Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A ŽALOBA PRO ZMATEČNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A ŽALOBA PRO ZMATEČNOST"— Transkript prezentace:

1 ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A ŽALOBA PRO ZMATEČNOST

2 Obecná charakteristika právní úpravy
Právní úprava z roku 2000 Obě žaloby upraveny nepřehledně v jedné hlavě o.s.ř. – ustanovení společná, ustanovení zvláštní jen pro jednotlivé žaloby i kombinovaně Před rokem 2000 pouze dovolání a obnova řízení, důvody zmatečnosti bylo možné uplatnit dovoláním.

3 Žaloba na obnovu řízení Obecná charakteristika
Není opravným prostředkem Náprava vad skutkových Řízení probíhá celé znovu

4 Žaloba na obnovu řízení Předmět
Pouze meritorní rozhodnutí. Pozitivní vymezení: Rozsudky Usnesení Usnesení o schválení smíru (za podmínek stanovených v o.s.ř.) Platební rozkaz, rozsudky pro uznání a zmeškání, za stejných podmínek jako smír.

5 Žaloba na obnovu řízení Předmět
2. Negativní vymezení: Rozsudky o rozvodu, neplatnosti a neexistenci manželství (popř. zrušení, neplatnost, neexistence partnerství) Jen důvody rozhodnutí Jen výrok o nákladech řízení, lhůtě k plnění a předběžné vykonatelnosti Rozhodnutí, jejichž změny lze dosáhnout jinak.

6 Žaloba na obnovu řízení Subjektivní podmínky přípustnosti
Účastník, jemuž nebylo ve věci alespoň částečně vyhověno. Vedlejší účastník za podmínek stanovených v o.s.ř.

7 Žaloba na obnovu řízení Důvody
Jsou zde nové skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které nemohl účastník bez své viny použít v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek § 205a a 211a v řízení před soudem odvolacím - mohou přivodit příznivější rozhodnutí ve věci.

8 Žaloba na obnovu řízení Důvody
2) Lze provést důkazy, které nebylo možné provést v původním řízení - mohou přivodit příznivější rozhodnutí ve věci.

9 Žaloba na obnovu řízení Lhůta
Subjektivní – tři měsíce Objektivní – tři roky od právní moci rozhodnutí Prominutí zmeškání lhůty není přípustné.

10 Žaloba na obnovu řízení Náležitosti
Obecné - § 42 odst. 4 o.s.ř. Zvláštní – označení napadeného rozhodnutí - označení rozsahu - uvedení důvodu - skutečnosti svědčící pro včasnost - důkazy k prokázání důvodů ¨ petit

11 Žaloba na obnovu řízení Řízení o žalobě
Funkčně příslušný soud, který věc rozhodoval v prvním stupni. Rozpadá se do dvou fází : Řízení o obnově – iudicium rescindens Řízení obnovené – iudicium rescissorium

12 Žaloba na obnovu řízení Účinky
Ze zákona nemá ani suspenzivní, ani devolutivní. V první fázi řízení – řízení o obnově – může soud odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Povolením obnovy se odkládá vykonatelnost ze zákona.

13 Žaloba na obnovu řízení Iudicium rescindens
Soud řeší, zda obnovu povolí nebo zamítne.

14 Žaloba na obnovu řízení Iudicium resscisorium
Povolením obnovy zaniká překážka rei iudicate. Soud věc znovu projedná a rozhodne. Přihlédne ke všemu, co vyšlo za řízení najevo. Buď zamítne návrh na změnu rozhodnutí nebo rozhodnutí změní tak, že nové nahradí původní.

15 Žaloba pro zmatečnost Obecná charakteristika
Není opravným prostředkem dle teorie -chybí devolutivní účinek Náprava vad zmatečnosti Kasační opravný systém

16 Žaloba pro zmatečnost Objektivní podmínky přípustnosti
Obecná přípustnost: Proti rozhodnutím soudu prvního stupně a odvolacího, kterým se řízení končí + zákonem stanovené důvody (nedostatky procesních podmínek a trestný čin soudce)

17 Žaloba pro zmatečnost Objektivní podmínky přípustnosti
2. Zvláštní přípustnost: Meritorní rozhodnutí, vč. platebního rozkazu (+ elektronického platebního rozkazu) +důvody Meritorní rozhodnutí odvolacího soudu (nesprávným postupem odňata možnost jednat) Rozhodnutí odvolacího soudu o odmítnutí odvolání nebo zastavení odvolacího řízení.

18 Žaloba pro zmatečnost Objektivní podmínky přípustnosti
Negativní vymezení: rozsudky o neplatnost, neexistenci nebo rozvod manželství, zrušení, neplatnost, neexistence partnerství Lhůta k plnění, náklady řízení a předběžná vykonatelnost Jen proti důvodům rozhodnutí Rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost

19 Žaloba pro zmatečnost Lhůta
Obecně tři měsíce od doručení napadeného rozhodnutí. Zvláštní případy – může být i subjektivní a objektivní nebo jen subjektivní (u trestného činu soudu nebo přísedícího) Prominutí zmeškání lhůty není přípustné.

20 Žaloba pro zmatečnost Subjektivní podmínky přípustnosti
Účastník, kterému nebylo plně vyhověno Vedlejší účastník za podmínek o.s.ř. Státní zastupitelství za podmínek o.s.ř. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek o.s.ř.

21 Žaloba pro zmatečnost Náležitosti
Obecné - § 42 odst. 4 o.s.ř. Zvláštní – označení napadeného rozhodnutí - označení rozsahu - uvedení důvodu - označení skutečností, že je podána včas - označení důkazů k prokázání důvodů - petit

22 Žaloba pro zmatečnost Účinky
Ze zákona ani devolutivní, ani suspenzivní. Soud může odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí svým rozhodnutím

23 Žaloba pro zmatečnost Řízení o žalobě
K řízení příslušný soud, který rozhodoval v prvním stupni, výjimečně odvolací – krajský. Vázán rozsahem, v jakém žalobce žalobu uplatnil – 4 zákonné výjimky.

24 Žaloba pro zmatečnost Řízení o žalobě


Stáhnout ppt "ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A ŽALOBA PRO ZMATEČNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google