Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí 2. přednáška Majetková struktura podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí 2. přednáška Majetková struktura podniku."— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí 2. přednáška Majetková struktura podniku

2 Majetek podniku - prostředky, které vytvářejí podmínky pro činnost podniku, které slouží k podnikání - Vše to, co a) může být zdrojem budoucích příjmů, příjmů, b) je v dispozici podniku (co vlastní) b) je v dispozici podniku (co vlastní) c) může být spolehlivě oceněno c) může být spolehlivě oceněno Členění majetku: Členění majetku: - podle funkce : oběžný neoběžný neoběžný

3 Majetek a jeho formy 1)neoběžný (dlouhodobý) majetek – je využíván delší dobu než jeden výr.cyklus, vytváří zákl. podmínky pro činnost – člení se : a) hmotný - nemovitý – budovy, pozemky, stavby, - nemovitý – budovy, pozemky, stavby, - movitý – stroje, zařízení, PC, výr.linky, - movitý – stroje, zařízení, PC, výr.linky, dopr.prostředky,… dopr.prostředky,… b) nehmotný – práva, technol. postupy,… c) finanční – cenné papíry, podíly ve spol.podnicích

4 Majetek a jeho formy 2) oběžný majetek – mění svou formu v kratším období, zpravidla souvisí a mění se s výr.cyklem : a) zásoby – nakupované - vlastní výroby - vlastní výroby b) pohledávky c) finanční majetek d) peněžní prostředky

5 Zdroje majetku = kapitál – prostředky určené ke zhodnocení (ekon. teorie) (ekon. teorie) = kapitál – prostředky vložené do podniku zakla- datelem či jinými subjekty (ek.praxe) datelem či jinými subjekty (ek.praxe) Členění kapitálu: podle vztahu k podniku a jeho vlastníku (zaklad.): a) vlastní b) cizí Může mít, ale nemusí mít peněžní podobu (formu).

6 Přehled majetku a jeho zdrojů Informace - o formách majetku a objemu majetku v jednotlivých formách - o zdrojích použitých pro získání majetku ve všech jeho různých formách poskytuje rozvaha rozvaha

7 Aktiva Rozvaha Pasiva a) neoběžný (dlouhodobý ): majetek - hmotný - hmotný - nehmotný - nehmotný - finanční - finanční b) oběžný majetek: - zásoby - zásoby - pohledávky - pohledávky - finanční - finanční - peněžní - peněžní Aktiva celkem = Aktiva celkem = a) vlastní: - základní kapitál - základní kapitál - fondy ze zisku - fondy ze zisku - zisk - zisk b) cizí: - úvěry, půjčky - úvěry, půjčky - závazky - závazky - rezervy - rezervy Pasiva celkem

8 Majetková struktura = podíl jednotlivých forem majetku na celkovém objemu majetku (aktiv) - závisí na: a) druhu (oboru) činnosti a) druhu (oboru) činnosti b) typu podniku b) typu podniku c) finanční politice c) finanční politice d) typu výroby a vnějších podmínkách d) typu výroby a vnějších podmínkách e) výrobním sortimentem ad. e) výrobním sortimentem ad.

9 Formy majetku pro účetní evidenci 1) neoběžný majetek – dlouhodobé užití + vyšší hodnota + vyšší hodnota dále dle povahy: dále dle povahy: hmotný hmotný nehmotný nehmotný finanční – dlouhodobost zastoupena účelem finanční – dlouhodobost zastoupena účelem pořízení = držení pořízení = držení

10 Formy majetku pro účetní evidenci 2) oběžný – - zásoby nakupované (materiál, zboží) - zásoby nakupované (materiál, zboží) vlastní výroby vlastní výroby - pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé) - pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé) - finanční majetek (krátkodobý) - finanční majetek (krátkodobý) - peněžní prostředky (hotovostní – pokl., - peněžní prostředky (hotovostní – pokl., bezhotovostní – na účtu u pen. ústavu) bezhotovostní – na účtu u pen. ústavu)

11 Zdroje majetku - odkud, čí jsou prostředky, ze kterých byl majetek ve všech svých formách pořízen, kdo je do podniku vložil ke zhodnocení: - a) zdroje vlastní - b) zdroje cizí

12 Zdroje vlastní - kapitál vložený do podniku vlastníkem, zakladatelem (fyzická osoba, právnická osoba, skupina osob) - Formy: -základní kapitál (zapsaný v OR) -kapitálové fondy (emisní ážio,..) -kapitálové fondy (emisní ážio,..) -fondy ze zisku (povinné, ostatní) -fondy ze zisku (povinné, ostatní) -zisk (nerozdělený,běžného období) -zisk (nerozdělený,běžného období)

13 Kapitál cizí - kapitál vložený do podniku cizím subjektem – dočasný, splatný k určitému okamžiku - formy: - úvěry, půjčky (krátko-,dlouhodobé) - závazky (z úpravy zúčtovacího styku) - závazky (z úpravy zúčtovacího styku) - emitované dluhopisy (forma půjčky) - emitované dluhopisy (forma půjčky) - rezervy - rezervy


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí 2. přednáška Majetková struktura podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google