Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie vodních rostlin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie vodních rostlin"— Transkript prezentace:

1 Biologie vodních rostlin
Systematika

2 Postavení vodních rostlin v systému
Vodní rostliny jsou fylogeneticky heterogenní, polyfyletickou skupinou Adaptace na vodní prostředí se vyskytla mnohokrát v průběhu evoluce cévnatých rostlin. V drtivé většině případů se přitom jednalo o přechod suchozemských rostlin do vodního prostředí Pouze u šídlatek (Isoëtopsida) lze předpokládat, že nikdy ve své evoluci neopustily mokřadní prostředí Daleko častěji přecházejí do vodního prostředí primitivnější a evolučně plastičtější skupiny U vysoce odvozených skupin je to patrně vzhledem k jejich specializaci na terestrické prostředí obtížnější – Asterales, Orchidales, Poales

3 Postavení vodních rostlin v systému
Vodní rostliny jsou často obtížně zařaditelné a jejich pozice se v různých systémech mnohdy výrazně mění Nejprve si všimneme specializovaných vodních čeledí a poté vybraných specializovaných v čeledích, kde jsou zastoupené i suchozemské rostliny

4 Čeledi vodních rostlin
Při uvažování čeledí, jejichž zástupci jsou téměř výlučně vodní rostliny, dojdeme k počtu zhruba 40 čeledí – odchylky jsou způsobeny rozdílným přístupem k některým čeledím v různých systémech. Tento vysoký počet je vyvážen zajímavým faktem, že celých 36 těchto čeledí čítá méně než 10 rodů v rámci čeledi, 17 je dokonce monogenerických a tři jsou (alespoň v některých taxonomických pojetích) monotypické (Hippuridaceae, Lilaeaceae a Scheuchzeriaceae). U pouhých dvou čeledí převyšuje celkový počet druhů 100 (Podostemaceae, Haloragaceae). Druhá jmenovaná čeleď však nezahrnuje jen vodní rostliny.

5 Negativní vymezení Můžeme si provést také negativní vymezení skupin, kde adaptace na vodní prostředí přítomná není. Jsou to Cycadophyta, Pinophyta (s vyjímkou Taxodium distichum, T. ascendens a Retrophyllum minor), Gnetophyta, Hammamelididae, většina zástupců podtřídy Caryophyllidae vyjma některých zástupců řádu Polygonales, a konečně Liliidae vyjma Pontederiaceae. Ve všech dalších velkých taxonomických skupinách do úrovně podtřídy nalezneme větší počet vodních zástupců. Zajímavý je také fakt, že adaptace na mořskou vodu se vyskytuje pouze u třídy Liliopsida.

6 Obecný vývojový trend Obecným vývojovým trendem u vodních rostlin je přechod od květů obalných k bezobalným, od oboupohlavnosti k jednopohlavnosti až k dvoudomosti, od anemogamie k hydrogamii a od sladkovodních rostlin k mořským. Nejnápadněji je tento trend patrný v řádu Najadales. U řady čeledí je obtížné stanovit jejich fylogenetickou návaznost.

7 Isoëtaceeae archaická skupina heterosporních plavuní
rostou převážně ve vodě, ale více druhů i v terestrickém prostředí mají hlízovitý, druhotně tloustnoucí stonek listy čárkovité v růžici, s dutou čepelí se 4 podélnými kanálky na svrchní straně báze čepele lingula, vnější listy s megasporangii, vnitřní s mikrosporangii, centrální jalové, sporangia velká zapuštěná v prohlubni (fovea) mezi lingulou a bází listu mega i mikroprothalia redukovaná, spermatozoidy polyciliátní celosvětové rozšíření 1 rod, 143 druhů Zástupce: Isoëtes echinospora, I. lacustris

8 Ceratopteridaceae jediná isosporní vodní pteridofyta, navíc klasického kapradinovitého vzhledu pantropické rozšíření dnes převažuje začlenění rodu Ceratopteris do čeledi Acrostichaceae 1 rod, 5 druhů, v případě čeledi Acrostichaceae 2 rody, 8 druhů Zástupce: Ceratopteris pteridoides

9 Marsileaceae samostatná podtřída v rámci Polypodiophyt
dlouhý plazivý oddenek stavby solenostelé heterosporické, leptosporangiátní, chybí annulus, sporangia sdružená v sory jsou uzavřená přeměněným listem tzv. sporokarpia - obsahují mega- i mikrosporangia, prothalium nepatrné, vyvíjející se téměř úplně uvnitř spor celosvětové rozšíření, spíše tropy (Marsilea) i mírnější pásmo (Pilularia) 3 rody (Marsilea, Pilularia, Regnellidium), druhů Zástupce: Pilularia globulifera, Marsilea quadrifolia

10 Salviniaceae jednoleté vodní byliny, heterosporické, leptosporangiátní, 3četné listy, větvená lodyha, heterofylie - 3. list se mění na "kořínky“ ve sporokarpiích přítomna buď mikrosporangia nebo megasporangia, stěna sporokarpia je homologická indusiu – ostěře spolu s Azollaceae samostatná podtřída v rámci Polypodiophyt pantropické rozšíření s přesahem do teplejšího mírného pásma, schází jen v JV Asii až Austrálii 1rod, druhů Zástupce: Salvinia natans

11 Azollaceae drobné natantní kapradiny s krátkými rozvětvenými lodyhami s výrazně redukovanou tělní stavbou Heterosporie, megasporangia a mikrosporangia oddělená subtropy až tropy celého světa 1 rod, 6 druhů Zástupce: Azolla caroliniana

12 Nymphaeaceae obvykle robustní vytrvalé vodní rostliny
hydrofyty s plovoucími listy a oddenkem a dlouze řapíkatými listy velmi primitivní skupina s mnohočetnými květními částmi, květy spirocyklické vajíčka bitegmická, crassinucellátní kosmopolitní 3 rody (Nymphaea, Nuphar, Ondinea) 75 druhů Zástupce: Nymphaea alba, N. candida, Nuphar lutea, N .pumilla

13 Nymphaeaceae

14 Cabombaceae vytrvalé byliny, s dlouhým štíhlým oddenkem plovoucím ve vodě listy často pouze submerzní trojčetné květy a ataktostéle spekulace o náznaku přechodu k Liliopsida,v posledních systémech jsou opět vřazovány jako podčeleď Cabomboideae v čeledi Nymphaeaceae sladkovodní rostliny s kosmopolitním areálem vyjma Evropy , 2 rody (Cabomba, Brasenia), 7 druhů Zástupce: Cabomba aquatica, Brasenia schreberi

15 Barclayaceae vytrvalé byliny
podobné Nymphaeaceae, ale mají tyčinky spojené s petaly sladkovodní submerzní druhy tropy Indomalajsie 1 rod, 4 druhy Zástupce: Barclaya longifolia

16 Nelumbonaceae vytrvalé natantní až mírně emerzní ve dně kořenující byliny plodolisty jednotlivě ve zvětšeném receptakulu semena s velkým embryem bez perispermu přes značnou podobnost s Nymphaeaceae jsou v nových systémech chápány jako bazální skupina třídy Nelumbopsida což je eudicotní větev zahrnující jakési "pravé dvouděložné", pyl je již triaperturní netvoří sesquiterpenoidní alkaloidy sladké vody od V USA do Kolumbie a od J Asie do S Austrálie 1 rod, 2 druhy Zástupce: Nelumbo nucifer, N. lutea

17 Nelumbonaceae

18 Ceratophyllaceae obvykle volně plovoucí – natantní bezkořenné vytrvalé sladkovodní druhy cévy nejsou, cévice přebudovány v zásobní buňky květy jednopohlavné, apetalní, monomerické, hydrogamie pyl bez exiny jejich pozice v systému nejasná, zřejmě jedna z výchozích skupin, vlivem specializace se příbuzenské znaky setřely temperátní až tropické, kosmopolitní 1 rod, 10 druhů Zástupce: Ceratophyllum demersum, C. submersum

19 Elatinaceae jednoleté nebo víceleté drobné bažinné až vodní byliny, někdy až polokeře listy vstřícné až přeslenité, řapíkaté květy oboupohlavné, tyčinek shodně až dvojnásobně jako petalů temperátní až tropické, kosmopolitní 2 rody (Elatine, Bergia), 40 druhů Zástupce: Elatine alsinastrum, E. triandra, E. hexandra, E. hydropiper, E. orthosperma

20 Trapaceae jednoleté natantní až kořenující byliny s plovoucími listy
květy oboupohlavné, haplostemonní anisokotylie někdy pouze jako podčeleď Trapoideae čeledi Lythraceae paleotropický výskyt s přesahem do mírného pásma 1 rod, 30 druhů Zástupce:Trapa natans

21 Trapaceae

22 Haloragidaceae vytrvalé i jednoleté byliny
submerzní, natantní i emerzní květy drobné oboupohlavné i jednopohlavné, čnělky 1-4 plod se rozpadá na 4 jednosemenné plůdky temperátní až tropické, kosmopolitní 8 rodů, 120 druhů Zástupce: Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, M. alterniflorum

23 Hippuridaceae vytrvalé sladkovodní byliny, submerzní i emerzní
oddenek při povrchu půdy listy v přeslenech květy oboupohlavné i jednopohlavné, achlamydní, redukované, pseudomonomerní gyneceum nově řazené ke Callitrichales s nimiž sdílejí obdobné chemické složení chladné a temperátní zony, celosvětově 1 rod, 1-3 druhy Zástupce: Hippuris vulgaris

24 Hippuridaceae

25 Callitrichaceae vytrvalé nebo jednoleté drobné byliny
submerzní až terestrické, často ve dnu kořenující květy jednodomé, redukované, achlamydní, semeník čtyřpouzdrý fylogeneticky nejednoznačné postavení, někdy včleňovány jako podčeleď Callitrichoideae do čeledi Plantaginaceae kosmopolitně vyjma J. Afriky 1 rod, 25 druhů Zástupce: Callitriche hamulata, C. cophocarpa C. hermaphroditica, C. stagnalis, C. palustris, C. platycarpa

26 Menyanthaceae vodní a bažinné kořenující, vytrvalé byliny
nezřetelné listové pochvykvěty oboupohlavné, synsepální a syntepální nově řazeny do Solanales, důvody: střídavé listy, buněčný endosperm, absence gentianopicrisidu, 2 plodolisty, početná vajíčka naopak ke Gentianales navádí přítomnost iridoidových složek kosmopolitní temperátní výskyt 5 rodů (Liparophyllum, Menyanthes, Nephrophyllidium, Nymphoides, Villarsia), 40 druhů Zástupce: Menyanthes trifolia, Nymphoides peltata

27 Menyanthaceae

28 Podostemaceae většinou jednoleté, výrazně modifikované byliny přizpůsobené životu v prudce tekoucích vodách ploché kořeny s asimilační funkcí prýty stélkaté, velmi redukované s dvouřadými listy květy uzavřeny v listenu, redukované, apetalní, četná vajíčka s nákoutní placentací fylogeneticky izolované, nejblíže příbuzné k  Saxifragaceae a Crassulaceae pantropické s přesahem do subtropů USA 48 rodů, 130 druhů Zástupce: Podostemum subulatus

29 Hydrostachydaceae vytrvalé submerzní kořenující byliny
podobné předchozí čeledi, ale s jednopohlavnými achlamydními květy v klasech – dvoudomé rostliny nově řazeny do řádu Callitrichales, někdy řazeny též ke Scrophulariales pouze Madagaskar a jižní Afrika- Natal 1 rod, 30 druhů Zástupce: rod Hydrostachys

30 Butomaceae emerzní sladkovodní byliny přízemní bezřapíkaté listy
květy oboupohlavné, heterochlamydní s apokarpním gyneceem, přímé embryo Eurasie 2 druhy primitivní čeleď v rámci Liliopsid Zástupce: Butomus umbellatus

31 Butomaceae

32 Limnocharitaceae sladkovodní emerzní byliny
v plodolistu několik až mnoho vajíček roztroušeně na vnitřní stěně karpelu, plod pukavý ne vždy oddělovaná čeleď pantropicky 3 rody (Butomopsis, Hydrocleys, Limnocharis), 8 druhů Zástupce: Limnocharis flava Limnocharis flava Hydrocleys nymphoides

33 Alismataceae vytrvalé sladkovodní emerzní až submerzní kořenující byliny spirocyklické až cyklické heterochlamydní květy gyneceum apokarpní kosmopolitní primitivní čeleď se střídavými listy rozlišenými v řapík a čepel 11 rodů (Alisma, Baldellia, Burnatia, Caldesia, Damasonium, Echinodorus, Limnophyton, Luronium, Ranalisma, Sagittaria, Wiesneria), 90 druhů Zástupce: Alisma plantago-aquatica, A. gramineum, A. lanceolatum, Sagittaria sagittifolia Alisma lanceolatum Sagittaria latifolia

34 Alismataceae

35 Alismataceae Caldesia parnassifolia Luronium natans
Baldellia ranunculoides Damasonium alisma Echinodorus grandiflorus Echinodorus grisebachii

36 Hydrocharitaceae natantní až submerzní sladkovodní i mořské byliny
květy podepřené toulcem, dvoudomé, vzácněji jednodomé, heterochlamydní u samičích květů zdánlivě synkarpický semeník mořské rody Thalassia, Enhalus, Halophila.vytvářejí řetízky pylových zrn Thalassia testudinum roste až do hloubky 30 m kosmopolitní 15 rodů (Blyxa, Egeria, Elodea, Enhalus, Halophila, Hydrilla, Hydrocharis, Lagarosiphon, Limnobium, Maidenia, Najas, Nechamandra, Ottelia, Stratiotes, Thalassia, Vallisneria), 80 druhů Zástupce: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Elodea canadensis, E. nuttallii Hydrocharis morsus-ranae

37 Scheuchzeriaceae vytrvalé bažinné byliny
heterochlamydní oboupohlavné květy, tepalů 6, nikdy petaloidní, každá květní stopka podepřena listenem pylová zrna v diádách monotypická velmi stará čeleď, představuje určité napojení na Alismataceae Zástupce: Scheuchzeria palustris

38 Juncaginaceae vytrvalé emerzní až terestrické byliny
listy s ligulou bazální květy v terminálních klasovitých až hroznovitých květenstvích achlamydní temperátní až subtropický výskyt na S i J polokouli 3 rody (Triglochin, Maundia (ne vždy vylišován), Tetroncium), 25 druhů Zástupce: Triglochin palustre, T. maritimum

39 Lilaeaceae emerzní byliny s vazbami k několika dalším skupinám, v posledních pojetích není jako samostatná odlišována a je inkludována do Juncaginaceae monotypická americká pacifická čeleď Zástupce: Lilaea scilloides

40 Aponogetonaceae tropické sladkovodní kořenující submerzní až natatní byliny květy v klasech s toulcem, oboupohlavné, tepaly 1-3 (6), někdy petaloidní, pylová zrna v monádách fylogeneticky poněkud mimo hlavní skupinu řádu mohly by být odvozeny i od Alismatales jediný rod, 47 druhů Zástupce: Aponogeton crispus Aponogeton distachyos A. madagascariensis

41 Potamogetonaceae sladkovodní kořenující natantní až submerzní vytrvalé byliny květy čtyřčetné, oboupohlavné achlamydní, anemogamní v klasovitých květenstvích 6 rodů (Althenia, Groenlandia, Lepilaena, Potamogeton, Stuckenia, Zannichelia),100 druhů Zástupce: Potamogeton crispus, P. natans, P. nodosus, P. polygonifolius, P. praelongus, P. alpinus, P. lucens, P. coloratus, P. gramineus, P. perfoliatus, P. friesii, P. pussilus, P. trichoides, P. compressus, P. acutifolius, P. obtusifolius, P. pectinatus, Groenlandia densa

42 Ruppiaceae submerzní mořské byliny
achlamydní oboupohlavné květy, prašníky 2, karpely dlouze stopkaté izolovaná mořská čeleď, v současnosti někdy řazená do Potamogetonaceae kosmpopolitní rozšíření monogenerická, čeleď, 7 druhů Zástupce: Ruppia maritima

43 Najadaceae submerzní rostliny silně redukované a specializované typy
achlamydní jednopohlavné květy – jednodomé i dvoudomé v současnosti řazeny do Hydrocharitaceae kosmopolitní rozšíření 1 rod, 50 druhů Zástupce: Najas marina, N. minor

44 Zannichelliaceae submerzní byliny
jednodomé achlamydní květy v cymózních květenstvích sladké i slané vody téměř kosmpolitní (vyjma střed Afriky, střed Eurasie a JV Jižní Ameriky v současnosti řazeny často do Potamogetonaceae 4 rody (Althenia, Lepilaena, Pseudalthenia, Zannichellia), 6 druhů Zástupce: Zannichellia palustris

45 Posidoniaceae submerzní mořské byliny
květy oboupohlavné, tyčinky 3, gyneceum monomerní, hydrogamie Mediterán a jih Austrálie 1 rod, 9 druhů Zástupce: Posidonia oceanica

46 Cymodoceaceae submerzní mořské byliny
jednopohlavné květy, tyčinky 2, gynaeceum dimerní ze dvou karpelů, hydrogamie subtropické až tropické kosmopolitní 5 rodů (Cymodocea, Amphibolis, Halodule, Syringodium, Thalassodendron), 16 druhů Zástupce: Cymodocea nodosa

47 Zosteraceae submerzní mořské byliny
květy často ve složitých květenstvích, achlamydní, hydrogamní, gynaeceum synkarpní ze dvou karpelů, tyčinka 1 vesměs mimotropické rozšíření 4 rody (Heterozostera, Nanozostera, Phyllospadix, Zostera), 23 druhů Zástupce: Zostera marina

48 Mayacaceae vytrvalé submerzní až emerzní sladkovodní byliny
listy bez pochev, olistění po celém stonku početné čárkovité až niťovité oboupohlavné heterochlymydní entomogamní květy na stopkách v úžlabí listenovitých listů na konci lodyh, tyčinky 3 monogenerická čeleď izolovaná od dalších vodních rostlin rozšíření v Americe a západní Africe 1 rod, 5druhů Zástupce: Mayaca fluviatilis

49 Pontederiaceae většinou vytrvalé, natantní až emerzní sladkovodní byliny listy často s nafouklými řapíky, bifaciální čepel se souběžnou žilnatinou, ale též s příčnými žilkami velké entomogamní, heterochlamydní květy, objevují se trendy k heterostylii a zygomorfii, primitivní endosperm, prašníky se otevírají podélně, plody vícesemenné řazeny buď ke Commeliniidae nebo Liliidae, dle nových systémů častěji k první z nich subtropické až tropické druhy, pantropicky 9 rodů (Eichhornia, Heteranthera, Hydrothrix, Monochoria, Pontederia, Scholleropsis), 33 druhů Zástupce: Eichhornia crassipes Pontederia cordata Eichornia azurea

50 Pontederiaceae

51 Acoraceae vytrvalé emerzní sladkovodní byliny
listy mečovité unifaciální, přítomny buňky s eterickými oleji prašníky introrzní, placentace apikálně úžlabní, vajíčka přímá, květy neredukované s obaly, typické pro základní vzorec Liliopsid: P 3+3, A3+3, G(3) nověji oddělená čeleď od Araceae, v poslední době je zpochybňována i vazba na Arales holarktický a pantropický výskyt 1 rod, 2-6 druhů Zástupce: Acorus calamus

52 Lemnaceae drobné natantní sladkovodní vytrvalé byliny s velmi redukovanou tělní stavbou a vzácným generativním rozmnožováním květy vůbec nejredukovanější mezi krytosemennými rostlinami – jednopohlavné a jednodomé, kvetení vzácné nyní většinově uznávána jen jako podčeleď Lemnoideae v rámci čeledi Araceae 4 rody (Lemna, Spirodela, Wolffia, Wolffiella), 35 druhů Zástupce: Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza, Wolffia arrhiza

53 Lemnaceae

54 Sparganiaceae vytrvalé sladkovodní emerzní byliny
květy jednopohlavné, jednodomé,v hustých hlávkovitých květenstvích květy s 2-6 tepaly, obvykle anemogamní, plody přisedlé, hydrochorie až zoochorie zajímavé holarktické rozšíření s přesahy v pohořích více na jih a odtud přes Novou Guineu až do Austrálie a na Nový Zéland Nejnověji spojována s čeledí Typhaceae 1 rod, 22 druhů Zástupce: Sparganium emersum, Sparganium erectum, Sparganium minimum, Sparganium angustifolium

55 Sparganiaceae

56 Typhaceae statné vytrvalé sladkovodní emerzní byliny
velmi redukované jednopohlavné květy v palicovitých květenstvích, periant z početných chloupků, plody dlouze stopkaté, anemochorie kosmopolitní, scházejí jen na Madagaskaru, v Malajsii a v tropické Americe 1 rod, 26 druhů Zástupce: Typha angustifolia, T. latifolia, T. minima, T. laxmanii, T. shuttleworthii

57 Celé rody - Cyperaceae Schoenoplectus – statné emerzní sladkovodní byliny, zhruba 80 druhů, kosmopolitní rozšíření Schoenoplectus lacustris

58 Celé rody - Araceae Cryptocoryne – submerzní, kořenující sladkovodní byliny, ca 60 druhů, od Indie po Novou Guineu Lagenandra - submerzní, kořenující sladkovodní byliny, 15 druhů, JV Asie Anubias - submerzní, kořenující sladkovodní byliny, 7 druhů, Afrika Lagenandra koenigii Cryptocoryne aponogetifolia Anubias barteri

59 Celé rody - Araceae Pistia – natantní vytrvalá bylina, pantropický výskyt, 1 druh P. stratioides

60 Celé rody - Araceae Calla – kořenující, emerzní až natantní vytrvalá bylina, cirkumboreální výskyt, 1 druh Calla palustris Lysichiton - kořenující, emerzní až natantní vytrvalé byliny, východoasijsko-americký výskyt, 2 druhy Lysichiton americanus

61 Celé rody - Araceae Typhonodorum – emerzní ve dně kořenující vytrvalá statná bylina, stojatá i proudící voda, Madagaskar, jediný druh T. lindleyanum

62 Celé rody - Poaceae Phragmites – emerzní, ve dně kořenující, oddenkaté vytrvalé byliny, kosmopolitní, 3 druhy Glyceria - emerzní, ve dně kořenující, oddenkaté, hlavně vytrvalé (vzácně jednoleté) byliny, převážně cirkumboreální, 35 druhů Phragmites australis Glyceria canadensis Glyceria maxima

63 Celé rody - Poaceae Zizania – emerzní kořenující, vytrvalé nebo jednoleté byliny z USA a Číny, 4 druhy

64 Celé rody - Onagraceae Ludwigia – emerzní až submerzní, většinou vytrvalé rostliny, rozšíření kosmopolitní, především tropické, ca 30 druhů Jussiaea – emerzní, vytrvalé rostliny, zejména americké, ca 20 druhů Oba rody někdy slučovány jako Ludwigia Ludwigia repens Ludwigia sedioides Jussiaea grandiflora

65 Celé rody - Plantaginaceae
Bacopa caroliniana Bacopa – submerzní až emerzní, kořenující byliny, jednoleté i vytrvalé, těžiště výskytu v tropech, druhů Litorella- submerzní až emerzní, kořenující vytrvalé byliny, těžiště výskytu v temperátním pásmu, Evropa, S AM, jih J AM, 3 druhy Litorella uniflora

66 Celé rody - Primulaceae
Hottonia – natantní až submerzní, obvykle kořenující rostliny, v mírném pásmu Evropy a S Ameriky, 2 druhy Hottonia inflata

67 Celé rody - Brassicaceae
Subularia – submerzní až emerzní jednoleté byliny, cirkumboreální výskyt (S. aquatica), Etiopie (S.monticola), 2 druhy

68 Celé rody - Lythraceae Didiplis – emerzní až submerzní vytrvalé byliny, S Amerika, 2 druhy Decodon – emerzní vytrvalé byliny, Amerika, 4 druhy Didiplis diandra Decodon verticillatus

69 Celé rody – Droseraceae
Aldrovanda – submerzní, při hladině plovoucí bezkořenná drobná bylina, Paleotropy s přesahem do Evropy a Japonska, schází však v tropické Asii. Jediný druh A. vesiculosa

70 Celé rody - Lentibulariaceae
Utricularia – polymorfní karnivorní rod se specifickou stavbou tělních částí z nediferencovaných prýtů, podtlakové lapací měchýřky, vytrvalé i jednoleté druhy, vodní až epifytické, i geofyt, kosmopolitní rozšíření, 214 druhů Genlisea – karnivorní rod vytrvalých bylin, zvláštní spirálovité pasti, Afrika a J Amerika, ca 25 druhů Utricularia gibba

71 Celé rody - Ranunculaceae
Batrachium – ne vždy oddělovaný rod, často slučován s rodem Ranunculus, 20 druhů, rozšířených v Eurasii,S i J Americe, jižní Africe a východní Austrálii

72 Celé rody - Pedaliaceae
Trapella – někdy i jako samostatná čeleď Trapellaceae, pouhé jeden až dva druhy na Dálném východě – Trapella sinensis

73 Další mokřadní rody Několik vodních druhů je v rámci např. následujících rodů: Equisetum, Crinum, Xyris, Eriocaulon, Juncus, Carex, Cyperus, Eleocharis, Rhynchospora, Echinochloa, Leersia, Paspalidium, Phalaris, Rorippa, Lythrum, Polygonum, Rumex, Justicia, Lobelia, Mentha, Myosotis, Bidens


Stáhnout ppt "Biologie vodních rostlin"

Podobné prezentace


Reklamy Google