Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběžné vzdělávání Modul informační technologie Jaroslav Krotký Odbor infomatiky Správa databází a aplikací Prezentaci najdete na:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběžné vzdělávání Modul informační technologie Jaroslav Krotký Odbor infomatiky Správa databází a aplikací Prezentaci najdete na:"— Transkript prezentace:

1 Průběžné vzdělávání Modul informační technologie Jaroslav Krotký Odbor infomatiky Správa databází a aplikací Prezentaci najdete na: http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_informatiky/prezentace/vz_informatika.ppt

2 Technologie - hardware  Hardware = fyzicky existující technické vybavení počítače  Základní součást PC ( základní deska-motherboard, procesor, paměť ram/rom, chladiče, sběrnice, zdroj, harddisk, DVD )  Třídy počítačů ( stolní, notebook, server ) vs. Terminály ( bez úložiště )  Klient/server - je architektura, která odděluje klienta (aktivní-posílá požadavek-je obsloužen) a server (pasivní- čeká na požadavek-obsluhuje).  Periferie - zajišťují interakci s uživatelem, pro připojení se využívají tzv. porty ( USB, LPT, COM.., ) a)Vstupní – klávesnice, myš, scanner b)Výstupní – tiskárna, monior, reproduktory c)vstupně-výstupní - faxová karta, modem

3

4 Technologie - software  Software ( programové vybavení ) - je sada všech počítačových programů umístěných v počítači. Software vzniká jeho programováním ( programovací jazyky např. jazyk C ).  Počítačový program - je sekvence instrukcí, které jsou vykonávány procesorem počítače  Počítačový software se dělí na dvě základní skupiny: a)systémový software ( operační systém, firmware ) b)aplikační software ( aplikace, terminálové aplikace např. Citrix )  Firmware - je označení pro software, který je napevno zabudován v hardware např. BIOS počítače v paměti ROM.

5 Základy informatiky I  BIT = je základní a současně nejmenší jednotkou informace – znak malé b, (ano/ne, 1/0)  BYTE (bajt) = 8 bitů – znak velké B a)jednotka množství informace v informatice b)reprezentuje například celé číslo od 0 do 255 nebo jeden znak c)nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (resp. procesor) přímo pracovat

6 Základy informatiky II  Soubor (file) – skládá se „název.přípona“ (ve FAT 8.3)  pojmenovaná uspořádaná kolekce dat uložená na nějakém datovém médiu  každý soubor má svůj název, délku a případně další atributy požadované operačním systémem (např. typ, vlastník, ochrana…)  obsahem souboru mohou být různá data - textová a binární  fyzické uspořádaní souborů na datovém médiu zajišťuje souborový systém (filesystem, např. Windows 2000/XP používá NTFS, Win95/98 FAT32)  Adresář (folder, složka)  organizační jednotka v souborovém systému na disku počítače  může obsahovat další adresáře a soubory  Správce souborů (souborový manažer, file manager)  program pro manipulaci se soubory a adresáři (složkami)  pro kopírování, přesun, mazání, spouštění souborů a pro správu disků  Např. Total Commander, Průzkmník (Explorer)

7 Souborový manažer (file manager)

8 Operační systém  rozdělení systémových prostředků aplikacím  hardware (operační paměť, disk, periferní zařízení)  strojový čas (chod více aplikací najednou) a komunikační toky  systémové prostředky nehmotné povahy (fonty)  rozhraní pro programátory (např. Windows API) - funkce API jsou programové celky, které programátor používá namísto toho, aby je sám naprogramoval  Microsoft Windows (95/98/ME, 2000/XP, Vista)  Linux (RedHat, SUSE, UBuntu…)

9

10 Základní využití PC I  Běžná administrativa  Základy práce s operačním systémem  Kancelářské nástroje (balík Office)  Textový a tabulkový editor  Základní grafické programy  Tvorba prezentací, základní nástroje pro tvorbu databází  Komunikační nástroje  Email (problémy SMTP, SPAM, viry, Outlook, PKI)  Internet (browsery)  Další komunikační aplikace (chat, ICQ)

11 Základní využití PC II  Nástroje osobního managementu  Sledování času - kalendář  Události (opakování, úkoly)  Události a teamová práce  Úkoly  Evidence úkolů  Přidělování a sledování úkolů  Kontakty  Veřejné složky

12 Teorie dat  Ukládání dat  Databázové systémy (SQL) - databáze  Filesystem  Document Management Systém (DMS)  Tvorba dat  Aplikace - manuální, automatický (dávkový vstup) dat  Integrita dat - během uložení (přenosu) dat nedošlo k jejich neočekávaným změnám (transakce, synchronizační primitiva)  Referenční data - jsou údaje, které jsou o daném objektu v rámci veřejné správy jedinečné.  Registry - jednotná datová základna základ úspěchu)  Využití dat  Jediný vstup (neopakovat zadávání dat)  Kombinovat vhodná data  Datové sklady (DWH), Data mining (DM), GIS  Metadata – data o datech (např. kdo vytvořil soubor, v jakém formátu…)

13 Počítačové sítě  Lokální sítě (LAN - Local Area Network)  zvyšování produktivity díky sdílení prostředků  vysoké přenosové rychlosti a malý dosah  příklady: Novell, Windows, napojení bezdiskových stanic, databázové n. tiskové servery  Rozlehlé sítě (MAN, WAN - Wide Area Network)  konektivita, komunikace  velké vzdálenosti (město, region, kontinent)  nižší výkonpříklady: Bitnet, PVTNet, Internet  Firewall - slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje

14

15 www.rowanet.cz

16 Internet - historie  1962 – Vzniká projekt počítačového výzkumu agentury DARPA  1969 – Vytvořena experimentální síť ARPANET („zárodek internetu“)  1972 – Vyvinut první e-mailový program  1973 – Zveřejněn TCP  1980 – Experimentální provoz TCP v síti ARPANET  1983 – Rozdělení ARPANET na ARPANET a MILNET, TCP/IP přenesen do komerční sféry  1984 – Vyvinut DNS (Domain name system)  1987 – Vzniká pojem „Internet“, v síti je propojeno 27 000 počítačů  1989 – Publikace návrhu WWW  1990 – Končí ARPANET, nástup Internetu  1993 – První WWW prohlížeč (Mosaic), autor ho poskytuje zdarma k dispozici  1994 – Internet se komercionalizuje  1996 – 55 milionů uživatelů (2000-250 mil., 2003-600 mil., 2005-900 mil.)  2006 – více jak 1 miliarda uživatelů Je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě pomocí sady protokolů IP. Slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her, vyhledávání, katalog a další

17 Internet v ČR - historie  1988 - první pokus českých vysokých škol připojit se do sítě EARN – byl neúspěšný  1990 - první úspěšné pokusy připojit se k uzlu v Linci  13.2.1992 - formální připojení ČSFR k internetu (dostupný v Praze na ČVUT)  1992 – budování univerzitní páteřní sítě FESNET (po rozpadu 2 části CESNET a SANET)  1993 – připojeno již 9 měst  1995 – konec monopolu firmy Eurotel na veřejné datové sítě. Rozvoj komerčních ISP (internet service provider)  1996 – vznik sdružení NIX (neutral internet exchange) – řeší pravidla, zastupuje providery u státu. Vzniká sdružení NIC.CZ, který spravuje českou národní doménu CZ

18 Dnešní podoba Internetu Internet je soustavou vzájemně propojených (dílčích) sítí jednotlivé dílčí sítě jsou provozovány na komerčním základě – za účelem poskytování přístupu vlastníky dílčích sítí jsou tzv. provideři – poskytovatelé přístupu (ISP, Internet Service Providers) provideři mohou být propojeni hierarchicky – upstream provider vs. downstream provider upstream provider poskytuje tzv. konektivitu svému downstream providerovi Vlastnické vztahy Komu patří Internet? – jako celek: nikomu !!!! Dnešní podoba Internetu  Internet je soustavou vzájemně propojených (dílčích) sítí  jednotlivé dílčí sítě jsou provozovány na komerčním základě za účelem poskytování přístupu  vlastníky dílčích sítí jsou tzv. Provideři poskytovatelé přístupu (ISP, Internet Service Providers) Komu patří Internet?  jako celek nikomu !!!!  své vlastníky mají jednotlivé dílčí sítě - vlastní je provideři Co znamená připojit se k Internetu?  najít (vybrat si) vhodného providera a propojit se s jeho dílčí sítí  díky propojení dílčí sítě providera se sítěmi ostatních providerů získá uživatel přístup k tomu, co dohromady tvoří Internet Kdo rozhoduje v Internetu?  1. odpověď: nikdo !!!!, přesněji: neexistuje jeden konkrétní subjekt zodpovědný/oprávněný jednat za Internet, Internet nemá svého „ředitele“  v Internetu se rozhoduje na principu konsensu zainteresovaných stran (přestává to fungovat) – akademickým institucím (CESNET) – členům určité organizace (CONET) od 2H 1995: – vznikají skutečně komerční provideři mohou nabízet své služby komukoli (široké veřejnosti) na základě licence – exkluzivní licence Eurotelu skončila, mohly být udělovány další neexkluzivní licence v roce 1998: více jak 150 ISP – dochází k výraznému růstu českého Internetu roste počet komerčních uživatelů roste nabídka služeb na Internetu

19 Internet, standardy  Rozdíl mezi LAN a internetem (DMZ)  Intranet, Extranet, Internet  Aplikace nad internetem  Standardy, protokoly (3.200 RFC - URL, HTTP, SMTP, FTP, TELNET, DHCP, DNS) URL - RFC 1738 (ftp, http, gopher, mailto,...) HTTP - RFC 1945 (HT - WWW – HTTP - browser) WWW - RFC 1630 (servery Apache, IIS) DNS - RFC 1101 (DNS infrastrukura - 212.80.76.3=www.seznam.cz MX záznamy, zranitelnost Inetu) HTML - RFC 1866 (verze, aplikace) SMTP - RFC 876 (předcházelo DNS )

20 Základní služby (protokoly)  SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, elektronická pošta, e-mail  HTTP - Hypertext Transfer Protocol, World Wide Web  DNS - Domain Name System, překlad doménových jmen  FTP - File Transfer Protocol, přenos vzdálených souborů  DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, dynamická konfigurace síťové stanice  POP3 - je protokol pro vzdálený přístup k poštovnímu serveru, resp. příjem pošty

21 Internet, komunikace  Problémy  Bezpečnost, viry, osobní údaje vs. anonymita, dostupnost  Email (identita, el. podpis)  Specifikace veřejné správy  KIVS (komunikační infrastruktura VS) -by měla primárně sloužit ke garantované, bezpečné a auditovatelné výměně informací mezi jednotlivými ústredními orgány státní správy  VPN – virtual private network - prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě

22 Zákon o el. podpisu - č. 227/2000 Sb.  El. certikát - kódovaná struktura podepsaná certifikační autoritou, která musí obsahovat:  Identifikační údaje klienta (držitele certifikátu)  Veřejný klíč klienta  Identifikaci vydavatele  Číslo certifikátu  Platnost certifikátu (obvykle 6 až 12 měsíců)  Údaje o použití certifikátu  El. podpis – el. zpráva podepsaná certifikovaným elektronickým podpisem je pro útočníka dostupná, čitelná i upravitelná, ale příjemce podle certifikátu určí jestli je zpráva autentická  El. šifrování – el. zašifrovaná zpráva je odesílatelem zašifrovaná veřejným klíčem z dvojice klíčů příjemce. Příjemce po doručení zprávu dešifruje svým privátním klíčem. Pro útočníka je takto zašifrovaná zpráva dostupná, ale nečitelná i neupravitelná. (útočník nemá k dispozici privátní klíč příjemce)  Certifikační autorita  Působí jako vydavatel certifikátů  Řeší správu, distribuci a uchování klíčů  Ověřuje žadatele o certifikát (2 doklady)  Časové razítko - zajišťuje důkaz o existenci dokumentu v daném čase. Vydává autorita pro vydávání časových razítek.  El. značka - odlišnost el. značky a el. podpisu má především právní charakter. El. podpis vytváří fyzická osoba (stejně jako vlastnoruční), el. značkou může datové zprávy označovat i právnická osoba nebo organizační složka státu.

23

24 Informační systémy  Nejde jen po automatizované systémy  Databáze, rejstříky, kartotéky …  Typy IS  EIS – manažerské aplikace – Executive Information Systém – analytické a plánovací aplikace pro manažery  ERP – podnikové informační systémy  CRM – customer relationship management - systémy podporující řízení vztahů se zákazníky (péče o zákazníky/občany)  Výstavba IS  Životní cyklus (analýza,návrh,programování,testování,školení,ostrý provoz)  Speciální úprava IS v prostředí veřejné správy  Standardy ISVS, MIČR, atestace  Garanti - MVČR  Národní registry, IS resortní, krajský a městské (obecní)

25 www.portal.gov.cz Portál veřejné správy ČR

26 www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv

27 Základní registry a aplikace  Co je to registr - seznam právně důležitých skutečností, kde by měly být zachyceny všechny případy  Stávající registry veřejné správy  Územní identifikace – UIR (MPSV, MMR)  Státní mapové dílo, Registr nemovitostí – ČÚZK  RES, Centrální číselníky – ČSÚ (ARES na MFCR)  Registr obyvatel, dopravní evidence – MVČR  Živnostenský registr – MPO  Obchodní rejstřík – MSČR  Rejstřík trestů – MVČR  Plánovaný zákon o základních registrech - ZRUIN

28 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  Informace z KN:  Parcela  Budova  Jednotka  Informace o řízení na KN  Informace z katastrálních map

29 Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.czechpoint.cz  Redukce přílišné byrokracie ve vztahu k občanům  Ulehčení komunikace se státem  Úřady, Hospodářská komora, Česká pošta  Pod patronací MVČR  K 24.2.2008 vydáno 168257 výpisů!  Poskytuje:  Výpis z Katastru nemovitostí  Výpis z Obchodního rejstříku  Výpis z Živnostenského rejstříku  Výpis z Rejstříku trestů

30 GIS a další speciální IS  Geodata  Vektor, rastr, popisná data  Vrstvy  Referenční mapová díla  Nutnost existence použitelných dat  Základní aplikační vybavení  Prohlížeče, editory (ArcExplorer, ArcView, ArcInfo)  ArcGIS, Integraf (Bentley), CAD  Tenký klient – mapový server, mapová služba, JAVA  WMS = mapové služby  Metadata

31

32 Děkuji za pozornost Jaroslav Krotký Odboru informatiky krotky.j@kr-vysocina.cz Prezentaci najdete na: http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_informatiky/prezentace_krotky


Stáhnout ppt "Průběžné vzdělávání Modul informační technologie Jaroslav Krotký Odbor infomatiky Správa databází a aplikací Prezentaci najdete na:"

Podobné prezentace


Reklamy Google