Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Mikroekonomie evropské integrace. 2 S a D diagramy D křivka, MU D křivka, MU –zákazník poptává takové Q, kdy p = MU S křivka, MC S křivka, MC –firma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Mikroekonomie evropské integrace. 2 S a D diagramy D křivka, MU D křivka, MU –zákazník poptává takové Q, kdy p = MU S křivka, MC S křivka, MC –firma."— Transkript prezentace:

1 2. Mikroekonomie evropské integrace

2 2 S a D diagramy D křivka, MU D křivka, MU –zákazník poptává takové Q, kdy p = MU S křivka, MC S křivka, MC –firma nabízí takové Q, kdy p = MC

3 3 Analýza bohatství D S p* 12 12 a b c d mu mc 1 23 3 1 2 1,2,3 – přebytek spotřebitele (mu > p*) 1,2,3 – přebytek spotřebitele (mu > p*) 1,2,3 – přebytek výrobce (mc < p*) 1,2,3 – přebytek výrobce (mc < p*) q*

4 4 Poptávková importní křivka MD H p* p' p'' DHDH SHSH MD H = domácí poptávka po importu P*  S H = D H, M = 0 (na MD H, 1) P'  S H < D H, M = M' (na MD H, 3) P''  S H < D H, M = M'' (na MD H, 2) 2 1 3 M'M''0Z'C'C''Z'' M' = C' - Z' M'' = C'' - Z''

5 5 Analýza bohatství p* p' p'' p' DHDH SHSH A B C D C E MD H E = B + D M'M''0Z'C'C''Z''  z p' na p''   přebytku spotřebitele doma o A+B+C+D,  přebytku výrobce doma o A,  celkového bohatství domácích subjektů o B+C+D

6 6 MD H křivka křivka mezní užitečnosti z importovaného zboží křivka mezní užitečnosti z importovaného zboží –rozdíl mezi D H a S H –S H = MC H, D H = MU H –MU H – MU C = čistý mezní zisk M = nižší domácí výroba = nižší náklady M = nižší domácí výroba = nižší náklady M = vyšší domácí spotřeba = vyšší užitek M = vyšší domácí spotřeba = vyšší užitek

7 7 Trade volume a border price efekt p'' p' C E MD H M'M''0  z p' na p''  border price efekt ztráta přebytku C ztráta přebytku C ztráta vyvolána vyššími import cenami ztráta vyvolána vyššími import cenami M'' * ( p'' - p') M'' * ( p'' - p') import volume efekt ztráta přebytku E ztráta přebytku E ztráta vyvolána poklesem import množství ztráta vyvolána poklesem import množství [(M' – M'') * (p'' – p')]/2 [(M' – M'') * (p'' – p')]/2

8 8 Nabídková importní křivka MS H p* p' p'' DFDF SFSF 2 1 3 X'X''0Z'C'C''Z'' X' = Z' - C' X'' = Z'' - C'' XS F = zahraniční nabídka exportu (MS H ) P*  S F = D F, X = 0 (na XS F, 1) P'  S F > D F, X = X' (na XS F, 2) P''  S F > D F, X = X'' (na XS F, 3)

9 9 Analýza bohatství p* p' p'' DFDF SFSF X'X''0Z'C'C''Z'' XS F (MS H ) B AD CE D F F = C + E  z p' na p''   přebytku spotřebitele v export zemi o A+B,  přebytku výrobce v export zemi o A+B+C+D+E,  celkového bohatství zahraničních subjektů o C+D+E

10 10 MS H křivka křivka mezního zisku plynoucího z exportu křivka mezního zisku plynoucího z exportu identická s XS F - zahraniční nabídka exportu identická s XS F - zahraniční nabídka exportu

11 11 MD-MS diagram DHDH SHSH Z Q MS MD import C M euro p H,euro p FT p FT = cena volného obchodu (MD=MS) p* = cena při restrikci obchodu (D H =S H ) p*

12 12 MFN (most favoured nation) analýza nediskriminační liberalizace obchodu nediskriminační liberalizace obchodu –překážky obchodu odstraňovány pro všechny stejně nediskriminační protekcionismus nediskriminační protekcionismus –překážky obchodu uvalovány na všechny stejně

13 13 Cenové a množstevní efekty z cel papa p' p'-T T MD X a = M a XS=MS MS MS' = MS + T 1 2 pa+Tpa+T p FT X FT = M FT T X' = M' MaMa M' M FT pFpF pHpH XFXF MHMH Výsledné efekty  p H z p FT na p'  p H z p FT na p'  p F z p FT na (p'–T)  p F z p FT na (p'–T)  M H z M FT na M '  M H z M FT na M '  tržeb domácích výrobců  tržeb domácích výrobců  domácí spotřeby  domácí spotřeby

14 14 Analýza bohatství při zavedení cel p' MD XS=MS MS p FT M FT = X FT X' M' = X' X FT pFpF pHpH XFXF MHMH papa pHpH XFXF p'-T MD p'-T p' p FT M FT = X FT M' = X' B AA BB C C D D Zahraničí -B-D -B-DDoma soukromá sféra -A-C stát +A+B celkem B-C (+,-) Globálně zahraničí -B-D doma B-C celkem -D-C (-)

15 15 MFN cla dochází k redistribuci bohatství dochází k redistribuci bohatství celkový efekt na domácí ekonomiku nejistý celkový efekt na domácí ekonomiku nejistý – závisí na sklonu MD, MS – závisí na velikosti T celkový globální efekt vždy negativní celkový globální efekt vždy negativní

16 16 Typy protekcionismu DCR (domestically captured rent) bariéry DCR (domestically captured rent) bariéry – renta pro domácí ekonomiku – cla, kvóty vlastní-li licenci domácí importní firma FCR (foreign captured rent) bariéry FCR (foreign captured rent) bariéry – renta pro zahraniční ekonomiku – kvóty vlastní-li licenci zahraniční exportní firma frikční bariéry frikční bariéry – nevytváří rentu – certifikace, zdravotní limity, byrokratické překážky

17 17 DCR bariéry p' MS p FT M FT euro MHMH MD p'-T M' A B C D cla - rentu A+B obdrží vláda - rentu A+B obdrží vládakvóta - rentu A+B obdrží vlastník licence (domácí importér) - rentu A+B obdrží vlastník licence (domácí importér)

18 18 FCR bariéry p' MS p FT M FT euro MHMH MD p'-T M' A B C D kvóta - rentu A+B obdrží vlastník licence (zahraniční exportér) - rentu A+B obdrží vlastník licence (zahraniční exportér)

19 Preferenční diskriminace Preferenční diskriminace

20 20 PTA (Preferential Trade Arrangement ) diskriminační liberalizace obchodu diskriminační liberalizace obchodu –překážky obchodu odstraňovány pouze určitým zemím diskriminační protekcionismus diskriminační protekcionismus –překážky obchodu uvalovány s výjimkou určitých zemí

21 21 PTA diagram, MFN cla p'-T MD XS P MS MS MFN p FT pFpF pHpH p'-T XS R p FT T pFpF X' R XRXR XPXP X' P M' M'= X P + X R p' p'-T RoW exportpartner exportdomácí import Partner (P)Ne-partner (RoW)Doma (H) volný obchod: p FT, X R, X P, M MFN cla: p ' (H), p'-T(RoW, P), X' R, X' P, M'

22 22 PTA diagram, z MFN na PTA cla MD XS P MS MS MFN pFpF pHpH p'-T XS R pFpF X' R X'' P X' P M' p' X(RoW)X(P)M(H) Partner (P)Ne-partner (RoW)Doma (H) MS PTA T p'' p''-T T X'' R M''  p z p' na p''  M z M' na M''  p z p'-T na p''  X z X' P na X'' P  p z p'-T na p''-T  X z X' R na X'' R

23 23 Efekty tvorby obchodu a přesunu obchodu Tvorba obchodu (trade creation) Tvorba obchodu (trade creation) –růst importu z M' na M'' –  množství nakupovaného za nižší MC (P) oproti vyšším MC (H)   bohatství Přesun obchodu (trade diversion / supply switching) Přesun obchodu (trade diversion / supply switching) –pokles exportu u RoW z X' R na X'' R (  X (P) na úkor  X (RoW)) –  množství nakupovaného za vyšší MC (P) oproti nižším MC (RoW)   bohatství

24 Trade creation + trade diversion v ES 24

25 25 Analýza bohatství - PTA MD XS P MS pFpF pHpH p'-T XS R pFpF X' R X'' P X' P M' p' X(RoW)X(P)M(H) Partner (P)Ne-partner (RoW) Doma (H) p'' p''-T X'' R M'' p'-T p''-T X'' R ED C A B (+)price efekt (+)volume efekt  + D (-) price efekt (-) volume efekt  - E (+) volume efekt -  o A (-) price efekt -  o C (+) price efekt -  o B  +A+B-C  o D  o E

26 26 Doma (H) Partner (P) Ostatní RoW zboží 1 zboží 2 zboží 3 Analýza celní unie (CU) ● FTA uvnitř zóny ● společný vnější celní sazebník ● předpoklady analýzy ▬ země H, P tvoří CU ▬ země RoW stojí vně ▬ původně H, P, RoW MFN cla na všechny importy

27 27 Analýza bohatství - CU MD XS P MS pFpF pHpH p'-T XS R pFpF X' R X'' P X' P M' p' X(RoW)X(P)M(H) zboží 2 pro H zboží 1 pro P zboží 1&2 pro RoW p'' p''-T X'' R M'' p'-T p''-T X'' R ED C A B zboží 1 pro H zboží 2 pro P import trh: +A+B-C export trh: +D import trh: +A+B-C export trh: +D import trh: beze změn export trh: -E(P)-E(H)

28 28 Analýza bohatství - CU XS D1D1 C2C2 B MD D2D2 p'' p' p'-T p''-T p'' X'' R X'' P X' P M' C1C1 A XM euro ztráta C 1 (zb.1) = zisk D 1 (zb.2) čistý efekt (H): +A+B+D 2 -C 2

29 29 Efekty CU CU je pro H zemi přínosnější než jednostranné snížení cel pro partnera CU je pro H zemi přínosnější než jednostranné snížení cel pro partnera –+A+B-C (jednostranné snížení cel) –+A+B+D2-C2 (CU) CU je pro RoW zemi horší než jednostranné snížení cel H země pro P zemi CU je pro RoW zemi horší než jednostranné snížení cel H země pro P zemi –-E (jednostranného snížení cel) –-E-E (CU)

30 30 Sekundární efekty CU RoW bylo donuceno k  X RoW bylo donuceno k  X M zůstalo beze změn M zůstalo beze změn  Krátké období: obchodní deficit je pravděpodobná depreciaci měny je pravděpodobná depreciaci měny  p X  p X  p M  p M  dlouhé období: bilance obchodu se vyrovná

31 31 Frikční liberalizace cenový efekt a efekt objemu (price + volume effect) cenový efekt a efekt objemu (price + volume effect) – analogické preferenční liberalizaci – celkově oba efekty vždy pozitivní efekty bohatství efekty bohatství – analogické preferenční liberalizaci – navíc není přítomna ztráta celního výnosu

32 32 Analýza bohatství – frikční liberalizace XS D MD p'' p' p'-T p''-T p'' X'' R X'' P X' P M' F A XM euro čistý efekt (H): +A+F+D

33 33 CU x FTA 1957 se země v Římské smlouvě zavázaly k vytvoření CU (v rámci EEC) 1957 se země v Římské smlouvě zavázaly k vytvoření CU (v rámci EEC) 1960 se jiné země zavázaly k vytvoření FTA (v rámci EFTA) 1960 se jiné země zavázaly k vytvoření FTA (v rámci EFTA)

34 34 Přesun obchodu cla mezi zeměmi navzájem odstraněna cla mezi zeměmi navzájem odstraněna cla vůči třetím zemím různá cla vůči třetím zemím různá  celní spekulace (dovážet přes zemi s nejnižšími cly) = trade deflection způsoby eliminace celních spekulací způsoby eliminace celních spekulací  vytvoření CU  rules of origin

35 35 Pravidla původu (Rules of origin) pravidla bezcelního obchodu v rámci FTA pravidla bezcelního obchodu v rámci FTA bez cla se obchodují výrobky vyrobeny na území FTA bez cla se obchodují výrobky vyrobeny na území FTA –problémem je určení místa výroby (např. počítač ve Švýcarsku sestaven z asijských komponent) zboží je klasifikováno a podle ní se pak obchoduje s nebo bez cel zboží je klasifikováno a podle ní se pak obchoduje s nebo bez cel –problémem je obcházení klasifikací (např. monitory podléhají clům, v sestavě jsou již kancelářskou technikou a exportují se bezcelně)

36 36 Problémy pravidel původu dodatečný náklad dodatečný náklad –zboží se upravuje (přebaly, sestavy), aby bylo v bezcelní kategorii –někdy náklady tak vysoké, že firmy raději platí cla i u domovských výrobků skrytý protekcionismus skrytý protekcionismus –v podmínkách často zohledňováni největší hráči a to tak, aby v kategorii bezcelní byli jediní

37 37 Problémy CU nutný určitý stupeň politické integrace nutný určitý stupeň politické integrace problém vytvoření společného celního sazebníku problém vytvoření společného celního sazebníku – velká zemědělská cla (Francie – ochrana zemědělců, UK – vysoké ceny potravin)  většina obchodních uskupení setrvává v režimu FTA

38 38 Pravidla WTO nediskriminace v obchodní politice nediskriminace v obchodní politice – cla uvalována v režimu MFN výjimky pro FTA a CU výjimky pro FTA a CU – cla musí být mezi členskými zeměmi odstraněna aspoň u 80% obchodu – odstranění cel musí být do 10ti let – cla společného sazebníku nesmí být obecně větší než před jeho zavedením

39 39 Cla v EU


Stáhnout ppt "2. Mikroekonomie evropské integrace. 2 S a D diagramy D křivka, MU D křivka, MU –zákazník poptává takové Q, kdy p = MU S křivka, MC S křivka, MC –firma."

Podobné prezentace


Reklamy Google