Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spouštění plynového hořáku spouštění i odstavování z bezpečnostních důvodů poměrně komplikované nebezpečí výbuchu, např. při úniku plynu, předčasném zapálení,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spouštění plynového hořáku spouštění i odstavování z bezpečnostních důvodů poměrně komplikované nebezpečí výbuchu, např. při úniku plynu, předčasném zapálení,"— Transkript prezentace:

1

2 Spouštění plynového hořáku spouštění i odstavování z bezpečnostních důvodů poměrně komplikované nebezpečí výbuchu, např. při úniku plynu, předčasném zapálení, zhasnutí plamene při otevřeném ventilu plynu apod. přesný postup viz ČSN - zde zjednodušeno aplikace stavového diagramu konečný automat Mooreova typu

3 Technologické podmínky pro činnost spouštěcího automatu Na počátku čekání na startovací signál od termostatu Počáteční kontroly kontrola hlášení z čidla tlaku vzduchu (nesmí být přetlak vzduchu) kontrola hlášení z čidla tlaku plynu (tlak plynu musí být dostatečný)

4 Po úvodní kontrole: spuštění dmychadla spalovacího vzduchu a poté prodleva na dobu τ2=3 s (dmychadlo běží a dodává dostatečný výkon) provětrávání topeniště vzduchem po dobu τ1=30 s (aby případné zbytky plynu nemohly vytvořit třaskavou směs) kontrola dostatečného provětrání topeniště (čidlo tlaku vzduchu hlásí dostatečný tlak)

5 Po provětrání dojde k vlastnímu zapálení hořáku: otevření přívodu plynu generování zapalovacího signálu tuto situaci ponechat po dobu τ3=4 s po uplynutí této doby začne sekvence běžné provozní kontroly

6 Sekvence provozních kontrol kontrola hlášení z čidla tlaku plynu (tlak plynu musí být stále dostatečný) kontrola hlášení z čidla tlaku vzduchu (tlak spal.vzduchu musí být dostatečný) kontrola hlášení z čidla přítomnosti plamene ( plamen nesmí zhasnout při puštěném plynu) kontrola termostatu (je stále ještě třeba topit?)

7 Odstavování hořáku podobná sekvence jako při spouštění - zde již podrobně neuvažováno (jeden makro-stav „odstavování“) Poruchy v případě výskytu jakékoliv poruchy během spouštění, běžného provozu i odstavování nastává přechod do poruchového stavu (vypnutí hořáku a chybové hlášení)

8 Blokové schéma celého systému TP Sta Vzd Ply Pla PLC OI

9 Soupis proměnných - vstupy a výstupy vstupy Sta…..termostat (je třeba topit: Sta=1) Vzd ……snímač tlaku vzduchu (dostatečný tlak : Vzd=1) Ply ….. snímač tlaku plynu (dostatečný tlak : Ply=1) Pla …. snímač přítomnosti plamene (plamen hoří: Pla=1)

10 Blokové schéma celého systému TP Sta Vzd Ply Pla PLC OI

11 Blokové schéma celého systému ŘSTP Opp Zps Sta Vzd Ply Pla Sdv PLC OI

12 Soupis proměnných - vstupy a výstupy výstupy Sdv ……dmychadlo vzduchu (Sdv=1: dmychadlo spustit) Opp ….. přívod plynu (Opp =1: přívod plynu otevřít) Zps …. zapalovací zařízení (Zps=1: vygenerování zapalovacího signálu)

13 Soupis proměnných vnitřní proměnné - technologické parametry τ1…prodleva při povětrávání topeniště (τ1=30s ) τ2…prodleva pro rozběh dmychadla (τ2=3s ) τ3…prodleva pro zapalování hořáku (τ3=4s )

14 Blokové schéma celého systému ŘSTP Opp Zps Sta Vzd Ply PlaSdv PLC OI τ1, τ2, τ3

15 Blokové schéma celého systému ŘSTP Opp Zps Sta Vzd Ply PlaSdv PLC OI τ1, τ2, τ3 OP ErrRest

16 Soupis proměnných Vstupy Sta…..termostat (je třeba topit: Sta=1) Vzd ……snímač tlaku vzduchu (dostatečný tlak : Vzd=1) Ply ….. snímač tlaku plynu (dostatečný tlak : Ply=1) Pla …. snímač přítomnosti plamene (plamen hoří: Pla=1) Rest …..OP - restartovací povel (proveď restart: Rest=1)

17 Soupis proměnných výstupy Sdv ……dmychadlo vzduchu (Sdv=1: dmychadlo spustit) Opp ….. přívod plynu (Opp =1: přívod plynu otevřít) Zps …. zapalovací zařízení (Zps=1: vygenerování zapalovacího signálu) Err …..OP - kontrolka poruchy (Err=1: kontrolka svítí)

18 Minimální HW konfigurace PLC 5 binárních vstupů +20% rezerva…6 DI 4 binární výstupy +20% rezerva…..5 DO –DI..Digital Input –DI..Digital Output reálná konfigurace: 8/8 IO [aj ou] binární vstupy a výstupy PLC často organizovány po 4, 8, 16 konkrétní adresování HW závislé, podle IEC 1131: vstupy - I, výstupy - Q

19 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, SdvEn? Sta Zps 1 2 3 4 5 6 Rest Spouštění: CNS až ZAP Tau2 Běžný provoz: K04 až K07 Odstavování: „makrostav“ ODS Poruchy: „makrostav“ ERR

20 Stavový diagram CNS K01 Sta CNS..čekání na start K01..první kontrola Názvy stavů:

21 Stavový diagram CNS K01 Sta K01 ERR CNS K02 Vzd Názvy stavů: K02..druhá kontrola ERR..porucha Vzd... proměnná „přímá“ (=1) Vzd...proměnná negovaná(=0)

22 Stavový diagram CNS K01 Sta K02 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Názvy stavů: C1…první čekací smyčka modře výstupy, zápis jen při změně hodnoty

23 Stavový diagram CNS K01 Sta ERR CNS K01 K02 C1 C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Názvy stavů: C2…druhá čekací smyčka zeleně pomocné binární proměnné související s technologickými parametry t< τ2: Tau2=0 …. Tau2 t  τ2: Tau2=1 …. Tau2 v PLC realizace pomocí časovačů

24 Stavový diagram ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 Sta Názvy stavů: ZAP...zapálení hořáku

25 Stavový diagram ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Sta Názvy stavů: K04…čtvrtá kontrola Zps

26 Stavový diagram C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Sta Názvy stavů: K05…pátá kontrola Zps

27 Stavový diagram K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Sta Názvy stavů: K06…šestá kontrola Zps

28 Stavový diagram K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Názvy stavů: K07…sedmá kontrola Zps

29 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, Sdv Sta Názvy stavů: ODS…odstavení (makrostav-sekvence stavů obdobná spouštění) Zps

30 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, SdvEn? Sta Zps Další vstup: En?..hlavní vypínač energie????

31 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, SdvEn? Sta Zps 1 2 3 4 5 6 ERR…. poruchový „makrostav“: 1,2,…,6 odlišení různých typů poruch podle příčiny vzniku např. Err4:„při běž- ném provozu není dostatečný tlak plynu“

32 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Tau2 Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, SdvEn? Sta Zps 1 2 3 4 5 6 Rest Rest: pouze oprávněná osoba potvrzení (kvitace) odstranění poruchy na OP tlačítko se zámkem

33 Blokové schéma celého systému ŘSTP Opp Zps Sta Vzd Ply PlaSdv PLC OI τ1, τ2, τ3 OP Err Rest En Err4

34 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, SdvEn? Sta Zps 1 2 3 4 5 6 Rest Spouštění: CNS až ZAP Tau2

35 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, SdvEn? Sta Zps 1 2 3 4 5 6 Rest Spouštění: CNS až ZAP Tau2 Běžný provoz: K04 až K07

36 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, SdvEn? Sta Zps 1 2 3 4 5 6 Rest Spouštění: CNS až ZAP Tau2 Běžný provoz: K04 až K07 Odstavování: „makrostav“ ODS

37 Stavový diagram K07 ODS K06 K07 K05 K06 C1 C2 K05 ZAP C2 C1 K01 ERR CNS K02 Vzd Ply Sdv Tau2 Vzd Opp,Zps Tau1 K04 Tau3 Ply Tau3 Ply Vzd Pla Sta Opp, SdvEn? Sta Zps 1 2 3 4 5 6 Rest Spouštění: CNS až ZAP Tau2 Běžný provoz: K04 až K07 Odstavování: „makrostav“ ODS Poruchy: „makrostav“ ERR

38 Příští přednáška ???


Stáhnout ppt "Spouštění plynového hořáku spouštění i odstavování z bezpečnostních důvodů poměrně komplikované nebezpečí výbuchu, např. při úniku plynu, předčasném zapálení,"

Podobné prezentace


Reklamy Google