Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Penzijní připojištění 1.Konzultace B5KPO2 Sobota 17. února 2007 E 123.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Penzijní připojištění 1.Konzultace B5KPO2 Sobota 17. února 2007 E 123."— Transkript prezentace:

1 Penzijní připojištění 1.Konzultace B5KPO2 Sobota 17. února 2007 E 123

2 1. konzultace2 Název tématického celku Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému (tj. podstata doplňkového systému a jeho fungování) Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového systému v rámci různých uspořádání penzijního systému

3 1. konzultace3 Principy konstrukce penzijních systémů Různé podoby místa penzijního připojištění v penzijním systému v závislosti na důrazu kladeného na jednotlivé principy jeho celkové konstrukce, tj. na principy univerzality, komplexnosti, ekvivalence, solidarity, záruky výplaty penzí, dlouhodobé finanční rovnováhy, transparentnosti, dobré informovanosti respektování mezinárodních závazků vč. rovného zacházení, čerpání peněz až ve stáří a efektivní správy

4 1. konzultace4 Princip univerzality Dobrovolné doplňkové penzijní systémy V současné české praxi jde o systémy jak penzijního připojištění se státním příspěvkem, tak o životní pojištění. Oba musí být legislativně i organizačně postaveny tak, aby občany motivovaly k účasti v nich. Z ekonomického hlediska pracují na bázi ekvivalence, kdy každý si spoří na „svůj vlastní účet“.

5 1. konzultace5 Princip ekvivalence Penzijní připojištění pracuje – až na výjimky – výhradně na principu absolutní ekvivalence, a poněkud zmírňuje důsledky solidarity pramenící uplatňování následujícího principu solidarity u základního systému

6 1. konzultace6 Princip solidarity S ohledem na plnou ekvivalenci zde solidarita v zásadě nemá místo

7 1. konzultace7 Princip záruky výplaty penzí 1 Na rozdíl od povinného základního systému tu není jednoznačná státní garance za vyplácení dávek oprávněným osobám (v daném termínu a v zákonem určené výši), nicméně garance tu je, pouze má následující rovinu v:

8 1. konzultace8 Princip záruky výplaty penzí 2 Osobní odpovědnosti konkrétních osob za řádné hospodaření, jmenovitě povinnosti členů představenstva a dozorčí rady potažmo managementu za hospodaření. Penzijní fondy jsou akciové společnosti a členové těchto orgánů ručí za případnou škodu celým svým majetkem, a to většinou ještě tři roky po skončení funkce, což dále za určitých podmínek nevylučuje odpovědnost trestní, pokud soud uzná, že svým rozhodnutím skutečně zákon porušili

9 1. konzultace9 Princip záruky výplaty penzí 3 v povinnosti těchto subjektů v případě, že ztráta z hospodaření dosáhne jisté výše a v případě, že odborně shledají, že penzijní fond není schopen krýt nároky na dávky (§ 31 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb.)

10 1. konzultace10 Princip záruky výplaty penzí 4 Institucionální odpovědnosti ČNB jakožto úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, potažmo u penzijních fondů v odpovědnosti depozitářské banky

11 1. konzultace11 Princip záruky výplaty penzí 5 Samotné logice konstrukce penzijního připojištění. V ní je další garance obsažena přímo i nepřímo například tím, že se nejen přímo ukládá povinnost obezřetného konání, které nesmí být v rozporu se zájmy účastníků, ale také se poměrně přesně vymezují prostor pro alokaci finančních aktiv penzijního fondu. Za peníze klientů získávají penzijní fondy státní garanci samy tak, že za část peněz nakupují státní cenné papíry či takové tituly, které nějakou formu analogicky vysoké garance mají.

12 1. konzultace12 Vývoj dosaženého zisku

13 1. konzultace13 Princip dlouhodobé finanční rovnováhy Penzijní připojištění je založeno fondově (na kapitálovém financování). Udržovat finanční rovnováhu je poměrně náročný rozhodovací proces, protože přijímané zdroje penzijní fondy obratem investují na kapitálových trzích. Nutno hlídat výnos, likviditu a cash flow.

14 1. konzultace14 Přehled za sektor ve 3. Q. 2006 Název penzijního fondu Umístění prostředků PF v tržních cenách v mil. Kč Dluhopis y celkem % Pokla dničn í pouk ázky %Akcie% Podíl ové listy % Nemovito sti pořízené za účelem zhodnoce ní prostředk ů PF % Peníze na účtech a termínova ných vkladech %Ostatní% Celkový objem zahran. investic 1. Allianz PF 4 89188,41993,600,0531,000,03696,7180,30 2. ČSOB PF Progres Hornický PF Ostrava 2 38777,11003,22056,6702,350,21916,21394,5165 3. ČSOB PF Stabilita 10 02183,32001,76505,44113,400,03082,64433,7738 4. Generali PF 1 01483,000,01219,900,0100,8554,5221,80 5 ING PF 14 57790,200,01 2457,7910,600,01611,0920,6975 6. PF České pojišťovny 23 62880,500,03 69912,68703,000,07582,63811,35 045 7. PF České spořitelny 12 16965,51 3767,47203,99205,000,03 42318,450,04 363 8. PF Komerční banky 15 21584,51 0936,11 0315,700,01751,04812,7100,10 9. Winterthur PF 19 83168,44001,42 2337,72 4658,55111,83 35511,62030,73 281 10. Zemský PF 56287,400,0629,600,00 162,530,5241 C E L K E M104 29578,03 3682,59 9677,54 8803,77010,59 1186,81 3161,014 808

15 1. konzultace15 Vývoj celkových finančních aktiv

16 1. konzultace16 Princip transparentnosti Pravidla pro čerpání dávek ze systému a zprávy o hospodaření penzijních fondů jsou veřejně dostupná vč. dat o struktuře kmene podle plateb, věku, pohlaví atd. (viz výroční zprávy o hospodaření, investování, pojistném kmeni na www stránkách jak jednotlivých penzijních fondů, tak třeba Asociace penzijních fondů ČR)

17 1. konzultace17 Princip respektování mezinárodních závazků vč. principu rovného zacházení Princip přenositelnosti získaných nároků: občan nesmí být zbaven nároků na starobní penzi jen proto, že změnil zemi, kde pracuje a platí příspěvky Princip rovného zacházení: je zakázána diskriminace zejména z důvodů různého pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku.

18 1. konzultace18 Princip čerpání nashromážděných peněz až ve stáří Posláním doplňkového systému je zabezpečit občanům, kteří byli ochotni dlouhodobě, v době kdy ještě byli zaměstnáni, část svých pracovních příjmů nespotřebovávat, ale pravidelně odkládat na svůj účet, začít tuto naspořenou částku začít spotřebovávat až od okamžiku, kdy se jim podstatně sníží do té doby běžný příjem ze zaměstnání.

19 1. konzultace19 Princip efektivní správy Penzijní fondy jsou pod tlakem konkurence, která je tržně komfortním způsobem tlačí k minimalizaci nákladů, takže efektivní správy peněz účastníků je tam dosahováno nepřímým, ale neméně účinným způsobem. Nedosahují však úrovně státního systému (těsně).

20 1. konzultace20 Nákladovost penzijního připojištění


Stáhnout ppt "Penzijní připojištění 1.Konzultace B5KPO2 Sobota 17. února 2007 E 123."

Podobné prezentace


Reklamy Google