Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÝCHACÍ SYSTÉM 2011. Anatomické členění Horní cesty dýchací –Nosní dutina –Paranasální dutiny –Nasopharynx Dolní cesty dýchací –Larynx –Trachea –Bronchiální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÝCHACÍ SYSTÉM 2011. Anatomické členění Horní cesty dýchací –Nosní dutina –Paranasální dutiny –Nasopharynx Dolní cesty dýchací –Larynx –Trachea –Bronchiální."— Transkript prezentace:

1 DÝCHACÍ SYSTÉM 2011

2 Anatomické členění Horní cesty dýchací –Nosní dutina –Paranasální dutiny –Nasopharynx Dolní cesty dýchací –Larynx –Trachea –Bronchiální strom –Respirační oddíl

3 Vývoj dýchacího systému Plicní pupen Laryngotracheální rýha – základ laryngu Tracheo-esophageální septum rozdělí přední střevo na larynx, tracheu a jícen

4 Vývoj brochiálního stromu Primární bronchy Sekundární bronchy - 3+2 laloků Terciární neboli segmentální bronchy – 10 + 8 nebo 9 - základ bronchopulmonárního segmentu

5 Pseudoglandulární stadium Do 17. týdne Vypadá jako exokrinní žláza Vytváří se – bronchy a bronchioly Respirace není možná

6 Kanalikulární stadium Do 24. týdne Vývoj respiračních bronchiolů a alveolárních duktů Plíce jsou vaskularizované

7 Stadium terminálních váčků Od 24. týdne do porodu Diferenciace alveolárního epitelu – buňky I. a II. typu, produkce surfaktantu

8 Alveolární stadium Diferenciace alveolů a alveolo-kapilární membrány 95% alveolů se vyvine postnatálně –Produkce surfaktantu –Transformace plic na orgán respirace –Změny v cirkulaci Expanze a růst do 8. roku

9 Kolem porodu jsou plíce Vyplněny tekutinou ( amniová tekutina). Dítě vykonává dýchací pohyby před narozením. Amniová tekutina obsahuje růstové faktory a správný tlak/objem je nezbytný pro správný vývoj plic. Porucha vývoje – respirační distress syndrom – problémy s dýcháním – příčina smrti Je vytlačena ústy a nosem Odchází do pulmonárních kapilár A do lymfatických cév

10 Stavba stěny dýchacích cest Epitel respirační – víceřadý cylindrický epitel s řasinkami Lamina propria mucosae – řídké kolagenní vazivo, seromucinosní žlázy Lamina fibro-musculo-cartilaginea – obsahuje hladký sval, elastické vazivo, perichondrium a chrupavku (někde se popisuje nesprávně jako submucosa) Adventicia

11 Epitel dýchacích cest Víceřadý cylindrický s řasinkami –cylindrické bb. s řasinkami –mucinózní pohárkové bb. –kartáčové bb. –bazální bb. –malé granulované bb. (DNES) Vícevrstevný dlaždicový epitel - (lokálně)

12 Horní cesty dýchací Dutina nosní Dutiny paranasální Nasopharynx Larynx

13 Nosní dutina Epitel –Přechod vrstevnatého dlaždicového rohovějícího epitelu do nerohovějícího –Víceřadý cylindrický epitel –Čichový epitel Bohaté cévní zásobení Zvlhčení, ohřívání a očista vzduchu

14 Larynx Chrupavky (hyalinní a elastické) Epiglottis –linguální povrch - mnohovrstevný dlaždicový –laryngeální povrch - epitel dýchacích cest Hlasové řasy –nepravé - epitel dýchacích cest –pravé - mnohovrstevný dlaždicový epitel a elastický vaz

15 Dolní cesty dýchací Trachea Bronchiální strom do úrovně terminálních bronchiolů

16 Průdušnice stavba stěny Epitel dýchacích cest Glandulae tracheales - seromucinózní žlázky Cartilagines tracheales – prstenec tvaru C Ligg. anularia M. trachealis – hladký sval Paries membranaceus

17 Bronchiální strom dichotomické dělení Primární bronchy (b. pricipalis dx. + sin.) – pravý odstupuje více  cizí těleso vniká v 75% do levého Sekundární bronchy ( bb. lobares  bb. segmentales )  Terminální bronchioly Respirační bronchioly Alveolární chodbičky (ductus  sacculi) Alveoly

18 Bronchy Chrupavka nepravidelných tvarů Hladká svalovina - spirálně Seromucinózní žlázky Uzlíky lymfatické tkáně – v oblasti větvení Epitel dýchacích cest se postupně snižuje na  jednovrstevný s řasinkami

19 Bronchioly Epitel se postupně snižuje až na jednovrstevný kubický Pohárkové buňky jsou v terminálních bronchiolech nahrazeny Clarovými buňkami (podobné pneumocytům II.typu) Chybí chrupavka, žlázy a lymfatické uzlíky Velké množství elastických vláken Terminální bronchioly - plicní lalůček

20 Plíce Respirační bronchy Alveolární chodbičky Alveoly

21 Respirační bronchiolus

22 Respirační bronchioly Kubický epitel s řasinkami Odstupy alveolů (s plochým epitelem) Postupně přecházejí v alveolární chodbičky

23 Alveoly 200 μm velké, polyedrické, tenkostěnné Alveolární výstelka = respirační epitel – pneunocyty I. a II.typu Alveolární septum

24 Alveolární výstelka Membranózní pneumocyty (I. typ) 97% výstelky ploché, tenké - 25 nm organely okolo jádra pinocytární váčky Granulární pneumocyty (II. typ) ovoidní tvar s mikroklky struktura sekreční (Mit, GER, GA) lamelární tělíska (1,5 μm) - surfaktant proliferují a diferencují se (obnova výstelky)

25 Alveolární septum Buňky Fibroblasty Endotelové bb. kapilár Alveolární makrofágy Alveolární bb. Kontraktilní intersticiální bb – hladký sval. Retikulární (kolagen 1 a 3) a elastická vlákna Interalveolární póry (10μm)

26 Surfaktant Snižuje povrchové napětí alveolů Zabraňuje jejich kolabování během výdechu Vodní hypofáze a lipidová epifáze (fosfolipidy) Resorpce a obnova alveolárními buňkami Průchod do dých. cest = bronchoalveolární tekutina

27 Obranné mechanismy Nosní průchody - hlen, vibrissae Řasinkový epitel Alveolární makrofágy Lymfatická tkáň ve stěně a lymfatické uzliny

28 Pleura serózní membrána – krytá mezotelem parietální a viscerální list pleurální dutina - liquorus pleurae


Stáhnout ppt "DÝCHACÍ SYSTÉM 2011. Anatomické členění Horní cesty dýchací –Nosní dutina –Paranasální dutiny –Nasopharynx Dolní cesty dýchací –Larynx –Trachea –Bronchiální."

Podobné prezentace


Reklamy Google