Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie vodních rostlin Systematika. Postavení vodních rostlin v systému  Vodní rostliny jsou fylogeneticky heterogenní, polyfyletickou skupinou  Adaptace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie vodních rostlin Systematika. Postavení vodních rostlin v systému  Vodní rostliny jsou fylogeneticky heterogenní, polyfyletickou skupinou  Adaptace."— Transkript prezentace:

1 Biologie vodních rostlin Systematika

2 Postavení vodních rostlin v systému  Vodní rostliny jsou fylogeneticky heterogenní, polyfyletickou skupinou  Adaptace na vodní prostředí se vyskytla mnohokrát v průběhu evoluce cévnatých rostlin. V drtivé většině případů se přitom jednalo o přechod suchozemských rostlin do vodního prostředí  Pouze u šídlatek (Isoëtopsida) lze předpokládat, že nikdy ve své evoluci neopustily mokřadní prostředí  Daleko častěji přecházejí do vodního prostředí primitivnější a evolučně plastičtější skupiny  U vysoce odvozených skupin je to patrně vzhledem k jejich specializaci na terestrické prostředí obtížnější – Asterales, Orchidales, Poales

3 Postavení vodních rostlin v systému  Vodní rostliny jsou často obtížně zařaditelné a jejich pozice se v různých systémech mnohdy výrazně mění  Nejprve si všimneme specializovaných vodních čeledí a poté vybraných specializovaných v čeledích, kde jsou zastoupené i suchozemské rostliny

4 Čeledi vodních rostlin  Při uvažování čeledí, jejichž zástupci jsou téměř výlučně vodní rostliny, dojdeme k počtu zhruba 40 čeledí – odchylky jsou způsobeny rozdílným přístupem k některým čeledím v různých systémech.  Tento vysoký počet je vyvážen zajímavým faktem, že celých 36 těchto čeledí čítá méně než 10 rodů v rámci čeledi, 17 je dokonce monogenerických a tři jsou (alespoň v některých taxonomických pojetích) monotypické (Hippuridaceae, Lilaeaceae a Scheuchzeriaceae).  U pouhých dvou čeledí převyšuje celkový počet druhů 100 (Podostemaceae, Haloragaceae). Druhá jmenovaná čeleď však nezahrnuje jen vodní rostliny.

5 Negativní vymezení Můžeme si provést také negativní vymezení skupin, kde adaptace na vodní prostředí přítomná není.  Jsou to Cycadophyta, Pinophyta (s vyjímkou Taxodium distichum, T. ascendens a Retrophyllum minor), Gnetophyta, Hammamelididae, většina zástupců podtřídy Caryophyllidae vyjma některých zástupců řádu Polygonales, a konečně Liliidae vyjma Pontederiaceae.  Ve všech dalších velkých taxonomických skupinách do úrovně podtřídy nalezneme větší počet vodních zástupců.  Zajímavý je také fakt, že adaptace na mořskou vodu se vyskytuje pouze u třídy Liliopsida.

6 Obecný vývojový trend Obecným vývojovým trendem u vodních rostlin je přechod od květů obalných k bezobalným, od oboupohlavnosti k jednopohlavnosti až k dvoudomosti, od anemogamie k hydrogamii a od sladkovodních rostlin k mořským. Nejnápadněji je tento trend patrný v řádu Najadales. U řady čeledí je obtížné stanovit jejich fylogenetickou návaznost.

7 Isoëtaceeae  archaická skupina heterosporních plavuní  rostou převážně ve vodě, ale více druhů i v terestrickém prostředí  mají hlízovitý, druhotně tloustnoucí stonek  listy čárkovité v růžici, s dutou čepelí se 4 podélnými kanálky  na svrchní straně báze čepele lingula, vnější listy s megasporangii, vnitřní s mikrosporangii, centrální jalové,  sporangia velká zapuštěná v prohlubni (fovea) mezi lingulou a bází listu  mega i mikroprothalia redukovaná, spermatozoidy polyciliátní  celosvětové rozšíření  1 rod, 143 druhů  Zástupce: Isoëtes echinospora, I. lacustris

8 Ceratopteridaceae  jediná isosporní vodní pteridofyta, navíc klasického kapradinovitého vzhledu  pantropické rozšíření  dnes převažuje začlenění rodu Ceratopteris do čeledi Acrostichaceae  1 rod, 5 druhů, v případě čeledi Acrostichaceae 2 rody, 8 druhů  Zástupce: Ceratopteris pteridoides

9 Marsileaceae  samostatná podtřída v rámci Polypodiophyt  dlouhý plazivý oddenek stavby solenostelé  heterosporické, leptosporangiátní, chybí annulus,  sporangia sdružená v sory jsou uzavřená přeměněným listem tzv. sporokarpia - obsahují mega- i mikrosporangia,  prothalium nepatrné, vyvíjející se téměř úplně uvnitř spor  celosvětové rozšíření, spíše tropy (Marsilea) i mírnější pásmo (Pilularia)  3 rody (Marsilea, Pilularia, Regnellidium), 61- 66 druhů  Zástupce: Pilularia globulifera, Marsilea quadrifolia

10 Salviniaceae  jednoleté vodní byliny, heterosporické, leptosporangiátní,  3četné listy, větvená lodyha, heterofylie - 3. list se mění na "kořínky“  ve sporokarpiích přítomna buď mikrosporangia nebo megasporangia, stěna sporokarpia je homologická indusiu – ostěře  spolu s Azollaceae samostatná podtřída v rámci Polypodiophyt  pantropické rozšíření s přesahem do teplejšího mírného pásma, schází jen v JV Asii až Austrálii  1rod, 10-12 druhů  Zástupce: Salvinia natans

11 Azollaceae  drobné natantní kapradiny s krátkými rozvětvenými lodyhami s výrazně redukovanou tělní stavbou  Heterosporie, megasporangia a mikrosporangia oddělená  subtropy až tropy celého světa  1 rod, 6 druhů  Zástupce: Azolla caroliniana

12 Nymphaeaceae  obvykle robustní vytrvalé vodní rostliny  hydrofyty s plovoucími listy a oddenkem a dlouze řapíkatými listy  velmi primitivní skupina s mnohočetnými květními částmi, květy spirocyklické  vajíčka bitegmická, crassinucellátní  kosmopolitní  3 rody (Nymphaea, Nuphar, Ondinea) 75 druhů  Zástupce: Nymphaea alba, N. candida, Nuphar lutea, N.pumilla

13 Nymphaeaceae

14 Cabombaceae  vytrvalé byliny, s dlouhým štíhlým oddenkem plovoucím ve vodě  listy často pouze submerzní  trojčetné květy a ataktostéle  spekulace o náznaku přechodu k Liliopsida,v posledních systémech jsou opět vřazovány jako podčeleď Cabomboideae v čeledi Nymphaeaceae  sladkovodní rostliny s kosmopolitním areálem vyjma Evropy,  2 rody (Cabomba, Brasenia), 7 druhů  Zástupce: Cabomba aquatica, Brasenia schreberi

15 Barclayaceae  vytrvalé byliny  podobné Nymphaeaceae, ale mají tyčinky spojené s petaly  sladkovodní submerzní druhy  tropy Indomalajsie  1 rod, 4 druhy  Zástupce: Barclaya longifolia

16 Nelumbonaceae  vytrvalé natantní až mírně emerzní ve dně kořenující byliny  plodolisty jednotlivě ve zvětšeném receptakulu  semena s velkým embryem bez perispermu  přes značnou podobnost s Nymphaeaceae jsou v nových systémech chápány jako bazální skupina třídy Nelumbopsida což je eudicotní větev zahrnující jakési "pravé dvouděložné",  pyl je již triaperturní  netvoří sesquiterpenoidní alkaloidy  sladké vody od V USA do Kolumbie a od J Asie do S Austrálie  1 rod, 2 druhy  Zástupce: Nelumbo nucifer, N. lutea

17 Nelumbonaceae

18 Ceratophyllaceae  obvykle volně plovoucí – natantní bezkořenné vytrvalé sladkovodní druhy  cévy nejsou, cévice přebudovány v zásobní buňky  květy jednopohlavné, apetalní, monomerické, hydrogamie  pyl bez exiny  jejich pozice v systému nejasná, zřejmě jedna z výchozích skupin, vlivem specializace se příbuzenské znaky setřely  temperátní až tropické, kosmopolitní  1 rod, 10 druhů  Zástupce: Ceratophyllum demersum, C. submersum

19 Elatinaceae  jednoleté nebo víceleté drobné bažinné až vodní byliny, někdy až polokeře  listy vstřícné až přeslenité, řapíkaté  květy oboupohlavné, tyčinek shodně až dvojnásobně jako petalů  temperátní až tropické, kosmopolitní  2 rody (Elatine, Bergia), 40 druhů  Zástupce: Elatine alsinastrum, E. triandra, E. hexandra, E. hydropiper, E. orthosperma

20 Trapaceae  jednoleté natantní až kořenující byliny s plovoucími listy  květy oboupohlavné, haplostemonní  anisokotylie  někdy pouze jako podčeleď Trapoideae čeledi Lythraceae  paleotropický výskyt s přesahem do mírného pásma  1 rod, 30 druhů  Zástupce:Trapa natans

21 Trapaceae

22 Haloragidaceae  vytrvalé i jednoleté byliny  submerzní, natantní i emerzní  květy drobné oboupohlavné i jednopohlavné, čnělky 1-4  plod se rozpadá na 4 jednosemenné plůdky  temperátní až tropické, kosmopolitní  8 rodů, 120 druhů  Zástupce: Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, M. alterniflorum

23 Hippuridaceae  vytrvalé sladkovodní byliny, submerzní i emerzní  oddenek při povrchu půdy  listy v přeslenech  květy oboupohlavné i jednopohlavné, achlamydní, redukované, pseudomonomerní gyneceum  nově řazené ke Callitrichales s nimiž sdílejí obdobné chemické složení  chladné a temperátní zony, celosvětově  1 rod, 1-3 druhy  Zástupce:Hippuris vulgaris

24 Hippuridaceae

25 Callitrichaceae  vytrvalé nebo jednoleté drobné byliny  submerzní až terestrické, často ve dnu kořenující  květy jednodomé, redukované, achlamydní, semeník čtyřpouzdrý  fylogeneticky nejednoznačné postavení, někdy včleňovány jako podčeleď Callitrichoideae do čeledi Plantaginaceae  kosmopolitně vyjma J. Afriky  1 rod, 25 druhů  Zástupce: Callitriche hamulata, C. cophocarpa C. hermaphroditica, C. stagnalis, C. palustris, C. platycarpa

26 Menyanthaceae  vodní a bažinné kořenující, vytrvalé byliny  nezřetelné listové pochvykvěty oboupohlavné, synsepální a syntepální  nově řazeny do Solanales, důvody: střídavé listy, buněčný endosperm, absence gentianopicrisidu, 2 plodolisty, početná vajíčka  naopak ke Gentianales navádí přítomnost iridoidových složek  kosmopolitní temperátní výskyt  5 rodů (Liparophyllum, Menyanthes, Nephrophyllidium, Nymphoides, Villarsia), 40 druhů  Zástupce: Menyanthes trifolia, Nymphoides peltata

27 Menyanthaceae

28 Podostemaceae  většinou jednoleté, výrazně modifikované byliny přizpůsobené životu v prudce tekoucích vodách  ploché kořeny s asimilační funkcí  prýty stélkaté, velmi redukované s dvouřadými listy  květy uzavřeny v listenu, redukované, apetalní, četná vajíčka s nákoutní placentací  fylogeneticky izolované, nejblíže příbuzné k Saxifragaceae a Crassulaceae  pantropické s přesahem do subtropů USA  48 rodů, 130 druhů  Zástupce: Podostemum subulatus

29 Hydrostachydaceae  vytrvalé submerzní kořenující byliny  podobné předchozí čeledi, ale s jednopohlavnými achlamydními květy v klasech – dvoudomé rostliny  nově řazeny do řádu Callitrichales, někdy řazeny též ke Scrophulariales  pouze Madagaskar a jižní Afrika- Natal  1 rod, 30 druhů  Zástupce: rod Hydrostachys

30 Butomaceae  emerzní sladkovodní byliny  přízemní bezřapíkaté listy  květy oboupohlavné, heterochlamydní s apokarpním gyneceem, přímé embryo  Eurasie  2 druhy  primitivní čeleď v rámci Liliopsid Zástupce: Butomus umbellatus

31 Butomaceae

32 Limnocharitaceae  sladkovodní emerzní byliny  v plodolistu několik až mnoho vajíček roztroušeně na vnitřní stěně karpelu, plod pukavý  ne vždy oddělovaná čeleď  pantropicky  3 rody (Butomopsis, Hydrocleys, Limnocharis), 8 druhů  Zástupce: Limnocharis flava Limnocharis flava Hydrocleys nymphoides

33 Alismataceae  vytrvalé sladkovodní emerzní až submerzní kořenující byliny  spirocyklické až cyklické heterochlamydní květy  gyneceum apokarpní  kosmopolitní  primitivní čeleď se střídavými listy rozlišenými v řapík a čepel 11 rodů ( Alisma, Baldellia, Burnatia, Caldesia, Damasonium, Echinodorus, Limnophyton, Luronium, Ranalisma, Sagittaria, Wiesneria ), 90 druhů  Zástupce: Alisma plantago-aquatica, A. gramineum, A. lanceolatum, Sagittaria sagittifolia Alisma lanceolatum Sagittaria latifolia

34 Alismataceae

35 Alismataceae Baldellia ranunculoides Luronium natans Caldesia parnassifolia Damasonium alisma Echinodorus grisebachii Echinodorus grandiflorus

36 Hydrocharitaceae  natantní až submerzní sladkovodní i mořské byliny  květy podepřené toulcem, dvoudomé, vzácněji jednodomé, heterochlamydní  u samičích květů zdánlivě synkarpický semeník  mořské rody Thalassia, Enhalus, Halophila.vytvářejí řetízky pylových zrn  Thalassia testudinum roste až do hloubky 30 m  kosmopolitní  15 rodů ( Blyxa, Egeria, Elodea, Enhalus, Halophila, Hydrilla, Hydrocharis, Lagarosiphon, Limnobium, Maidenia, Najas, Nechamandra, Ottelia, Stratiotes, Thalassia, Vallisneria ), 80 druhů  Zástupce: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Elodea canadensis, E. nuttallii Hydrocharis morsus-ranae

37 Scheuchzeriaceae  vytrvalé bažinné byliny  heterochlamydní oboupohlavné květy, tepalů 6, nikdy petaloidní, každá květní stopka podepřena listenem  pylová zrna v diádách  monotypická velmi stará čeleď, představuje určité napojení na Alismataceae  Zástupce: Scheuchzeria palustris

38 Juncaginaceae  vytrvalé emerzní až terestrické byliny  listy s ligulou bazální  květy v terminálních klasovitých až hroznovitých květenstvích achlamydní  temperátní až subtropický výskyt na S i J polokouli  3 rody (Triglochin, Maundia (ne vždy vylišován), Tetroncium), 25 druhů  Zástupce: Triglochin palustre, T. maritimum

39 Lilaeaceae  emerzní byliny s vazbami k několika dalším skupinám, v posledních pojetích není jako samostatná odlišována a je inkludována do Juncaginaceae  monotypická americká pacifická čeleď  Zástupce: Lilaea scilloides

40 Aponogetonaceae  tropické sladkovodní kořenující submerzní až natatní byliny  květy v klasech s toulcem, oboupohlavné, tepaly 1-3 (6), někdy petaloidní,  pylová zrna v monádách  fylogeneticky poněkud mimo hlavní skupinu řádu  mohly by být odvozeny i od Alismatales  jediný rod, 47 druhů  Zástupce: Aponogeton crispus Aponogeton distachyos A. madagascariensis

41 Potamogetonaceae  sladkovodní kořenující natantní až submerzní vytrvalé byliny  květy čtyřčetné, oboupohlavné achlamydní, anemogamní v klasovitých květenstvích  6 rodů (Althenia, Groenlandia, Lepilaena, Potamogeton, Stuckenia, Zannichelia),100 druhů  Zástupce: Potamogeton crispus, P. natans, P. nodosus, P. polygonifolius, P. praelongus, P. alpinus, P. lucens, P. coloratus, P. gramineus, P. perfoliatus, P. friesii, P. pussilus, P. trichoides, P. compressus, P. acutifolius, P. obtusifolius, P. pectinatus, Groenlandia densa

42 Ruppiaceae  submerzní mořské byliny  achlamydní oboupohlavné květy, prašníky 2, karpely dlouze stopkaté  izolovaná mořská čeleď, v současnosti někdy řazená do Potamogetonaceae  kosmpopolitní rozšíření  monogenerická, čeleď, 7 druhů  Zástupce: Ruppia maritima

43 Najadaceae  submerzní rostliny  silně redukované a specializované typy  achlamydní jednopohlavné květy – jednodomé i dvoudomé  v současnosti řazeny do Hydrocharitaceae  kosmopolitní rozšíření  1 rod, 50 druhů  Zástupce: Najas marina, N. minor

44 Zannichelliaceae  submerzní byliny  jednodomé achlamydní květy v cymózních květenstvích  sladké i slané vody  téměř kosmpolitní (vyjma střed Afriky, střed Eurasie a JV Jižní Ameriky  v současnosti řazeny často do Potamogetonaceae  4 rody (Althenia, Lepilaena, Pseudalthenia, Zannichellia), 6 druhů  Zástupce: Zannichellia palustris

45 Posidoniaceae  submerzní mořské byliny  květy oboupohlavné, tyčinky 3, gyneceum monomerní, hydrogamie  Mediterán a jih Austrálie  1 rod, 9 druhů  Zástupce: Posidonia oceanica

46 Cymodoceaceae  submerzní mořské byliny  jednopohlavné květy, tyčinky 2, gynaeceum dimerní ze dvou karpelů, hydrogamie  subtropické až tropické kosmopolitní  5 rodů ( Cymodocea, Amphibolis, Halodule, Syringodium, Thalassodendron ), 16 druhů  Zástupce: Cymodocea nodosa

47 Zosteraceae  submerzní mořské byliny  květy často ve složitých květenstvích, achlamydní, hydrogamní, gynaeceum synkarpní ze dvou karpelů, tyčinka 1  vesměs mimotropické rozšíření  4 rody (Heterozostera, Nanozostera, Phyllospadix, Zostera), 23 druhů  Zástupce: Zostera marina

48 Mayacaceae  vytrvalé submerzní až emerzní sladkovodní byliny  listy bez pochev, olistění po celém stonku početné čárkovité až niťovité  oboupohlavné heterochlymydní entomogamní květy na stopkách v úžlabí listenovitých listů na konci lodyh, tyčinky 3  monogenerická čeleď izolovaná od dalších vodních rostlin  rozšíření v Americe a západní Africe  1 rod, 5druhů  Zástupce: Mayaca fluviatilis

49 Pontederiaceae  většinou vytrvalé, natantní až emerzní sladkovodní byliny  listy často s nafouklými řapíky, bifaciální čepel se souběžnou žilnatinou, ale též s příčnými žilkami  velké entomogamní, heterochlamydní květy, objevují se trendy k heterostylii a zygomorfii, primitivní endosperm, prašníky se otevírají podélně, plody vícesemenné  řazeny buď ke Commeliniidae nebo Liliidae, dle nových systémů častěji k první z nich  subtropické až tropické druhy, pantropicky  9 rodů (Eichhornia, Heteranthera, Hydrothrix, Monochoria, Pontederia, Scholleropsis), 33 druhů  Zástupce: Eichhornia crassipes Eichornia azurea Pontederia cordata

50 Pontederiaceae

51 Acoraceae  vytrvalé emerzní sladkovodní byliny  listy mečovité unifaciální, přítomny buňky s eterickými oleji  prašníky introrzní, placentace apikálně úžlabní, vajíčka přímá, květy neredukované s obaly, typické pro základní vzorec Liliopsid: P 3+3, A3+3, G(3)  nověji oddělená čeleď od Araceae, v poslední době je zpochybňována i vazba na Arales  holarktický a pantropický výskyt  1 rod, 2-6 druhů  Zástupce: Acorus calamus

52 Lemnaceae  drobné natantní sladkovodní vytrvalé byliny s velmi redukovanou tělní stavbou a vzácným generativním rozmnožováním  květy vůbec nejredukovanější mezi krytosemennými rostlinami – jednopohlavné a jednodomé, kvetení vzácné  nyní většinově uznávána jen jako podčeleď Lemnoideae v rámci čeledi Araceae  4 rody (Lemna, Spirodela, Wolffia, Wolffiella), 35 druhů  Zástupce: Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza, Wolffia arrhiza

53 Lemnaceae

54 Sparganiaceae  vytrvalé sladkovodní emerzní byliny  květy jednopohlavné, jednodomé,v hustých hlávkovitých květenstvích  květy s 2-6 tepaly, obvykle anemogamní, plody přisedlé, hydrochorie až zoochorie  zajímavé holarktické rozšíření s přesahy v pohořích více na jih a odtud přes Novou Guineu až do Austrálie a na Nový Zéland  Nejnověji spojována s čeledí Typhaceae  1 rod, 22 druhů  Zástupce: Sparganium emersum, Sparganium erectum, Sparganium minimum, Sparganium angustifolium

55 Sparganiaceae

56 Typhaceae  statné vytrvalé sladkovodní emerzní byliny  velmi redukované jednopohlavné květy v palicovitých květenstvích, periant z početných chloupků, plody dlouze stopkaté, anemochorie  kosmopolitní, scházejí jen na Madagaskaru, v Malajsii a v tropické Americe  1 rod, 26 druhů  Zástupce: Typha angustifolia, T. latifolia, T. minima, T. laxmanii, T. shuttleworthii

57 Celé rody - Cyperaceae  Schoenoplectus – statné emerzní sladkovodní byliny, zhruba 80 druhů, kosmopolitní rozšíření Schoenoplectus lacustris

58 Celé rody - Araceae  Cryptocoryne – submerzní, kořenující sladkovodní byliny, ca 60 druhů, od Indie po Novou Guineu  Lagenandra - submerzní, kořenující sladkovodní byliny, 15 druhů, JV Asie  Anubias - submerzní, kořenující sladkovodní byliny, 7 druhů, Afrika Lagenandra koenigii Cryptocoryne aponogetifolia Anubias barteri

59 Celé rody - Araceae  Pistia – natantní vytrvalá bylina, pantropický výskyt, 1 druh P. stratioides

60 Celé rody - Araceae  Calla – kořenující, emerzní až natantní vytrvalá bylina, cirkumboreální výskyt, 1 druh Calla palustris  Lysichiton - kořenující, emerzní až natantní vytrvalé byliny, východoasijsko- americký výskyt, 2 druhy Lysichiton americanus

61 Celé rody - Araceae  Typhonodorum – emerzní ve dně kořenující vytrvalá statná bylina, stojatá i proudící voda, Madagaskar, jediný druh T. lindleyanum

62 Celé rody - Poaceae  Phragmites – emerzní, ve dně kořenující, oddenkaté vytrvalé byliny, kosmopolitní, 3 druhy  Glyceria - emerzní, ve dně kořenující, oddenkaté, hlavně vytrvalé (vzácně jednoleté) byliny, převážně cirkumboreální, 35 druhů Phragmites australis Glyceria maxima Glyceria canadensis

63 Celé rody - Poaceae  Zizania – emerzní kořenující, vytrvalé nebo jednoleté byliny z USA a Číny, 4 druhy

64 Celé rody - Celé rody - Onagraceae   Ludwigia – emerzní až submerzní, většinou vytrvalé rostliny, rozšíření kosmopolitní, především tropické, ca 30 druhů   Jussiaea – emerzní, vytrvalé rostliny, zejména americké, ca 20 druhů   Oba rody někdy slučovány jako Ludwigia Jussiaea grandiflora Ludwigia repens Ludwigia sedioides

65 Celé rody - Plantaginaceae   Bacopa – submerzní až emerzní, kořenující byliny, jednoleté i vytrvalé, těžiště výskytu v tropech, 70-100 druhů   Litorella- submerzní až emerzní, kořenující vytrvalé byliny, těžiště výskytu v temperátním pásmu, Evropa, S AM, jih J AM, 3 druhy Bacopa caroliniana Litorella uniflora

66 Celé rody - Primulaceae  Hottonia – natantní až submerzní, obvykle kořenující rostliny, v mírném pásmu Evropy a S Ameriky, 2 druhy Hottonia inflata

67 Celé rody - Brassicaceae  Subularia – submerzní až emerzní jednoleté byliny, cirkumboreální výskyt (S. aquatica), Etiopie (S.monticola), 2 druhy

68 Celé rody - Lythraceae  Didiplis – emerzní až submerzní vytrvalé byliny, S Amerika, 2 druhy  Decodon – emerzní vytrvalé byliny, Amerika, 4 druhy Decodon verticillatus Didiplis diandra

69 Celé rody – Droseraceae  Aldrovanda – submerzní, při hladině plovoucí bezkořenná drobná bylina, Paleotropy s přesahem do Evropy a Japonska, schází však v tropické Asii. Jediný druh A. vesiculosa

70 Celé rody - Lentibulariaceae  Utricularia – polymorfní karnivorní rod se specifickou stavbou tělních částí z nediferencovaných prýtů, podtlakové lapací měchýřky, vytrvalé i jednoleté druhy, vodní až epifytické, i geofyt, kosmopolitní rozšíření, 214 druhů  Genlisea – karnivorní rod vytrvalých bylin, zvláštní spirálovité pasti, Afrika a J Amerika, ca 25 druhů Utricularia gibba

71 Celé rody - Ranunculaceae  Batrachium – ne vždy oddělovaný rod, často slučován s rodem Ranunculus, 20 druhů, rozšířených v Eurasii,S i J Americe, jižní Africe a východní Austrálii

72 Celé rody - Pedaliaceae  Trapella – někdy i jako samostatná čeleď Trapellaceae, pouhé jeden až dva druhy na Dálném východě – Trapella sinensis

73 Další mokřadní rody  Několik vodních druhů je v rámci např. následujících rodů:  Equisetum, Crinum, Xyris, Eriocaulon, Juncus, Carex, Cyperus, Eleocharis, Rhynchospora, Echinochloa, Leersia, Paspalidium, Phalaris, Rorippa, Lythrum, Polygonum, Rumex, Justicia, Lobelia, Mentha, Myosotis, Bidens


Stáhnout ppt "Biologie vodních rostlin Systematika. Postavení vodních rostlin v systému  Vodní rostliny jsou fylogeneticky heterogenní, polyfyletickou skupinou  Adaptace."

Podobné prezentace


Reklamy Google