Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

32.1 Úhel Víš, co je to zorný úhel?…. Diskutuj o tom se spolužáky….

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "32.1 Úhel Víš, co je to zorný úhel?…. Diskutuj o tom se spolužáky…."— Transkript prezentace:

1 32.1 Úhel Víš, co je to zorný úhel?…. Diskutuj o tom se spolužáky….
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 32.1 Úhel Víš, co je to zorný úhel?…. Diskutuj o tom se spolužáky…. Autor: Mgr. Blanka Průšová

2 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.2 Co již víme? Rovina je dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou, dokonale rovnou plochu (jako její část si můžeme představit např. papír, na který rýsujeme, tabuli, na kterou píšeme, podlahu, na které stojíme, apod.). Víme, že kolmice spolu svírají pravý úhel. Značíme ho obloučkem s tečkou uvnitř. Dvě různé polopřímky se společným počátkem rozdělují rovinu na dvě části. Každá z těchto částí se nazývá úhel. Polopřímky patří ke každé části roviny, proto patří i k oběma úhlům.

3 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Úhel značíme dvěma způsoby: Značkou úhlu a třemi velkými písmeny 2. Písmenem řecké abecedy Úhel měříme pomocí úhloměru. Jeho velikost se vyjadřuje stupni. Např.: Pravý úhel má velikost 90°. Úhel je část roviny vymezená dvěma polopřímkami se stejným počátkem. Úhel jsou nejen ta dvě ramena, ale i všechny body mezi nimi! Je to část roviny vymezená rameny úhlu.

4 32.4 Co si řekneme nového? Polopřímky VA a VB - ramena úhlu.
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.4 Co si řekneme nového? Polopřímky VA a VB - ramena úhlu. Jejich počátek V - vrchol úhlu. Barevně vyznačený úhel se nazývá úhel AVB (značíme AVB) - prostřední písmeno značí vrchol úhlu. Úhel ostrý je menší než pravý úhel. Úhel tupý je větší než pravý úhel. Úhel přímý je úhel, který je určen navzájem opačnými polopřímkami.

5 32.5 Procvičení a příklady O S P K L I R Q T
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 32.5 Procvičení a příklady 1. Zapiš a barevně vyznač úhly, které vidíš na obrázku. T 3. Narýsuj libovolný ostrý úhel RVS a vyznač body P, T, U, které mu náleží, a body A, B a C, které mu nenáleží. O S P K L 4. Narýsuj trojúhelník ABC a urči všechny úhly, které obsahuje. I R Q 2. Které body náleží červeně a které modře vyznačenému úhlu OPR. Které body náleží oběma úhlům? Pamatuj: Červeně vyznačený úhel můžeme nazvat: úhel OPR určený např.bodem C. Modře vyznačený úhel můžeme nazvat: úhel OPR určený např.bodem A.

6 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.6 Něco navíc pro šikovné 1.Narýsuj čtverec ABCD. Řekni, jakou velikost má úhel CAB. 2. Když znáš velikost pravého úhlu, urči zpaměti velikost úhlu přímého. 3. Prohlédni si následující obrázky a poté odpověz na následující otázky : a) Urči velikost červeně vyznačeného úhlu, když víš, že velikost modře vyznačeného je 45°. b) Co platí pro velikost vrcholových úhlů?

7 32.7 Angle acute angle straight angle obtuse angle right angle
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.7 Angle acute angle straight angle obtuse angle right angle

8 32.8 Test znalostí Správné řešení : 1.a, 2.d, 3.b, 4.a Úhel je:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 32.8 Test znalostí Úhel je: a) rovinný útvar b) malířův nástroj c) čtyřúhelník d) prostorový útvar 3) Pravý úhel svírají: a) rovnoběžky b) kolmice c) mimoběžky d) protilehlé strany čtverce Ramena úhlu: a) nepatří k úhlu, jen ho vymezují b) jsou úsečky c) mají přesnou délku d) jsou polopřímky a jsou součástí úhlů 4) Trojúhelník může mít: a) pouze jeden pravý úhel b) dva pravé úhly c) všechny úhly pravé d) všechny úhly tupé Správné řešení : 1.a, 2.d, 3.b, 4.a

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 32.9 Použité zdroje, citace Matematika pro 4.ročník ZŠ- J.Justová, Alter 2010 Matematika pro 5.ročník ZŠ – J.Cihlář, M.Zelenka, Dialog 1992 Obrázky z databáze Klipart

10 32.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 32.10 Anotace Autor Mgr. Blanka Průšová Období 01 – 06/2012 Ročník 5. ročník Klíčová slova Trojúhelník, vrcholy a strany trojúhelníku, konstrukce trojúhelníku Anotace Prezentace popisující konstrukci trojúhelníku.


Stáhnout ppt "32.1 Úhel Víš, co je to zorný úhel?…. Diskutuj o tom se spolužáky…."

Podobné prezentace


Reklamy Google