Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO Prezident republiky JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO Prezident republiky JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO Prezident republiky JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

2 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak @ mail. vsfs.cz :: Prezident republiky Hlava třetí Ústavy (Moc výkonná) - čl. 54 – 66 Ústavy - hlava státu (čl. 54 odst. 1 Ústavy) - reprezentativní úloha (ČR je parlamentní republika) - poměrně silné postavení v některých pravomocech (to se týká zejména nekontrasignačních pravomocí prezidenta) Volitelný: bezúhonný občan ČR, který již dosáhl věku 40 let Prezident volen - dříve na společné schůzi PS a Senátu - v současnosti prostřednictvím přímé volby - na funkční období 5 let - maximálně dvakrát po sobě Prezident není z výkonu funkce odpovědný (čl. 54/3 Ústavy) (za výkon kontrasignačních pravomocí odpovídá vláda)

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Prezident republiky Prezident se ujímá funkce složením slibu při odmítnutí slibu či jeho složení s výhradou se hledí na prezidenta, jako by nebyl zvolen (čl. 60 Ústavy) Část kompetencí prezidenta může převzít předseda vlády a předseda PS (nebo předseda Senátu) (čl. 66 Ústavy) To je možné v situaci, kdy: a) funkce prezidenta není obsazena b) prezident není způsobilý vykonávat svůj mandát a zároveň se na tom usnesení komor prezident se může obrátit na ÚS, aby usnesení zrušil

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Prezident republiky Hmotněprávní exempce prezidenta republiky po dobu výkonu funkce nelze jej zadržet ani stíhat pro trestný čin či jiný delikt (omezení přinesl ústavní zákon č. 71/2012 Sb.) Ústavní žaloba na prezidenta (čl. 65 Ústavy) - může podat pouze Senát ČR se souhlasem PS a) pro velezradu (jednání proti svrchovanosti a celistvosti republiky či jejímu demokratickému řádu) b) pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku - rozhoduje o ní Ústavní soud v rámci zvláštního procesu - sankcí pouze ztráta úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Prezident republiky Volba prezidenta republiky Parlamentem volí jej obě komory – (až) tři kola volby právo navrhovat kandidáty – 10 poslanců či 10 senátorů První kolo – většina hlasů všech členů PS i Senátu počítaných v každé komoře zvlášť (do druhého kola jen dva kandidáti) Druhé kolo – většina hlasů přítomných členů PS a Senátu počítaných v každé komoře zvlášť Třetí kolo – většina hlasů přítomných členů PS a Senátu počítaných dohromady Pokud prezident není zvolen ani ve třetím kole – nová volba

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Prezident republiky Přímá volba prezidenta republiky všeobecné, přímé a tajné volby (právo volit občané od 18 let) dvoukolové volby (obdobně jako u voleb do Senátu) již v 1. kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu platných hlasů do 14 dní druhé kolo, postupují dva kandidáti s nejvíce hlasy kandidáta musí navrhnout 10 senátorů, 20 poslanců nebo 50 000 občanů ČR s právem volit prezidenta

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Prezident republiky Kontrasignační pravomoci prezidenta - podmínkou platnosti spolupodpis předsedy vlády (za výkon těchto pravomocí odpovídá vláda) Výčet v čl. 63 odst. 1 Ústavy – další může založit běžný zákon a) prezident zastupuje stát navenek (přijímá cizí a pověřuje naše vyslance, vede za ČR politická jednání) b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy (tuto pravomoc může přenést na vlády či jednotlivého jejího člena) c) je vrchním velitelem ozbrojených sil (jmenuje a povyšuje generály, schvaluje vojenské řády aj.) d) vyhlašuje volby do PS a do Senátu e) jmenuje soudce f) vyhlašuje amnestii

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Prezident republiky Nekontrasignační pravomoci prezidenta - vykonává prezident republiky na základě svého uvážení (není zde podmínka návrhu nebo spolupodpisu) Taxativní výčet v čl. 62 Ústavy a) jmenuje předsedu a členy vlády, odvolává přijímá demisi vlády a jednotlivých jejích členů b) podepisuje zákony, příp. je vrací Parlamentu c) svolává PS – do 30 dnů od voleb d) rozpouští PS, jsou-li splněny podmínky e) jmenuje soudce ÚS, předs. a místopředs. NS a NSS f) agraciace - odpuštění či zmírnění trestu ulož. soudem abolice - trestní stíhání nezačne, popř. nepokračuje rehabilitace - zahlazení odsouzení


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO Prezident republiky JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google