Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt GINIE - role a přínosy CAGI při vytváření Evropské geoinformační sítě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt GINIE - role a přínosy CAGI při vytváření Evropské geoinformační sítě."— Transkript prezentace:

1 Eva.Pauknerova@cagi.cz Jiri.Horak@vsb.cz Projekt GINIE - role a přínosy CAGI při vytváření Evropské geoinformační sítě

2 Zapojení do mezinárodních aktivit CAGI člen „kandidát“ EUROGI

3 Formy zapojení do mezinárodních aktivit a)Prezentace výsledků dosažených v ČR b) Účast při tvorbě srovnávacích studií (zaměřené na členské země EUROGI a/nebo na kandidátské země před vstupem do EU) c) Výměna zkušeností mezi jednotlivými zeměmi nebo jejich skupinami (AGI, HUNAGI, RAVI, AFIGEO, GeoForum aj.) d) Účast v mezinárodních projektech - účast v projektu GINIE zahrnuje a; b; c; e e) Účast na konzultacích nebo přípravě doku- mentů s evropskou působností (INSPIRE)

4 Evropský projekt Geographic Information Network in Europe V březnu ´02 CAGI vybrána za řešitele 2 subprojektů

5 Podprojekty GINIE a zapojení prezentace projektů a metaIS 29.září - 1.října v Praze (Paříž, 27.-28.5.2002) ( Ispra, 6.-8.5.2002) (Dublin, 4.-7.7.) (Mnichov, 21.-23.1.2003) (Budapešť, 15.-17.9.) (Řím, březen 2003) Účast českých zástupců byla možná díky programu Access Networking

6 Širší rámec workshopů GINIE - vazba na oficiální struktury na úrovni EU a jednotlivých států  “SDI” - Ispra; “Data Policies” - Paříž  oba workshopy časovány tak, aby předcházely klíčovým jednáním v procesu tvorby a projednávání dokumentů INSPIRE ;  výstupy prezentovány na těchto jednáních; účast vedoucích příslušných WGs na wokshopech GINIE  Evropská směrnice PSI diskutována na všech WS  eEUROPE 2002: „EXPLOITATION OF PUBLIC SECTOR INFORMATION“ s cílem: (i) posílit rozvoj služeb poskytova- ných soukromým sektorem nad datovými zdroji veřejného sektoru; (ii) zvýšit konkurence schopnost evropských zemí a EU °Přístup ke geoinformacím pořízeným veřejným sektorem

7 Širší rámec workshopů GINIE - vazba na oficiální struktury na úrovni EU a jednotlivých států pokračování ”GI Capacity Building in the EU Accession Period”  Praha, 29.září - 1.říjen 2002; záštita ministra V. Mlynáře  místní organizátor: CAGI; účast zástupců Nemofora  Evropská komise zastoupena Delegací EK v Praze a výzkumným centrem EC-JRC v Ispře; zastoupeno 16 zemí  souhrnná zpráva do konce dubna, srovnávací technická zpráva do konce května 2003

8 Výstupy workshopů strukturované přehledy za jednotlivé země zpracovány předem a prezentovány na WS; diskuse o +/- a formulace závěrů a doporučení; Souhrnná zpráva - o průběhu projektu a přehled doporučení (v angličtině) Technická zpráva - podrobná srovnávací studie (v angličtině) překlady do různých evropských jazyků postupně k dispozici na webových stránkách www.cagi.cz a www.ec-gis.org/ginie

9

10

11 Výstupní zprávy workshopů a jejich publikace, překlady, distribuce a užití na národní a EU úrovni www.ec-gis.org/GINIE www.CAGI.cz www.EUROGI.org

12 „Case Studies“ - prezentace výsledků z ČR v zahraničí 1) Atlas ŽP Prahy 2) Viniční trati 3) povodně 2002 4) příklady MIDAS a JANITOR pro INSPIRE v praxi

13 WEBCASTLE - evidence a vyhledávání případových studií metainformační systém s využitím internetových technologií (WWW) ISO 19115 případové studie dokumentují využívání GIT v různých oblastech příprava členové EUROGI –Bližší informace vedoucí subprojektu: jiri.horak@vsb.cz

14 ERA model v CASE studiu

15 WEBCASTLE - evidence a vyhledávání případových studií

16 Děkuji za pozornost. eva.pauknerova@cagi.cz www.cagi.cz


Stáhnout ppt "Projekt GINIE - role a přínosy CAGI při vytváření Evropské geoinformační sítě."

Podobné prezentace


Reklamy Google