Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet EU Michal Částek. Základní charakteristika Podle článku 309 SFEU – „příjmy a výdaje v rozpočtu musejí být v rovnováze“ – vylučuje možnost využít.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet EU Michal Částek. Základní charakteristika Podle článku 309 SFEU – „příjmy a výdaje v rozpočtu musejí být v rovnováze“ – vylučuje možnost využít."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet EU Michal Částek

2 Základní charakteristika Podle článku 309 SFEU – „příjmy a výdaje v rozpočtu musejí být v rovnováze“ – vylučuje možnost využít jej jako anticyklický nástroj Čl. 310 SFEU „rozpočet je financován z vlastních zdrojů, aniž by byly vyloučeny jiné příjmy“. Nízký podíl rozpočtu EU na HDP – 1,24 % HND – asi 2,5 % celkových veřejných výdajů EU-27. (Německo 47 % HDP, USA 36,5 %) Je plánován v rámci sedmileté finanční perspektivy – nelze jej přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům Rozpočet EU – nemá rysy federálního rozpočtu – spíše fondem sdružení, jehož členové z něj financují specifické výdaje

3 Historie finanční perspektivy V průběhu 80. let – problémy z financování evropského rozpočtu – několikrát rozpočtové provizorium (v letech 1979-1980 EP odmítl schválit rozpočet). Obtížné nalezení politické dohody v 80. letech ohledně ročního rozpočtu – posílení úlohy EP (přímé volby) V 80. letech – několikrát spor Rady a EP – i před ESD – ESD požadoval, aby obě autority jednaly společně Pokles světových cen u zem. Produkce – vedl k k vyšším finančním požadavkům na vývoz – na druhé straně ES stále více soběstačné a méně dováželo – menší příjmy ze zem. Dávek vybíraných na vnějších hranicích

4 Historie finanční perspektivy 1986 – schválen JEA – důraz na sociální a ekonomickou soudržnost 1988 ER- Delorsův balíček I - komplexní reforma evropského rozpočtu – společné zem. politiky Stanovila víceleté finanční rámce - tvoří strop výdajů (EP dává souhlas) Od r. 1988 – sestavovány víceleté finanční rámce první rámec (1988-1992, 1993-1999, 2000-2006, 2007-2013) O rozpočtu probíhá trialog – Evropská komise, Rada, EP – uzavírají Meziinstitucionální dohodu Jedním z hlavních principů – zásada vyrovnanosti – rovnovážný rozpočet Finanční rámce zajišťují schválení ročních rozpočtů EU

5 Finanční perspektivy FP 1988-1992: Zaveden čtvrtý zdroj financování Reforma SZP – růst výdajů na SZP na úrovni 74% růstu HND ES V letech 1989-1993 – zdvojnásobení výdajů na politiku soudržnosti – podíl vzrostl ze 17 na 27 % výdajů FP 1993-1999  Reforma SZP z r. 1992  Výdaje na politiku soudržnosti – na 41%  Zaveden nový fond soudržnosti – pro chudší státy

6

7 Finanční perspektivy FP 2000-2006 Zemědělství rozšířeno o rozvoj venkova + nový finanční nástroj pro kandidátské státy – SAPARD Regionální a strukturální politika – pouze 3 cíle – důraz na vyšší koncentraci a efektivitu vynaložených prostředků (nový nástroj pro kandidátské země – ISPA) Strop výdajů – 1.27 % FP 2007-2013 Strop výdajů 1,24 % Dlouhá jednání v letech 2004-2006 - jednání na pokraji krize (původní britský návrh – byl většinou zemí odmítnut – výrazné snížení výdajů společného rozpočtu – podpora pouze u Nizozemska, ČR,SR,SLO Změna struktury rozpočtu – na nových šest headingů – odráží cíle Lisabonské strategie

8 Revize rozpočtu EU Současná finanční perspektiva – přijata pouze za podmínky, že bude provedena revize rozpočtu EU Září 2007 – Komise vydala sdělení „Reformovat rozpočet, změnit EU“ – klade otázky, jak by měl vypadat budoucí rozpočet EU Nové výzvy: globalizace, globální oteplování, stárnutí populace, bezpečnost –otázka, zda mají být tyto oblasti také financovány z rozpočtu EU Do půlky dubna 2008- proběhly veřejné konzultace k reformě rozpočtu EU Na přelomu let 2008/09 Komise měla předložit Bílou knihu k reformě rozpočtu EU (nakonec 19. října 2010)– následovat budou politické diskuse – výsledek debat by se měl promítnout do návrhu EK na příští finanční perspektivu po roce 2013

9 Zdroj: Europa.eu - Rozpočet v kostceEuropa.eu - Rozpočet v kostce

10

11 Vývoj výdajů rozpočtu (% HDP ES)

12

13 Roční rozpočet EU Komise předkládá předběžný návrh rozpočtu 314 SFEU – zasílá Radě – Rada následně schvaluje kvalifikovanou většinou – zasílá EP – schválí nebo navrhne změny – zaslán Radě ministrů, ta jej může schválit znění EP nebo dá vlastní pozměňovací návrhy Pokud by nedošlo ke schválení rozpočtu EU- rozpočtové provizorium na základě dvanáctin rozpočtu za měsíc

14 KomiseRadaEP Trialog o rozpočtových prioritách leden únor březen duben / květen červen červenec říjen listopad prosinec APS Zásady Rady Priority EP Návrh rozpočtu čtení v Radě Trialog – první diskuse nad výší rozpočtu čtení v EP Dohodovací výbor (21 dnů) Formální přijetí Finální rozpočet Formální přijetí Rozpočtová procedura dle LS

15 Vlastní zdroje rozpočtu EU Tradiční vlastní zdroje - celní sazby, zemědělské dávky a dávky z cukrů Kategorie tradičních vlastních zdrojů je tvořena především cly, jež byla vybrána za dovoz produktů pocházejících z nečlenských států EU. Daň z přidané hodnoty Zdroj založený na dani z přidané hodnoty (DPH) tvoří jednotná procentní sazba uplatňovaná na každý harmonizovaný příjem členského státu z DPH. Hrubý národní důchod Hrubý národní důchod (HND) tvoří jednotná procentní sazba z HND každého členského státu. I přesto, že jde o vyrovnávací položku, představuje výnos z hrubého národního důchodu členských států v současné době největší zdroj příjmů společenství. Další zdroje: daně z příjmu zaměstnanců EU, pokuty vybrané za porušení pravidel hospodářské soutěž..

16 Systém vlastních zdrojů Od roku 1984 – VB si vyjednala vlastní britský rabat – návrat 66% čisté pozice VB zpět do britského rozpočtu Německo, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko jsou částečně vyjmuty z placení britského rabatu Současný systém je velmi komplikovaný – členské státy sledují pouze svoje čisté pozice ve vztahu k rozpočtu Největším čistým plátcem v r. 2008 (Německo, Francie, Itálie) Největší čistí příjemci v r. 2008 (Řecko, Portugalsko, Litva) V současné době – diskuse o zavedení všeobecného korekčního mechanismu (státy jsou ochotny připustit 0,3- 0:4% svých čistých výdajů ve prospěch rozpočtu EU)

17

18

19 Vlastní zdroje rozpočtu EU

20

21

22

23

24 http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas/index_en.htm

25

26

27 Závěry Rozpočet EU nemá strukturu rozpočtu federativního celku Unie disponuje „pouze“ s 1 % HND EU (národní veřejné rozpočty dosahují cca 45 % HND EU). EU nedisponuje dostatečnými zdroji a rozpočet neplní funkci fiskálního nástroje. Eurozóna mající vlastní měnovou politiku nedisponuje vlastním rozpočtem (rozpočet EU-27) Rozpočet EU nefinancuje oblasti jako obrana, sociální politika, zdravotnictví – zůstává v rukou národních vlád


Stáhnout ppt "Rozpočet EU Michal Částek. Základní charakteristika Podle článku 309 SFEU – „příjmy a výdaje v rozpočtu musejí být v rovnováze“ – vylučuje možnost využít."

Podobné prezentace


Reklamy Google