Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy operačních systémů Meziprocesová komunikace a synchronizace Jakub Yaghob.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy operačních systémů Meziprocesová komunikace a synchronizace Jakub Yaghob."— Transkript prezentace:

1 Základy operačních systémů Meziprocesová komunikace a synchronizace Jakub Yaghob

2 Základní pojmy Race conditions výsledek operace závisí na plánování Vzájemné vyloučení (mutual exclusion) kritickou operaci provádí nejvýše jeden proces Kritická sekce část programu, kde se provádí kritická operace

3 Podmínky 1. Žádné dva procesy nemohou být najednou v jejich kritické sekci 2. Nemohou být učiněny žádné předpoklady o rychlosti nebo počtu CPU 3. Žádný proces mimo kritickou sekci nesmí blokovat jiný proces 4. Žádný proces nesmí čekat nekonečně dlouho v jeho kritické sekci

4 Metody dosažení vzájemného vyloučení Aktivní čekání (busy waiting) spotřebovává čas procesoru vhodnější pro předpokládané krátké doby čekání nespotřebovává prostředky OS rychlejší Pasivní čekání/blokování proces je ve stavu blokován vhodné pro delší doby čekání spotřebovává prostředky OS pomalejší

5 Aktivní čekání Zakázání přerušení vhodné pro jádro OS Zámky nefungují!!! Důsledné střídání porušuje podmínku 3 Petersonovo řešení Instrukce TSL (Test and Set Lock) spin-lock

6 Příklad se zámky int lock; void proc(void) { for (;;) { nekritická_sekce(); while (lock != 0); lock = 1; kritická_sekce(); lock = 0; }

7 Příklad s důsledným střídáním void p2(void) { for (;;) { while (turn != 1); kritická_sekce(); turn = 0; nekritická_sekce(); } int turn = 0; void p1(void) { for (;;) { while (turn != 0); kritická_sekce(); turn = 1; nekritická_sekce(); }

8 Petersonovo řešení (pro 2) #define N 2 /* počet procesů */ int turn; int interested[N]; /* kdo má zájem */ void enter_region(int proc) { /* proc: kdo vstupuje */ int other; other = 1-proc;/* číslo opačného procesu */ interested[proc] = TRUE; /* mám zájem o vstup */ turn = proc; /* nastav příznak */ while (turn == proc && interested[other] == TRUE); } void leave_region(int proc) { /* proc: kdo vystupuje */ interested[proc] = FALSE; /* už odcházím */ }

9 Instrukce TSL enter_region: tsl R,lock; načti zámek do registru R a ; nastav zámek na 1 cmp R,#0; byl zámek nulový? jnz enter_region; byl-li nenulový, znova ret; návrat k volajícímu - vstup do ; kritické sekce leave_region: mov lock,#0; ulož do zámku 0 ret; návrat k volajícímu Nutná podpora HW Všechny současné procesory nějakou mají Také známo jako spin-lock

10 Pasivní čekání Blokovací entity se nazývají primitiva SLEEP/WAKEUP nefunguje!!! Semafory Monitory Zprávy Ekvivalence primitiv

11 SLEEP/WAKEUP implementovány OS atomické operace SLEEP uspí proces, který ho zavolá WAKEUP probudí udaný proces nefungují!!!!

12 Klasické synchronizační problémy na alegoriích ukazují časté problémy při synchronizaci problém producent-konzument problém obědvajících filosofů problém ospalého holiče

13 Problém producent-konzument Producent (továrna) produkuje předměty. Konzument (obchod) je spotřebovává (prodává). Mezi nimi je sklad pevné velikosti. Konzument nemá co prodávat, když je sklad prázdný, producent přestane vyrábět, když je sklad plný.

14 Producent/konzument se SLEEP/WAKEUP void consumer(void) { int item; for (;;) { if(count==0) sleep(); remove_item(&item); count--; if(count==N-1) wakeup(producer); consume_item(item); } #define N 100 int count = 0; void producer(void) { int item; for (;;) { produce_item(&item); if(count==N) sleep(); enter_item(item); count++; if(count==1) wakeup(consumer); }

15 Semafory implementovány OS čítač a fronta uspaných procesů atomické operace DOWN/UP dvě sémantiky chování podle možných hodnot čítače 1.čítač >= 0 2.čítač v rozsahu celých čísel (i záporný) binární semafor (pouze hodnoty 0 a 1)

16 Sémantika semaforů - 1 DOWN pokud je čítač > 0, sníží čítač o 1 a pokračuje dál pokud je čítač = 0, operace DOWN se zablokuje a proces je přidán do fronty čekající na tomto semaforu UP pokud je fronta neprázdná, vybere libovolný proces a ten probudí za DOWN jinak zvětší čítač o 1

17 Sémantika semaforů - 2 DOWN vždy se sníží hodnota čítače o 1 pokud je čítač >= 0, pokračuje dál jinak se zablokuje UP vždy se zvětší hodnota čítače o 1 pokud je hodnota <= 0 a fronta je neprázdná, vybere libovolný proces a ten odblokuje

18 Producent/konzument se semafory semaphore empty = N; semaphore full = 0; void consumer(void) { int item; for(;;) { down(&full); down(&mutex); remove_item(&item); up(&mutex); up(&empty); consume_item(item); } #define N 100 semaphore mutex = 1; void producer(void) { int item; for(;;) { produce_item(&item); down(&empty); down(&mutex); enter_item(item); up(&mutex); up(&full); }

19 Monitory implementovány překladačem lze si představit jako třídu C++ všechny proměnné privátní funkce mohou být i veřejné vzájemné vyloučení v jedné instanci zajištěno synchronizací na vstupu a výstupu do/z veřejných funkcí synchronizace implementována blokovacím primitivem OS

20 Podmíněné proměnné monitoru - 1 pouze uvnitř monitoru slouží k zablokování uvnitř monitoru není to čítač ale je tam fronta zablokovaných procesů operace WAIT/SIGNAL podobné jako SLEEP/WAKEUP

21 Podmíněné proměnné monitoru - 2 WAIT zablokuje proces uvnitř monitoru a umožní vniknout dovnitř jinému procesu SIGNAL vybere libovolný z čekajících procesů a ten probudí problém s probuzením spustit probuzený a druhý uspat probouzející okamžitě opustí monitor

22 Zprávy zpráva je množina nějakých dat a informací přenášených mezi odesílatelem a příjemcem i zpráva nulové délky nese informaci implementováno OS atomické operace SEND a RECEIVE založeno na principu klient/server vhodné pro distribuované OS

23 Zprávy - operace SEND odešle zprávu nezablokuje se pokud na zprávu čeká příjemce operací RECEIVE, zprávu obdrží a odblokuje se RECEIVE přijímá zprávu pokud není žádná zpráva dostupná, zablokuje se

24 Zprávy - adresace pomocí identifikace procesu je možná pouze komunikace mezi dvěma procesy schránky (mailbox) mají svojí velikost a identifikaci operace pracují s identifikací mailboxů pevná velikost modifikuje funkci SEND možností zablokování při plné schránce více procesů spolupracuje na jedné schránce

25 Zprávy - dostaveníčko schránka nulové velikosti odesílatel čeká na příjemce nebo příjemce čeká na odesílatele po předání zprávy jsou oba procesy najednou odblokovány randezvous

26 Ekvivalence primitiv pomocí jednoho blokovacího primitiva lze implementovat jiné blokovací primitivum většinou přímočará řešení např. implementace monitoru semaforem problém implementace semaforu zprávami třetí proces – server semaforů

27 Problém obědvajících filosofů Pět filosofů sedí okolo kulatého stolu. Každý filosof má před sebou talíř špaget a jednu vidličku. Špagety jsou bohužel slizké a je třeba je jíst dvěma vidličkami. Život filosofa sestává z období jídla a období přemýšlení. Když dostane hlad, pokusí se vzít dvě vidličky, když se mu to podaří, nají se a vidličky odloží.

28 Obědvající filosofové - 2 #defineN5 void phil (int i) { for(;;) { think(); take_fork(i); take_fork((i+1)%N); eat(); put_fork(i); put_fork((i+1)%N); }

29 Obědvající filosofové - 3 funkce take_fork je blokovací všichni najednou zvednou svoji levou a čekají na pravou funkce take_forks je opatrná pokud nemohu sebrat druhou vidličku, položím první všichni zvednou levou, podívají se doprava, položí levou, atd. filosofové pracují ale nenají se – vyhladovění (starvation)

30 Problém ospalého holiče Holič má ve své oficíně křeslo na holení zákazníka a pevný počet sedaček pro čekající zákazníky. Pokud v oficíně nikdo není, holič se posadí a spí. Pokud přijde první zákazník a holič spí, probudí se a posadí si zákazníka do křesla. Pokud přijde zákazník a holič už střihá a je volné místo v čekárně, posadí se, jinak odejde.

31 Reálně používaná primitiva Spin-lock Aktivní čekání Vhodný pro očekávané krátké doby čekání Velmi rychlý vstup do kritické sekce Kritická sekce Blokovací primitivum Vhodný pro očekávané delší doby uvnitř kritické sekce Semafor Spouštění a zastavování vláken, čekání na událost OS závislá

32 Synchronizační primitiva – vyšší úroveň – 1 RWL (Read-Write Lock) Vícenásobně/paralelně READ operace (nemění obsah chráněného prostředku) Exkluzivně WRITE operace (mění obsah) Bariéry Hlavní vlákno vypustí pomocná vlákna a čeká na bariéře na dokončení úkolu všech vláken

33 Synchronizační primitiva – vyšší úroveň – 2 Reentrantní zámky Několik funkcí, které používají stejnou kritickou sekci Některé z těchto funkcí volají jiné z těchto funkcí Zdánlivě zjednodušuje použití, reálně přináší spíše potíže Lze odstranit vyrobením blokovacích a neblokovacích variant funkcí Uzamčené (interlocked) operace Atomicky prováděné jednoduché operace (přičtení, inkrement, …)

34 Synchronizační primitiva ve Windows Jednotné funkce pro pasivní čekání Atomické čekání na více primitiv, možnost OR/AND Timeout Každé primitivum má definováno, kdy „signalizuje“ Semafor Signalizuje při hodnotě čítače >0 Event Pouze binární hodnota Nastavení na 1 signalizuje Autoreset/manuální reset Kritická sekce Jednosměrný spojový seznam Uzamčené operace

35 Synchronizační primitiva na UNIXech OS implementuje semafor Dnes obvykle knihovna PTHREAD Podmíněné proměnné Mutex RWL Spin-lock


Stáhnout ppt "Základy operačních systémů Meziprocesová komunikace a synchronizace Jakub Yaghob."

Podobné prezentace


Reklamy Google