Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.geoinformatics.upol.cz Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner Jaroslav Burian First StatGIS conference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.geoinformatics.upol.cz Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner Jaroslav Burian First StatGIS conference."— Transkript prezentace:

1 www.geoinformatics.upol.cz Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner Jaroslav Burian First StatGIS conference

2 www.geoinformatics.upol.cz GIS v územním plánování v ČR často založeno na zkušenostech a odhadech a nikoliv na výsledcích prostorových analýz, modelování či simulací ÚAP poskytují poměrně významnou oblast možné aplikace analýz, modelů a simulací Většina zahraničních modelů obtížně aplikovatelných

3 www.geoinformatics.upol.cz Zahraniční řešení MUSE SUDSS České přístupy LUCIS DUEM

4 www.geoinformatics.upol.cz

5 Komponenta 1: Hodnocení krajinného potenciálu území Komponenta 2 Analýza optimálního využití území Nastavení Nápověda Urban Planner

6 www.geoinformatics.upol.cz Opti Urban Planner – komponenta 1

7 www.geoinformatics.upol.cz Urban Planner – komponenta 1

8 www.geoinformatics.upol.cz Urban Planner – komponenta 2

9 www.geoinformatics.upol.cz Urban Planner – komponenta 2

10 www.geoinformatics.upol.cz

11

12

13

14  Projektanti - Urbanisté  Projektanti - Pozemní stavitelství  Pracovníci státní správy  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a  č. 266/1994 Sb., o drahách  č. 49/97 Sb., o civilním letectví  Zahraniční řešení Urban Planner 2.0

15 www.geoinformatics.upol.cz  Kategorie 1.KATEGORIE BYDLENÍ (BI) 2.KATEGORIE REKREACE (RI) 3.KATEGORIE KOMERČNÍ VYBAVENOSTI (OK) 4.KATEGORIE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU (VT) 5.KATEGORIE LEHKÉHO PRŮMYSLU A SKLADOVÁNÍ (VL) 6.KATEGORIE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY (VZ) Kategorie potenciálu

16 www.geoinformatics.upol.cz 2. Optimální plochy 1. Krajinný potenciál  Multikriteriální analýza  Rastrový výstup  Zpracovává krajinný potenciál do ploch ideálních pro zábor  Vektorový polygonální výstup Členění extenze

17 www.geoinformatics.upol.cz Schéma výpočtu krajinného potenciálu

18 www.geoinformatics.upol.cz  1. Krajinný potenciál Krajinný potenciál

19 www.geoinformatics.upol.cz Třídy (scénáře) Scénáře krajinného potenciálu - třídy

20 www.geoinformatics.upol.cz  rozmezí vah: 0-10  metoda: Saatyho metoda – párové srovnávání specialisty  výsledky způměrovány Faktory

21 www.geoinformatics.upol.cz  rozmezí vah: 0-10  metoda: subjektivního hodnocení Parametry

22 www.geoinformatics.upol.cz Základní alokační jednotky = Katastrální mapa + Hexagonální síť + Krajinný potenciál Optimální plochy

23 www.geoinformatics.upol.cz Alokace  volný krajinný potenciál  proměnné:  celková rozloha záboru kategorie + minimální rozloha 1 plochy pro zábor   vlastnické poměry se nezohledňují Optimální plochy - Alokace

24 www.geoinformatics.upol.cz 1.ÚAP „údaje o území“: (§ 26 až 29 zákona 183/2006 Sb. a vyhláška 500/2006 Sb.)„údaje o území“: (§ 26 až 29 zákona 183/2006 Sb. a vyhláška 500/2006 Sb.) 2.ÚP – data z procesu tvorby: plochy s rozdílným způsobem využitíplochy s rozdílným způsobem využití zastavěné územízastavěné území zastavitelné plochyzastavitelné plochy 3.Ostatní: hexagonální síť: nadstavba ArcGIS - Repeating Shapeshexagonální síť: nadstavba ArcGIS - Repeating Shapes katastrální mapakatastrální mapa vrstevnicevrstevnice Data

25 www.geoinformatics.upol.cz  Urban Planner 2.0  Nadstavba ESRI ArcGIS 10.x (licence ArcView, Spatial Analyst)  Základní uživatelské prostředí Komponenta 1: Hodnocení krajinného potenciálu území Komponenta 2 Identifikace optimálních ploch Nastavení Nápověda + Info Extenze

26 www.geoinformatics.upol.cz Urban Planner 2.0

27 www.geoinformatics.upol.cz Urban Planner 2.0

28 www.geoinformatics.upol.cz Urban Planner 2.0

29 www.geoinformatics.upol.cz Urban Planner 2.0

30 www.geoinformatics.upol.cz Urban Planner 2.0

31 www.geoinformatics.upol.cz  1. Hodnocení krajinného potenciálu ORP/obcí Urban Planner 2.0

32 www.geoinformatics.upol.cz  2. Hodnocení vhodnosti ploch obcí Urban Planner 2.0

33 www.geoinformatics.upol.cz  3. Hodnocení vhodnosti ploch obce Urban Planner 2.0

34 www.geoinformatics.upol.cz  4. Návrh rozvojových ploch Urban Planner 2.0

35 www.geoinformatics.upol.cz Jaroslav Burian jaroslav.burian@upol.cz Department of Geoinformatics, Faculty of Science Palacký University, Olomouc, Czech Republic


Stáhnout ppt "Www.geoinformatics.upol.cz Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner Jaroslav Burian First StatGIS conference."

Podobné prezentace


Reklamy Google