Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pružnost a pevnost Prostý smyk, Hookův zákon pro smyk, pevnostní a deformační rovnice, dovolené napětí ve smyku, stříhání materiálu 01 Ing. Martin Hendrych.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pružnost a pevnost Prostý smyk, Hookův zákon pro smyk, pevnostní a deformační rovnice, dovolené napětí ve smyku, stříhání materiálu 01 Ing. Martin Hendrych."— Transkript prezentace:

1 Pružnost a pevnost Prostý smyk, Hookův zákon pro smyk, pevnostní a deformační rovnice, dovolené napětí ve smyku, stříhání materiálu 01 Ing. Martin Hendrych Technická mechanika www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s namáháním součástí smykem, Hookovým zákonem pro smyk a se základními výpočty při stříhání materiálu. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. AutorIng. Martin Hendrych (Autor) Jazykčeština Očekávaný výstup23-41-M/01 Strojírenství Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slova prostý smyk, pevnostní rovnice, deformační rovnice, Hookův zákon pro smyk, stříhání materiálu Druh učebního materiáluprezentace Druh interaktivitykombinované Cílová skupinažák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályje součástí STR_TEM_Pruznost a pevnost

3 Prostý smyk Namáhání prostým smykem vzniká tehdy, když dvě stejně velké síly opačného smyslu působí na společné nositelce, procházející těžištěm průřezu.

4 Prostý smyk Materiál se brání snaze vnějších sil posunout po sobě obě části vnitřní silou, která se projeví tečným napětím.

5 Namáhání na smyk Tento ideální případ se vyskytuje jen u velmi přesného stříhání materiálu. V obecném případě síly neleží na společné nositelce a kromě posuvu profilu dojde vždy ještě k ohybu.

6 Deformace smykem Mysleme si, že nosník se skládá z jednotlivých vrstviček, které by se účinkem síly po sobě posunuly.

7 Deformace smykem Původně vodorovné roviny nosníku se skloní o malý úhel. pro velmi malé úhly platí

8 Hookův zákon pro smyk Až po mez úměrnosti mezi zkosem a napětím platí Dosadíme-li za konstantu, dostaneme Hookův zákon pro smyk G … modul pružnosti ve smyku [MPa] (závisí na druhu materiálu)

9 Deformační rovnice Pro modul pružnosti ve smyku G platí … Poissonovo číslo Pro oceli přibližně platí

10 Deformační rovnice Z Hookova zákona lze dosazením získat deformační rovnici. ; … tuhost ve smyku

11 Pevnostní rovnice ve smyku V praxi přídavný ohyb většinou zanedbáváme, takže pevnostní rovnice má stejný tvar jako rovnice v tahu a tlaku. Pevnostní rovnice n …počet střižných ploch

12 Pevnostní rovnice ve smyku Rovnici můžeme použít třemi způsoby. Obdobně jako i pro ostatní způsoby namáhání. 1.Kontrolní výpočet – skutečné napětí nesmí překročit hodnotu dovoleného napětí.

13 Pevnostní rovnice ve smyku 2.Návrhový výpočet – počítáme (navrhujeme) velikost průřezu. 3.Výpočet únosnosti – počítáme velikost přípustné síly.

14 Dovolené napětí ve smyku Z diagramu pro zkoušku smykem vyplývá: Pro houževnaté materiály přibližně platí Pro křehké materiály obdobně platí

15 Stříhání materiálu Při stříhání materiálu musíme materiál porušit a proto platí upravená pevnostní rovnice … obvod střihu … tloušťka stříhaného materiálu

16 Stříhání materiálu Z uvedené rovnice zpravidla vyjadřujeme potřebnou střižnou sílu. Střižná síla musí působit v těžišti střižných sil (těžiště obvodových čar výstřižku). Pro praktické výpočty z technologických důvodů sílu násobíme koeficientem.

17 Literatura a zdroje informací MRŇÁK, Ladislav a Alexander DRLA. MECHANIKA: Pružnost a pevnost. 3., opravené vydání. Praha: SNTL, 1981.


Stáhnout ppt "Pružnost a pevnost Prostý smyk, Hookův zákon pro smyk, pevnostní a deformační rovnice, dovolené napětí ve smyku, stříhání materiálu 01 Ing. Martin Hendrych."

Podobné prezentace


Reklamy Google