Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu1 Měření proudu etalon proudu stejnosměrný proud střídavý proud Bc. David FURKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu1 Měření proudu etalon proudu stejnosměrný proud střídavý proud Bc. David FURKA."— Transkript prezentace:

1 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu1 Měření proudu etalon proudu stejnosměrný proud střídavý proud Bc. David FURKA

2 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu2 Definice veličiny, etalon proudu Proud 1 A - 2 rovnoběžné vodiče, nekonečná délka, zanedbat. průřez - síla F=2*10 -7 N působící na 1 m délky obou vodičů Etalon proudu – Rayleighovy proudové váhy 2 pevné cívky, 1 pohyblivá cívky do série přesnost 10 -6 velmi drahé, nepřenosné nároky na přesnost konstrukce používá se jako primární etalon NC

3 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu3 Měření stejnosměrného proudu nA až mA - měřicí převodník proudu na napětí s OZ < nA - - OZ nelze použít (vstupní klidové proudy…) - měří se úbytek napětí na vysokoohmovém rezistoru modulačním voltmetrem 10 mA až 20 A- běžné magel. MP a multimetry s bočníkem > 20 A- s použitím externích bočníků (velikost, chlazení)

4 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu4 Bezkontaktní měření velkých proudů I. Využívá se Hallovy sondy Hallova- lineární převodník B na U H sonda - polovodičová destička (d=10 -1 mm) v magnetickém poli, proud I s - mag. pole B + I S vnucený polovodiči  Hallovo napětí U H - měřený proud I x  mag. indukce B  U H = f(I x ) (lineární) k – materiál, rozměry, struktura

5 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu5 Bezkontaktní měření velkých proudů II. Použití Hallovy sondy el. proud I X  mag. pole B  u H  u A měření DC a AC proudu (do 25 kHz) periodické i neperiodické průběhy 1 mA až 1 MA klešťový ampérmetr s HS  (mag.obvod jako u běžných klešť.Am) digitální výstup, někdy analog.pro osciloskop přesnost 1 %

6 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu6 Měření střídavého el. proudu do 10 -2 A- měřicí převodník s OZ(10 4 Hz) do 20 A - magel. a elmag. MP (50 Hz) 10 -100 A - s vnějšími bočníky(do 10 3 Hz) 10 1 A- komparátory DC a AC I(10 6 Hz) do 10 5 A - měřicí transform. proudu (50 Hz) do 10 5 A - klešťové ampérmetry(50 Hz) do 10 6 A- MP s Hallovou sondou (do 25 KHz)

7 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu7 Komparátor DC a AC proudu srovnává účinky DC a efektivní hodnoty AC proudu  měří ef.hod. I Postup přepínač – poz.1  AC proud ohřeje TČ  U t >0  změna U p  U IV =0 přepínač – poz.2  DC proud ohřeje TČ  U t >0  změna I N  U IV =0  obvod TČ je vyvážen jen při určité teplotě (určitém DC nebo AC proudu – ef. hodnotě)  i pro měření AC napětí  kmitočty 10 5 Hz i vyšší

8 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu8 Měřicí transformátor proudu (MTP) transformuje el.proud harmonického průběhu za účelem měření proud musí mít nulovou stejnosměrnou složku! PROVEDENÍ: laboratorní, podpěrné, tyčové, násuvné, prstencové jmenovité zátěže 2,5 – 5 – 10 – 15 – 30 – 60 – 120 VA třídy přesnosti 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 3 % Primární vinutí většinou malý počet závitů svorky se označují K a L Sekundární vinutí většinou větší počet závitů než primár co nejmenší impedance, svorky značíme k a l při zatížení se sekundár nesmí rozpojit (hrozí zničení izolace sekundárního vinutí, zranění obsluhy apod.) paralelně k vinutí je zkratovací kontakt sekundární proud – typicky 5 A (výjimečně 1 A)

9 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu9 Měřicí transformátor proudu (MTP) Pro změny rozsahů AC Ametrů a Wmetrů (PC) zapojení sériově se zátěží vstupní svorky K,L a výstupní k,l převod chyba převodu úhlová chyba – [´]  úhel mezi fázory I 1 a I 21 Pro max. přesnostMag. obvod (jádro) min. sekund. impedance Z 2 - min. magnetický odpor min. induk. napětí U i  bez vzduch.mezer,max.průřez min. proud I μ (I Fe lze zanedbat)  max. permeabilita - obvykle prstencový tvar - vinuté feromagnet. páskem

10 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu10 MTP – zapojení do měřeného obvodu Úprava proudu pro AmetrÚprava proudu pro Wmetr pro větší proudy- pro větší rozsahy proudové cívky Ametr měří I 2 = I 1 * p- Wmetr měří P MTP =P z *p pro zjištění I 1 – výpočet- pro zjištění P z - výpočet

11 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu11 MTP – náhradní schéma Indexace: 1 – primární veličiny 2 – sekundární veličiny (přepočtené) Fe – ztráty v železe μ – magnetizace jádra R 1 – ohmický odpor primárního vinutí X L1 – rozptylová reaktance prim.vinutí Laboratorní MTP - jeden nebo více závitů primárního vinutí - více rozsahů – více primárních vinutí Podpěrné, tyčové MTP - jeden závit prim. vinutí, jeden měř. rozsah Násuvné, prstencové MTP - jeden závit – není vestavěn - jeden měřicí rozsah

12 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu12 Laboratorní MTP vícerozsahový

13 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu13 MTP – konstrukční typy MO PV SV Podpěrné Tyčové Násuvné

14 VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu14 Klešťový ampérmetr MTP s rozevíratelným mag. obvodem (čelisti kleští) vodič se obemkne čelistmi – primární vinutí na mag. obvodu navinuto sekundární vinutí  AMP nebo ADP + ČMP změna rozsahu – přepnutí odbočky sek. vinutí sek.vinutí rozloženo po celé délce mag.obvodu vzduchová mezera  menší přesnost (2,5) chyba fáze 60´ až 200´


Stáhnout ppt "VOŠ a SPŠ VarnsdorfMěření el. proudu1 Měření proudu etalon proudu stejnosměrný proud střídavý proud Bc. David FURKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google