Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.geoinformatics.upol.cz Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner Jaroslav Burian First StatGIS conference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.geoinformatics.upol.cz Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner Jaroslav Burian First StatGIS conference."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner Jaroslav Burian First StatGIS conference

2 GIS v územním plánování v ČR často založeno na zkušenostech a odhadech a nikoliv na výsledcích prostorových analýz, modelování či simulací ÚAP poskytují poměrně významnou oblast možné aplikace analýz, modelů a simulací Většina zahraničních modelů obtížně aplikovatelných

3 Zahraniční řešení MUSE SUDSS České přístupy LUCIS DUEM

4

5 Komponenta 1: Hodnocení krajinného potenciálu území Komponenta 2 Analýza optimálního využití území Nastavení Nápověda Urban Planner

6 Opti Urban Planner – komponenta 1

7 Urban Planner – komponenta 1

8 Urban Planner – komponenta 2

9 Urban Planner – komponenta 2

10

11

12

13

14  Projektanti - Urbanisté  Projektanti - Pozemní stavitelství  Pracovníci státní správy  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a  č. 266/1994 Sb., o drahách  č. 49/97 Sb., o civilním letectví  Zahraniční řešení Urban Planner 2.0

15  Kategorie 1.KATEGORIE BYDLENÍ (BI) 2.KATEGORIE REKREACE (RI) 3.KATEGORIE KOMERČNÍ VYBAVENOSTI (OK) 4.KATEGORIE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU (VT) 5.KATEGORIE LEHKÉHO PRŮMYSLU A SKLADOVÁNÍ (VL) 6.KATEGORIE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY (VZ) Kategorie potenciálu

16 2. Optimální plochy 1. Krajinný potenciál  Multikriteriální analýza  Rastrový výstup  Zpracovává krajinný potenciál do ploch ideálních pro zábor  Vektorový polygonální výstup Členění extenze

17 Schéma výpočtu krajinného potenciálu

18  1. Krajinný potenciál Krajinný potenciál

19 Třídy (scénáře) Scénáře krajinného potenciálu - třídy

20  rozmezí vah: 0-10  metoda: Saatyho metoda – párové srovnávání specialisty  výsledky způměrovány Faktory

21  rozmezí vah: 0-10  metoda: subjektivního hodnocení Parametry

22 Základní alokační jednotky = Katastrální mapa + Hexagonální síť + Krajinný potenciál Optimální plochy

23 Alokace  volný krajinný potenciál  proměnné:  celková rozloha záboru kategorie + minimální rozloha 1 plochy pro zábor   vlastnické poměry se nezohledňují Optimální plochy - Alokace

24 1.ÚAP „údaje o území“: (§ 26 až 29 zákona 183/2006 Sb. a vyhláška 500/2006 Sb.)„údaje o území“: (§ 26 až 29 zákona 183/2006 Sb. a vyhláška 500/2006 Sb.) 2.ÚP – data z procesu tvorby: plochy s rozdílným způsobem využitíplochy s rozdílným způsobem využití zastavěné územízastavěné území zastavitelné plochyzastavitelné plochy 3.Ostatní: hexagonální síť: nadstavba ArcGIS - Repeating Shapeshexagonální síť: nadstavba ArcGIS - Repeating Shapes katastrální mapakatastrální mapa vrstevnicevrstevnice Data

25  Urban Planner 2.0  Nadstavba ESRI ArcGIS 10.x (licence ArcView, Spatial Analyst)  Základní uživatelské prostředí Komponenta 1: Hodnocení krajinného potenciálu území Komponenta 2 Identifikace optimálních ploch Nastavení Nápověda + Info Extenze

26 Urban Planner 2.0

27 Urban Planner 2.0

28 Urban Planner 2.0

29 Urban Planner 2.0

30 Urban Planner 2.0

31  1. Hodnocení krajinného potenciálu ORP/obcí Urban Planner 2.0

32  2. Hodnocení vhodnosti ploch obcí Urban Planner 2.0

33  3. Hodnocení vhodnosti ploch obce Urban Planner 2.0

34  4. Návrh rozvojových ploch Urban Planner 2.0

35 Jaroslav Burian Department of Geoinformatics, Faculty of Science Palacký University, Olomouc, Czech Republic


Stáhnout ppt "Www.geoinformatics.upol.cz Aktuální stav vývoje extenze Urban Planner Jaroslav Burian First StatGIS conference."

Podobné prezentace


Reklamy Google