Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ"— Transkript prezentace:

1 INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
PROJEKT č. 415 MODUL ENERGETIKA DŮVOD VZNIKU: Zvýšený zájem průmyslových podniků a firem v regionu o specialisty v oboru Stavba parních kotlů retrofit 4 kotlů ETU II – VITKOVICE retrofit 3+2 kotlů EPRU – VITKOVICE nadkritický blok 600 MW ELE – nabízí VITKOVICE (Hitachi Power Europe) CÍL: Rozšíření studijního programu oboru Energetické stroje a zařízení o specializaci STAVBA PARNÍCH KOTLŮ A T EPELNÝCH ZAŘÍZENÍ Zajistit potřebnou odbornou úroveň absolventů specializace organizací výuky – zajištění návaznosti stávajících a nových předmětů specializace inovací výuky stávajících předmětů zařazení nových předmětů do výuky účastí externích lektorů VITKOVICE HEAVY MACHINERY

2 MODUL ENERGETIKA PARNÍ KOTLE 1 METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU
PROVOZ A REGULACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

3 ORGANIZACE VÝUKY PŘED INOVACÍ
KATEDRA ENERGETIKY ORGANIZACE VÝUKY PŘED INOVACÍ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: B2341 MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: N2341 DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: PROVOZ A ŘÍZENÍ V ENERGETICE 3907R004 TECHNIKA TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3904R016 ENERGETICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2302T006 TEPELNĚ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ENERGETIKA ALTERNATIVNÍ ENERGIE A TECHNIKA PROSTŘEDÍ ENERGETICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2302V006

4 ORGANIZACE VÝUKY PO INOVACI
KATEDRA ENERGETIKY ORGANIZACE VÝUKY PO INOVACI BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: N2341 BEZE ZMĚNY ENERGETICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2302T006 TEPELNĚ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ENERGETIKA ALTERNATIVNÍ ENERGIE A TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBA PARNÍCH KOTLŮ A TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ

5 SPECIALIZACE – STAVBA PARNÍCH KOTLŮ A TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ
2. ETAPA – 1. ROČNÍK SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY: VOLITELNÉ – V RÁMCI SPECIALIZACE: PRUŽNOST A PEVNOST V ENERGETICE PŘENOS TEPLA A HMOTY SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ SPALOVACÍ MOTORY ELEKTRONIKA MATEMATIKA IV VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V ENERGETICE PARNÍ KOTLE I OCHRANA OVZDUŠÍ V PRŮMYSLU KOMPRESORY VENTILÁTORY A ČERPADLA KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ I VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH ZDROJŮ ENERGIE METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU JADERNĚ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ NOVÉ PŘEDMĚTY: TEPLO A ELEKTŘINA Z ALTERNATIVNÍCH PALIV MATERIÁLY A PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ ČÁSTÍ PARNÍCH KOTLŮ

6 SPECIALIZACE – STAVBA PARNÍCH KOTLŮ A TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ
2. ETAPA – 2. ROČNÍK SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY: VOLITELNÉ – V RÁMCI SPECIALIZACE: PODNIKOVÁ EKONOMIKA TURBÍNY ENERGETICKÉ CENTRÁLY KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ II FYZIKA DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V ENERGETICE PROVOZ A REGULACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA V ENERGETICE PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ OTÁZKY ALTERNATIVNÍ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE III NOVÉ PŘEDMĚTY: PARNÍ KOTLE II CHEMICKÉ PROCESY PŘI PROVOZU KOTLŮ

7 MODUL – PARNÍ KOTLTE: INOVACE VÝUKY PŘESUN Z LETNÍHO NA ZIMNÍ SEMESTR
361505/01; 2.etapa, 1.ročník; zimní semestr; 6 crd; zkouška; 3+2 h týdně INOVACE VÝUKY PŘESUN Z LETNÍHO NA ZIMNÍ SEMESTR INOVACE A PŘESUN ZAJIŠŤUJE: SOUBĚH S INOVOVANÝM PŘEDMĚTEM METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU 2.etapa, 1.ročník, zimní semestr, /01, /01 NÁVAZNOST INOVOVANÉHO PŘEDMĚTU PROVOZ A REGULACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ, 2.etapa, 2.ročník, letní semestr, /01 NÁVAZNOST NOVÝCH PŘEDMĚTŮ SPECIALIZACE: TEPLO A ELEKTŘINA Z ALTERNATIVNÍCH PALIV 2.etapa, 1.ročník, letní semestr, /01 MATERIÁLY A PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ ČÁSTÍ PARNÍCH KOTLŮ 2.etapa, 1.ročník, letní semestr, /01 PARNÍ KOTLE II 2.etapa, 2.ročník, letní semestr, /01

8 1.1 REALIZAČNÍ TÝM VEDOUCÍ TÝMU:
doc. Ing. Ladislav VILIMEC – VŠB-TU Ostrava UČEBNÍ OPORY: Ing. Ivo BERKA – VITKOVICE HEAVY MACHINERY Ing. Jan HEROSCH – VYNCKE s.r.o Ing. Petr SALVET – VYNCKE s.r.o Ing. Kamila ŠEVELOVÁ – VITKOVICE HEAVY MACHINERY Ing. Kamil STÁREK – VITKOVICE HEAVY MACHINERY VÝUKA: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Ladislav VILIMEC CVIČENÍ: Ing. Michal STÁŇA Ing. Kamil STÁREK

9 1.2 UČEBNÍ OPORY Vzduchová bilance kotle s přímým foukáním se sušením vzduchem Vzduchová bilance kotle s přímým foukáním se sušením spalinami Tepelná bilance mlecího okruhu s kroužkovým mlýnem na černé uhlí se sušením vzduchem Tepelná bilance mlecího okruhu s ventilátorovým mlýnem na hnědé uhlí se sušením spalinami Stanovení prvkového složení uhlí podle výhřevnosti Stanovení účinnosti kotle při spalování uhlí Tepelná bilance kotle, přivedené palivo, spálené palivo Základní bilance teplosměnných ploch Stanovení obsahu spalitelných látek v tuhých zbytcích po spalování Statika spalování, entalpie vzduchu a spalin, tuhé zbytky po spalování Statika spalování při spalování směsi paliv Statika spalování, entalpie vzduchu a spalin, tuhé zbytky po spalování – aditivní odsiřování ve spalovací komoře Roštová ohniště na spalování biomasy Příslušenství roštového ohniště na spalování biomasy

10 2. MODUL – METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU:
361532/01 a /01; 2.etapa, 1.ročník; zimní semestr; 6 crd; kl. zápočet; 2+2 h týdně INOVACE VÝUKY ZOHLEDŇUJE: ZMĚNU OSNOV PŘEDMĚTU PARNÍ KOTLE I ZAVEDENÍ NOVÉHO PŘEDMĚTU PARNÍ KOTLE II

11 2.1 REALIZAČNÍ TÝM VEDOUCÍ TÝMU:
doc. Ing. Ladislav VILIMEC – VŠB-TU Ostrava UČEBNÍ OPORY: Ing. Marek HRKAL – IVITAS a.s. Ing. Jiří JOSIEK – VITKOVICE HEAVY MACHINERY Ing. Karel LUŇÁČEK – IVITAS a.s. Ing. Pavel MILČÁK – VŠB-TU Ostrava Ing. Věra VAŠÍČKOVÁ – IVITAS a.s. VÝUKA: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Ladislav VILIMEC CVIČENÍ: Ing. Pavel MILČÁK

12 2.2 UČEBNÍ OPORY Výhřevnost biomasy a její stanovení
Adiabatická teplota při spalování biomasy Produkce NOx při spalování biomasy Statika spalování biomasy Vliv předehřevu spalovacího vzduchu na adiabatickou teplotu a výkon spalovací komory Pevnostní výpočet hadu teplosměnné plochy při namáhání vnitřním přetlakem Pevnostní výpočet hadu teplosměnné plochy při kombinovaném namáhání Pevnostní výpočet – plochá dna Pevností výpočet – vyztužování otvorů Pevnostní výpočet – komory Pevnostní výpočet – uzlový kus Pevnostní výpočet – kotlové těleso Membránové stěny – zásady dimenzování p & i diagram voda – pára p & i diagram palivo – vzduch – spaliny Teplosměnné plochy

13 3. MODUL – PROVOZ A REGULACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ:
361505/01; 2.etapa, 2.ročník; letní semestr; 3 crd; zkouška; 3+2 h týdně INOVACE VÝUKY ZOHLEDŇUJE: ZMĚNU OSNOV PŘEDMĚTU PARNÍ KOTLE I ZAVEDENÍ NOVÉHO PŘEDMĚTU PARNÍ KOTLE II

14 3.1 REALIZAČNÍ TÝM VEDOUCÍ TÝMU:
doc. Ing. Ladislav VILIMEC – VŠB-TU Ostrava UČEBNÍ OPORY: Ing. Štefan KOČIŠ – IVITAS a.s. Ing. Pavel MILČÁK – VŠB-TU Ostrava Ing. Michal STÁŇA – VŠB-TU Ostrava Ing. Jiří TOMČALA – VŠB-TU Ostrava VÝUKA: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Ladislav VILIMEC CVIČENÍ: Ing. Michal STÁŇA

15 3.2 UČEBNÍ OPORY SKRIPTA – Řízení a regulace energetických zařízení
Měření průtoku Měření obsahu kyslíku Struktura řízení parního kotle s přirozenou cirkulací Struktura řízení průtočného parního kotle


Stáhnout ppt "INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google