Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fagocytóza = základní nástroj nespecifické imunity (společně s komplementem) fagocytující buňky proces fagocytózy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fagocytóza = základní nástroj nespecifické imunity (společně s komplementem) fagocytující buňky proces fagocytózy."— Transkript prezentace:

1 Fagocytóza = základní nástroj nespecifické imunity (společně s komplementem)
fagocytující buňky proces fagocytózy

2 Fagocytující buňky Neutrofily: ničí extracelulární bakterie, nepotřebují aktivační signály monocyty - makrofágy: pozůstatky vlastních buněk a intracelulární bakterie, žijí delší dobu, potřebují aktivační signály od T lymfocytů (INF-γ,TNF), prezentace antigenu dendritické buňky: prezentace antigenu

3 „první linie” při infekci fagocytují dokud nezahynou
Granulocyty „první linie” při infekci fagocytují dokud nezahynou hnis je tvořen mrtvými granulocyty                                                                                 

4 Makrofágy ("big eaters") pomalejší odpověď oproti granulocytům, ale jsou větší, žijí déle, a mají větší kapacitu. Makrofágy hrají klíčovou roli v aktivaci dalších kompnet imunitního systému. Makrofágy „začínají”jako buňky krevního řečiště: monocyty. Monocyty, které opouštějí krevní řečiště se mění na makrofágy.

5 dendritické buňky fagocytující a antigen prezentující buňky, významné v protinádorové imunitě

6 Lokalizované formy makrofágů

7 Fáze fagocytózy migrace do místa zánětu rozpoznávaní antigenu vlastní fagocytóza baktericidní mechanismy

8 Migrace do místa poškození a infekce
neutrofily a monocyty: cirkulující 7 %, v kostní dřeni 93% tento poměr se při zánětu mění fagocyty se zachycují na povrchu endotelií a diapedézou (extravazací) prostupují do tkání, kde je jejich pohyb řízen chemotakticky

9 Přichycení na endotel- adhezní molekuly
endotel leukocyt selektiny + sacharidové struktury neutrofilu (sialyl Lewis antigen) = rolling ICAM β 2 integriny (CD 11/CD 18) na neurofilech VCAM β 1 integriny na monocytech a eozinofilech

10 Adheze na cévní stěnu

11 Pohyb ve tkáni, chemotaxe
receptory pro chemotaktické faktory: IL-8: pro neutrofily C3a, C5a: fragmenty komplemenntu leukotrien B4 faktor aktivující destičky (PAF) bakteriální proteiny (fMLP)

12 diapedéza, chemotaxe

13 Rozpoznávací mechanismy fagocytů
PAMP pathogen associated molecular pattern PRR pathogen recognition receptor

14 Rozpoznávací mechanismy fagocytů
PAMP ( pathogen associated molecular pattern) Manóza – kvasinky Lipopolysacharidy G- bakterie Kyselina teichoová G+ bakterie

15 Rozpoznávací mechanismy fagocytů
PRR (pathogen recognition receptor) Toll receptory lektiny = proteiny schopné vázat sacharidy manózový receptor galaktózový receptor CD14 - receptor pro lipopolysacharidy scavengerové (uklízecí) receptory

16 Opsonizace „ochucení“ opsoniny- protilátky - Fc receptory fagocytů
komplement - receptor pro C3

17

18 proces vlastní fagocytózy
první kontakt prostřednictvím povrchových receptorů (PAMP + PRR) obchvacování pseudopodiemi - interakce dalších receptorů a přeskupování intracelulárních filament vede k tvorbě fagosomu fagosom + lysosom = fagolysosom

19 Jednotlivé kroky fagocytózy

20 baktericidní mechanismy
na kyslíku nezávislé: baktericidní látky (defenziny), hydrolytické enzymy(kathepsiny, lysozym) na kyslíku závislé: katalyzované NADPH oxidázou: NADPH + O2 = NADP + superoxidový radikál O2- a další reaktivní kyslíkové radikály oxid dusný

21 Intracelulární metabolické změny

22 Prezentace antigenu

23

24


Stáhnout ppt "Fagocytóza = základní nástroj nespecifické imunity (společně s komplementem) fagocytující buňky proces fagocytózy."

Podobné prezentace


Reklamy Google