspěchu
% Výhra = 100 Kč 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 25 50 75 100 velikost vkladu

24 Statistická pravděpodobnost úspěchu
% Výhra = 100 Kč 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 25 50 75 100 velikost vkladu

25 Statistická pravděpodobnost úspěchu
% Neutrální vztah k riziku 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 25 50 75 100 velikost vkladu

26 Statistická pravděpodobnost úspěchu
Neutrální vztah k riziku % 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 25 50 75 100 velikost vkladu

27 Statistická pravděpodobnost úspěchu
% Neutrální vztah k riziku 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 25 50 75 100 velikost vkladu

28 Statistická pravděpodobnost úspěchu
% Neutrální vztah k riziku 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 25 50 75 100 velikost vkladu

29 Statistická pravděpodobnost úspěchu
Neutrální vztah k riziku % 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 25 50 75 100 velikost vkladu

30 Statistická pravděpodobnost úspěchu
Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku % 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 2,5 5 7,5 10 mil. Kč velikost vkladu

31 Statistická pravděpodobnost úspěchu
Negativní vztah k riziku Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku % 100 75 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 25 2,5 5 7,5 10 mil. Kč velikost vkladu

32 Subjektivně vnímaná pravděpodobnost úspěchu
Negativní vztah k riziku Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku % 100 75 Subjektivně vnímaná pravděpodobnost úspěchu 50 75 25 50 2,5 5 7,5 10 mil. Kč velikost vkladu

33 Subjektivně vnímaná pravděpodobnost úspěchu
Negativní vztah k riziku Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku % 100 50 75 25 Subjektivně vnímaná pravděpodobnost úspěchu 50 75 25 50 2,5 5 7,5 10 mil. Kč velikost vkladu

34 % Negativní vztah k riziku Neutrální vztah k riziku
Pozitivní vztah k riziku % 100 Statistická pravděpodobnost úspěchu 50 5 10 mil. Kč velikost vkladu


Stáhnout ppt "ROZHODOVÁNÍ Osnova: 1. Východiska"

Podobné prezentace


Reklamy Google