Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika RP ČR. Regionální politika Soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika RP ČR. Regionální politika Soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika RP ČR

2 Regionální politika Soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů. Politika hospodářské a sociální soudržnosti - politika solidarity - Podpora regionů, jejichž úroveň nedosahuje v daných kritériích národního (evropského) standardu Koncepční a cílevědomá činnost orgánů veřejné správy zaměřená na snižování meziregionálních rozdílů v území. 2

3 Regionální politika na národní úrovni 30. léta 20. století – Velká Británie 1934 – Přijetí prvního legislativního dokumentu “Zákon o speciálních územích”: - vymezení problémových regionů - definování způsobu pomoci (především zlepšováním infrastruktury) - stanovena pravidla pro alokaci prostředků 3

4 Regionální politika na národní úrovni Problémy ostatních členských zemí Francie: Paříž a okolí vs. zbytek Francie Itálie: vyspělý sever vs. zaostalý jih Německo: problémy restrukturalizace tradičních průmyslových regionů, v současnosti země bývalého NDR Nizozemí: problémy urbanizovaných oblastí Severské země: problémy řídce zalidněných území ČR – diferenciace ekonomického rozvoje v 2/2 90. let 4

5 5

6 6

7 Hrubý domácí produkt na obyvatele (PPP) (v euro) v regionech NUTS 2

8 22.4.2015 Ing. Zuzana Trhlínová 8 TRADICE RP V ČR Meziválečné období Soudobá historie - relativně moderní záležitost První přístupy k RP v ČR : po r.1997 Příčiny - jiné priority prvních fází transformačního období - relativně malé meziregionální diference - pomalá ekonomická a sociální diferenciace - pomalé tempo integrace do EU - neexistence regionálních orgánů

9 RP v ČR MMR Příprava a realizace základních rozvojových dokumentů: strategie regionálního rozvoje, národní strategický referenční rámec Komunikace s dalšími institucemi, koordinace rozvojových opatření Kraje, NUTS 2 Euroregiony 9

10 10

11 Charakteristika NUTS II v ČR

12 Základní problémy - Výrazná dominance Prahy x další kraje - Vysoká nezaměstnanost v Ústeckém a Ostravském kraji - Problémy v oblasti zemědělství - Narušené životní prostředí - Významné vnitřní sociálně-ekonomické rozdíly jednotlivých krajů Kategorizace oblastí : 1. regiony rychle se rozvíjející 2. rozvíjející se regiony 3. regiony s mírnou dynamikou růstu 4. regiony zaostávají 5. regiony upadající 12

13 Cíle regionální politiky ČR Prorůstový - aktivizace nedostatečně využívaného potenciálu a podpora hospodářského rozvoje regionů Vyrovnávací - snižování meziregionálních rozdílů a pomoc ekonomicky slabším oblastem, jež by nebyly schopny zvládnout změny v ekonomické a sociální struktuře vlastními silami

14 Státní programy regionálního rozvoje = nástroj realizace cílů vnitřní regionální politiky 1) Podpora strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů 2) Podpora venkovských regionů Podpora obnovy venkova 3) Podpora ostatních regionů Program podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek

15 22.4.2015 Ing. Zuzana Trhlínová 15 Východiska současné RP Příprava na vstup do EU Realizace předstrukturální pomoci (Ispa, Phare, Sapard) Obnova regionální správy Tendence o decentralizaci RP Diferenciovaná podpora

16 16

17 22.4.2015 Ing. Zuzana Trhlínová 17 Legislativní opatření Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně správních celků - Samostatná působnost (PRK, koordinace rozvojových aktivit) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (1.1.2001) - Podmínky a priority poskytování pomoci - Selektivní charakter - Zřízení regionů soudržnosti (NUTS 2), regionální rady (realizace programů financ. z EU), ROP

18 22.4.2015 Ing. Zuzana Trhlínová 18 Legislativní opatření Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a další (ŽP, výběrová řízení, ochrana hospodářské soutěže …)

19 22.4.2015 Ing. Zuzana Trhlínová 19 Instituce RP v ČR Regionální rozvojové agentury- od 1993 Centrum pro regionální rozvoj (1997) Agentura pro rozvoj průmyslu Czechtrade, Czechinvest Česká centrála cestovního ruchu Hospodářské a agrární komory Koordinační a kontrolní skupiny A další

20 22.4.2015 Ing. Zuzana Trhlínová 20 Strategické dokumenty ČR Nařízení EK Národní rozvojový plán (2004-06), národní strategický referenční rámec (2007-2013) Strategie regionálního rozvoje Strategie udržitelného růstu Programy rozvoje krajů, programy rozvoje územního celku Strategie obcí a mikroregionů Strategie euroregionů Sektorové operační programy (IOP) Operační programy jednotlivých ministerstev Regionální operační programy - operační programy regionů soudržnosti


Stáhnout ppt "Regionální politika RP ČR. Regionální politika Soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů."

Podobné prezentace


Reklamy Google