Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet EU Michal Částek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet EU Michal Částek."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet EU Michal Částek

2 Základní charakteristika
Podle článku 309 SFEU – „příjmy a výdaje v rozpočtu musejí být v rovnováze“ – vylučuje možnost využít jej jako anticyklický nástroj Čl. 310 SFEU „rozpočet je financován z vlastních zdrojů, aniž by byly vyloučeny jiné příjmy“. Nízký podíl rozpočtu EU na HDP – 1,24 % HND – asi 2,5 % celkových veřejných výdajů EU-27. (Německo 47 % HDP, USA 36,5 %) Je plánován v rámci sedmileté finanční perspektivy – nelze jej přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům Rozpočet EU – nemá rysy federálního rozpočtu – spíše fondem sdružení, jehož členové z něj financují specifické výdaje Z federálního rozpočtu USA se financují zejména národní obrana (17 %), lidské zdroje (vzdělávání, školení, zaměstnanost a sociální služby, zdravotnictví, sociální zabezpečení, penze a služby veteránům).

3 Historie finanční perspektivy
V průběhu 80. let – problémy z financování evropského rozpočtu – několikrát rozpočtové provizorium (v letech EP odmítl schválit rozpočet). Obtížné nalezení politické dohody v 80. letech ohledně ročního rozpočtu – posílení úlohy EP (přímé volby) V 80. letech – několikrát spor Rady a EP – i před ESD – ESD požadoval, aby obě autority jednaly společně Pokles světových cen u zem. Produkce – vedl k k vyšším finančním požadavkům na vývoz – na druhé straně ES stále více soběstačné a méně dováželo – menší příjmy ze zem. Dávek vybíraných na vnějších hranicích

4 Historie finanční perspektivy
1986 – schválen JEA – důraz na sociální a ekonomickou soudržnost 1988 ER- Delorsův balíček I - komplexní reforma evropského rozpočtu – společné zem. politiky Stanovila víceleté finanční rámce - tvoří strop výdajů (EP dává souhlas) Od r – sestavovány víceleté finanční rámce první rámec ( , , , ) O rozpočtu probíhá trialog – Evropská komise, Rada, EP – uzavírají Meziinstitucionální dohodu Jedním z hlavních principů – zásada vyrovnanosti – rovnovážný rozpočet Finanční rámce zajišťují schválení ročních rozpočtů EU

5 Finanční perspektivy FP 1988-1992: FP 1993-1999 Reforma SZP z r. 1992
Zaveden čtvrtý zdroj financování Reforma SZP – růst výdajů na SZP na úrovni 74% růstu HND ES V letech – zdvojnásobení výdajů na politiku soudržnosti – podíl vzrostl ze 17 na 27 % výdajů FP Reforma SZP z r. 1992 Výdaje na politiku soudržnosti – na 41% Zaveden nový fond soudržnosti – pro chudší státy

6

7 Finanční perspektivy FP 2000-2006 FP 2007-2013
Zemědělství rozšířeno o rozvoj venkova + nový finanční nástroj pro kandidátské státy – SAPARD Regionální a strukturální politika – pouze 3 cíle – důraz na vyšší koncentraci a efektivitu vynaložených prostředků (nový nástroj pro kandidátské země – ISPA) Strop výdajů – 1.27 % FP Strop výdajů 1,24 % Dlouhá jednání v letech jednání na pokraji krize (původní britský návrh – byl většinou zemí odmítnut – výrazné snížení výdajů společného rozpočtu – podpora pouze u Nizozemska, ČR,SR,SLO Změna struktury rozpočtu – na nových šest headingů – odráží cíle Lisabonské strategie

8 Revize rozpočtu EU Současná finanční perspektiva – přijata pouze za podmínky, že bude provedena revize rozpočtu EU Září 2007 – Komise vydala sdělení „Reformovat rozpočet, změnit EU“ – klade otázky, jak by měl vypadat budoucí rozpočet EU Nové výzvy: globalizace, globální oteplování, stárnutí populace, bezpečnost –otázka, zda mají být tyto oblasti také financovány z rozpočtu EU Do půlky dubna proběhly veřejné konzultace k reformě rozpočtu EU Na přelomu let 2008/09 Komise měla předložit Bílou knihu k reformě rozpočtu EU (nakonec 19. října 2010)– následovat budou politické diskuse – výsledek debat by se měl promítnout do návrhu EK na příští finanční perspektivu po roce 2013

9 Zdroj: Europa.eu - Rozpočet v kostce
                                                                                                                          Zdroj: Europa.eu - Rozpočet v kostce

10

11 Vývoj výdajů rozpočtu (% HDP ES)

12

13 Roční rozpočet EU Komise předkládá předběžný návrh rozpočtu 314 SFEU – zasílá Radě – Rada následně schvaluje kvalifikovanou většinou – zasílá EP – schválí nebo navrhne změny – zaslán Radě ministrů, ta jej může schválit znění EP nebo dá vlastní pozměňovací návrhy Pokud by nedošlo ke schválení rozpočtu EU- rozpočtové provizorium na základě dvanáctin rozpočtu za měsíc

14 Rozpočtová procedura dle LS
leden únor březen duben / květen červen červenec říjen listopad prosinec Komise Rada EP APS Zásady Rady Priority EP Trialog o rozpočtových prioritách Návrh rozpočtu Trialog – první diskuse nad výší rozpočtu čtení v Radě čtení v EP Dohodovací výbor (21 dnů) Formální přijetí Formální přijetí Finální rozpočet

15 Vlastní zdroje rozpočtu EU
Tradiční vlastní zdroje - celní sazby, zemědělské dávky a dávky z cukrů Kategorie tradičních vlastních zdrojů je tvořena především cly, jež byla vybrána za dovoz produktů pocházejících z nečlenských států EU.  Daň z přidané hodnoty Zdroj založený na dani z přidané hodnoty (DPH) tvoří jednotná procentní sazba uplatňovaná na každý harmonizovaný příjem členského státu z DPH. Hrubý národní důchod Hrubý národní důchod (HND) tvoří jednotná procentní sazba z HND každého členského státu. I přesto, že jde o vyrovnávací položku, představuje výnos z hrubého národního důchodu členských států v současné době největší zdroj příjmů společenství.  Další zdroje: daně z příjmu  zaměstnanců EU, pokuty vybrané za porušení pravidel hospodářské soutěž..

16 Systém vlastních zdrojů
Od roku 1984 – VB si vyjednala vlastní britský rabat – návrat 66% čisté pozice VB zpět do britského rozpočtu Německo, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko jsou částečně vyjmuty z placení britského rabatu Současný systém je velmi komplikovaný – členské státy sledují pouze svoje čisté pozice ve vztahu k rozpočtu Největším čistým plátcem v r (Německo, Francie, Itálie) Největší čistí příjemci v r (Řecko, Portugalsko, Litva) V současné době – diskuse o zavedení všeobecného korekčního mechanismu (státy jsou ochotny připustit 0,3-0:4% svých čistých výdajů ve prospěch rozpočtu EU)

17

18

19 Vlastní zdroje rozpočtu EU

20

21

22

23

24

25

26

27 Závěry Rozpočet EU nemá strukturu rozpočtu federativního celku
Unie disponuje „pouze“ s 1 % HND EU (národní veřejné rozpočty dosahují cca 45 % HND EU). EU nedisponuje dostatečnými zdroji a rozpočet neplní funkci fiskálního nástroje. Eurozóna mající vlastní měnovou politiku nedisponuje vlastním rozpočtem (rozpočet EU-27) Rozpočet EU nefinancuje oblasti jako obrana, sociální politika, zdravotnictví – zůstává v rukou národních vlád


Stáhnout ppt "Rozpočet EU Michal Částek."

Podobné prezentace


Reklamy Google