Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologické, psychologické a sociální dimenze kvality života u handicapovaných osob. kvality života u handicapovaných osob. Kvalita života u chronických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologické, psychologické a sociální dimenze kvality života u handicapovaných osob. kvality života u handicapovaných osob. Kvalita života u chronických."— Transkript prezentace:

1 Biologické, psychologické a sociální dimenze kvality života u handicapovaných osob. kvality života u handicapovaných osob. Kvalita života u chronických onemocnění. Kvalita života u chronických onemocnění. Její rozdíly podmíněné pohlavím. Hana Kalová

2 Změna vzorů myšlení

3 „Jak to vidí pacient“

4 MODELY NEMOCI: ♣BIO-MEDICINSKÝ ♣ BIO-MEDICINSKÝ ♣ BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ ♣ BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ Nejsou alternativní, jsou komplementární, Nejsou alternativní, jsou komplementární, tj. vzájemně se doplňují! tj. vzájemně se doplňují!

5 Kvalita života podmíněná zdravím HRQOL – Health Related Quality of Life

6 HEALTH REALTED QUALITY OF LIFE 1982 Health Insurance Experiment, HIE.Provedla slavná RAND- Corporation USA Výzkum dopadu zdravotního pojištění na zdravotní stav (dotazník,108 otázek) 1992 Medical Outcomes Study, MOS ( USA, Velká Británie ) 1992 Medical Outcomes Study, MOS ( USA, Velká Británie ) (dotazník, počet redukován na 20 otázek, později rozšířen (dotazník, počet redukován na 20 otázek, později rozšířen na 36 otázek ) na 36 otázek )

7 Kvalita života u chronických onemocnění

8 Gender

9 Muži x ženy

10  Biologické, psychologické a sociální dimenze kvality života u handicapovaných dimenze kvality života u handicapovaných osob. osob.  Kvalita života u chronických onemocnění.  Její rozdíly podmíněné pohlavím.

11 HYPOTÉZY Kvalita života je u nositelů chronických Kvalita života je u nositelů chronických onemocnění a to i ve stadiu remise nižší, onemocnění a to i ve stadiu remise nižší, nežli je tomu u všeobecné populace nežli je tomu u všeobecné populace 2. Tento jev je výrazněji patrný u žen ve srovnání s muži srovnání s muži

12 Probandi a metoda

13 1. Probandi n = 354 muži n = 163 ženy n = 191 průměrný věk mužů: 55,1 let průměrný věk žen: 57,5 let

14 Probandi – gender n = 354 Probandi – gender n = 354

15 4 nosologické jednotky: Chronické onemocnění pohybového aparátuChronické onemocnění pohybového aparátu Ischemická choroba srdečníIschemická choroba srdeční Nespecifické střevní zánětyNespecifické střevní záněty stavy po prodělané meningoencephalitisstavy po prodělané meningoencephalitis

16  Nositelé chronického onemocnění pohybového aparátu n = 149  Nositelé ICHS s vyjádřeným algickým syndromem n = 99  Nositelé NSZ n = 57  Stavy po proběhlé meningoencephalitis n = 49

17 Probandi dle onemocnění Probandi dle onemocnění

18 Probandi z hlediska Gender nositelé chronického onemocnění pohybového aparátu muži n = 41, ženy n = 108 nositelé chronického onemocnění pohybového aparátu muži n = 41, ženy n = 108 nositelé ICHS muži n = 75, ženy n = 24 nositelé ICHS muži n = 75, ženy n = 24 nositelé NSZ muži n = 16, ženy = 41 nositelé NSZ muži n = 16, ženy = 41 stavy po proběhlé meningoencephalitis muži n = 31, ženy n = 18 stavy po proběhlé meningoencephalitis muži n = 31, ženy n = 18

19 Probandi dle gender a onemocnění Probandi dle gender a onemocnění

20 METODA Použití dotazníkového nástroje SF – 36, v metodice HRQOL 8 domén: - fyzické funkce - fyzické omezení rolí - emoční omezení rolí - fyzické a emoční omezení sociálních funkcí - bolest - duševní / mentální zdraví - vitalita - všeobecné vnímání vlastního zdraví

21 VÝSLEDKY Kvalita života u chronických onemocnění je ve stadiu remise nižší ve všech 8 hodnocených doménách.

22 Chronická onemocnění pohybového aparátu Chronická onemocnění pohybového aparátu

23 Ischemická choroba srdeční

24 Nespecifické střevní záněty

25 Stavy po prodělané Meningitis/ meningoencephalitis

26 VÝSLEDKY Ženy jsou postiženy výrazněji než muži.

27 Nositelé chronického onemocnění pohybového aparátu. Výsledky podskupiny žen vyjádřené jako procenta výsledků mužů u: 1,67 0,60 0,98 2,38 0,84 1,06 0,92 1,49 Platí! Pakli u je větší nežli 1,64, je shledaný rozdíl statisticky významný na 5% hladině významnosti.

28 Nositelé ICHS. Výsledky podskupiny žen vyjádřené Jako procenta výsledků mužů u:2,9 0,4 0,07 1,73 1,64 2,06 2,35 1,63 u:2,9 0,4 0,07 1,73 1,64 2,06 2,35 1,63 Platí! Pakli u je větší nežli 1,67, je shledaný rozdíl statisticky významný na 5% hladině významnosti.

29 Nositelé NSZ. Výsledky podskupiny žen vyjádřené jako procenta výsledků mužů u: 0,73 0,33 0,92 0,33 1,03 1,59 2,26 1,34 u: 0,73 0,33 0,92 0,33 1,03 1,59 2,26 1,34 Platí! Pakli u je větší nežli 1,68, je shledaný rozdíl statisticky významný na 5% hladině významnosti.

30 Stav po prodělané meningoencephalitis. Výsledky podskupiny žen vyjádřené jako procenta výsledků mužů u: 2,75 2,48 2,143,10 3,41 2,44 2,87 1,73 u: 2,75 2,48 2,143,10 3,41 2,44 2,87 1,73 Platí! Pakli u je větší nežli 1,68 je shledaný rozdíl statisticky významný na 5% hladině významnosti.

31 ZÁVĚR Kvalita života je u nositelů chronických onemocnění a to i ve stádiu remise nižší, nežli je tomu u všeobecné populace. Hypotéza č. 1 byla potvrzena. Tento jev je výrazněji patrný u žen ve srovnání s muži. Hypotéza č. 2 byla potvrzena.

32 DOPORUČENÍ PRO PRAXI Nositelé chronických onemocnění a to i ve stádiu remise Nositelé chronických onemocnění a to i ve stádiu remise by se měli stát příjemci zdravotních a sociálních intervencí. by se měli stát příjemci zdravotních a sociálních intervencí. Tyto intervence se nesmějí týkat pouze fyzického stavu, Tyto intervence se nesmějí týkat pouze fyzického stavu, ale i psychických a sociálních aspektů nemoci. ale i psychických a sociálních aspektů nemoci. Ženy, zejména pokud jde o nositelky chronických Ženy, zejména pokud jde o nositelky chronických onemocnění si zasluhují soustředěnou a zvýšenou onemocnění si zasluhují soustředěnou a zvýšenou pozornost. Měly by se přednostně stát příjemci cílených pozornost. Měly by se přednostně stát příjemci cílených zdravotních a sociálních intervencí. zdravotních a sociálních intervencí.


Stáhnout ppt "Biologické, psychologické a sociální dimenze kvality života u handicapovaných osob. kvality života u handicapovaných osob. Kvalita života u chronických."

Podobné prezentace


Reklamy Google