Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technika mluveného projevu Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technika mluveného projevu Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři."— Transkript prezentace:

1 Technika mluveného projevu Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři

2 Obsah kurzu „Kurz podává teoretický přehled o aspektech řečové komunikace a rozvíjí dovednosti v produkci, percepci a interpretaci řeči v rovině verbální a neverbální s ohledem na potřeby tlumočníků.“ résumé přednášky v semináři

3 Přehled témat 1. Zvuková složka jazykové komunikace, nonverbální komunikace 2. Specifičnost tlumočnického projevu na pozadí teorie komunikace 3. Fyziologie dýchání, hlasu, řeči a sluchu 4. Ortoepie češtiny I 5. Ortoepie češtiny II 6. Ortoepie češtiny III 7. Výslovnost cizích slov a vlastních jmen 8. Rytmus, melodie, tempo 9. Situační, psychologické a mezikulturní aspekty řečové komunikace 10. Sociologické aspekty řečové komunikace 11. Tlumočník v roli řečníka, rétorika a kultura projevu

4 Související disciplíny: rétorika fonetika teorie komunikace teorie tlumočení (kognitivní a řečové aspekty) sociologie psychologie fyziologie

5 Komunikační schéma (R. Jakobson) kód mluvčísdělení posluchač kontakt Literatura: např. F. Čermák: Jazyk a jazykověda

6 Typologie komunikačních situací využití jazyka či jiných kódů využití smyslů směr počet účastníků časový rozdíl mezi emisí a recepcí vzdálenost sdílení/nesdílení společného kódu formálnost připravenost zprostředkovanost Literatura: např. Vanoye (1990) Expression. Communication, Armand Colin, Paris

7 Lingvistické, paralingvistické a extralingvistické prvky Prší. [prši:  ] lingvistická změna: Prší? [prši:  ] paralingvistická změna: Prší!!! [prši:  ] extralingvistická změna: [pRši:  ] etiketa, zdvořilost, autorita kvality řečníka MK: záměny paralingvistické za lingvistické extralingvistické za paralingvistické

8 Fyziologie řeči Respirace Fonace Artikulace

9 Respirace problémy související s respirací: mělké dýchání nesprávné držení těla stres fyzická aktivita Literatura: např. Psychosomatický základ veřejného vystupování, sborník DAMU

10 Fonace individuální parametry hlasu výška síla barva změny kvality hlasu okamžité trvalé Literatura: např. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

11 Barva hlasu hodnocení převážně založené na metaforách např. plný/sytý vs. nevýrazný/tenký chraplavývs. dyšný sametovývs. hrubý jasnývs.zastřený lyrickývs.hrdinský jemnývs. pronikavý/řezavý mladistvývs. unavený „mečivý“, „ječivý“, „burácivý“…

12 Barva hlasu v herectví D. Medřická: Kočičí hra, 1982, 1:28:12–1:29:30 http://www.youtube.com/watch?v=5fFRJEng0Vg R. Hrušínský a K. Heřmánek: Smrt krásných srnců, 1987, 5:00–5:40 http://www.youtube.com/watch?v=nBfZ0_EBA0k&fea ture=related Vít Bárta, 3. 9. 2010, 1:30–2:06 http://www.youtube.com/watch?v=4VVUemN4Blg

13 Artikulace řečové poruchy dysfázie dysartrie poruchy plynulosti patlavost (dyslálie) sigmatismus rotacismus rotacismus bohemicus lambdacismus atd. Benešová et al. (1990); žáci 1. tříd; N = 5599 Literatura: např. Vyštejn: Vady výslovnosti; Palková: Fonetika a fonologie češtiny

14 Artikulace M. Dejdar, talkshow, 12:15–12:40 http://www.youtube.com/watch?v=tIL3_T_6IZ4 Jiří Suchý, rozhovor, 1:45–2:20 http://www.youtube.com/watch?v=gqtj6P3SGH0 T. Pletánková: Předpověď počasí, Prima, 0:00–0:25 http://www.youtube.com/watch?v=lVp4n1ufS5Q&feat ure=related M. Kubišová: Nechte zvony znít, 1967, 0:20–0:40 http://www.youtube.com/watch?v=pt8cgEmduFk

15 Fyziologie sluchu Ochrana sluchu, úbytek sluchu Maskování zvuku

16 Ortofonie a ortoepie Ortofonie: správná výslovnost fonetických jednotek Ortofonie: jejich správné použití v řeči Hlásková vs. prozodická rovina 1. [balgon], [pjed minut], [vafrice] 2. [t ʀ anslatologije], [nevjeďeł] Literatura: např. Hůrková: Česká výslovnostní norma

17 Transkripce IPA Česká transkripce Vědecká podoba Populární příručky Literatura: např. Handbook of the IPA, Palková: Fonetika a fonologie češtiny

18 Samohlásky [a e i o u] [a: e: i: o: u:](příp. [á é í ó ú]) [a ͡ u e ͡ u o ͡ u](příp. [au eu ou])

19 Souhlásky divadlo[ďivadlo] dikobraz[dikobraz](příp. [dykobraz]) tiše [ťiše] titul [titul] (příp. [tytul]) nikdo [ňigdo] tenis [tenis] (příp. [tenys])

20 Souhlásky venku[veŋku] leckdo[le ʒ gdo] léčba[le: ǯ ba] nechat[nexat](příp. [nechat]) neumět[ne ʔ umňet] tři[tř ̥ i](příp. [tři]) trvat[tr ̩ vat](příp. [trvat])

21 Transkripce textu Neuměl najít obchod se softwarem. [ ˈ ne ʔ umňel ˈ naji:t ˈʔ opxot ˈ sesoftve:rem] Modř jejích očí mě oslňuje. [ ˈ motř ̥ jeji:x ˈʔ oči:mňe ˈʔ osl ̩ ňuje] Viděl oknem pohyb lidí. [ ˈ viďel ˈʔ oknem ˈ pohip ˈ liďi:]

22 Kvalita samohlásek Otevřenost lidový [li ̞ dovi:] vs. ledový Slovinsko vs. Slovensko Centralizace Nech toho. [nәxtohә] Zavírání Nech toho. [ne ̝ xto ̝ ho ̝ ] Literatura: např. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

23 Kvantita samohlásek obecná čeština: nevim expresivní: bóže, šuplik regionální variabilita – moravskoslezské dialekty: zakaz kouřeni substandardní protahování („pražská čeština“): Už to budé?

24 Hlasivkový ráz [ ʔ ] běžný v CS, DE méně běžný v EN řídký ve FR, ES povinný:[k ʔ oknu] doporučený:[bil ʔ ospali:], [na ʔ okňe], [pot ʔ oknem], [pro ʔ evropu], [pro ʔ evropski:] [ ʔ otevřel ʔ okno]

25 Asimilace znělosti v zásadě: týká se jen souhlásek párových je regresivní probíhá uvnitř slova i přes jeho hranici (kromě pauz) liší se od neutralizace znělosti na konci slova

26 sbírat [zbi:rat] vs. slíbit [sli:bit] hrad [hrat]N před pauzou hrad Loket [hrat]N před jedinečnou hrad Kokořín/Okoř [hrat]A před neznělou hrad Zvíkov [hrad]A před znělou

27 Zvláštní případy 1. jednoslabičné předložky se asimilují i před jedinečnými nad Loktem, bez másla 2. v se asimiluje, ale samo asimilace nevyvolává svůj, všichni 3. ř se asimiluje ve všech pozicích, jen na začátku slova způsobuje asimilaci tři [tř ̥ i], bouřka [bo ͡ uř ̥ ka], pět řek [pjed řek] 4. sh: [sx] i [zh] nashledanou

28 Chybné asimilace a sonorizace *čtvrdletí *gvůli *co bude gobědu *pjedadvacet *užmusím jít


Stáhnout ppt "Technika mluveného projevu Přednáška: čt 11:40–12:25, č. 206 Seminář: pá (ZS: ½ studentů, LS: ½ studentů) Zápočet: aktivní práce v semináři."

Podobné prezentace


Reklamy Google