Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 1 INOVACE VZDĚLÁVACÍCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 1 INOVACE VZDĚLÁVACÍCH."— Transkript prezentace:

1 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 1 INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ DŮVOD VZNIKU: PROJEKT č. 415 MODUL ENERGETIKA Zvýšený zájem průmyslových podniků a firem v regionu o specialisty v oboru Stavba parních kotlů  retrofit 4 kotlů ETU II – VITKOVICE  retrofit 3+2 kotlů EPRU – VITKOVICE  nadkritický blok 600 MW ELE – nabízí VITKOVICE (Hitachi Power Europe) CÍL:  Rozšíření studijního programu oboru Energetické stroje a zařízení o specializaci STAVBA PARNÍCH KOTLŮ A T EPELNÝCH ZAŘÍZENÍ  Zajistit potřebnou odbornou úroveň absolventů specializace  organizací výuky – zajištění návaznosti stávajících a nových předmětů specializace  inovací výuky stávajících předmětů  zařazení nových předmětů do výuky  účastí externích lektorů  VITKOVICE HEAVY MACHINERY

2 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 2  PARNÍ KOTLE 1  METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU  PROVOZ A REGULACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ MODUL ENERGETIKA

3 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 3 KATEDRA ENERGETIKY ORGANIZACE VÝUKY PŘED INOVACÍ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: B2341 MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: N2341 DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:  PROVOZ A ŘÍZENÍ V ENERGETICE 3907R004  TECHNIKA TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3904R016  ENERGETICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2302T006  TEPELNĚ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ENERGETIKA  ALTERNATIVNÍ ENERGIE A TECHNIKA PROSTŘEDÍ  ENERGETICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2302V006

4 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 4 KATEDRA ENERGETIKY ORGANIZACE VÝUKY PO INOVACI BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: N2341  ENERGETICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2302T006  TEPELNĚ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ENERGETIKA  ALTERNATIVNÍ ENERGIE A TECHNIKA PROSTŘEDÍ  STAVBA PARNÍCH KOTLŮ A TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ  BEZE ZMĚNY

5 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 5 SPECIALIZACE – STAVBA PARNÍCH KOTLŮ A TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY:  PRUŽNOST A PEVNOST V ENERGETICE  PŘENOS TEPLA A HMOTY  SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ  SPALOVACÍ MOTORY  ELEKTRONIKA  MATEMATIKA IV  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V ENERGETICE  PARNÍ KOTLE I  OCHRANA OVZDUŠÍ V PRŮMYSLU  KOMPRESORY VENTILÁTORY A ČERPADLA  KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ I VOLITELNÉ – V RÁMCI SPECIALIZACE: 2. ETAPA – 1. ROČNÍK  VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH ZDROJŮ ENERGIE  METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU  JADERNĚ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ  TEPLO A ELEKTŘINA Z ALTERNATIVNÍCH PALIV  MATERIÁLY A PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ ČÁSTÍ PARNÍCH KOTLŮ NOVÉ PŘEDMĚTY:

6 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 6 SPECIALIZACE – STAVBA PARNÍCH KOTLŮ A TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY:  PODNIKOVÁ EKONOMIKA  TURBÍNY  ENERGETICKÉ CENTRÁLY  KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ II  FYZIKA  DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V ENERGETICE  PROVOZ A REGULACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ  DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA V ENERGETICE  PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ OTÁZKY VOLITELNÉ – V RÁMCI SPECIALIZACE: 2. ETAPA – 2. ROČNÍK  ALTERNATIVNÍ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE III  PARNÍ KOTLE II  CHEMICKÉ PROCESY PŘI PROVOZU KOTLŮ NOVÉ PŘEDMĚTY:

7 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 7 1.MODUL – PARNÍ KOTLTE: 361505/01; 2.etapa, 1.ročník; zimní semestr; 6 crd; zkouška; 3+2 h týdně  INOVACE VÝUKY  PŘESUN Z LETNÍHO NA ZIMNÍ SEMESTR  SOUBĚH S INOVOVANÝM PŘEDMĚTEM METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU 2.etapa, 1.ročník, zimní semestr, 361532/01, 361573/01  NÁVAZNOST INOVOVANÉHO PŘEDMĚTU PROVOZ A REGULACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ, 2.etapa, 2.ročník, letní semestr, 361515/01  NÁVAZNOST NOVÝCH PŘEDMĚTŮ SPECIALIZACE: INOVACE A PŘESUN ZAJIŠŤUJE:  TEPLO A ELEKTŘINA Z ALTERNATIVNÍCH PALIV 2.etapa, 1.ročník, letní semestr, 361570/01  MATERIÁLY A PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ ČÁSTÍ PARNÍCH KOTLŮ 2.etapa, 1.ročník, letní semestr, 361572/01  PARNÍ KOTLE II 2.etapa, 2.ročník, letní semestr, 361574/01

8 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 8 1.1 REALIZAČNÍ TÝM VEDOUCÍ TÝMU:  doc. Ing. Ladislav VILIMEC – VŠB-TU Ostrava UČEBNÍ OPORY:  Ing. Ivo BERKA – VITKOVICE HEAVY MACHINERY  Ing. Jan HEROSCH – VYNCKE s.r.o  Ing. Petr SALVET – VYNCKE s.r.o  Ing. Kamila ŠEVELOVÁ – VITKOVICE HEAVY MACHINERY  Ing. Kamil STÁREK – VITKOVICE HEAVY MACHINERY VÝUKA: PŘEDNÁŠEJÍCÍ:doc. Ing. Ladislav VILIMEC CVIČENÍ:Ing. Michal STÁŇA Ing. Kamil STÁREK

9 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 9  Vzduchová bilance kotle s přímým foukáním se sušením vzduchem  Vzduchová bilance kotle s přímým foukáním se sušením spalinami  Tepelná bilance mlecího okruhu s kroužkovým mlýnem na černé uhlí se sušením vzduchem  Tepelná bilance mlecího okruhu s ventilátorovým mlýnem na hnědé uhlí se sušením spalinami  Stanovení prvkového složení uhlí podle výhřevnosti  Stanovení účinnosti kotle při spalování uhlí  Tepelná bilance kotle, přivedené palivo, spálené palivo  Základní bilance teplosměnných ploch  Stanovení obsahu spalitelných látek v tuhých zbytcích po spalování  Statika spalování, entalpie vzduchu a spalin, tuhé zbytky po spalování  Statika spalování při spalování směsi paliv  Statika spalování, entalpie vzduchu a spalin, tuhé zbytky po spalování – aditivní odsiřování ve spalovací komoře  Roštová ohniště na spalování biomasy  Příslušenství roštového ohniště na spalování biomasy 1.2 UČEBNÍ OPORY

10 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 10 2. MODUL – METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU: 361532/01 a 361573/01; 2.etapa, 1.ročník; zimní semestr; 6 crd; kl. zápočet; 2+2 h týdně  ZMĚNU OSNOV PŘEDMĚTU PARNÍ KOTLE I  ZAVEDENÍ NOVÉHO PŘEDMĚTU PARNÍ KOTLE II INOVACE VÝUKY ZOHLEDŇUJE:

11 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 11 2.1 REALIZAČNÍ TÝM VEDOUCÍ TÝMU:  doc. Ing. Ladislav VILIMEC – VŠB-TU Ostrava UČEBNÍ OPORY:  Ing. Marek HRKAL – IVITAS a.s.  Ing. Jiří JOSIEK – VITKOVICE HEAVY MACHINERY  Ing. Karel LUŇÁČEK – IVITAS a.s.  Ing. Pavel MILČÁK – VŠB-TU Ostrava  Ing. Věra VAŠÍČKOVÁ – IVITAS a.s. VÝUKA: PŘEDNÁŠEJÍCÍ:doc. Ing. Ladislav VILIMEC CVIČENÍ:Ing. Pavel MILČÁK

12 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 12  Výhřevnost biomasy a její stanovení  Adiabatická teplota při spalování biomasy  Produkce NO x při spalování biomasy  Statika spalování biomasy  Vliv předehřevu spalovacího vzduchu na adiabatickou teplotu a výkon spalovací komory  Pevnostní výpočet hadu teplosměnné plochy při namáhání vnitřním přetlakem  Pevnostní výpočet hadu teplosměnné plochy při kombinovaném namáhání  Pevnostní výpočet – plochá dna  Pevností výpočet – vyztužování otvorů  Pevnostní výpočet – komory  Pevnostní výpočet – uzlový kus  Pevnostní výpočet – kotlové těleso  Membránové stěny – zásady dimenzování  p & i diagram voda – pára  p & i diagram palivo – vzduch – spaliny  Teplosměnné plochy 2.2 UČEBNÍ OPORY

13 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 13 3. MODUL – PROVOZ A REGULACE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ: 361505/01; 2.etapa, 2.ročník; letní semestr; 3 crd; zkouška; 3+2 h týdně  ZMĚNU OSNOV PŘEDMĚTU PARNÍ KOTLE I  ZAVEDENÍ NOVÉHO PŘEDMĚTU PARNÍ KOTLE II INOVACE VÝUKY ZOHLEDŇUJE:

14 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 14 3.1 REALIZAČNÍ TÝM VEDOUCÍ TÝMU:  doc. Ing. Ladislav VILIMEC – VŠB-TU Ostrava UČEBNÍ OPORY:  Ing. Štefan KOČIŠ – IVITAS a.s.  Ing. Pavel MILČÁK – VŠB-TU Ostrava  Ing. Michal STÁŇA – VŠB-TU Ostrava  Ing. Jiří TOMČALA – VŠB-TU Ostrava  doc. Ing. Ladislav VILIMEC – VŠB-TU Ostrava VÝUKA: PŘEDNÁŠEJÍCÍ:doc. Ing. Ladislav VILIMEC CVIČENÍ:Ing. Michal STÁŇA

15 Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 15  SKRIPTA – Řízení a regulace energetických zařízení  Měření průtoku  Měření obsahu kyslíku  Struktura řízení parního kotle s přirozenou cirkulací  Struktura řízení průtočného parního kotle 3.2 UČEBNÍ OPORY


Stáhnout ppt "Faculty of Mechanical Engineering – Department of Power Engineering VŠB – Technical University of Ostrava doc. Ing. Ladislav VILIMEC 1 INOVACE VZDĚLÁVACÍCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google