Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační standardy ve zdravotnictví – HL7 V3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační standardy ve zdravotnictví – HL7 V3"— Transkript prezentace:

1 Informační standardy ve zdravotnictví – HL7 V3
Ondřej Vacek, Euromise s.r.o. ČVUT FEL, Lékařská informatika

2 Proč potřebujeme standardy?
potřeba výměny strojově (ideálně i člověkem) čitelné strukturované informace - zdravotnického záznamu na místní (i v rámci jedné nemocnice, oddělení) národní evropské i světové úrovni komunikace různých komponent systémů zdravotnické péče (administrativní, finanční, laboratorní, centrální registr pacientů, PACS…)

3 Problém standardů zachovat „kontext“ informace (extrém: donutit stroj porozumět papírové dokumentaci) X zachovat obecnost (extrém: vybírat ze seznamu veškerých možných eventualit podoby zprávy, všechny kombinace)

4 Normy ve světě USA: ANSI (HL7) Evropa: CEN (ENV 13606 atd.)
Austrálie: openEHR ČR: DASTA

5 Situace v ČR - NISy Počet instalací NIS výrobce 732 CLINICOM
SMS, spol. s r.o. 81 WinMedicalc 2000 MEDICALC software s r.o. 40 MEDEA STAPRO s.r.o. 39 AKORD PRO AKORD software s r.o. 27 AMIS*H ICZ a.s. GreyFox MEDICON a.s. 19 NIS HiComp HiComp Systems CZ s r.o. 14 ISpP HIPPO HIPPO spol. s r.o. 10 UNIS STEINER Zdroj: ing. Petr Hanzlíček (MZČR), 2004

6 Situace v ČR - normy zajišťované ČNI datový standard MZ - DASTA
existence doporučující prenormy ENV (1999!) struktura, bezpečnost, „minimum compliance level“ praxe: papírová dokumentace, v lepším případě plaintext Současné NISy jsou silně heterogenní a nepřipravené pro standardizovanou komunikaci na vyšší, než národní úrovni.

7 Co je HL7? (1/2) http://www.hl7.org
Health Level 7 – sedmá (aplikační vrstva) OSI modelu jedna z ANSI Standards Developing Organization (SDO) vznik koncem 80. let, sestává z několika desítek Special Interest Groups (SIG) a Technical commitees (TC)

8 Co je HL7? (2/2) http://www.hl7.org
vnitřní aktualizace standardu probíhá na úrovni komisí a následně volbou všech členů 1-2x ročně (ballots) financováno vládou USA – veřejné výstupy členem HL7 se může stát kdokoliv (HL7 ČR)

9 HL7 V2 vs. V3 V praxi HL7 V2, ovšem „budoucnost patří V3“ HL7 V2:
„serializovaná zpráva“ užití (ne-)párových tagů oddělujících binární a textová data neobjektová, nestrukturovaná podobnost s DASTA končí vývoj, veškeré tvůrčí úsilí upnuté na V3

10 Standard se přizpůsobuje NISu a ne naopak.
Co vše popisuje HL7 V3? Všechno. datový model (RIM - třídy, pravidla odvození) vocabulary (seznam přípustných hodnot) pravidla sestavování zpráv průběh komunikace (scénáře) syntaxe (XML) Standard se přizpůsobuje NISu a ne naopak.

11 Datový model HL7 - RIM Referenční Informační Model
Co vše popisuje HL7 V3? (1/3) Datový model HL7 - RIM Referenční Informační Model základní datový model, ze kterého je vše ostatní v HL7 odvozené říká „co s čím může souviset“ 6 základních tříd: Entita, Role, RoleLink, Participace, Act, ActRelationship „všechno je v RIMu“ – modelování podle skutečných událostí

12 Vocabulary slouží ke specializaci základních tříd
Co vše popisuje HL7 V3? (2/3) Vocabulary slouží ke specializaci základních tříd stromová struktura možných hodnot některé atributy nejsou libovolné (string, int), ale nabývají hodnoty ze stromové struktury Vocabulary

13 Pravidla „refinement“ (od RIMu v UML k zapsání zprávy v XML)
Co vše popisuje HL7 V3? (3/3) Pravidla „refinement“ (od RIMu v UML k zapsání zprávy v XML) Pomocí omezování vazeb a atributů: RIM => D-MIM => R-MIM => HMD => XML zápis Domain-MIM: struktura odvozená z RIM, pokrývá určitou část „reálného světa“, např. Laboratoř, Administrativa, Kardio, Laboratorní přístroje Refined-MIM: specializace D-MIMu, „Kardio vyšetření v Motole“ Hierarchical Message Description: instance konkrétního vyšetření

14

15

16 Jak aplikovat HL7 v praxi?
Popsat NIS v termínech HL7, tj. vytvořit Lokální Informační Model z RIMu. Zjistit, co potřebuje NIS přijímat a odesílat. Vytvořit „šablony“ v LIMu obsahující potřebnou přijímanou a odesílanou informaci. Šablony bez ztráty informace převést na normalizovaný tvar HL7 V3 (udělat průnik mezi LIM a normalizovanými modely)

17 Modelování pomocí RIMu (1/2)
Událost: Pan Novák přišel do IKEMu na pravidelné oční vyšetření k MUDr. Sosnovi. HL7 V3 RIM: Entita „Jan Novák“ hraje Roli „pacient“. Touto Rolí participuje na Actu „Oční vyšetření“, společně s Rolí „lékař“ Entity „MUDr. Sosna“. Entita „IKEM“ v Roli „Poskytovatel zdravotní péče“ participuje na Actu „Poskytování zdravotní péče“…atd.

18 Modelování pomocí RIMu (2/2)
Událost: Záznam o operaci. HL7 V3 RIM: Entita „Jan Novák“ => Role „pacient“ Entita „MUDr. Martin Sosna“ => Role1 „lékař“, Role2 „operatér“ Entita „Andrea Bočková“ => Role „zdravotní sestra“ RoleLink „asistuje operatérovi“ Participation „vykonává“, „podstupuje“ Act „Operace“, „Předoperační vyšetření“ ActRelationship „Souvisí s operací“

19 Jak bude probíhat komunikace
NIS Internet NIS Legenda toku dat: LIM XML HL7 XML šifrovaná data HL7 server CA & update server HL7 server HL7 update server HL7 modul HL7 modul CA a server pro symetrické klíče NIS1 server NIS2 server Komunikační modul Komunikační modul Crypt modul Crypt modul Aplikační server Aplikační server stanice stanice stanice stanice stanice stanice NIS1 NIS2 HL7 provider

20 X Výhody x nevýhody HL7 V3 Obecnost (všechno je v RIMu) Robustnost
Silné zázemí (us.gov, Mayo clinic) X Složitost, náročná implementace

21 Děkuji za pozornost Otázky?

22 Reference http://www.hl7.cz http://www.hl7.org/


Stáhnout ppt "Informační standardy ve zdravotnictví – HL7 V3"

Podobné prezentace


Reklamy Google