Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Kateřina Pelikánová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Kateřina Pelikánová"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Kateřina Pelikánová
CJL sloh Úvod do stylistiky Mgr. Kateřina Pelikánová

2 Anotace Text přibližuje žákům základní charakteristiku slohu, typy mluvených a psaných projevů. Ke každému typu jsou uvedeny příklady. Může sloužit nepřítomným žákům. Autor Jazyk Čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechni­ka 23-41-M/01 Strojírenství 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí CJL.

3 Úvod do stylistiky Co je to komunikace?
Slovo komunikace má více významů (spojení, styk, sdělování, dorozumívání, silnice, cesta). Pro všechny významy platí, aby komunikace mohla proběhnout, musí být splněno několik základních podmínek. Komunikace probíhá v určitém prostředí (za určitých podmínek), musí existovat odesilatel (autor), adresát (příjemce), to, co chceme sdělit (obsah) a jakýsi kód, u něhož je nutné, aby jej znaly obě strany – tedy autor i příjemce.

4 Typy komunikace Podle toho, jaký kód v komunikaci použijeme, rozlišujeme komunikaci na: a) nejazykovou (neverbální) – např. Morseova abeceda, dopravní značení, signály v letectví, kouřové signály, znaková řeč atd. b) jazykovou (verbální) – kódem je jazyk.

5 Co je to stylistika Každý člověk má jiný styl a v každé situaci může a musí použít jiné prostředky. Výběrem těchto prostředků se zabývá stylistika. Styl (řecky stylos) znamená osobitý způsob využití výrazových prostředků, původně v básnictví, dále v jiných druzích umění (známe např. řadu architektonických stylů). Slovo styl se používá ve spojení se slovy životní, sportovní, módní aj. Jazykový styl znamená zpracovat totéž téma (obsah) různým způsobem.

6 Příklady Př. Skutečnost, že nám někdo v tramvaji ukradl peněženku, vylíčíme jinak při vypravování přátelům, policistovi do protokolu, jako článek do novin nebo jako umělecké vypravování. Každý z nás je geneticky vybaven různými schopnostmi a dovednostmi (hudební nadání, kreslení, modelování, pohybové schopnosti).

7 Slohotvorní činitelé Je to vlastně souhrn podmínek - činitelů, za kterých konkrétní jazykový projev vzniká, a dělíme je na: a) subjektivní (podmíněny osobností autora, jeho odlišností od ostatních) b) objektivní (plynou z toho, čím je autor obklopen, tyto podmínky jsou na autorovi nezávislé)

8 Psaný a mluvený projev Mluvený projev je automatický, spontánní, tedy může být i nepřipravený. Naše sdělení je ale často jasnější, než když máme myšlenku vyjádřit písemnou formou. Velmi často jsou jeho součástí nejazykové prostředky – ty mohou být zvukové (síla hlasu, intonace, tempo, pauzy, atd.) a mimojazykové (gesta, posunky, mimika obličeje, kývání hlavou, náš postoj, případně jiné pohyby).

9 Ukázka - text žák A: Čau, jdeš do školy?
žák B: Čau, vole, kam bych asi šel? V kolik to jede? žák A: Za pět minut. žák B: Nemáš pětku? Zítra vrátím. žák A: Se bodni, to už je tento týden popátý. žák B: Co ségra, neřikala nic? O včerejšku? žák A: A měla by? Máš cígo? Hele, už to jede! žák B: Tak se hejbni, nebo...

10 Mluvený a psaný projev Psaný projev je psaný(rukou) nebo tištěný, připravený. často je to veřejný projev – text musí být napsán spisovným jazykem promyšlená stylizace, výstižné výpovědi, přehledné členění textu, složitější věty a souvětí autor a adresát nejsou v přímém kontaktu – nelze vysvětlovat, diskutovat, dohadovat se. typickým jevem = prostředky grafické (interpunkční znaménka, u tištěných textů typ a velikost písma, proložení, ztučnění, střídání barev apod.)

11 Ukázka - text Vážený pane řediteli,
žádám Vás tímto o možnost neúčastnit se výuky ve dnech 27. – z důvodu výjezdu našeho basketballového družstva do zahraničí. Předem mého dopisu Vám děkuji. Karolína Mlčáková, 2.C

12 Zdroje MUŽÍKOVÁ, Olga. MARKVARTOVÁ, Barbora. KLUSÁČKOVÁ, Lenka. JEŘÁBKOVÁ, Eleonora; ADÁMKOVÁ, Petra: Odmaturuj z českého jazyka, třetí, doplněné vydání, Didaktis, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy, druhý dotisk 2. vydání, Fragment, ISBN


Stáhnout ppt "Mgr. Kateřina Pelikánová"

Podobné prezentace


Reklamy Google