Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Složení tělních tekutin Jana Novotná. Tělní tekutiny sekrety trávicího traktu (sliny, žaludeční šťáva, pankreatická šťáva, žluč, sekret střeva) plazma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Složení tělních tekutin Jana Novotná. Tělní tekutiny sekrety trávicího traktu (sliny, žaludeční šťáva, pankreatická šťáva, žluč, sekret střeva) plazma."— Transkript prezentace:

1 Složení tělních tekutin Jana Novotná

2 Tělní tekutiny sekrety trávicího traktu (sliny, žaludeční šťáva, pankreatická šťáva, žluč, sekret střeva) plazma mozkomíšní mok moč pot slzy plodová voda

3 Složení plasmy, intracelulární a extracelulární tekutiny

4 [Na + ] [K + ] [Cl - ] [HCO 3 - ] sliny 20-80 10-20 20-40 20-60 žaludeční šťáva 20-100 5-10 120-160 0 pankreatická šťáva 120 5-10 10-60 80-120 žluč 150 5-1040-80 20-40 šťáva tenkého střeva 140 5 105 40 šťáva tlustého střeva 140 5 85 60 pot 65 8 39 16 mozkomíšní mok 147 3 113 25 Typická koncentrace elektrolytů v některých tělních tekutinách (v mmol/l)

5 Sliny Funkce: zahájení zpracování potravy; exkrece některých léků (morfin) a anorg. látek (I, Hg, Pb); pH = 5.7 – 6.4 99,5% voda (rozpouštědlo); zbytek: anorg. látky –1/3 anorg. látky (chloridy, fosfáty, bikarbonát, sodík, draslík) org. látkyglykoproteinymuciny –2/3 – org. látky: hlavně glykoproteiny (muciny) fungující jako lubrikanty usnadňující žvýkání a polykání; mají vysoký obsah O-glykosidicky vázaných (na Ser, Thr) oligosacharidů, obsahujících často NeuAc, GalNAc

6 Sliny Enzymy:  -amylasa  -amylasa: částečná hydrolýza škrobu a glykogenu na maltosu, maltotriosu na (1-6)-oligosacharidy – dextriny (neboť enzym štěpí (1-4)-vazbu); ve slinách malý význam (krátká doba působení) lysozym lysozym – štěpí glykosidické vazby v peptidoglykanu buněčné stěny bakterií (antibakteriální účinek)

7 Žaludeční šťáva Voda – 99,4%. anorg. soli (chloridy) HClHCl – vytváří kyselé prostředí (pH = 1.9 - 2.5 u dospělých), denaturuje proteiny (usnadňuje přístup proteasam) a zabíjí bakterie; mucinymuciny – vytvářejí hlen, který kryje a chrání povrch žaludku; proteinyproteiny: albumin, IgA, slinná amylasa (denaturované, prokazatelné při achlorhydrii)), vnitřní faktor (váže B 12 a chrání ho před degradací), proenzymy (zymogeny). Konc. proteinů – nízká (<50mg/ml); zvýšené množství albuminu – při gastropatiích, prokazatelné u rakoviny žaludku.

8 Enzymy žaludeční šťávy PepsinPepsin – vzniká ze zymogenu pepsinogenu působením kyselého prostředí a autokatalytickou aktivací; pH optimum ~1 - 3; endopeptidasaendopeptidasa, štěpí proteiny na polypeptidové fragmenty – nejčastěji mezi Tyr/Phe a Glu/Asp…hlavní trávicí pochod v žaludku; chymosinchymosin (rennin)* – mění protein kasein na parakasein, a tak sráží mléko; uplatňuje se u malých dětí (pH optimum ~ 5); lipasalipasa – štěpí triacylglyceroly na mastné kyseliny a 1,2- diacylglyceroly * neplést s renin – hormon produkovaný ledvinami

9 Pankreatická šťáva Alkalická (pH = 7,5 - 8,8), HCO 3 - neutralizuje kyselý obsah přicházející z žaludku. Obsahuje četné enzymy podílejících se na štěpení vysokomolekulárních složek potravy; mnohé jsou sekretovány jako zymogeny: trypsinogen trypsinogen – aktivován odštěpením peptidu působením enterokinasy; trypsin pak sám aktivuje jiné zymogeny: chymotrypsinogenproelastasuprokarboxypeptidasu chymotrypsinogen, proelastasu, prokarboxypeptidasu.

10 Enzymy pankreatické šťávy EndopeptidasyEndopeptidasy: trypsin, chymotrypsin, elastasa; štěpí proteiny / polypeptidy na poly/oligopeptidy – peptony (M r 600- 3000); exopeptidasyexopeptidasy – karboxypeptidasy: odštěpují aminokyseliny z C-konce poly/oligopeptidu vzniklého působením endopeptidas; endoglykosidasyendoglykosidasy:  -amylasa; RNAsaDNAsaRNAsa (ribonukleasa), DNAsa (deoxyribonukleasa); pankreatická lipasapankreatická lipasa – hydrolýza triacylglycerolů v přítomnosti solí žlučových kyselin, fosfolipidů (emulgace), kolipasy a fosfolipasy A 2 (usnadňují interakci lipasy se substrátem). Vzniká směs 2-monoacylglycerolů, FA a glycerolu; cholesterolesterasacholesterolesterasa – hydrolýza esterů cholesterolu

11 Žluč 96-98% vody, pH = 6.2 – 8.5 anorg. soli žlučové kyselinyžlučové kyseliny (např. kys. cholová, deoxycholová) konjugované s glycinem či taurinem žlučová barvivažlučová barviva – bilirubin a produkty jeho přeměny: urobilin(ogen), sterkobilin(ogen) cholesterolcholesterol fosfolipidyfosfolipidy Funkce žluči: emulgace tuků a mastných kyselin (důl. nejen pro trávení tuků, ale i látek rozpustných v tucích, např. vit. A, E, D, K); neutralizace kyselého obsahu ze žaludku (HCO 3 - ); exkrece cholesterolu, žlučových barviv, léčiv, toxinů a anorg. látek (Cu, Zn, Hg).

12 Glykocholát, jako sodná sůl se nejčastěji vyskytuje u člověka

13 Sekret tenkého střeva Voda, anorg. látky (NaCl, NaHCO 3 ), hlen pH = 6.3 – 7.6 Enzymy: –glykosidasy –glykosidasy – štěpí oligosacharidy (maltasa, sacharasa, laktasa) –aminopeptidasydipeptidasy –aminopeptidasy a dipeptidasy – štěpí poly/oligopeptidy vzniklé působením pepsinu a trypsinu –lipasafosfolipasa –lipasa a fosfolipasa A 1, A 2 – hydrolyzuje fosfolipidy –fosfatasy –fosfatasy – odštěpují fosfát z org. fosfátů (např. glycerolfosfátu) a nukleotidů –nukleosidasy –nukleosidasy – fosforolýza nukleosidů za uvolnění báze a pentosafosfátu

14 Plodová voda V raném těhotenství jde o ultrafiltrát mateřské plasmy, do něhož plod přispívá pronikáním fetální plasmy kůží. S růstem plodu se zvětšuje objem plodové vody (až na cca 1000 ml v 38. týdnu); složení se mění s tím, jak plod začíná polykat (začátek 2. trimestru) a vylučovat moč (18. týden). iontyglukosuaminokyselinylipidy bílkovinyhormonyplynyObsahuje ionty (Na +, K +, Cl - ), glukosu, aminokyseliny, lipidy, bílkoviny, hormony a plyny; močovinykreatininu kys. močovélipidů bílkovins metab. aktivitou plodu stoupá konc. močoviny, kreatininu a kys. močové, během těhotenství stoupá i konc. lipidů a bílkovin (ta jen do 30. týdne, poté mírně klesá). Z mateřské plasmy přestupují do plodové vody nejlépe nízkomolekulární proteiny.

15 Proteiny plodové vody albuminHlavní složka – albumin (42 – 66 %), prealbumin,  - fetoprotein,  1 -antitrypsin, antithrombin, antichymotrypsin, transferin,  1 -kyselý glykoprotein,  2 mikroglobulin,  2 makroglobulin,  -lipoprotein, ceruloplasmin, serinové proteasy (plasminogen, prothrombin), fibronektin a specifické bílkoviny placenty;  -fetoproteinspecifickou bílkovinou, kterou syntetizuje plod, je  -fetoprotein (AFP); jeho konc. strmě stoupá do 13.-14. týdne, pak klesá až na velmi nízké hodnoty. Hladina AFP stoupá u rozštěpových vad neurální trubice a přední stěny břišní (využití při detekci). AFP je snížen u cca 12% plodů s Downovým syndromem;

16 Proteiny plodové vody imunoglobulinyimunoglobuliny (IgA, IgG, IgM); surfaktantové bílkovinysurfaktantové bílkoviny (SP-A, SP-B, SP-C,SP-D) –deficit SP-B syntézy vede k neonatálnímu RDS (respiratory distress syndrom), syndrom dechové tísně; enzymyenzymy (acetylcholinesterasa, cholinesterasa,  - glutamyltransferasa) – stanovení aktivity v plodové vodě se využívá k diagnostice vývojových vad –acetylcholinesterasa je zvýšená při defektech uzávěru neurální trubice plodu a hydropsu plodu –cholinesterasa je zvýšená u rozštěpů přední části břišní dutiny; aktivita GGT s postupujícím těhotenstvím klesá.

17 Hormony plodové vody KatecholaminyKatecholaminy – zvýšené jsou při stresu; dehydroepiandrosteron17-  - hydroxyprogesteronk prenatální diagnostice vrozené hypofunkce fetálních nadledvin se používá dehydroepiandrosteron a 17-  - hydroxyprogesteron; k prenatální diagnostice vrozené hyperplasie nadledvin se požívá též 17-  -hydroxyprogesteron; prostaglandinyprostaglandiny PGE 2 a PGE 2  a jejich prekurzory – k. arachidonová a dihomo-  -linolenová prudce stoupají při začátku porodu; insulininsulin – hladina koreluje s váhou plodu; prolaktinprolaktin – 8x vyšší než v séru matky.

18 Mozkomíšní mok Isoosmolální, ale zastoupení iontů jiné než v plasmě (nižší konc. Na +,K +, Ca 2+, HCO 3 - a anorg. fosfátů a naopak vyšší konc. Mg 2+ a Cl - ); 200x méně proteinů než v plasmě pH = 7.35-7.40 GlukosaGlukosa – nižší než v plasmě, laktát, cholesterol; bílkovinybílkoviny: albumin, globuliny, enzymy (laktátdehydrogenasa). Hladina uvedených org. látek se mění za patologických stavů (využití v diagnostice – celková bílkovina, Glc, Lac). Funkce: mechanická ochrana mozku a míchy, ochrana před patogeny, odsun odpadních produktů, přísun živin, hormonů.

19 pH krve, krevní pufry pH krve: 7.36-7.44; nejdůležitější krevní pufry: hydrogenuhličitanový: CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3  HCO 3 - + H + postranní řetězce aminokyselin krevních proteinů, zvláště hemoglobinu: HbH +  Hb + H + fosfátový: HPO 4 2- + H +  H 2 PO 4 - (minoritní)


Stáhnout ppt "Složení tělních tekutin Jana Novotná. Tělní tekutiny sekrety trávicího traktu (sliny, žaludeční šťáva, pankreatická šťáva, žluč, sekret střeva) plazma."

Podobné prezentace


Reklamy Google