Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační standardy ve zdravotnictví – HL7 V3 Ondřej Vacek, Euromise s.r.o. ČVUT FEL, Lékařská informatika 9.5. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační standardy ve zdravotnictví – HL7 V3 Ondřej Vacek, Euromise s.r.o. ČVUT FEL, Lékařská informatika 9.5. 2006."— Transkript prezentace:

1 Informační standardy ve zdravotnictví – HL7 V3 Ondřej Vacek, Euromise s.r.o. ČVUT FEL, Lékařská informatika 9.5. 2006

2 Proč potřebujeme standardy? -potřeba výměny strojově (ideálně i člověkem) čitelné strukturované informace - zdravotnického záznamu -na místní (i v rámci jedné nemocnice, oddělení) -národní -evropské i světové úrovni -komunikace různých komponent systémů zdravotnické péče (administrativní, finanční, laboratorní, centrální registr pacientů, PACS…)

3 Problém standardů zachovat „kontext“ informace (extrém: donutit stroj porozumět papírové dokumentaci) X zachovat obecnost (extrém: vybírat ze seznamu veškerých možných eventualit podoby zprávy, všechny kombinace)

4 Normy ve světě -USA: ANSI (HL7) -Evropa: CEN (ENV 13606 atd.) -Austrálie: openEHR -ČR: DASTA

5 Situace v ČR - NISy Počet instalacíNISvýrobce 732CLINICOMSMS, spol. s r.o. 81WinMedicalc 2000MEDICALC software s r.o. 40MEDEASTAPRO s.r.o. 39AKORD PROAKORD software s r.o. 27AMIS*HICZ a.s. 27GreyFoxMEDICON a.s. 19NIS HiCompHiComp Systems CZ s r.o. 14ISpP HIPPOHIPPO spol. s r.o. 10UNISSTEINER Zdroj: ing. Petr Hanzlíček (MZČR), 2004

6 -zajišťované ČNI -datový standard MZ - DASTA -existence doporučující prenormy ENV 13606 (1999!) -struktura, bezpečnost, „minimum compliance level“ -praxe: papírová dokumentace, v lepším případě plaintext Situace v ČR - normy Současné NISy jsou silně heterogenní a nepřipravené pro standardizovanou komunikaci na vyšší, než národní úrovni.

7 Co je HL7? (1/2) -Health Level 7 – sedmá (aplikační vrstva) OSI modelu -jedna z ANSI Standards Developing Organization (SDO) -vznik koncem 80. let, sestává z několika desítek Special Interest Groups (SIG) a Technical commitees (TC) http://www.hl7.org

8 Co je HL7? (2/2) -vnitřní aktualizace standardu probíhá na úrovni komisí a následně volbou všech členů 1-2x ročně (ballots) -financováno vládou USA – veřejné výstupy -členem HL7 se může stát kdokoliv (HL7 ČR) http://www.hl7.org

9 HL7 V2 vs. V3 -V praxi HL7 V2, ovšem „budoucnost patří V3“ HL7 V2: -„serializovaná zpráva“ -užití (ne-)párových tagů oddělujících binární a textová data -neobjektová, nestrukturovaná -podobnost s DASTA -končí vývoj, veškeré tvůrčí úsilí upnuté na V3

10 Co vše popisuje HL7 V3? -Všechno. -datový model (RIM - třídy, pravidla odvození) -vocabulary (seznam přípustných hodnot) -pravidla sestavování zpráv -průběh komunikace (scénáře) -syntaxe (XML) Standard se přizpůsobuje NISu a ne naopak.

11 Datový model HL7 - RIM -Referenční Informační Model -základní datový model, ze kterého je vše ostatní v HL7 odvozené -říká „co s čím může souviset“ -6 základních tříd: Entita, Role, RoleLink, Participace, Act, ActRelationship -„všechno je v RIMu“ – modelování podle skutečných událostí Co vše popisuje HL7 V3? (1/3)

12 Vocabulary -slouží ke specializaci základních tříd -stromová struktura možných hodnot -některé atributy nejsou libovolné (string, int), ale nabývají hodnoty ze stromové struktury Vocabulary Co vše popisuje HL7 V3? (2/3)

13 Pravidla „refinement“ (od RIMu v UML k zapsání zprávy v XML) Pomocí omezování vazeb a atributů: RIM => D-MIM => R-MIM => HMD => XML zápis -Domain-MIM: struktura odvozená z RIM, pokrývá určitou část „reálného světa“, např. Laboratoř, Administrativa, Kardio, Laboratorní přístroje -Refined-MIM: specializace D-MIMu, „Kardio vyšetření v Motole“ -Hierarchical Message Description: instance konkrétního vyšetření Co vše popisuje HL7 V3? (3/3)

14

15

16 Jak aplikovat HL7 v praxi? 1.Popsat NIS v termínech HL7, tj. vytvořit Lokální Informační Model z RIMu. 2.Zjistit, co potřebuje NIS přijímat a odesílat. 3.Vytvořit „šablony“ v LIMu obsahující potřebnou přijímanou a odesílanou informaci. 4.Šablony bez ztráty informace převést na normalizovaný tvar HL7 V3 (udělat průnik mezi LIM a normalizovanými modely)

17 Modelování pomocí RIMu (1/2) Událost: Pan Novák přišel do IKEMu na pravidelné oční vyšetření k MUDr. Sosnovi. HL7 V3 RIM: Entita „Jan Novák“ hraje Roli „pacient“. Touto Rolí participuje na Actu „Oční vyšetření“, společně s Rolí „lékař“ Entity „MUDr. Sosna“. Entita „IKEM“ v Roli „Poskytovatel zdravotní péče“ participuje na Actu „Poskytování zdravotní péče“…atd.

18 Modelování pomocí RIMu (2/2) Událost: Záznam o operaci. HL7 V3 RIM: Entita „Jan Novák“ => Role „pacient“ Entita „MUDr. Martin Sosna“ => Role1 „lékař“, Role2 „operatér“ Entita „Andrea Bočková“ => Role „zdravotní sestra“ RoleLink „asistuje operatérovi“ Participation „vykonává“, „podstupuje“ Act „Operace“, „Předoperační vyšetření“ ActRelationship „Souvisí s operací“

19 NIS1 Internet NIS2 Legenda toku dat: LIM XML HL7 XML šifrovaná data HL7 server Jak bude probíhat komunikace HL7 modul HL7 providerNIS2NIS1 Crypt modul HL7 server NIS1 server Aplikační server Komunikační modul stanice NIS2 server Komunikační modul Crypt modul Aplikační server stanice CA & update server HL7 update server CA a server pro symetrické klíče

20 Výhody x nevýhody HL7 V3 -Obecnost (všechno je v RIMu) -Robustnost -Silné zázemí (us.gov, Mayo clinic) -Složitost, náročná implementace X

21 Děkuji za pozornost Otázky?

22 Reference http://www.hl7.cz http://www.hl7.org/ http://www.hl7.org/ http://www.cenct251.org


Stáhnout ppt "Informační standardy ve zdravotnictví – HL7 V3 Ondřej Vacek, Euromise s.r.o. ČVUT FEL, Lékařská informatika 9.5. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google