Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pedagogické kolegium 23. 3. 2005. 2 Program 1. Informace o nových službách knihovny VŠE v Praze (Ing. Bělohoubková a Ing. Hronovská) 2. Akreditace předmětů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pedagogické kolegium 23. 3. 2005. 2 Program 1. Informace o nových službách knihovny VŠE v Praze (Ing. Bělohoubková a Ing. Hronovská) 2. Akreditace předmětů."— Transkript prezentace:

1 1 Pedagogické kolegium 23. 3. 2005

2 2 Program 1. Informace o nových službách knihovny VŠE v Praze (Ing. Bělohoubková a Ing. Hronovská) 2. Akreditace předmětů ECTS Akreditace předmětů ECTS 3. Akreditační materiály pro MŠMT Akreditační materiály pro MŠMT 4. Informace z jednání rektorky s děkany fakult 22. 3. 2005 k ECTS Informace z jednání rektorky s děkany fakult 22. 3. 2005 k ECTS 5. Informace z kolegia rektorky 15. 3. 2005 Informace z kolegia rektorky 15. 3. 2005 6. Informace proděkana pro zahraniční vztahy a styk s veřejností Informace proděkana pro zahraniční vztahy a styk s veřejností 7. Různé Různé

3 3 Akreditace předmětů ECTS 4MM101 Matematika pro ekonomy - 6 EC 4MM101 Matematika pro ekonomy 4MM121 Calculus - 1 EC 4MM121 Calculus 44F101 Informatika - 5 EC (redukce 6 na 5 EC) 44F101 Informatika 33F101 Podniková politika a marketing (redukce 6 na 5 EC) 33F101 Podniková politika a marketing 3MA101 Management - základy (redukce 6 na 4 EC, snížení 4 na 2 hodiny týdně) 3MA101 Management

4 4 Akreditační materiály MŠMT dostupné na webu http://fph.vse.cz/studium/akreditacehttp://fph.vse.cz/studium/akreditace Podklady k prodloužení akreditace studijních programů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze Požadované podklady pro posuzování žádostí o akreditace studijních programů, akreditace jejich rozšíření a prodloužení platnosti akreditace - formuláře ve formátu MS Excel Přílohy – Předměty zařazené do studijního programu – Přednášející (protože požadované formuláře obsahují rok narození nejsou publikovány na webu) – Průvodce prezenčním studiem FPH – Průvodce distančním studiem FPH – Informační CD FPH – CD k předmětům distančního studia Další projednání 30. 3. 2005: vědecká rada FPH květen 2005: odborná skupina AK MŠMT pro ekonomii 7. – 8. 6. 2005: akreditační komise MŠMT

5 5 Informace z jednání rektorky s děkany 22. 3. 2005 k ECTS Jednání s rektorkou 16. 3. 2005 Osnova vystoupení FPH 22. 3. 2005 http://fph.vse.cz/studium/ECTS/ppt/rr20050322.ppt Zpráva o přípravě ECTS na FPH Problémy – nutnost posílení vlastních předmětů celoškolního základu při zachování počtu studijních povinností Marketing a podniková politika  2 předměty (vyšší EC) Management  2 předměty (oba s cvičeními) Finance podniku  doplnění cvičení (přednášky FFÚ) – redukce předmětů rozměru 4 h/4 EC Management Ekonomická propedeutika  Hospodářské dějiny – výuka Ekonomie dosud jediný předmět vyučovaný dvěma fakultami – koordinace označení identy předmětů – Studijní a zkušební řád Celoškolní základ bakalářského studia Jednání vedoucích kateder mikroekonomie a ekonomie 23. 3. 2005

6 6 Informace z kolegia rektorky 15. 3. 2005 1. Rozbor hospodaření VŠE za rok 2004 hospodaření skončilo s s kladným hospodářských výsledkem 81 tis. Kč pokles doplňkové činnosti, v r. 2004 HV 7,4 mil. Kč Centrum exekutivního vzdělávání ukončilo činnost se ztrátou 0,615 mil. Kč průměrná mzda vědecko-pedagogických pracovníků na FPH 36 138 Kč (2. nejvyšší po FNH: 42 746 Kč) 2. Rozbor hospodaření SÚZ VŠE za rok 2004 cena za jídla v menze Italská vzrostla z 38,80 na 53,50 Kč přislíbena analýza nárůstu v souvislosti se změnou financování ubytování cena naroste asi o 10 Kč příjmy z cizích strávníků: není zdrojem prostředků pro VŠE 3. Univerzita třetího věku na VŠE prof. Jireš ukončuje činnost na konci ak. roku 2004/05 varianty dalšího vývoje centrální řízení a zajištění stavu a rozvoje, včetně čerpání dotací celé vzdělávání ponechat na vůli fakult

7 7 Informace z kolegia rektorky 15. 3. 2005 4. Kritéria ubytování na koleji v ak. roce 2005/06 pouze prezenční forma kritéria dojezdová vzdálenost studijní prospěch (do 1,39: 12 bodů, do 1,59 8 bodů, do 1,79: 4 body, do 2: 2 b.; 175 b. u přijímacího řízení: 4 b – v r. 2004 na FPH 327 studentů., F2 alespoň 264 b.) připomínky FPH potlačení maximální doby studia průměrný prospěch v ECTS výběr koleje - kolejní rada 5. Návrh na změny Stipendijního řádu VŠE asi 6000 - 7000 Kč na akademický rok výplaty k 31. 12., 31. 3., 30. 6. podnět FPH k výplatě i za září, byť ve třech výplatních termínech 6. Kolektivní smlouva pro rok 2005 navýšení mzdových prostředků oproti r. 2004 o 3,5 %, pro pedagogické pracovníky 5 % (nárůst pedagogických výkonů)

8 8 Informace proděkana pro zahraniční vztahy a styk s veřejností Mezinárodní konference – doktorský seminář k problematice Supply Chain Management Eindhoven, the Netherlands, 19. – 24. 6. 2005 http://www.eiasm.org/frontoffice/eden_announcement.asp?event_ id=423 http://www.eiasm.org/frontoffice/eden_announcement.asp?event_ id=423 termín registrace: do 15. 4. 2005 – mezinárodní konference na Mendlově univerzitě v Brně Gateways to learning místo konání: Praha a Brno datum konání: 3 – 6. 7. 2005 http://www.wacra.org uzávěrka – pro zaslání příspěvků do sborníku: 31. 3. 2005 – pro registraci účasti: 30. 5. 2005

9 9 Informace proděkana pro zahraniční vztahy a styk s veřejností Nabídka AIA – Francie Postdoktorandská stipendia Fernanda Braudela pro oblast společenských věd uzávěrka přijímání žádosti: 15. 4. 2005 – Rakousko Cena Moritze Csakyho pro mladé vědce z oblasti společenských věd uzávěrka přijímání žádosti: 15. 4. 2005 – Turecko postgraduální 8 - měsíční stipendijní pobyt uzávěrka přijímání žádosti: 31. 5. 2005 – informace na webové strance AIA http://www.dzs.czhttp://www.dzs.cz nebo na intranetu fakulty Různé – Informace o jednání redakční rady AOP – Informace o zahraničních kontaktech na intranetu FPH

10 10 Různé další práce – termíny 30. 3. 2005 projednání podkladů pro MŠMT na vědecké radě fakulty 31. 3. 2005 dopis rektorce se žádostí o zaslání akreditačních materiálů AK MŠMT 13. 4. 2005 pedagogické kolegium: doktorské studium? termíny zasedání AS VŠE (případné jednání o SZŘ): – 04.04.2005 – 02.05.2005 – 30.05.2005 – 27.06.2005 11. 5. 2005 pedagogické kolegium květen 2005: jednání odborné skupiny AK MŠMT pro ekonomii 7. 6. – 8. 6. 2005: jednání AK MŠMT – rozvrh hodin, bilance kapacit – zátěž studenta v průběhu semestru – přechod vedlejších specializací – Průvodce prezenčním a distančním studiem

11 11 Různé do 23. 3. 2005, 14 h: případné opravy ve schématech vybavení kanceláří v rajské budově (http://fph.vse.cz/stane_se/rb.asp)http://fph.vse.cz/stane_se/rb.asp 23. 3. 2005 dodat jména osob, které budou provádět transformaci distančních pomůcek na KM do 29. 3. 2005 doplnit fotografie pro webové stránky FPH (Ing. Habrmanovi k naskenování nebo zaslat přímo elektronickou formu) – Ing. Petr Jirsák, KLOG – Ing. Josef Krause, KPE – Ing. David Mareš, KPE – (Ing. Patrik Sieber, KPE) připomenutí – poslání formulářů učitelů pro akreditaci MŠMT (23. 3. 2005, do 12 hodin) – zkoušení v zápočtovaných předmětech v LS 2004/05 termín přijímacího řízení na FPH: – na bakalářské studium: po 6. – st 8. 6. 2005, čt 16. 6. 2005 odpoledne – na navazující magisterské studium: 7. 7. 2005


Stáhnout ppt "1 Pedagogické kolegium 23. 3. 2005. 2 Program 1. Informace o nových službách knihovny VŠE v Praze (Ing. Bělohoubková a Ing. Hronovská) 2. Akreditace předmětů."

Podobné prezentace


Reklamy Google