Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace vybraných zásad managementu v evropské VS Ing. M. Šlégrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace vybraných zásad managementu v evropské VS Ing. M. Šlégrová."— Transkript prezentace:

1 Aplikace vybraných zásad managementu v evropské VS Ing. M. Šlégrová

2 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Proces modernizace VS probíhá na přelomu 20./21. století ve vyspělých demokratických zemích Proces modernizace VS probíhá na přelomu 20./21. století ve vyspělých demokratických zemích Aplikují se tržní mechanismy a moderní eko management, informační a komunikační techniky Aplikují se tržní mechanismy a moderní eko management, informační a komunikační techniky Na modernizační hnutí ve VS v 90. letech 20. století zapůsobil model ekonomizace a manažerizace VS Na modernizační hnutí ve VS v 90. letech 20. století zapůsobil model ekonomizace a manažerizace VS modernizační hnutí v Evropě - NPM (90. léta 20. století význam v evropských zemích) modernizační hnutí v Evropě - NPM (90. léta 20. století význam v evropských zemích)

3 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Jde zejména o snížení byrokratické zátěže VS, transformování sociální politiky v souladu s eko možnostmi dané země Jde zejména o snížení byrokratické zátěže VS, transformování sociální politiky v souladu s eko možnostmi dané země NPM sleduje zekonomičtění veřejného sektoru, zvýšení jeho produktivity a hospodárnosti NPM sleduje zekonomičtění veřejného sektoru, zvýšení jeho produktivity a hospodárnosti Koncepce manažerizace VS se liší v anglosaských zemích a zemích kontinentální Evropy Koncepce manažerizace VS se liší v anglosaských zemích a zemích kontinentální Evropy

4 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Anglosaské pojetí manažerizace VS Systém založen na tzv. westminsterském systému – priorita je veřejný zájem Systém založen na tzv. westminsterském systému – priorita je veřejný zájem Tento systém je otevřenější k uplatňování tržního mechanismu a metod eko managementu Tento systém je otevřenější k uplatňování tržního mechanismu a metod eko managementu Model veřejného zájmu přisuzuje státu méně dominantní úlohu, pravomoci státu jsou omezené na nejnutnější míru Model veřejného zájmu přisuzuje státu méně dominantní úlohu, pravomoci státu jsou omezené na nejnutnější míru

5 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Evropský systém manažerizace VS V kontinentální Evropě se uplatňuje systém právního státu V kontinentální Evropě se uplatňuje systém právního státu Zákonodárství podrobně upravuje organizační, kompetenční i procesní stránku VS Zákonodárství podrobně upravuje organizační, kompetenční i procesní stránku VS Akcent je položen na dodržování práva Akcent je položen na dodržování práva VS je ekonomizaci a manažerizaci méně otevřená VS je ekonomizaci a manažerizaci méně otevřená Nizozemí, finsko, Švédsko – kombinují oba systémy Nizozemí, finsko, Švédsko – kombinují oba systémy

6 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Modernizační strategie ve VS Přesun sociální odpovědnosti v oblasti výkonu veřejných služeb z veřejného sektoru na soukromá nebo na třetí sektor – privatizace veřejného majetku a úkolů Přesun sociální odpovědnosti v oblasti výkonu veřejných služeb z veřejného sektoru na soukromá nebo na třetí sektor – privatizace veřejného majetku a úkolů Vnitřní racionalizace VS – orientace personálu VS na výkon Vnitřní racionalizace VS – orientace personálu VS na výkon Hospodárnost a úspornost VS – krácení veřejných programů a výdajů i redukce správního personálu (zeštíhlování státu – Něm) Hospodárnost a úspornost VS – krácení veřejných programů a výdajů i redukce správního personálu (zeštíhlování státu – Něm)

7 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Pro modernizace VS jsou charakteristické modely NPM, TQM, PPP apod. Pro modernizace VS jsou charakteristické modely NPM, TQM, PPP apod. Modernizace VS s sebou přináší i nové pojmy: Modernizace VS s sebou přináší i nové pojmy: Benchmarking – rozšiřování nejlepší praxeBenchmarking – rozšiřování nejlepší praxe Efficiency (efektivita) –vztah mezi vstupy/náklady a dosaženými výstupyEfficiency (efektivita) –vztah mezi vstupy/náklady a dosaženými výstupy Effectiveness (efektivnost) – vztah mezi stanoveným cílem a skutečně dosaženým výsledkemEffectiveness (efektivnost) – vztah mezi stanoveným cílem a skutečně dosaženým výsledkem Human resources management (řízení lidských zdrojů) – řízení a rozvoj znalostí a potenciálu zam-ců organizaceHuman resources management (řízení lidských zdrojů) – řízení a rozvoj znalostí a potenciálu zam-ců organizace

8 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Ekonomizace a manažerizace VS zdůrazňuje její vztah k občanům v roli zákazníků – uspokojování požadavků a potřeb zákazníků a spokojenost s úrovní služeb Ekonomizace a manažerizace VS zdůrazňuje její vztah k občanům v roli zákazníků – uspokojování požadavků a potřeb zákazníků a spokojenost s úrovní služeb Modernizace VS je spjata také s marketingem správy – vztahy správy k prostředí, výkony VS k adresátům, apod. Modernizace VS je spjata také s marketingem správy – vztahy správy k prostředí, výkony VS k adresátům, apod.

9 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Ekonomizace a manažerizace VS mají i své problémy: Ekonomizace a manažerizace VS mají i své problémy: Nakolik je schopný zvýšit kapacitu celkové organizace VS, zeštíhlit a debyrokratizovat správní aparát, zpružnit, zrychlit a zefektivnit veřejné službyNakolik je schopný zvýšit kapacitu celkové organizace VS, zeštíhlit a debyrokratizovat správní aparát, zpružnit, zrychlit a zefektivnit veřejné služby Netržní povaha některých služebNetržní povaha některých služeb

10 Ing. M. Šlégrová, VŠFS V modernizaci VS hraje významnou úlohu také personální management – uplatnění nových řídících koncepcích ve VS V modernizaci VS hraje významnou úlohu také personální management – uplatnění nových řídících koncepcích ve VS Péče o kvalifikaci zam-ců, podpora jejich vlastní odpovědnosti a iniciativy, včasné hodnocení výsledků jejich práce, organizování týmové práce Péče o kvalifikaci zam-ců, podpora jejich vlastní odpovědnosti a iniciativy, včasné hodnocení výsledků jejich práce, organizování týmové práce Modernizace statutu úřednictva Modernizace statutu úřednictva

11 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Zavádění elektronické a komunikační technologie do VS Důležitá komponenta modernizace VS Důležitá komponenta modernizace VS E-Government – zahrnuje info slu pro obyvatelstvo, hospodářské info systémy na podporu hospodářského rozvoje, info systémy pro podporu činnosti orgánů VS E-Government – zahrnuje info slu pro obyvatelstvo, hospodářské info systémy na podporu hospodářského rozvoje, info systémy pro podporu činnosti orgánů VS Řada info slu je spojena s info prostředky umožňující participaci – od Internetu, E-mailu až po video-konference Řada info slu je spojena s info prostředky umožňující participaci – od Internetu, E-mailu až po video-konference E-Gov zahrnuje také stanovení formulářů (E-Forms) – online formuláře E-Gov zahrnuje také stanovení formulářů (E-Forms) – online formuláře E-Gov také usnadňuje vydávání správních rozhodnutí a produktů veřejných institucí (E-Services) E-Gov také usnadňuje vydávání správních rozhodnutí a produktů veřejných institucí (E-Services) E-Gov je spojeno s přechodem od byrokraticko vrchnostenského modelu VS k VS chápané jako služba občanům E-Gov je spojeno s přechodem od byrokraticko vrchnostenského modelu VS k VS chápané jako služba občanům

12 Ing. M. Šlégrová, VŠFS Pro implementaci E-Gov je potřeba vybudovat odpovídající systém infrastruktury, vytvoření adekvátního právního rámce atd. Pro implementaci E-Gov je potřeba vybudovat odpovídající systém infrastruktury, vytvoření adekvátního právního rámce atd. E-Gov umožňuje rychlé a pružné vyřízení jednoduchých úředních postupů E-Gov umožňuje rychlé a pružné vyřízení jednoduchých úředních postupů


Stáhnout ppt "Aplikace vybraných zásad managementu v evropské VS Ing. M. Šlégrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google