Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZHODOVÁNÍ Osnova: 1. Východiska 2. Organizační a procesní stránka rozhodování 3. Rozhodovací proces 4. Rozhodovací matice 5. Rozhodovací strom 6. Vztah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZHODOVÁNÍ Osnova: 1. Východiska 2. Organizační a procesní stránka rozhodování 3. Rozhodovací proces 4. Rozhodovací matice 5. Rozhodovací strom 6. Vztah."— Transkript prezentace:

1 ROZHODOVÁNÍ Osnova: 1. Východiska 2. Organizační a procesní stránka rozhodování 3. Rozhodovací proces 4. Rozhodovací matice 5. Rozhodovací strom 6. Vztah rozhodovatele k riziku

2 Rozhodování je volba mezi více variantami chování - osobní - politické - správní - velitelské - manažerské Oblasti rozhodování 1. VÝCHODISKA

3 ROZHODOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRÁNKA - informační zabezpečení - kvalifikační předpoklady - zájmová orientace PROCESNÍ STRÁNKA - cíle - varianty chování - kritéria - stavy okolí ROZHODOVÁNÍ individuální kolektivní Kdo? O čem?Jak? 2. ORGANIZAČNÍ A PROCESNÍ STRÁNKA ROZHODOVÁNÍ

4 rozšiřování zužování divergentní myšlení kreativita konvergentní myšlení logické sledování známých postupů D KG A HR Komplexní průběh rozhodovacího procesu čas 3. ROZHODOVACÍ PROCES

5 Cíl je žádoucí stav, který má nastat Cíle jsou v hierarchických vztazích v rovnocenných vztazích komplementárních konkurujících neutrálních Chceme-li dosáhnout cíl, musíme vyřešit (odstranit) problém D: FÁZE DEFINOVÁNÍ

6 V dané fázi se jedná o to, aby bylo zajištěno efektivní získávání informací byl určen vhodný rozsah informací byla provedena správná interpretace A: FÁZE ANALYZOVÁNÍ

7 Varianta chování je jedna z cest dosažení cíle, resp. jeden ze způsobů řešení problému Metody generování variant: systematicko-analytické Morfologická analýza stimulující intuici Brainstorming G: FÁZE GENEROVÁNÍ

8 Vytřídění – redukce počtu Utřídění - seskupování podle podobnosti K: FÁZE KLASIFIKACE

9 Kritérium je měřítko, pomocí něhož je možno vyjádřit stupeň naplnění cíle, resp. míru efektivnosti dosažení cíle Předběžné hodnocení Hodnocení rizika Podrobné hodnocení Stav okolí je množina faktorů, které v podstatné míře ovlivňují dosažení cíle. Jejich působení rozhodovatel nemůže ovlivnit. H: FÁZE HODNOCENÍ

10 pravděpodobnost rizikového faktoru negativní důsledek NE ANO malá velká zanedbatelný fatální ! ?

11 Rozhodování v podmínkách jistoty Stav okolí: jeden Pravděpodobnost výskytu: 100% Rozhodování v podmínkách rizika Stavů okolí: více Pravděpodobnost výskytu: je známa Rozhodování v podmínkách nejistoty Stavů okolí: více Pravděpodobnost výskytu: není známa

12 K1K2K3K4 v1v2v3v4 V1H11H12H13H14 V2H21H22H23H24 V3H31H32H33H34 Vícekriteriální rozhodování za podmínek jistoty (1) 4. ROZHODOVACÍ MATICE

13 K1K2K3K4 v1v2v3v41 V1 H11* v1H12* v2H13* v3H14* v4 ∑ ř. 1 V2 H21* v1H22* v2H23* v3H24* v4 ∑ ř. 2 V3 H31* v1H32* v2H33* v3H34* v4 ∑ ř. 3 Vícekriteriální rozhodování za podmínek jistoty (2)

14 S1S2S3 p1p2p3 V1H11H12H13 V2H21H22H23 V3H31H32H33 Jednokriteriální rozhodování za podmínek rizika (1)

15 S1S2S3 p1p2p31 V1 H11* p1H12* p2H13* p3∑ ř. 1 V2 H21* p1H22* p2H23* p3∑ ř. 2 V3 H31* p1H32* p2H33* p3∑ ř. 3 Jednokriteriální rozhodování za podmínek rizika (2)

16 K1K2K3K4 v1v2v3v4 V1H11H12H13H14 V2H21H22H23H24 V3H31H32H33H34 S1S2S3 p1p2p3 V1H11H12H13 V2H21H22H23 V3H31H32H33 Vícekriteriální rozhodování za podmínek jistoty Jednokriteriální rozhodování za podmínek rizika

17 S1 K1K2K3K4 p1v1v2v3v4 V1H11H12H13H14 V2H21H22H23H24 V3H31H32H33H34 Vícekriteriální rozhodování za podmínek rizika (1)

18 S1 K1K2K3K4 p1v1v2v3v4 V1H11H12H13H14 V2H21H22H23H24 V3H31H32H33H34 S2 K1K2K3K4 p2v1v2v3v4 V1H11H12H13H14 V2H21H22H23H24 V3H31H32H33H34 Vícekriteriální rozhodování za podmínek rizika (2)

19 S1 K1K2K3K4 p1 v1v2v3v4 V1H11H12H13H14 V2H21H22H23H24 V3H31H32H33H34 S2 K1K2K3K4 p2v1v2v3v4 V1H11H12H13H14 V2H21H22H23H24 V3H31H32H33H34 S3 K1K2K3K4 p3 v1v2v3v4 V1H11H12H13H14 V2H21H22H23H24 V3H31H32H33H34 Vícekriteriální rozhodování za podmínek rizika (3)

20 S1S2S3 V1H11H12H13 V2H21H22H23 V3H31H32H33 Jednokriteriální rozhodování za podmínek nejistoty Pravidlo „maxi-min“..... řádkové minimum Pravidlo „maxi-max“..... řádkové maximum Hurwiczovo pravidlo..... Ua = . Rmax + (1 -  ). Rmin Laplaceovo pravidlo..... stejná pravděpodobnost

21 5. ROZHODOVACÍ STROM

22 100 0 50 % 0 100Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu 25 75 2575 Výhra = 100 Kč 6. VZTAH ROZHODOVATELE K RIZIKU

23 100 0 50 % 0 100Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu 25 75 2575 Výhra = 100 Kč

24 100 0 50 % 0 100Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu 25 75 2575 Výhra = 100 Kč

25 100 0 50 % 0 100Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Neutrální vztah k riziku 25 75 2575

26 100 0 50 % 0 100Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Neutrální vztah k riziku 25 75 2575

27 100 0 50 % 0 100Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Neutrální vztah k riziku 25 75 2575

28 100 0 50 % 0 100Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Neutrální vztah k riziku 25 75 2575

29 100 0 50 % 0 100Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Neutrální vztah k riziku 25 75 2575

30 100 0 50 % 0510mil. Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku 25 75 2,57,5

31 100 0 50 % 0510mil. Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Negativní vztah k riziku Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku 25 75 2,57,5

32 100 0 50 % 0510mil. Kč Subjektivně vnímaná pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Negativní vztah k riziku Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku 50 25 75 2,57,5

33 100 0 50 % 0510mil. Kč Subjektivně vnímaná pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Negativní vztah k riziku Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku 50 25 75 25 50 2,57,5

34 100 0 50 % 0510mil. Kč Statistická pravděpodobnost úspěchu velikost vkladu Negativní vztah k riziku Neutrální vztah k riziku Pozitivní vztah k riziku


Stáhnout ppt "ROZHODOVÁNÍ Osnova: 1. Východiska 2. Organizační a procesní stránka rozhodování 3. Rozhodovací proces 4. Rozhodovací matice 5. Rozhodovací strom 6. Vztah."

Podobné prezentace


Reklamy Google