Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza textů dospívajících Příběhy napsané v rámci studie ELSPAC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza textů dospívajících Příběhy napsané v rámci studie ELSPAC"— Transkript prezentace:

1 Analýza textů dospívajících Příběhy napsané v rámci studie ELSPAC
Jan Vančura Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta sociálních studií MU

2 11 let: Příběh o stromu Napiš nějaký příběh o stromu, který jsi právě nakreslil/a. Tužkou. Na dotaz "jaký příběh" řekněte "nějaký, jaký chceš". Pokud se ptá “myslíte třeba pohádku?“ odpovězte“napiš příběh, jaký chceš, jestli chceš pohádku, tak třeba pohádku“.

3 13 let: Příběh o sobě Chceme tě poprosit, abys nám napsal(a) nějaký příběh nebo příhodu v první osobě. Něco co se ti stalo, co jsi prožil(a) a nebo si takový příběh můžeš i vymyslet. Není důležité, jestli v textu budou chyby, jestli bude pěkně upravený, nebo aby to byl dlouhý a promyšlený sloh. Docela bude stačit, když tomuto úkolu věnuješ několik minut a využiješ své okamžité nápady. Nemusíš využívat všechen naznačený prostor, ale prosíme tě, abys jej nepřekračoval(a). Záleží nám hlavně na tom, aby to byl tvůj vlastní text, abys jej opravdu napsal(a) samostatně a aby si v něm vystupoval(a) v první osobě.

4 Příběh o stromu, 11 let

5 Příběh o sobě, 13 let

6 Výchozí otázka Co nám texty dospívajících prozrazují o svých autorech?
Jak je možné porozumět textům, které (o sobě) píší dospívající?

7 Porovnání textů (většinou několik set příběhů) Charakteristiky textů a data ve studii ELSPAC
Přepis a členění textů na jednoduché věty Volba kriterií a kategorizace textů - proměnné: délka textu vyjádření emocí v textu valence vyjádřených emocí (kladné, záporné, obojí emoce) „role stromu“ v příběhu Percepce vztahu s rodiči: Dotazník způsobu výchovy v rodině (Čáp, Boschek, 1994)

8 Výsledky analýzy - příběhy psané v 11 letech
Délka textů v závislosti na pohlaví delší texty děvčat (16 oproti 12 jednotkám v průměru) Délka textů v souvislosti s výchovným stylem rodičů děvčata, která vnímají emoční podporu ze strany otce, píší delší příběhy chlapci s (více) negativním emočním vztahem k matce a k otci a s vyššími požadavky ze strany otce píší kratší texty Explicitní vyjádření emocí uvedeno v příbězích 53 % děvčat, 35 % chlapců Valence uvedených emocí chlapci s větší volností ze strany otce uvádí více pozitivních emocí děvčata uvádějí více pozitivních emocí, pokud vnímají emoční podporu otce a matky; naopak více negativních emocí v případě více záporného vztahu s matkou

9 Subtest podobnosti (WISC) a role stromu
Hodnota10,1 na svislé ose představuje průměr britské populace v daném subtestu, ostatní vyznačené hodnoty představují násobky směrodatné odchylky. Celkově nadprůměrné hodnoty v subtestu lze částečně vysvětlit nadhodnocením […] norem a z části zřejmě také spontánní selekcí výběrového souboru v longitudinální studii.

10 Příběhy o sobě (13 let) Dva časté typy příběhů:
Prožitky ve vztazích, těžiště příběhu často v komplikaci vztahu s druhými Události potvrzující vlastní schopnosti (úspěch, výkonnost) Obdobně Rodové odlišnosti ve využívání jazyka (v psaných textech) Tannenová (1995) motiv intimity a hierarchie jako typicky ženské a mužské akcenty Viktorová (2002) Mužské a ženské identitní vzory v psaní Chvála, Trapková (2005) oscilace mezi mužským a ženským těžištěm jazyka (jazyk akceptující a vymezující) jako prostředí, ve kterém probíhá vývoj …

11

12 Rodové odlišnosti v autobiografických textech 13-letých (Diplomová práce, výzkumný soubor cca 450 textů) Dívky vyjadřují v textech více emocí než chlapci (p ≤ 0,0005) Chlapci častěji vyjadřují záporné emoce (p ≤ 0,0005) V textech dívek četnější motiv kamarádství než v textech chlapců (42 % oproti 25 % textů) Výkonová charakteristika není v textech chlapců průkazně četnější V rámci diplomové práce nebyl analyzován vztah mezi charakteristikami rodinného prostředí a vyjádřením emocí v textech (průkazné v 11 letech) … jiná analýza je nepotvrdila:

13 Délka textů a vyjadřování emocí v textech – stabilita v čase (soubor cca 100 textů)
Délka textu jako jediná charakteristika textů, která je stabilní v čase. 11let: 16 vět dívky, 12 chlapci 13let: 24 vět dívky, 20 chlapci Vyjadřování emocí nikoli – skupiny dětí, které uvádějící v textech emoce, se přesvědčivě liší. Souvislost mezi valencí vyjádřených emocí a stylem výchovy rovněž nebyla potvrzena. Obtíže v porovnání obou textů: zadání v průběhu longitudinální studie (příběh o stromu pouze v 8 a 11 letech). Projekce vs. Sebeprezentace…

14 Otázky a témata pro další výzkum
Vyjádření emocí v textech Souvislost vyjádření emocí v textu a percepce vztahů s rodiči V 11 letech vyjadřovaly více kladných nebo kladných i záporných emocí děti, které měli příznivější percepci vztahů s rodiči. Předběžná analýza tento výsledek ve 13 letech nepotvrdila… Vyjádření emocí v chování a v textech dospívajících - srovnání textu a videozáznamu vyšetření Vývoj a osamostatnění dospívajících v modelu sociální dělohy (Chvála, Trapková, 2005) Jazyk akceptující a vymezující, význam oscilace mezi polaritami pro utváření vlastní identity, předávání rodinného příběhu, proces separace a individuace. Je možné doložit empiricky odvozený model „sociální dělohy“ pomocí dat studie ELSPAC? Rodinné prostředí („jazykování“) a charakteristiky textů …

15

16 Děkuji za pozornost Kontakt: Jan Vančura


Stáhnout ppt "Analýza textů dospívajících Příběhy napsané v rámci studie ELSPAC"

Podobné prezentace


Reklamy Google