Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

0 Postavení RWE Transgas, a.s. v Evropě a pohled na otevírání trhu s plynem po vstupu ČR do EU Martin Herrmann, místopředseda představenstva, CFO RWE Transgas,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "0 Postavení RWE Transgas, a.s. v Evropě a pohled na otevírání trhu s plynem po vstupu ČR do EU Martin Herrmann, místopředseda představenstva, CFO RWE Transgas,"— Transkript prezentace:

1 0 Postavení RWE Transgas, a.s. v Evropě a pohled na otevírání trhu s plynem po vstupu ČR do EU Martin Herrmann, místopředseda představenstva, CFO RWE Transgas, a.s. Praha, 15. září 2005

2 1 Obsah I. Postavení skupiny RWE v Evropě II. Údaje o RWE Transgas, a.s. III. Charakteristika trhu s plynem v ČR IV. Shrnutí

3 2 Elektřina Plyn Voda Postavení skupiny RWE na světovém trhu s energií Elektřina Plyn Voda  č. 1 v SRN  č. 2 ve Velké Británii  č. 3 v Evropě  č. 2 v SRN  č. 3 ve Velké Británii  č. 6 v Evropě  č. 1 v SRN  č. 1 ve Velké Británii  č. 1 v USA  č. 3 na světě

4 3 Struktura skupiny RWE 1)RWE Innogy bylo přejmenováno na “RWE npower“ začátkem srpna 2004 2)Od 1. ledna 2005 jsou finanční výsledky RWE Trading zahrnuty v údajích za RWE Power.

5 4 Postavení skupiny RWE na trhu plynu v Evropě * * Midstream a Downstream Poland Netherlands Warschau Slovak Republic RWE Haarlem- mermeer Gas enviaM / MITGAS DDGÁZ TIGÁZ RWE Gas Polska Austria Hungary Germany Budapest rhenag Spreegas FÖGÁZ Dortmund Essen GTE Szczecin Kamien Pomorski RWE Obragas Transgas + 8 distribučních firem Trzemeszno ZŁotów Miedzyzdroje Poznan KRI RWE Energy Nederland Czech Republic Prag RWE Westfalen Weser Ems AG RWE Rhein Ruhr AG VSE/Energis Frankfurt Süwag KELAG RGV Cottbus Chemnitz Klagenfurt Köln RWE npower Swindon

6 5 Firmy podnikající na trhu s plynem – podíl na trhu v Evropě (Midstream/Downstream) Prodej plynu (Mld. m³) Pozn.: Údaje z roku 2004, Zdroj: Výroční zprávy Gasunie (NL) ENI (ITA) E.ON GdF (FRA) Centrica (UK) RWE vč. RWE Transgas Wintershall (GER) Gas Natural (SP) Distrigaz (BEL) VNG

7 6 Objem prodaného plynu ve skupině RWE za rok 2004 (v TWh) Německo Česká republika Velká Británie Ostatní Celkem Domácnosti a malé firmy Firemní zákazníci (velké firmy) Distributoři/ ostatní Obchod s plynem (plyn nakoupený od 3.stran) 30.5 Total 38.338.6 6.5 113.9 51.8 46.4 11.3 12.5 122.0 102.117.0 __ 119.1 3.1 2.4 __ 5.5 187.5 101.7 52.3 19.0 360.5 Zdroj: RWE

8 7 Content I. Postavení skupiny RWE v Evropě II. Údaje o RWE Transgas, a.s. III. Charakteristika trhu s plynem v ČR IV. Shrnutí

9 8 Český trh s plynem - RWE přímo zásobuje 83% konečných uživatelů ZCP: 50.1% JCP: 46.7% JMP: 50.1% SMP: 58.2% VCP: 50.1% STP: 51.2% PP: 49.2% SCP: 51.8% Tranzit konsolidované nekonsolidované RWE TG Import (Norsko) RWE TG Import (Rusko) Objem prodaného plynu v ČR: 101.7 TWh GDC % podíl RWE v distribučních společnostech

10 9 Činnosti tranzitní přeprava zemního plynu do zahraničí dovoz plynu, národní přeprava, provoz zásobníků plynu a obchod se zemním plynem v ČR Obrat 57 830 mil. Kč EBITDA 11 472 mil. Kč Provozní výsledek hospodaření: 9 955 mil. Kč HV před zdaněním: 10 344 mil. Kč Ostatní údaje Počet zaměstnanců (k 31.12.2004): 1.215 Prodej plynu 101.7 mld. kWh Délka tranzitní přepravy 2 455 km Délka přepravy zemního plynu v tuzemsku 1 183 km Počet podzemních zásobníků zemního plynu/ kapacita 6 / 2 055 mil. m 3 Údaje o RWE Transgas, a.s. * k 31.12.2004 (I) Finanční údaje * dle českých účetních standardů

11 10 Tržní podíl RWE Transgas a.s. dosahuje v České republice téměř 100% Dlouhodobé přepravní smlouvy uzavřené s Ruskem a Norskem snižují riziko dodavatele RWE Transgas dováží přibližně ¾ plynu z Ruska a ¼ plynu z Norska Všechny kupní smlouvy jsou dlouhodobého charakteru K uskladňování přebytků plynu v letním období a ke krytí sezónních zimních odběrů v období minimálních venkovních teplot slouží 6 podzemních zásobníků plynu s celkovou uskladňovací kapacitou více než 2 mld. m 3 Kromě vlastních zásobníků se dále využívají smluvně pronajaté podzemní zásobníky Údaje o RWE Transgas, a.s. k 31.12.2004 (II)

12 11 Obsah I. Postavení skupiny RWE v Evropě II. Údaje o RWE Transgas, a.s. III. Charakteristika trhu s plynem v ČR IV. Shrnutí

13 12 Charakteristika trhu s plynem v ČR (I) Jednání mezi českými úřady a RWE o otevření trhu s plynem: RWE navrhlo jednorázové otevření trhu počínaje 1. lednem 2006, kdy by si i domácnosti svobodně vybrali svého dodavatele plynu, namísto toho: –1. leden 2005 započal 1. fázi, kdy si největší zákazníci, (firmy s odběrem >15 mil. m 3 ročně) mohou vybrat, od koho budou plyn nakupovat –1. leden 2006 s sebou přinese 2. fázi otevření českého trhu s plynem. “Oprávněnými“ zákazníky se stanou všichni koneční zákazníci kromě domácností –Od 1. ledna 2007 bude proces otevírání trhu s plynem dokončen, oprávněnými zákazníky se stanou všichni zákazníci včetně domácností

14 13 Charakteristika trhu s plynem v ČR (II) Počáteční stádium otevírání trhu s plynem –nový energetický zákon, kdy tržní podmínky na trhu s plynem jsou v platnosti pouze krátce –oprávněnými zákazníky se stalo 35 velkých firem s významným odběrem plynu –většina oprávněných zákazníků již byla oslovena jinými dodavateli plynu; lze proto očekávat, že někteří zákazníci změní dodavatele –počet vydaných licencí na obchod s plynem se v posledních měsících téměř zdvojnásobil (v současnosti téměř 60) Rostoucí ceny plynu –prvních 8 měsíců roku 2005 přineslo rekordní růst cen zemního plynu –jako důvody růstu cen zemního plynu lze uvést především rostoucí ceny ropy a oslabení koruny vůči dolaru

15 14 Vývoj cen ropy Brent a ropných derivátů za období 2002-2005 (v %) 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% I.02 III.02 V.02 VII.02 IX.02XI.02 I.03 III.03 V.03 VII.03 IX.03XI.03 I.04 III.04 V.04 VII.04 IX.04XI.04 I.05 III.05 V.05 VII.05 IX.05XI.05 ropa Brent, LTO, TTO: nárůst cen (I/02 = 100%) BrentLTOTTO indikativní forwardové ceny Ieden 02: P(TTO) = 107 $/t Ieden 02: P(LTO) = 164 $/t Ieden 02: P(Brent) = 19.5 $/BBL

16 15 Vývoj kurzu USD/CZK (2005) 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 I.05II.05III.05IV.05V.05VI.05VII.05VIII.05IX.05X.05XI.05XII.05 USD/CZK indikativní forwardové ceny

17 16 Charakteristika trhu s plynem v ČR (III) 2 skupiny zákazníků – oprávnění vs. chránění –nenaplnila se očekávání 35 oprávněných zákazníků, že ceny zemního plynu díky otevření trhu s plynem poklesnou –naopak, cena plynu pro koncového zákazníka se zvýšila, a to v důsledku růstu nákupních cen zemního plynu –tržní ceny plynu pro oprávněné zákazníky byly tedy v důsledku růstu cen komodity vyšší než ceny plynu stanovené regulátorem pro chráněné zákazníky (ERÚ pro výpočet regulované ceny pro chráněné zákazníky používá takovou metodu při výpočtu ceny, která v sobě zahrnuje kompenzační mechanismus; tento mechanismus zaručí, že odchylky budou zohledněny v následujících čtvrtletích) –jedinou cenou, která není regulovaná, je tržní cena

18 17 Charakteristika trhu s plynem v ČR (IV) Stížnosti oprávněných zákazníků –důvodem nespokojenosti oprávněných zákazníků je systém stanovování dvojích cen (pro velké odběratele a domácnosti) a částečné otevření energetického trhu, na což oprávnění zákazníci nejsou připraveni (nevyužívají žádných zajišťovacích metod proti cenovým výkyvům jako např. hedging, tudíž nejsou schopni reagovat na změny na světových energetických trzích) –jednotlivé plynárenské distribuční společnosti se již od 07/2005 snaží vyjednat konkrétní podmínky dodávek zemního plynu s oprávněnými zákazníky, aby se vyřešily veškeré stížnosti a nejasnosti týkající se cenových nabídek plynu –dle názoru RWE ceny odrážejí vývoj na světových trzích a jsou plně konkurenceschopné, což dokazuje i výsledek několika výběrových řízení na dodavatele zemního plynu iniciovaných samotnými zákazníky => na českém trhu existuje více než 60 obchodníků s licencemi na obchod se zemním plynem, nikdo však dosud nebyl schopen komplexním nabídkám ze strany RWE konkurovat

19 18 Ceny plynu v průmyslu 1. polovina roku 2005 (I)

20 19 Ceny plynu v průmyslu 1. polovina roku 2005 (II)

21 20 Porovnání cen zemního plynu pro všechny skupiny zákazníků v České republice, Německu a Rakousku ve 2. čtvrtletí 2005

22 21 Obsah I. Pozice skupiny RWE v Evropě II. Údaje o RWE Transgas, a.s. III. Charakteristika trhu s plynem v ČR IV. Shrnutí

23 22 Shrnutí (I.) P ozdní schválení energetického zákona vytvořilo obtížné podmínky pro podnikání s plynem v ČR. R WE navrhované jednorázové otevření trhu s plynem by bývalo eliminovalo problematiku stanovení cen a vytvořilo by srovnatelný základ pro všechny skupiny zákazníků. F aktory jako prudký nárůst cen ropy, kurzové riziko a vliv cen konkurenčních paliv na poptávku po plynu způsobily, že cena pro koncového uživatele se zvýšila (35 oprávněných zákazníků naopak díky otevření trhu s plynem očekávalo pokles). S oučasná cena plynu je nejdůležitějším aspektem pro rozhodování spotřebitelů (většina oprávněných zákazníků již iniciovala výběrová řízení pro dodavatele zemního plynu, nikdo však dosud nebyl schopen konkurovat cenovým nabídkám ze strany RWE). V e srovnání s ostatními evropskými zeměmi ceny zemního plynu v České republice nejsou nijak extrémně vysoké.

24 23 Shrnutí (II.) N avíc, trh plynu v ČR není vysokými cenami nijak pozitivně ovlivněn, ba naopak – plyn ztrácí svou konkurenceschopnost oproti ostatním zdrojům energie. Marže v oblasti plynu proto musí odrážet tržní podmínky a rizika spojená s obchodováním plynu. C ena plynu pravděpodobně nebude výrazně klesat, což by si měl zákazník (ať už firma nebo domácnost) uvědomit a hledat možnosti úspor, přizpůsobit se nové situaci a podmínkám na trhu s plynem a využít veškeré dostupné možnosti, aby se zajistil proti měnícím se cenám na trhu energie. V ysoká volatilita cen je velmi riskantní nejen pro zákazníky, ale i pro dodavatele plynu a musí být rovněž nějakým způsobem ošetřena i ze strany dodavatele.


Stáhnout ppt "0 Postavení RWE Transgas, a.s. v Evropě a pohled na otevírání trhu s plynem po vstupu ČR do EU Martin Herrmann, místopředseda představenstva, CFO RWE Transgas,"

Podobné prezentace


Reklamy Google