Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Korejská válka Dějepis 2. ročník. K on fli k t pr ob íhá m e zi S ev er n í K or eo u a Ji ž ní K or eo u KLDR- Korejská lidov ě demokratická republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Korejská válka Dějepis 2. ročník. K on fli k t pr ob íhá m e zi S ev er n í K or eo u a Ji ž ní K or eo u KLDR- Korejská lidov ě demokratická republika."— Transkript prezentace:

1 Korejská válka Dějepis 2. ročník

2 K on fli k t pr ob íhá m e zi S ev er n í K or eo u a Ji ž ní K or eo u KLDR- Korejská lidov ě demokratická republika – totalitní Komunistický režim Pro č komunismus ? –Po 2.sv.v. byla Korea pod správou SSSR,proto byl zaveden komunismus. Jižní Korea – Korejská republika – nekomunistický režim Pro č nekomunismus? – Za 2.sv.v. byl jih spravován USA.

3 P ř í č ina ko n fli kt u P ř í č inou konfliktu jsou Politické neshody – Severokorejci cht ě jí komunismus Válka za ú č elem zisku ( v tomto p ř ípad ě se jedná o získání území celé Korey ze strany severokorejských vojsk )

4 Po do ba ko n fl ik tu Byla to reálná válka - Konflikt byl 25. č ervna 1950 rozpoután, 27. č ervence 1953 byla ukon č ena na dohod ě o p ř ím ěř í Te ď už jen latentní – Studená válka – Po konci války rozhodn ě nep ř išel dokonalý mír. Mezi Korejemi bylo vybudováno demilitarizované pásmo, které bylo obehnáno ploty z ostnatého drátu. Kolem tohoto pásma drží neustálou hlídku vojska Severní i Jižní Koreje. P ř estože mezi ob ě ma zem ě mi probíhají mírová jednání, panuje mezi nimi velké nap ě tí. Konflikt je regionální – 2 státy

5 DEMILITARIZOVANÉ PÁSMO Demilitarizované pásmo je pásmo bez vojenské p ř ítomnosti, tj. pásmo, kde se nenachází vojáci, zbran ě, armádní stanovišt ě apod.

6

7

8

9

10

11

12

13 D ů sle dk y Ve válce bylo zabito, zran ě no nebo poh ř ešováno 2,5 milionu Korejc ů, zem ř elo p ř es 33 000 Ameri č an ů a 3 000 p ř íslušník ů vojsk OSN. Zabito nebo zran ě no bylo také kolem 900 000 Č í ň an ů. Mnoho Korejských rodin se nem ů žou setkat, protože byli rozd ě lení do 2 stát ů *

14 Ko re js k é ro di ny * Sedmadevadesát Jihokorejc ů p ř ekro č ilo ost ř e st ř ežené hranice s KLDR, aby se v severokorejském p ř íhrani č ním letovisku Kumgang v Diamantových horách setkali se svými rodinnými p ř íslušníky, které nevid ě li od korejské války v 50. letech. Pchjongjang na setkání kývl v srpnu v rámci oteplování vztah ů mezi ob ě ma Korejemi.

15 F ot ky p ř í bu zný ch z r ů zn ýc h st át ů

16 Pouliční boje Povraždění američtí zajatci


Stáhnout ppt "Korejská válka Dějepis 2. ročník. K on fli k t pr ob íhá m e zi S ev er n í K or eo u a Ji ž ní K or eo u KLDR- Korejská lidov ě demokratická republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google