Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2012. Personální zajištění výuky Přednášky: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D; doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D (Škoda Auto VŠ); Ing. Sylva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2012. Personální zajištění výuky Přednášky: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D; doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D (Škoda Auto VŠ); Ing. Sylva."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2012

2 Personální zajištění výuky Přednášky: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D; doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D (Škoda Auto VŠ); Ing. Sylva Talpová Žáková; Ing. Alena Šafrová Drášilová Přednášky: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D; doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D (Škoda Auto VŠ); Ing. Sylva Talpová Žáková; Ing. Alena Šafrová Drášilová Cvičení: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D; Ing. Alena Šafrová Drášilová Cvičení: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D; Ing. Alena Šafrová Drášilová

3 Základní požadavky Konzultace: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. nebo Ing. Alena Šafrová Drášilová Kancelář č. 630 email: pirozek@econ.muni.cz Aktivně prezentovaná semestrální práce dle přílohy Aktivně prezentovaná semestrální práce dle přílohy Zkouška termíny ve zk. období Zkouška termíny ve zk. období Test formou 2 otázek. Zpracovaná témata seminární práce na cvičeních budou součásti testu. Test formou 2 otázek. Zpracovaná témata seminární práce na cvičeních budou součásti testu.

4 Harmonogram 1. Přednáška 1.10. 2012 Úvod do MO, Administrativní náležitosti, Historie MO, Základní etapy vývoje mezinárodního obchodu v kontextu světové ekonomiky – Pirožek 2. Přednáška 15.10.2012. Závazkové vztahy v MO, vybrané smluvní vztahy, obsah kupní smlouvy Právo mezinárodního obchodu, Rozhodné právo závazkových vztahů, Osobní statut, Vznik a zánik závazků, Věcně- právní účinky sporů, Řešení sporů, Kupní smlouva – Talpová Žáková

5 Harmonogram 3. Přednáška 29.10.2012 Obchodní politika, Zahraničně – obchodní politika, Mezinárodní obchodní politika, Společná obchodní politika EU; Organizace působící v MO, WTO vývoj, dohody, spory, přijímání členů, hlavní proudy, kritika, rozvojová agenda z Doha; Další instituce, speciální agentury, Účast ČR v regionálním uskupení. – Šafrová -Drášilová 12.11. 2012 budou 2 cvičení skupiny 01 4. a 5. Přednáška 26.11.2012!!Obchodní metody, Realizace obchodních operací, platební podmínky a financování operací, tvorba ceny, cla a celní řízení – doc. Přikrylová (ŠAVŠ) bude 26.11 – 4 hodiny

6 Harmonogram 6. Přednáška 10.12.2012 ČR - vnější ekonomické vztahy, teritoriální a komoditní struktura MO; Shrnutí – Pirožek

7 LITERATURA Svatoš M. a kol.: Zahraniční obchod teorie a praxe, Grada Publishing, 2009 ISBN 978-80-247-2718-0 Svatoš M. a kol.: Zahraniční obchod teorie a praxe, Grada Publishing, 2009 ISBN 978-80-247-2718-0 Kalínská E. a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století, Kalínská E. a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století, Grada Publishing, 2010 ISBN 978-80-247-3396-8 Grada Publishing, 2010 ISBN 978-80-247-3396-8 Kubišta V. a kol.: Mezinárodní ekonomické vztahy, Nakl. Aleš Čeněk Praha, 2009, ISBN 978-80-7380-191- 5 Kubišta V. a kol.: Mezinárodní ekonomické vztahy, Nakl. Aleš Čeněk Praha, 2009, ISBN 978-80-7380-191- 5 Machková, H. – Černohlávková, E. – Sato A. a kol.: Mezinárodní obchodní operace 5. akt. Vydání, Grada Publishing 2010 ISBN 978-80-247-3237-4 Machková, H. – Černohlávková, E. – Sato A. a kol.: Mezinárodní obchodní operace 5. akt. Vydání, Grada Publishing 2010 ISBN 978-80-247-3237-4 Statistická ročenka WTO v el. formě Statistická ročenka WTO v el. formě Statistická ročenka ČR Statistická ročenka ČR

8 Semestrální práce Vypracovat seminární práci – každý student bude vylosován na 1. téma - v rozsahu cca 10. stran s požadavkem na zapracování nejaktuálnější statistiky a komentáře. Téma bude aktivně prezentováno (ppt. prezentace) na cvičení (5 prezentaci / cvičení) v časovém intervalu cca 15.min. Využít materiálu WTO, dále statistická ročenka ČR a statistiky WTO (internet)

9 Semestrální práce - návrhy prací 1. 1. Role institucionálních faktorů v mezinárodním obchodu (GATT, WTO, MMF) 2. 2. Role WTO se zvláštním zřetelem kolem posledního jednacího kola (DOHA) 3. 3. Role Spojených států v mezinárodním obchodu po roce 2005 a v globální a finanční krizi 4. 4. Role Evropské unie v mezinárodním obchodu, hlavní partneři, zbožová struktura: Změny ve struktuře vnitroevropského obchodu po roce 2005 5. 5. Role Evropské unie v mezinárodním obchodu, hlavní partneři, zbožová struktura: EU versus Rozvojové země v oblasti obchodu – dlouhodobé trendy a současný stav 6. 6. Role Evropské unie v mezinárodním obchodu, hlavní partneři, zbožová struktura: Reakce EU na současnou globální a finanční krizi 7. 7. Role G20 ve stabilizaci mezinárodních vztahů a mezinárodním obchodu

10 Semestrální práce - návrhy prací 8. 8. Role Japonska v mezinárodním obchodě po roce 2000 do současnosti, hlavní partneři; komoditní struktura 9. 9. Role Číny v současném mezinárodním obchodě (komoditní a teritoriální struktura) 10. 10. Postavení Číny v mezinárodně – měnových vztazích v kontextu aktuální mezinárodní finanční krize 11. 11. Role Indie v současném mezinárodním obchodě; dopady globální a finanční krize 12. 12. Komparace pozice Indie a Číny v mezinárodním obchodě a v mezinárodních ekonomických vztazích 13. 13. Role Ruska v současném mezinárodním obchodě; dopady globální a finanční krize 14. 14. Modernizační procesy a výzvy v ekonomice Ruska; problémy kolem struktury zahraničního obchodu Ruska v této souvislosti 15. 15. Role USA v kontextu dominantní světové ekonomiky: oslabení pozic?

11 Semestrální práce - návrhy prací 16. 16. Dopady globální, ekonomické a finanční krize na eurozónu a adaptace jejich členských států (Euro, dolar atd.) 17. 17. Fenomén ropy a zemního plynu v současném mezinárodním obchodě; perspektivy světových cen těchto komodit. 18. 18. Role energetických surovin v mezinárodním obchodě včetně obnovitelných zdrojů 19. 19. Regionální pohled na světový obchod se zpracovatelskými výrobky 20. 20. Světové exporty v roce 2010 podle regionů se zvláštním zřetelem na Afriku a Asii. 21. 21. ICT z hlediska MO vlivy, aktéři, budoucí vývoj 22. 22. Strojírenství z hlediska MO vlivy, aktéři, budoucí vývoj 23. 23. Visegrad 4 v MO - hlavní partneři, zbožová struktura 24. 24. Lidská práva versus MO, fakta a fikce 25. 25. Hlavní měny v MO - minulost, současnost, budoucnost 26. 26. Konkrétní příklad operací v MO v praxi


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2012. Personální zajištění výuky Přednášky: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D; doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D (Škoda Auto VŠ); Ing. Sylva."

Podobné prezentace


Reklamy Google