Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Acidobazické reakce - kyseliny a zásady I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Alena Klanicová

3 KYSELINY A ZÁSADY KOLEM NÁS

4 ACIDOBAZICKÉ REAKCE = protolytická reakce - reakce mezi kyselinou a zásadou, které si mezi sebou vyměňují kation H + 1. Arrheniova teorie - kyselina = látka schopná odštěpit ve vodném roztoku H + např.HCl  H + + Cl - HNO 3  H + + NO 3 - - zásada = látka schopná odštěpit ve vodném roztoku OH - např.NaOH  Na + + OH - Ca(OH) 2  Ca 2+ + 2OH - Svante Arrhenius (Švédsko, 1859-1927) OHH++H2OH2O zásadakyselinasůlvoda např. KOH + HNO 3  KNO 3 + H 2 O NaOH + CH 3 COOH  CH 3 COONa + H 2 O - vlastnosti kyselin a zásad vysvětluje několik teorií: - reakce kyseliny se zásadou = neutralizace

5 ACIDOBAZICKÉ REAKCE 2. teorie Brønsted-Lowryho - kyselina = látka schopná odštěpit H + - zásada = látka schopná vázat H + Johannes Nicolaus Brønsted (Dánsko, 1879-1947) Thomas Martin Lowry (Anglie, 1874-1936) zásadakyselina H+H+ - konjugovaný pár - dvojice pátek lišících se o kation H + např. HCl + H 2 O  H 3 O + + Cl - K1K1 Z2Z2 K2K2 Z1Z1 konjugovaný pár 2 konjugovaný pár 1 NH 3 + H 2 O  OH - + NH 4 + Z1Z1 K2K2 Z2Z2 K1K1 konjugovaný pár 2 konjugovaný pár 1 - vodíkový proton H + se z kyseliny přenáší na zásadu (bázi) H 3 O + = oxoniový kation OH - = hydroxidový anion

6 ACIDOBAZICKÉ REAKCE 3. Lewisova teorie - kyselina = látka schopná vázat elektronový pár (akceptor) - zásada = látka schopná poskytnout elektronový pár (donor) Gilbert Newton Lewis (USA, 1875-1946) - např. AlCl 3 + Cl -  [AlCl 4 ] - Al Cl + - Al Cl - - např. Ag + + 2NH 3  [Ag(NH 3 ) 2 ] + Cu 2+ N H H H +2 N H H H N H H H kyselinazásada kyselinazásada

7 SÍLA KYSELIN A ZÁSAD - síla kyselin je dána mírou disociace, tj. jejich schopností odštěpit H + kation HA + H 2 O H 3 O + + A - [H3O+] ·[A-][H3O+] ·[A-] K = [HA]·[H 2 O] disociacerovnovážná konstantadisociační konstanta např. HNO 3 + H 2 O H 3 O + + NO 3 - ? úkol: Z hodnoty disociační konstanty určete sílu kyselin: kyselina: disociační konstanta: H 3 BO 3 7,24·10 -7 HNO 2 5,62·10 -4 HCOOH 1,78·10 -4 HNO 3 5,4·10 1 HClO 4 10 10 [H 3 O + ] ·[NO 3 - ] K HNO = [HNO 3 ] 3 - obdobně, síla bází roste s rostoucí hodnotou jejich disociační konstanty roste síla kyseliny [H3O+] ·[A-][H3O+] ·[A-] K HA = [HA] [H 3 O + ] ·[NO 3 - ] K = [HNO 3 ]·[H 2 O]

8 KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŮ - měřením elektrické vodivosti vody bylo zjištěno, že v 10 milionech (tj. 10 7 ) litrů vody je 17,009 g (1 mol) aniontů OH - a 1,008 g (1 mol) kationtů H + ve formě H 3 O + 2H 2 O H 3 O + + OH - [H 3 O + ]·[OH - ] K = [H 2 O] 2 pH = -log[H 3 O + ] pOH = -log[OH - ] pH + pOH = 14 - roztoky: a) neutrální - molární koncentrace H 3 O + je stejná jako OH - (pH = 7) b) kyselé - molární koncentrace H 3 O + > 10 -7 mol∙dm -3 (pH < 7) c) zásadité - molární koncentrace H 3 O + 7) - iontový produkt vody: K v = [H 3 O + ]·[OH - ] = 10 -7 ·10 -7 = 10 -14 mol 2 ∙dm -6 (pK v = -logK v = -log10 -14 = 14) - rovnovážná konstanta: - autoprotolýza vody: - molární koncentrace [OH - ] = [H 3 O + ] = 10 -7 mol∙dm -3 ? úkol: Vypočítejte pH, je-li: a) koncentrace iontů H 3 O + 0,0000001 mol∙dm -3 b) koncentrace iontů H 3 O + 0,1 mol∙dm -3 c) koncentrace iontů OH - 0,1 mol∙dm -3 pH = 7 pH = 1 pH = 13

9 KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŮ - pufry (= tlumivé roztoky = ústojné roztoky) - směsi slabé kyseliny (nebo zásady) a její soli, které udržují stálé pH roztoku i po přidání malého množství kyseliny nebo zásady - např. směs kyseliny octové a octanu sodného fenolftaleinmethyloranžpH papírky 2. pH metr kyselé zásadité - možnosti určení pH: 1. indikátory

10 HYDROLÝZA = reakce látky s vodou („rozklad“ vodou) - v roztocích solí hydrolyzují pouze ionty pocházející od slabých kyselin a zásad 1. sůl silné kyseliny a slabé zásady - pH < 7 (kyselý roztok) - např. NH 4 Cl 2. sůl silné zásady a slabé kyseliny - pH > 7 (zásaditý roztok) - např. CH 3 COONa 3. sůl slabé kyseliny a slabé zásady - pH ≈ 7, ale závisí na hodnotách disociačních konstant kyseliny a zásady - např. CH 3 COONH 4 4. sůl silné kyseliny a silné zásady - pH = 7 (neutrální roztok) - např. NaCl NO 3 - + H 2 O ----- NH 4 + + H 2 O H 3 O + + NH 3 např. NH 4 NO 3 - anion NO 3 - od silné kyseliny dusičné nehydrolyzuje - kation NH 4 + od slabé zásady amoniaku hydrolyzuje - pH této soli bude < 7 (roztok bude kyselý)

11 pH ROZTOKŮ ? úkol: 1. Vypočítejte pH 1 molárních roztoků HCl a H 2 SO 4. ? úkol: 2. Vypočítejte pH 0,1 molárních roztoků NaOH a Ca(OH) 2. ? úkol: 4. Do roztoku, který obsahuje 10 g NaOH by přidán roztok obsahující 10 g HNO 3. Vypočítejte pH vzniklého roztoku, jehož celkový objem po smíchání kyseliny a hydroxidu je 500 ml. ? úkol: 3. Odhadněte, jaké bude pH roztoků KCl, Na 3 PO 4, (NH 4 ) 2 SO 4 ?

12 KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŮ V POKUSECH kyselý vodotrysk - plynný chlorovodík HCl se velmi dobře rozpouští v H 2 O zásaditý vodotrysk - amoniak NH 3 se velmi dobře rozpouští v H 2 O

13 Konec I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google