Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fagocytóza = základní nástroj nespecifické imunity (společně s komplementem) n fagocytující buňky n proces fagocytózy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fagocytóza = základní nástroj nespecifické imunity (společně s komplementem) n fagocytující buňky n proces fagocytózy."— Transkript prezentace:

1 Fagocytóza = základní nástroj nespecifické imunity (společně s komplementem) n fagocytující buňky n proces fagocytózy

2 Fagocytující buňky n Neutrofily: ničí extracelulární bakterie, nepotřebují aktivační signály n monocyty - makrofágy: pozůstatky vlastních buněk a intracelulární bakterie, žijí delší dobu, potřebují aktivační signály od T lymfocytů (INF-γ,TNF), prezentace antigenu n dendritické buňky: prezentace antigenu

3 Granulocyty „první linie” při infekci fagocytují dokud nezahynou hnis je tvořen mrtvými granulocyty

4 Makrofágy ("big eaters") pomalejší odpověď oproti granulocytům, ale jsou větší, žijí déle, a mají větší kapacitu. Makrofágy hrají klíčovou roli v aktivaci dalších kompnet imunitního systému. Makrofágy „začínají”jako buňky krevního řečiště: monocyty. Monocyty, které opouštějí krevní řečiště se mění na makrofágy.

5 dendritické buňky fagocytující a antigen prezentující buňky, významné v protinádorové imunitě

6 Lokalizované formy makrofágů

7 Fáze fagocytózy n migrace do místa zánětu n rozpoznávaní antigenu n vlastní fagocytóza n baktericidní mechanismy

8 Migrace do místa poškození a infekce n neutrofily a monocyty: cirkulující 7 %, v kostní dřeni 93% tento poměr se při zánětu mění n fagocyty se zachycují na povrchu endotelií a diapedézou (extravazací) prostupují do tkání, kde je jejich pohyb řízen chemotakticky

9 Přichycení na endotel- adhezní molekuly endotel leukocyt selektiny + sacharidové struktury neutrofilu (sialyl Lewis antigen) = rolling ICAM-1 + β 2 integriny (CD 11/CD 18) na neurofilech VCAM-1 + β 1 integriny na monocytech a eozinofilech

10 Adheze na cévní stěnu

11 Pohyb ve tkáni, chemotaxe receptory pro chemotaktické faktory: n IL-8: pro neutrofily n C3a, C5a: fragmenty komplemenntu n leukotrien B4 n faktor aktivující destičky (PAF) n bakteriální proteiny (fMLP)

12 diapedéza, chemotaxe

13 Rozpoznávací mechanismy fagocytů n PAMP pathogen associated molecular pattern n PRR pathogen recognition receptor

14 Rozpoznávací mechanismy fagocytů n PAMP ( pathogen associated molecular pattern) n Manóza – kvasinky n Lipopolysacharidy G- bakterie n Kyselina teichoová G+ bakterie

15 Rozpoznávací mechanismy fagocytů PRR (pathogen recognition receptor) n Toll receptory n lektiny = proteiny schopné vázat sacharidy manózový receptor galaktózový receptor n CD14 - receptor pro lipopolysacharidy n scavengerové (uklízecí) receptory

16 Opsonizace n „ochucení“ n opsoniny- protilátky - Fc receptory fagocytů komplement - receptor pro C3

17

18 proces vlastní fagocytózy n první kontakt prostřednictvím povrchových receptorů (PAMP + PRR) n obchvacování pseudopodiemi - interakce dalších receptorů a přeskupování intracelulárních filament vede k tvorbě fagosomu n fagosom + lysosom = fagolysosom

19 Jednotlivé kroky fagocytózy

20 baktericidní mechanismy n na kyslíku nezávislé: baktericidní látky (defenziny), hydrolytické enzymy(kathepsiny, lysozym) n na kyslíku závislé: katalyzované NADPH oxidázou: NADPH + O 2 = NADP + superoxidový radikál O 2 - a další reaktivní kyslíkové radikály n oxid dusný

21 Intracelulární metabolické změny

22 Prezentace antigenu

23

24 n http://www.youtube.com/watch?v=suCKm97y vyk http://www.youtube.com/watch?v=suCKm97y vyk n http://www.youtube.com/watch?v=I9zSe0qm XGw. http://www.youtube.com/watch?v=I9zSe0qm XGw


Stáhnout ppt "Fagocytóza = základní nástroj nespecifické imunity (společně s komplementem) n fagocytující buňky n proces fagocytózy."

Podobné prezentace


Reklamy Google