Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTů"— Transkript prezentace:

1 OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTů
Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku B

2 Členění trvalých porostů §14
Lesní porosty Ovocné dřeviny Vinná a chmelová réva Okrasné rostliny

3 Funkce lesa Produkční Mimoprodukční

4 Produkční funkce lesa Dřevo Lesní plody Vánoční stromky, ozdobný klest
Zvěřina Krmivo pro zvěř

5 Mimoprodukční funkce lesa
Látková výměna, Ochrana proti hluku, Stínění, Zadržování vody, Diverzifikace krajiny, Prostředí pro reprodukci zvěře, Zásobárna nových léčiv, Myslivost, Rybolov, Volný čas………

6 Vlastníci lesů v ČR Stát Obce Restituenti Spekulanti

7 Budoucnost lesů v ČR Převod na církve, Privatizace lesů,

8 Praxe v zahraničí Pronájmy rozsáhlých území těžařským společnostem s podmínkou následného zalesnění Amazonie, Afrika, Tajga

9 Dotační politika v lesnictví
EU ČR Kraje Obce

10 Názvosloví Obmýtí Lesní míra kapitalizace Zakmenění SLT
Lesní hospodářský plán Lesní hospodářská osnova

11 Přístupy pro ocenění lesa
Škola čistého výnosu z půdy Škola čistého výnosu z lesa

12 Škola čistého výnosu z půdy
Lesní porost (stromy….) Lesní půda Hodnota lesa = hod. les. por. + hod. půdy

13 Lesnický reprodukční proces
Lesní porost Smýcení lesního porostu Prodej dřeva Výnos Příprava pozemku k zalesnění Zalesnění Údržba porostu Náklady

14 Struktura lesního porostu
Stejnoletý, Monokulturní,

15 R…..čistý důchod v době obmýtí i…….lesní úroková míra
Hodnota lesní půdy Bu = R/(1+i)u R…..čistý důchod v době obmýtí i…….lesní úroková míra

16 Ocenění lesního porostu
Metoda porostní nákladové hodnoty Metoda porostní očekávané hodnoty Metoda věkových hodnotových křivek a věkových hodnotových faktorů

17 Metoda porostní nákladové metody
Hodnota lesního porostu se vypočítá podle pořizovacích nákladů na porost. HK = (B+V+c) x (1+i)m – (B+V) – (Da x (1+i)m-a + Db….) B….náklady ušlých příležitostí V….náklady na správu c….náklady na zalesnění D….roční výnosy z těžby dřeva do věku m i…..lesní míra kapitalizace

18 Metoda porostní očekávané hodnoty
Všechny realizované čisté příjmy v budoucích hodnotách, diskontovaných k momentu ocenění. HEm = Au / (1+i) u-m Au….hodnota porostu ve věku obmýtí u……věk porostu v době obmýtí i……lesní míra kapitalizace m….věk porostu

19 Metoda věkových hodnotových křivek a věkových hodnotových faktorů
Kombinace obou předchozích metod Metodu používá platná vyhláška Základem je pevně stanovená hodnota dříví

20 Škola čistého výnosu z lesa
Les je chápán jednosložkově

21 Lesnický reprodukční proces
Hospodář přebírá strukturalizovaný les Provádí v jednom roce těžbu, zalesnění a údržbu dřevin

22 Struktura lesního porostu
Různověký Multikulturní

23 Ocenění lesního porostu
W = ČRV / i ČRV….. čistý roční výnos, i……….. lesní míra kapitalizace

24 Oceňování podle vyhlášky
§40 - §47 vyhl. 441/2013 Sb. Ocenění lesního porostu Ocenění dřevin, vinné révy…. Oceňování ovocných dřevin…

25 Lesní porost Lesní porost na lesním pozemku
Lesní porost na nelesním pozemku Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem

26 Ocenění lesa Cena lesa = cena lesní půdy + cena lesního porostu Cena lesní půdy se zjistí podle SLT

27 Cena lesního porostu Ha = [(Au-c) x fa + c] x Ba x Kp x Kv
Ha = [(Au-c) x fa x 1/fuv+ c] x Ba x Kp x Kv Ha = Au x Ba x Kp x Kv CSD = VNP x PSD x CNP x SSBSD x Kvp x Ksv x Kz ZCsd = Vsd x Csd x Ba

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTů"

Podobné prezentace


Reklamy Google